Alfredas Franckaitis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Alfredas Franckaitis (vok. Alfred Franzkeit, 1921 m. spalio 29 d. Karaliaučiuje - 2013 m. kovo 6 d. Vėrbleke, netoli Zulingeno, Žemutinėje Saksonijoje, palaidotas Zulingeno parapijos kapinėse) – evangelikų liuteronų kunigas, poetas, vertėjas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Turinys

Jaunystės metai

Dar kūdikystėje Alfredas Franckaitis su šeima iš Rytprūsių persikraustė į Kybartus, o nuo 1926 m. gyveno Kaune, kur dirbti Šmito fabrike Šančiuose buvo atvykęs senelis. Tėvas dirbo muitinės ekspeditoriumi.

Po pradžios mokyklos Alfredas Franckaitis lankė Kauno vokiečių gimnaziją, 1940 m. baigė Kauno 6-ąją gimnaziją Šančiuose.

Karo laikotarpis

1941 m. pradžioje, kaip ir dauguma Lietuvos vokiečių bei vokiečiais užsirašiusių lietuvių, Alfredas Franckaitis iš sovietų okupuotos Lietuvos buvo repatrijuotas į Vokietiją. 1942-1944 m. tarnavo vermachte, Rytų fronte nuo eilinio kareivio iškilo iki kuopos vado, buvo tris kartus sužeistas. Karo pabaigoje sunkiai sužeistas Čekoslovakijoje pateko į amerikiečių nelaisvę, iš kurios buvo greitai paleistas.

Tolesnis gyvenimas

Po karo įsikūręs Vakarų Vokietijoje, Alfredas Franckaitis vedė kybartiškę Aliciją, kurią pažinojo dar gyvendamas Kaune. Šeima susilaukė trijų vaikų. Kurį laiką A. Franckaičiui teko dirbti fabrikuose.

1946-1952 m. Alfredas studijavo evangeliškąją teologiją Erlangeno ir Miunsterio universitetuose.

1952 m. Alfredas Franckaitis buvo įšventintas kunigu ir iki pensijos 1984 m. kunigavo Freištate, Žemutinėje Saksonijoje, tarnavo diakonijos sielovadininku. Jo rūpesčiu Vėrbleko (Wehrbleck) pelkyne buvo įrengta benamių prieglauda ir senelių namai.

Lietuviškoje veikloje

Nuo mažens puikiai išmokęs lietuvių kalbą, Alfredas Franckaitis dar gimnazijoje ėmė rašyti eilėraščius abiem – vokiečių ir lietuvių – kalbomis, Vokietijoje juos ėmė skelbti nuo 1952 m., o Lietuvoje – prasidėjus Atgimimui: „Poezijos pavasario“ almanachuose, „Literatūroje ir mene“, „Dienovidyje“ ir kituose leidiniuose. 1999 m. išleido eilėraščių rinkinį „Meilės ir ilgesio eilės“.

Šalia dvasinės tarnystės Alfredas Franckaitis aktyviai dalyvavo išeivijos veikloje. Buvo Baltų draugijos Vokietijoje narys, jos vokiečių-lietuvių skyriaus pirmininkas; Taravos Anikės bendruomenės narys. Skaitė paskaitas lietuviškų studijų savaitėse, lietuvių suvažiavimuose Vokietijoje.

Daugelį metų Alfredas Franckaitis rengė informaciją vokiečių kalba išeivijos Eltos tarnybai. 1956 m. jis pradėjo leisti ir redaguoti Vokietijoje gyvenančių bei po pasaulį pasklidusių Lietuvos vokiečių metraštį „Heimatgruß“ („Tėvynės pasveikinimas“, išėjo 43 numeriai).

Alfredas Franckaitis buvo Baltų draugijos Vokietijoje narys, jos vokiečių-lietuvių skyriaus pirmininkas.

Nuo 1988 m. Alfredas Franckaitis buvo nuolatinis „Poezijos pavasario“ festivalių dalyvis.

1992 m. jis buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.

Nuolat viešėdamas Lietuvoje, Alfredas Franckaitis daug nuveikė skatindamas kultūros mainus, socialinių institucijų bendradarbiavimą. 2012 m. jis paskutinį kartą dalyvavo Lietuvių kultūros instituto suvažiavime.

Vertėjas

Svariausiu Alfredo Franckaičio nuopelnu laikomi lietuvių literatūros, daugiausia poezijos, vertimai į vokiečių kalbą. Jis išvertė daugiau kaip 130 lietuvių poetų kūrybą: Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Jurgis Baltrušaitis, Faustas Kirša, Salomėja Nėris, A. Jasmantas, Justinas Marcinkevičius bei J. Grušo, A. Landsbergio dramas. Išvertęs, beveik vien savo lėšomis, Vokietijoje jis išleido Antano Baranausko „Anykščių šilelį“, Maironio, Fausto Kiršos, Vinco Mykolaičio-Putino, Justino Marcinkevičiaus ir kitų autorių eilėraščių rinktines.

1993 m. drauge su Jokūbu Skliutausku parengė ir išleido Jurgio Zauerveino poetinės kūrybos rinktinę „Rūgštaus vyno eilėraščiai“ (su vertimu į vokiečių k. = Sauerwein-Gedichte). Alfredo Franckaičio lietuvių poezijos vertimai yra sulaukę šiltų atsiliepimų lietuvių ir vokiečių literatūrinėje spaudoje.

Bibliografija

  • Meilės ir ilgesio eilės, 1999 m.

Vertimai

  • Die Chronik der Litauischen Katholischen Kirche, München: Baltische Gesellschaft in Deutschland, 1983.
  • Der heilige Casimir, 1458–1484: zum Gedächtnis seines 500. Todestages / Simas Sužiedėlis. Stein am Rhein: Cristiana-Verl., 1984.
  • Der Wald: ein Poem von Antanas Baranauskas. Leer: G. Rautenberg, 1987.
  • Aus dem Rautengärtchen: Dichterinnen aus Litauen, Sulingen: A. Franzkeit, 2000.

Įvertinimai

  • 1996 m. apdovanotas Vokietijos Nuopelnų ordinu.
  • 1998 m. apdovanotas DLK Gedimino IV laipsnio ordinu
  • 2000 m. už poezijos vertimus buvo apdovanotas Albert-Rotter-Lyrikpreis premija.
  • 2001 m. birželio 20 d. už ypatingus nuopelnus Joniškiui, užmezgant bendradarbiavimą su Vimerbio (Vimmerby, Švedija) ir Zulingeno (Sulingen, Vokietija) savivaldybėmis, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Alfredui Franckaičiui suteiktas Joniškio garbės piliečio vardas.

Šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: