Alfas Pliūra

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Alfas Pliūra
Alfas 2010.jpg

Gimė 1956 m. spalio 13 d. (62 m.)
Šiauliuose

Veikla

Alma mater 1979 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas

Alfas Pliūra (g. 1956 m. spalio 13 d. Šiauliuose) – Lietuvos miškininkas, miško genetikas, biomedicinos mokslų daktaras, atlikęs habilitacijos procedūrą.

Turinys

Biografija

1979 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar universiteto) Miškų fakultetą. 19791986 m. dirbo Dubravos miškų tyrimo stoties Miško selekcijos ir sėklininkystės centro inžinieriaus pareigose.

19861996 m. dirbo Lietuvos miškų institute moksliniu bendradarbiu. 1993 m. Lietuvos miškų institute apgynė daktaro disertaciją "Drebulės (Populus tremula L.) populiacijų genetinės-biologinės ypatybės, hibridizacija ir selekcijos galimybės". 19951997 m. instituto mokslinis sekretorius, 19971999 m. instituto direktoriaus pavaduotojas informaciniam darbui. 19962009 m. dirbo Lietuvos miškų instituto Miško genetikos ir atkūrimo skyriaus vyresniojo mokslinio bendradarbio, Genetikos ir selekcijos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose. Nuo 2010 m. dirba Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose.

2001 m. Švedijos žemės ūkio mokslų universitete (Upsala, Švedija) vykdė mokslinius tyrimus EK FP5 programos CASCADE projekte. 20032004 m. Kvebeke Kanadoje atliko mokslinius tyrimus tuopų hibridų genetinių tyrimų srityje Kanados miško produktų tyrimo institute FORINTEK bendradarbiaujant su LAVAL universitetu.
Nuo 2005 m. dėsto Miško ekologinės-evoliucinės genetikos discipliną magistrams Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakultete, nuo 2010 m. – profesoriaus pareigose. 2009 m. Lietuvos žemės ūkio universitete atliko habilitacijos procedūrą, habilitacijos tema „Lapuočių medžių genetinė įvairovė ir fenogenetinis plastiškumas kintančios aplinkos, genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos kontekste“, biomedicinos mokslai, miškotyra 14B.

Veikla

Mokslinių tyrimų sritys – miško ekologinė genetika, kiekybinė ir populiacinė genetika, genetinių išteklių išsaugojimas, selekcija ir sėklininkystė.

Ilgalaikio Valstybės biudžeto finansuojamo tyrimų projekto „Lapuočių medžių populiacijų genetinio atsako į aplinkos pokyčius tyrimai“ (20092014 m.) vadovas. Parengė ilgalaikę Lietuvos genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programą, kuri 2003 metais patvirtinta LR Aplinkos ministro ir nuosekliai įgyvendinama Lietuvoje.

Europos sąjungos FP6 tarptautinės mokslo programos TRREEBREEDEX atsakingasis vykdytojas, projekto vadovas LMI (2006–2010 m.). 19982002 m. dalyvavo mokslo progamoje GENOFONDAS, 20032007 m. – mokslo progamoje APLIKOM. Vadovavo virš 20 mokslinių tyrimo ir taikomųjų tyrimų projektų. Dalyvauja nacionalinės mokslo programos "Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis" projekte „Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, arealų kaita bei prognozės kintant klimatui“ (20102011 m.)

Atlikto pagrindinių lapuočių miško medžių rūšių provenencijų (kilmių) rajonavimą (juodalksnio, klevo, liepos, drebulės – 2003 m., karpotojo beržo ir paprastojo uosio – 2001 m.), kuris yra racionalaus miško selekcijos ir sėklininkystės plėtojimo eko-genetiniais principais pagrindas. Parengė eilę rekomendacijų: EUFORGEN Technical Guidelines for genetic conservation and use for Common ash (Fraxinus excelsior) (2003 m.), lapuočių medžių rūšių – ąžuolo, juodalksnio ir beržo – genetinių draustinių ir sėklinių medynų atsikūrimo įvertinimo ir atkūrimo rekomendacijas (2009 m.), bandomųjų miško želdinių genetinio-selekcinio įvertinimo metodiką (2005 m.), atliko beržo genotipų atranką pagal palikuonių testavimo rezultatus antros kartos miško sėklinėms plantacijoms veisti (2003 m.), parengė Miško genetinių išteklių nacionalinio registro vedimo ir objektų bei miško reprodukcinės medžiagos dokumentavimo sistemą jungtinės genetinių išteklių kompiuterinės duomenų bazės pagrindu (2001 m.), lapuočių medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo ir priežiūros rekomendacijas (2001 m.) ir kt.

Mokslo žurnalo “Baltic Forestry” redkolegijos narys (nuo 2010 m.). Recenzuojamo mokslo žurnalo „Miškininkystė“ atsakingasis sekretorius (19962008 m.) ir redkolegijos narys (nuo 1996 m.).
Recenzuoja tarptautinių mokslo žurnalų Silvae Genetica, Annals of Forest Science, Scandinavian Journal of Forest Research, Baltic Forestry bei Lietuvos mokslo žurnalo Miškininkystė ir kt. mokslinius straipsnius. LVMSF (dabar Mokslo Tarybos), COST, Eurostar ir kt. recenzentas.

Lietuvos Mokslų Akademijos Žemės ir miškų mokslų skyriaus Miškininkystės sekcijos narys, Baltijos šalių selekcininkų tarybos narys, Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos narys, Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos narys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Tarybos narys, LAMMC Miškų instituto Tarybos narys.

Lietuvos miško genetinių išteklių svetainės www.forestgen.mi.lt autorius ir redaktorius, mokslo žurnalo Miškininkystė svetainės www.miskininkyste.mi.lt autorius.

Bibliografija

  • 8 moksliniai straipsniai WOS duomenų bazės ISI SCI žurnaluose;
  • 6 moksliniai straipsniai ISI Master list WOS duomenų bazes žurnaluose;
  • 25 moksliniai straipsniai kitose tarptautinėse bazėse referuojamose mokslo žurnaluose;
  • 10 mokslinių straipsnių kituose moksliniuose leidiniuose;
  • 6 vienkartiniai moksliniai leidiniai;
  • 13 mokymui ir studijoms skirtų leidinių;
  • 7 moksliniai metodiniai leidiniai;

Įvertinimas

2009 m. gavo Lietuvos mokslo premiją (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje (19942008 m.)“.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: