Alvidas Remesa

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Alvidas Remesa (g. 1951 m. liepos 8 d. Kaune) – Lietuvos kompozitorius, pedagogas, muzikos terapeutas, docentas.

Turinys

Biografija

19581963 m. mokėsi spec. muzikos mokykloje Kaune smuiko klasėje, 1963–1967 m. – Kauno 2–je vid. m – kloje, 19731977 m. – Kauno J. Gruodžio aukštesnioje muzikos mokykloje, 1977–1983 m. studijavo LVK. 1967–1968 m. – Kauno 24 ryšių sk. laiškininkas, 1968–1970 m. – Kauno mėsos kombinato pagalbinis darbininkas, 1974–1977 m. Kretingos BGAK muzikos instrumentų remontininkas, 1983–1991 m. LVK Klaipėdos fak. muz. istorijos ir teorijos k–dros dėst., 1990–2001 m. – Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčios vargonininkas, nuo 19921995 m. – LVK Klaipėdos fak. (KU Menų fak.) vyr. asist., hum. moksl. doc., 1991–1992 m. Telšių, kunigų seminarijos bažnytinės muzikos ir grigališkojo choralo giedojimo dėst., 19971998 m. KU Muzikologijos instituto direktorius, Švento Antano kolegijos Kretingoje – dėstytojas, 1999-2004 m. – Klaipėdos VŠĮ Psichiatrijos ligoninės muzikos terapeutas, 2004–2010 m. – asociacijos (įdėti) „Muzikos Terapijos Sveikatingumo Centras“ vadovas Druskininkuose, 2005–2010 m. Pilnų Namų Bendruomenės, priklausomybių reabilitacinio centro Panaroje bažnyčios choralistų ansamblio vadovas ir vargonininkas, 2010 m. – Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio pranciškonų vienuolyno parapijos, priklausomybių reabilitacinio centro savanoris – pagalbininkas.

Profesinė – kultūrinė veikla

Klaipėdos Universiteto Muzikologijos Instituto įkūrėjas ir direktorius (1997–1998); KU Menų fakulteto muzikos istorijos ir teorijos dėstytojas (1983–2004); humanitarinių mokslų docentas (1994); Lietuvos Kompozitorių Sąjungos narys (1985); respublikinio ekologinio laikraščio „Žaliasis pasaulis“ redkolegijos narys (1994); muzikos terapeutas (1999); Respublikinio Muzikinės Psichoterapijos Centro įkūrėjas ir direktorius (2001); Amerikos Kompozitorių, Autorių ir Leidėjų Sąjungos narys (American Society Composers, Authors and Publischers) (2000–2001); Amerikos Muzikologų Sąjungos narys (American Musicological Society) (1999–2000); JAV, tarptautinės „Augustano“ draugijos narys (The Augustan Society) (1999); tarptautinės, Amerikos Muzikos Terapijos Asociacijos narys – profesionalas (American Music Therapy Assotiation – AMTA) (2004); asociacijos „Muzikos Terapijos Sveikatingumo Centras“ Druskininkuose, įkūrėjas ir asociacijos prezidentas (2004); kitų, respublikinių ir tarptautinių kultūrinių – heraldikos draugijų ir susivienijimų narys.

Bažnytinė – kultūrinė veikla

Nuo 1987 m. – pranciškonas pasaulietis (br. Jeronimas OFS), 1988–1998 m. – Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordino atkūrėjas ir nacionalinis ministras, 1992 m. – VI Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordino kongreso Kretingoje organizatorius. Atgaivino ir įteisino 18 – ka OFS kongregacijų Lietuvoje, išvertė ir įteisino OFS regulą, įtesino ordiną Romoje, sudarė nacionalinę Lietuvos OFS tarybą bei paskyrė regionalinius OFS ministrus. 1989–1999 m. – Lietuvos bažnytinės muzikos "Sv. Cecilijos" draugijos atkūrėjas ir pirmininkas. 1990–2002 m. – Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčios vargonininkas. 1989 m. – pirmininkaudamas bažnytinės muzikos šv. Cecilijos draugijoje, organizavo 8 tradicinius, resp. bažnytinių vaikų chorų festivalius, kuriuose dalyvavo virš 9000 vaikų. Aštuntame vaikų bažnytinės muzikos festivalyje dalyvavo 42 chorai ir ansambliai iš visos Lietuvos, viso apie 1300 choristų. 1990–1993 m. organizavo Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekos dingusių senovinių knygų, rankraščių grąžinimą. 1994–1995 m.- prie Kretingos pranciškonų vienuolyno organizavo resp. vargonininkų kursus, Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčioje rengė ir organizavo tarptautinius vargonų muzikos festivalius. Sudarė sakralinės muzikos, muzikos liturgijos, bažnytinės muzikos improvizacijos, kūrybos ir improvizacijos, mokslo – metodines programas aukštosioms mokykloms. Minėtus dalykus dėstė KU Menų fak. 1993–1995 m. pasaulio lietuvių kultūrinio – religinio žurnalo Lietuvoje "Šv. Pranciškaus Varpelis" atkūrėjas (vėliau "Pranciškonų Pasaulio") vyr. redaktorius ir administratorius, 1995–1999 m. – Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Klaipėdos skyriaus mokslinio metraščio „Vakarų Lietuvos katalikiškoji kultūra“, redaktorius, 1991–1999 m. – Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos skyriaus Klaipėdoje įkūrėjas ir pirmininkas. Užimdamas Šv. Pranciškaus žurnalo vyr. redaktoriaus pareigas 1992–1995 metais skelbė pranciškonizmo idėjas, 3000 vienetų tiražo žurnalas buvo platinamas Lietuvoje, Anglijoje, Belgijoje, Brazilijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Meksikoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Argentinoje, Australijoje, Urugvajuje, Venesueloje, Kolumbijoje, Kanadoje ir JAV. Vargonuodamas Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčioje nuo 1990 metų, per 13 metų laikotarpį atliko apie 700 mišių mišriam chorui su vargonais.

Svarbesnės kvalifikacijos, stažuotės

1992 m. – dvasinė – mokslinė stažuotė Mažesniųjų Brolių Ordino šv. Kazimiero Provincijos JAV, Niujorko ir Kenebunkporto lietuvių pranciškonų vienuolynuose. Lietuvių Išeivijos Kultūros Centre, Niujorke, rinko archyvinę medžiagą moksliniam darbui pranciškoniškos muzikologijos ir sakralinės giesmės paveldo srityje. Kennebunkport’o pranciškonų vienuolyne Lietuvos novicų grupei pravestos grigališkojo choralo teorinės – praktinės studijos. 1997 m. – Lenkijoje, Krokuvoje, įvykusioje pirmoje Rytų Europos OFS generalinėje konferencijoje, tarptautinei auditorijai buvo pirmą kartą pristatytas pranešimas apie Lietuvos OFS. Konferenciją organizavo ir dalyvavo OFS pasaulio gen. ministrė Emanuela d‘Nunzio OFS ir OFS pasaulio dvasinis asist. Fr. Carl Schaffer OFM, Rytų Europos OFS nacionaliniai ministrai. 1999 metais stažuotė Austrijoje, Zalcburgo Boromėjaus pilyje. Stažuotės tema – „Grigališkojo choralo semiologija bei paleografija, praktinis žinių pritaikymas“. Vadovas – benediktinas Fr. A. Rossi OSB iš Šveicarijos. Europos sakralinės muzikos specialistų ratui buvo pristatytas Jeronimo OFS mokslinis pranešimas "Lietuvių liaudies melodijų ir grigališkojo choralo monodijų analogijos: semiologinis aspektas". Darbą perėmė tyrinėjimui Austrijos, Šveicarijos bažnytinės muzikos specialistai. 2000 m. – individuali stažuotė pas Lietuvos ornitologus. Tiriami paukščių giedojimo, organinės ir neorganinės gamtos natūralių garsų simbiozės aspektai. Tyrimų tikslas – garso psichologijos, vibroterapijos, psichoakustinės išraiškos bei pranciškoniškosios gamtos teologinio santykio mokslinis pagrindimas. 2003 m. – specializuoti muzikinės psichoterapijos kursai Klaipėdos visuomenei, skirti darbui neįgalaus ir sveiko gyvenimo klientams, sanatorijose, sveikatingumo organizacijose ir reabilitacijos centruose.

Pedagoginė veikla

Sudarė sakralinės muzikos, muzikos liturgijos, bažnytinės muzikos improvizacijos, muzikos kūrybos ir improvizacijos, muzikos terapijos mokslo – metodines programas, dėstė KU Menų ir Sveikatingumo fakulteto, KU Tęstinių Studijų Instituto studentams. Vadovavo KU Menų fakulteto magistrų, ir šv. Antano Religijotyros Mokslų Instituto prie Vytauto Didžiojo universiteto, Kretingoje, bakalaurų moksliniams darbams. dėstė Lietuvos Muzikos Akademijos profesionalią atlikėjų – vargonininkų specialybės studentams Vilniuje, Telšių kunigų seminarijoje. 1995 m. – KU – tete įkūrė visuomeninį kompozicijos dalyko kursą ir visuomeniniais pagrindais dėstė KU Menų fakultete. 1997 m. – eidamas KU Muzikologijos Instituto direktoriaus pareigas užmezgė dalykinius kontaktus su įvairiais Europos ir Amerikos aukštųjų institucijų muzikologinėmis įstaigomis su Berlyno Humbolto vardo Universiteto Muzikologijos institutu. Kartu su instituto mokslo taryba 1998 m. balandžio 23 dieną organizavo pimąją KU MI mokslinę konferenciją Klaipėdos Universitete, kurioje dalyvavo Norvegijos, Bergeno (prof. Ingrid Gjertsen) ir Oslo (prof. Rigmor Eidem) muzikologai. Paskelbė virš 60 mokslinių – mokslo populiarininmo straipsnių pranciškoniškos muzikologijos klausimais (iš jų: du – Lenkijoje, tris – JAV, vieną – Austrijoje).

Muzikos terapija

2000 m. Klaipėdoje įkūrė „Respublikinį Muzikinės Psichoterapijos Centrą“ (RMPC), surengė keturias respublikines konferencijas tema: " Muzika ir kūryba psichoterapijoje". Klaipėdos Psichiatrijos ligoninėje įrengė du muzikos terapijos kabinetus. Sukūrė ir naudoja reabilitacijai ir sveikatingumui autentiškas kompozicijas psichikos ligoniams, sveikatingumo siekiantiems pacientams. Programos buvo ruošiamos konsultuojantis su psichiatrijos specialistais, panaudojant muzikos psichologijos, muzikinės psichoterapijos, muzikinių intervalų, ritmo, instrumentuotės, derminę ir kitą audio psichostimuliacinę techniką. Įrašai naudojami JAV (Klivlendo), Švedijos ir Latvijos psichiatrinių ligoninėse ir analoginėse įstaigose, sveikatingumo ir reabilitaciniuose centruose. 2005 m. – įkūrė asociaciją „Muzikos Terapijos Sveikatingumo Centras“ Druskininkuose. 2001 m. – už projektą “Muzikos menas - neįgaliems” skirta Lietuvos Kultūros Ministerijos Valstybinė stipendija.

Muzika sveikatingumui

 • Kompozicija "Kalnai”, panaudojant lašų akustinį efektą, pano fleitos ir styginių orkestro fono kombinacinį efektą. Padeda įveikti klaustrofobijos, depresijos, psichosomatinių sutrikimų simptomus, 2000
 • Kompozicija "Jūra”, panaudojami intensyvios jūros akustinis efektas, fortepijoninės muzikos ir kamerinio orkestro kombinacinis variantas, padeda nuo nepilnaveriškumo sindromo, depresinio sutrikimo, aktyvinamoji ir trankviliantinė poveikio samplaika, 2000
 • Kompozicija "Miškas”, panaudojami lietuviškų paukščių giedojimai, blokfleitos ir elektroniškai "kosminio” kombinacinis efektas, skirtas pacientams su fobijų, nepilnavertiškumo sindromo simptomams įveikti, psichostimuliacinis efektas, 2001
 • Kompozicija "Prie upelio”, panaudojamas akustinis upelio efektas.
 • Efektas, pano fleitos, kamerinio orkestro foniniai elementai, skirtas pacientams kaip stiprus trankviliantas, naudojamas esant įtampos, baimės, nerimo, agorafobijos, nemigos sutrikimams, 2001
 • Kompozicija "Ežeras”, panaudojami lietuviško ežero faunos, nendrinių paukščių vakariniai čiulbesiai, giedojimai, neapibrėžto, raminančio elektroninio garso melodija ir fonas, skirtas neigiamų, įkyrių minčių ir įdėjų sutrikimų simptomų pašalinimui, lengvų depresijų sutrikimams pašalinti, 2003
 • Kompozicija "Vandenynas”, vandenyno bangavimo akustinis efektas, klasikinių instrumentų – arfos, mušamųjų instrumentų, styginių ir elektroninių trankviliantinių garsų panaudojimas kompozicijoje, skirtas turintiems klaustrofobijos, nerimo įtampos nemigos, depresijos ir psichsomatinius sutrikimus, 2000
 • Ciklas „Gamtos harmonija“, „Raigardo slėnis“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirtas emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui,2009
 • Ciklas „Gamtos harmonija“, „Dulgo ežeras“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirtas emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui, 2009
 • Ciklas „Gamtos harmonija“, „Jūros sonata (delfinai)“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirtas emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui, 2009
 • Ciklas „Gamtos harmonija“, „Jūros sonata (banginiai)“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirtas emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui, 2009

Apdovanojimai, įvertinimai

Pelnyti respublikiniai, tarptautiniai apdovanojimai.

Kūryba

Sukūrė virš 120 įvairių muzikos kūrinių. Didesnė jų pusė skirti bažnyčiai ar sakralinei scenai bei auditorijai. Nemaža kūrinių išleista Lietuvos ir užsienio leidyklose, surengti atoriniai koncertai Amsterdame, Rygoje, Klaipėdoje, Vilniuje (1988, 1995, 1977, 2001). Kūriniai atliekami ar skambėjo Lietuvos ir užsienio bažnyčiose, prestižinėse koncertų salėse ir tarptautiniuose konkursuose 18 – koje pasaulio šalių. Nuo 1994 m. kūriniai atliekami ir skambėjo JAV, Vokietijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Austrijoje, Italijoje, Danijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje, Anglijoje, Škotijoje, Kuboje, Ukrainoje. Garsesnės koncertinės vietos: JAV universitetai – Sietlas, Portlendas, San Chose, Los Angeles, Usla. Europoje –Kelno katedra, Italijos Vatikano radijas, Italijos miestai – Roma, Verona, Asyžius bei Venecija, Rusijos Peterburgo koncertų salė, Paryžiaus šv. Kotrynos bažnyčia. Sakralinė muzika atliekama nepaisant konfesinės įvairovės – tiek Vokietijos, Danijos, Norvegijos ir Anglijos evangelikų, tiek Graikijos ortodoksų, tiek centrinės Europos katalikų bažnyčiose. 1996–1997 m. – Olandijoje, Amsterdamo Monikekdam koncertų salėje diriguojant olandų dirigentui Pierre Schuitemaker atlikta II – ji ir III – ji simfonijos (1996–1997) su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru. Kūrinys "Stigmos" fortepijonui atliekamas fortepijono pedagogo – M. Horovico (JAV) mokinių (D. Prostakov, JAV), daugumos Europos jaunųjų profesionalų, pianistų dalyvavusių tarptautiniame M. K. Čiurlionio konkurse 1991 metais Vilniuje.“Stigmos“ įtrauktos į privalomų konkurso kūrinių programą. Pjesių klarnetui solo transkripcijos variantą fleitai atlieka tarptautinės klasės fleitistė iš Vokietijos Carin Levine. Varinių pučiamųjų kvintetui sukurta pjesė "Jomarkas" atliekama Rusijos, Belgijos, Kubos, Kroatijos kolektyvų. 1998 m. Latvijos simfoninis orkestras Latvijoje, Liepojoje, iškilmingame minėjime, skirtame Lietuvos 80 – mečiui pažymėti autoriui dalyvaujant atliko trečią simfoniją. 2000 m. išvakarėse šv. Kalėdų metu Klaipėdos M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, pažymint krikščionybės 2000 metų jubiliejų, dalyvaujant vyriausiems Lietuvos dvasininkams buvo atlikta IV – ji simfonija "Ecce Homo" simfoniniam orkestrui, mišriam chorui ir trims solistams. Kūrinį, specialiai sukurtą šiam jubiliejui (vienintelį Europoje) atliko Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras, Klaipėdos muzikinio teatro mišrus choras, Klaipėdos kamerinis choras. Kūrinys dar buvo atliktas sekančiais metais Šv. Pranciškaus Asyžiečio dienoje, spalio 4 dieną Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčioje. 2004 m. buvo atlikta penktoji simfonija "Atradimai" Klaipėdoje, Muzikiniame teatre, diriguojant St. Domarkui ir atliekant Mažosios Lietuvos simfoniniam orkestrui. Kūriniai dažnai atnešdavo sėkmę Lietuvos profesionaliems atlikėjams ir kolektyvams prestižiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Italijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Danijoje. Kūriniai – pavyzdžiui, "Ežero preliudas " bei "Septyni Kristaus žodžiai" klarnetui solo išleisti Šveicarijoje, įtraukti į Šveicarijos, Ciuricho bei Vokietijos, Liubeko konservatorijų klarneto klasės pedagoginį repertuarą. „Tėvė mūsų,“, „Stigmos“ – išleisti Vokietijoje.

Svarbesni kūriniai

 • „Tėve mūsų“ mišriam chorui a cappella, liet. k., 1990
 • "Sveika Marija” mišriam chorui su vargonais, liet. k., 1995
 • Poema simfoniniam orkestrui „Paskutinė Vakarienė“, 1983
 • Oratorija „Šv. Pranciškus Asyžietis“, VII d. orkestrui, mišriam ir vaikų chorams, keturiems solistams ir vargonams, 1991
 • “Iš saulės giesmės…” trijų dalių ciklas lygių balsų chorui su vargonais, ž. Šv. Pranciškaus Asyžiečio, vert. A. Santvaro
 • „Himnas Šventajam Tėvui“ ž. autoriaus (Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II – jo sutikimo garbei Lietuvoje), mišriam chorui ir vargonams, 1992
 • „Stigmos“ fortepijonui solo, V d. (dedikuotos šv. Pranciškaus Asyžiečio stigmatizacijai), 1989
 • Grigališkos šv. Mišios Nr.1 – 7, IV d., užrašytos viduramžių neumime notacija, kanon, tekst.,lot. kalba, (visos 7 – ios nerios šv. Mišios sukurtos septynių Švnč. M. Marijos džiaugsmų – pranciškonų rožinio pagrindu. Kiekvienos Mišios atskirai – paeiliui giedamas pranciškonų rožinio slėpinys arba melodinė rožinio slėpinio iliustracija), 1993
 • „Septyni Kristaus žodžiai“ klarnetui solo, VII d.,1993
 • IV – ji simfonija „Ecce Homo“ simf. ork., mišr. chor., trims solistams, lot. k., skirta 2000 m. krikščionybės jubiliejui, 1993
 • I – VII simfonijos, 1996 – ?. Visos simfonijos kuriamos septynių Švnč. M. Marijos džiaugsmų – dalių, pranciškonų rožinio pagrindu. Kiekviena simfonija iš septynių – atskira pranciškonų rožinio dalis (pranciškonų rožinio simfoninis ciklas nebaigtas, sukurtos tik šešios)
 • „Sakramentalijos“, V d. ciklas fortepijonui solo, 1998. Dedikuotas Šv. Pranciškaus Asyžiečio kryžiui „TAU“, kitoms pranciškonų ordinui būdingoms maldos priemonėms.

Bendras kūrinių sąrašas

NR. KŪRINIO ŽANRAS, PAVADINIMAS SUKŪRIMO DATA Trukmė min.
1. Instrumentinė pjesė RTV orkestrui „Ruduo“ 1975 6
2. Variacijos smuikui ir fortepijonui, V d. 1977 14
3. Dvi dainos bosui solo su fortepijonu Mikolaičio Putino tekstais 1977 8
4. Koncertinė pjesė dviem fortepijonams 1977 12
5. Daina Lietuvos RTV orkestrui ir solistams „Laužai kopose“ 1982 4
6. Poema simfoniniam orkestrui „Paskutinė Vakarienė“ 1983 18
7. Sonata vargonams „Dialogai“ 1983 14
8. Daina Lietuvos RTV orkestrui ir solistui „Pavasario laukuose“ 1983 5
9. Daina Lietuvos RTV orkestrui ir solistui „Te Lietuva suteiks tau galią“ 1983 4
10. Daina Lietuvos RTV orkestrui ir solistui „Vasaros pasaka“ 1983 3
11. Daina Lietuvos RTV orkestrui ir solistui „Pažvelk į žemę“ 1983 4
12. Daina Lietuvos RTV orkestrui ir solistui „Po tiek metų“ 1983 4
13. Instrumentinė pjesė Lietuvos RTV orkestrui ir solistui „Akimirka“ 1983 6
14. Harmonizuota l. l. d. „Vai nekukuok“, sopranui voltornei ir styginiam kvartetui 1984 5
15. Koliažas trijų l. l. dainų temomis mišriam chorui a capella 1984 6
16. Koncertas styginių orkestrui ir voltornei 1984 23
17. Instrumentinė pjesė Lietuvos RTV orkestrui ir klarnetui solo „Emilija“ 1985 5
18. Vienaveiksmė opera „Pakeisti širdį širdimi“, libr. J. Mačiukevičiaus 1986 126
19. Ežero preliudas klarnetui solo 1986 8
20. Regtaimas varinių pučiamųjų kvintetui 1986 7
21. Muzika dramos spektakliui – pasakai „Kuršiukas“ 1986 12
22. Pjesė varinių pučiamųjų kvintetui „Jomarkas“ 1986 7
23. Muzika spektakliui „Vytautas pas kryžiuočius“ 1986 3
24. Daina vaikams su fortepijonu „Laba naktis“ 1986 4
25. Daina vaikams su fort. „Žirniukas“ 1986 5
26. Daina vaikams su fort. „Po saulutės delnu“ 1986 3
27. Daina vaikams su fort. „Du kačiukai“ 1986 3
28. „Paprastas Requiem“ orkestrui, mišriam chorui, dviem solistams, VII d, žodž. E. Kelmicko 1987 42
29. Gedulinga pjesė puč. ork. „Prisiminus“ 1987 5
30. Gedulinga pjesė puč. ork.” Ramybė” 1987 4
31. Daina mišriam chorui a cappella „Stasiui Šimkui atminti“ 1987 6
32. Fortepijoninių pjesių ciklas „Stigmos“ , V d. 1987 14
33. Daina vaikams su fort. „Mamytė mylima“ 1987 4
34. Giesmė „Motina Marija“ mišriam chorui su vargonais 1987 8
35. Giesmė „Kas ryt Tave, o Dieve aplankau..“ 1987 6
36. Giesmė „Ateiname“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
37. Giesmė “Kryžius – šviesybė” mišriam chorui su vargonais 1987 4
38. Giesmė „Meilės širdis“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
39. Giesmė „Dieve, mūs“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
40. Giesmė „Nušvito žemė“ mišriam chorui su vargonais 1987 2
41. Giesmė „Kai pasaulio audra mums grūmoja“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
42. Giesmė „600 metų klūpo“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
43. Giesmė „Laimė už svetimą maldą“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
44. Giesmė „Grįžimas“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
45. Giesmė „Pirmieji žodžiai Kristui“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
46. Giesmė „Prašymas Kristui“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
47. Giesmė „Šventam Antanui“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
48. Giesmė „Į vieną šalį“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
49. Giesmė „Vėlinių vakarą“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
50. Giesmė „Kapinėse“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
51. Giesmė „Prieš Visatą“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
52. Giesmė „Memento mori..“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
53. Giesmė „Žydėsiu Kristui gėlele“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
54. Giesmė „Aleliuja“ mišriam chorui ir vargonams 1987 2
55. Giesmė „Atsakymas“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
56. Giesmė „Keliaujantis Kristus“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
57. Kalėdų preliudas vargonams 1988 12
58. Chorinė daina „Banguoja Baktija“ mišriam chorui a cappella 1988 7
59. Ork. Siuita l. l. instrumentų ork. „Piemenėlių eitynės“ 1988 23
60. Siuta l. l. instrumentų kapelai „Vakaro piršlybos“ 1988 15
61. „Nidos siuta“ varinių puč. kvintetui, V d. 1988 18
62. Daina vaikams “Lietuva, Lietuva…” 1988 6
63. Daina aikams „Stasiukui keturi metukai“ 1988 3
64. “Iš saulės giesmės…” trijų dalių ciklas lygių balsų chorui su vargonais, ž. Šv. Pranciškaus Asyžiečio, vert. A. Santvaro 1989 25
65. Baletas vaikams „Raudonodžių vadas“, pagal O Henrį, libr. P. Fokino 1989 145
66. Daina mišriam chorui a cappella „Per Atlantą“ 1989 6
67. Daina vaikams „Mano popietė“ , LKS III-ji preija 1989 3
68. Trejos šv. Mišios vaikams 1989 15
69. „Stigmos“ fortepijonui solo, V d. 1989 17
70. Daina vaikams „Lietuvė motina“ LKS II-ji premija 1990 3
71. „Tėve mūsų“ mišriam chorui a cappella 1990 6
72. „Missa brevis“ trijų d. lygių balsų chorui su vargonais 1990 12
73. „Kalėdinis Gloria“ mišriam chorui su vargonais 1991 6
74. Oratorija „Šv. Pranciškus Asyžietis“, VII d. orkestrui, mišriam ir vaikų chorams, keturiems solistams ir vargonams 1991 62
75. Mišios M. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei, lietuvių kalba 1991 19
76. Mišios jaunomo vokaliniam – instr. Ansambliui 1992 14
77. „Trys karaliai“ – kalėdinė giesmė vaikams 1992 3
78. „Tėve mūsų“ dviem lygiems balsams 1992 6
79. „Himnas Šventajam Tėvui“ (popiežiaus sutikimo garbei Lietuvoje), mišriam chorui ir vargonams 1992 4
80. „Septyni Kristaus žodžiai“ klarnetui solo, VII d. 1992 25
81. Grigalinės mišios Nr.1 neumime notacija, lotynų kalba 1993 23
82. Grigalinės mišios Nr.2 neumime notacija, lotynų kalba 1993 20
83. Grigalinės mišios Nr.3 neumime notacija, lotynų kalba 1993 24
84. Grigalinės mišios Nr.4 neumime notacija, lotynų kalba 1993 23
85. Grigalinės mišios Nr.5 neumime notacija, lotynų kalba 1993 20
86. Grigalinės mišios Nr.6 neumime notacija, lotynų kalba 1993 21
87. Grigalinės mišios Nr.7 neumime notacija, lotynų kalba 1993 26
88. „Salve Regina“ mišriam chorui a cappella 1993 7
89. “Choralas Sausio 13 – tai” mišriam chorui acappella 1994 7
90. „Laudate Dominum“ vyrų chorui a cappella lotynų kalba 1994 5
91. Vienbalsės mišios mišriam chorui ir vargonams 1994 9
92. „Angelų mišios“ mišriam chorui su vargonais lotynų kalba 1994 25
93. „Ave Maris Sella“ lygių balsų chorui a cappella 1995 8
94. „Angelų mišių“ transkripcija styginių orkestrui su vargonais 1995 25
95. Muzika dramos spektakliui pagal V. Krėvės Mickevičiaus dramą 1995 5
96. Simfoninės variacijos M. K. Čiurlionio fortepijoninio preliudo Nr. 4 tema 1995 13
97. „Sveika Marija“ mišriam chorui su vargonais, liet. k. 1995 4
98. „Apšlakstymas“ mišriam chorui su vargonais 1995 3
99. Rondo styginiam orkestrui 1995 9
100. I – ji simfonija „Universitas“ 1996 26
101. Muzika šešiems trimitams ir šešiems trombonams 1996 12
102. „Die Sorge“ , ž. Sudermanno, mišriam chorui a cappella 1996 7
103. II – ji simfonija 1996 35
104. Introdukcinė siuita mišriam, vaikų ir lygių balsų chorams, dviem solistams ir l. l. bei etniniams 1997 29
105. III – ji simfonija 1997 35
106. „Amsterdamo lietus“ instrumentinė pjesė fagotų nonetui 1997 9
107. „Prarastam laikui“, vokalinis ciklas balsui ir fortepijonui, ž. S. Poškaus 1997 18
108. „Prabudimas“, daina lygių balsų chorui a cappella, ž. Aut. 1997 5
109. „Sakramentalijos“, V d. ciklas fortepijonui solo 1998 23
110. IV – ji simfonija „Ecce Homo“ simfoniniam orkestrui, mišriam chorui ir trims solistams, lotynų kalba, skirta krikščionybės 2000 metų jubiliejui 1999 40
111. Kompozicija „Kalnai“, panaudojant lašų akustinį efektą, pano fleitos ir styginių orkestro fono kombinacinį efektą. Padeda įveikti klaustrofobijos, depresijos, psichosomatinių sutrikimų simptomus. 2000 30
112. Kompozicija „Jūra“, panaudojami intensyvios jūros akustinis efektas, fortepijoninės muzikos ir kamerinio orkestro kombinacinis variantas, padeda nuo nepilnaveriškumo sindromo, depresinio sutrikimo, aktyvinamoji ir trankviliantinė poveikio samplaika 2000 30
113. Kompozicija „Miškas“, panaudojami lietuviškų paukščių giedojimai, blokfleitos ir elektroniškai „kosminio“ kombinacinis efektas, skirtas pacientams su fobijų, nepilnavertiškumo sindromo simptomams įveikti, psichostimuliacinis efektas 2001 30
114. Kompozicija „Prie upelio“, panaudojamas akustinis upelio efektas 2001 30
Efektas, pano fleitos, kamerinio orkestro foniniai elementai, skirtas pacientams kaip stiprus trankviliantas, naudojamas esant įtampos, baimės, nerimo, agorafobijos, nemigos sutrikimams
115. Kompozicija „Ežeras“, panaudojami lietuviško ežero faunos, nendrinių paukščių vakariniai čiulbesiai, giedojimai, neapibrėžto, raminančio elektroninio garso melodija ir fonas, skirtas neigiamų, įkyrių minčių ir įdėjų sutrikimų simptomų pašalinimui, lengvų depresijų sutrikimams likviduoti 2003 30
116. Kompozicija „Vandenynas“, vandenyno bangavimo akustinis efektas, klasikinių instrumentų – arfos, mušamųjų instrumentų, styginių ir elektroninių trankviliantinių garsų panaudojimas kompozicijoje, skirtas turintiems klaustrofobijos, nerimo įtampos nemigos, depresijos ir psichsomatinius sutrikimus 2003 30
117. Melodija birbynei solo su simfoniniu orkestru 2003 9
118. „Kalėdų lopšinė“ lygių balsų chorui a cappella 2003 7
119. V – oji simfonija „Atradimai“ 2004 30
120. Ciklas „Gamtos harmonija“, „Raigardo slėnis“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirta emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui 2009 30
121. Ciklas „Gamtos harmonija“ „Dulgo ežeras“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirta emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui 2009 30
122. Ciklas „Gamtos harmonija“ , „Jūros sonata (delfinai)“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirta emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui 2009 30
123. Ciklas „Gamtos harmonija“ „Jūros sonata (banginiai)“, fonogramai ir instrumentiniam ans., skirta emociniam fiziniam ir psichiniam atsipalaidavimui 2009 30
124. VI – oji simfonija „Prisikėlimas“ 2011 30

Bažnytinės muzikos kūriniai

NR. KŪRINIO ŽANRAS, PAVADINIMAS SUKŪRIMO DATA Trukmė min.
1. Poema simfoniniam orkestrui „Paskutinė Vakarienė“ 1983 18
2. „Paprastas Requiem“ orkestrui, mišriam chorui, dviem solistams, VII d, žodž. E. Kelmicko 1987 42
3. Fortepijoninių pjesių ciklas „Stigmos“ , V d. 1987 14
4. Giesmė „Motina Marija“ mišriam chorui su vargonais 1987 8
5. Giesmė „Kas ryt Tave, o Dieve aplankau..“ 1987 6
6. Giesmė „Ateiname“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
7. Giesmė “Kryžius – šviesybė” mišriam chorui su vargonais 1987 4
8. Giesmė „Meilės širdis“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
9. Giesmė „Dieve, mūs“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
10. Giesmė „Nušvito žemė“ mišriam chorui su vargonais 1987 2
11. Giesmė „Kai pasaulio audra mums grūmoja“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
12. Giesmė „600 metų klūpo“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
13. Giesmė „Laimė už svetimą maldą“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
14. Giesmė „Grįžimas“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
15. Giesmė „Pirmieji žodžiai Kristui“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
16. Giesmė „Prašymas Kristui“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
17. Giesmė „Šventam Antanui“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
18. Giesmė „Į vieną šalį“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
19. Giesmė „Vėlinių vakarą“ mišriam chorui su vargonais 1987 5
20. Giesmė „Kapinėse“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
21. Giesmė „Prieš Visatą“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
22. Giesmė „Memento mori..“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
23. Giesmė „Žydėsiu Kristui gėlele“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
24. Giesmė „Aleliuja“ mišriam chorui ir vargonams 1987 2
25. Giesmė „Atsakymas“ mišriam chorui su vargonais 1987 4
26. Giesmė „Keliaujantis Kristus“ mišriam chorui su vargonais 1987 3
27. Kalėdų preliudas vargonams 1988 12
28. “Iš saulės giesmės…” trijų dalių ciklas lygių balsų chorui su vargonais, ž. Šv. Pranciškaus Asyžiečio, vert. A. Santvaro 1989 25
29. Trejos šv. Mišios vaikams 1989 15
30. „Stigmos“ fortepijonui solo, V d. 1989 17
31. „Tėve mūsų“ mišriam chorui a cappella 1990 6
32. „Missa brevis“ trijų d. lygių balsų chorui su vargonais 1990 12
33. „Kalėdinis Gloria“ mišriam chorui su vargonais 1991 6
34. Oratorija „Šv. Pranciškus Asyžietis“, VII d. orkestrui, mišriam ir vaikų chorams, keturiems solistams ir vargonams 1991 62
35. Mišios M. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei, lietuvių kalba 1991 19
36. Mišios jaunomo vokaliniam – instr. Ansambliui 1992 14
37. „Trys karaliai“ – kalėdinė giesmė vaikams 1992 3
38. „Tėve mūsų“ dviem lygiems balsams 1992 6
39. „Himnas Šventajam Tėvui“ ž. autoriaus (popiežiaus sutikimo garbei Lietuvoje), mišriam chorui ir vargonams 1992 4
40. „Septyni Kristaus žodžiai“ klarnetui solo, VII d. 1992 25
41. Grigalinės mišios Nr.1 neumime notacija, lotynų kalba 1993 23
42. Grigalinės mišios Nr.2 neumime notacija, lotynų kalba 1993 20
43. Grigalinės mišios Nr.3 neumime notacija, lotynų kalba 1993 24
44. Grigalinės mišios Nr.4 neumime notacija, lotynų kalba 1993 23
45. Grigalinės mišios Nr.5 neumime notacija, lotynų kalba 1993 20
46. Grigalinės mišios Nr.6 neumime notacija, lotynų kalba 1993 21
47. Grigalinės mišios Nr.7 neumime notacija, lotynų kalba 1993 26
48. „Salve Regina“ mišriam chorui a cappella 1993 7
49. “Choralas Sausio 13 – tai” mišriam chorui acappella 1994 7
50. „Laudate Dominum“ vyrų chorui a cappella lotynų kalba 1994 5
51. Vienbalsės mišios mišriam chorui ir vargonams 1994 9
52. „Angelų mišios“ mišriam chorui su vargonais lotynų kalba 1994 25
53. „Ave Maris Sella“ lygių balsų chorui a cappella 1995 8
54. „Angelų mišių“ transkripcija styginių orkestrui su vargonais 1995 25
55. „Sveika Marija“ mišriam chorui su vargonais, liet. k. 1995 4
56. „Apšlakstymas“ mišriam chorui su vargonais 1995 3
57. I – ji simfonija „Universitas“ 1996 26
58. II – ji simfonija 1996 35
59. III – ji simfonija 1997 35
60. „Sakramentalijos“, V d. ciklas fortepijonui solo 1998 23
61. IV – ji simfonija „Ecce Homo“ simfoniniam orkestrui, mišriam chorui ir trims solistams, lotynų kalba, skirta krikščionybės 2000 metų jubiliejui 1999 40
62. „Kalėdų lopšinė“ lygių balsų chorui a cappella 2003 7
63. V – ji simfonija „Atradimai“ 2004 30
64. VI – ji simfonija „Prisikėlimas“ 2011 30

Užsienyje atliktų kūrinių sąrašas

NR KŪRINIO PAVADINIMAS VIETA KADA ATLIKTAS
1. Missa brevis Prancūzija, Aix Provence 1994 05 19
2. Norvegija, Halandsdal 1996 05 16
3. Vokietija, Kenigstein 1997 06 29
4. Ave Maris stella Vokietija, Bona 1996 09 29
5. Vokietija, Kelno k-tedra 1996 10 01
6. Vokietija, Marktoberdorf 1997 05 07
7. Vokietija, Madeon 1997 05 07
8. Vokietija, Pfrontenberg 1997 05 18
9. Olandija, Kapelle, N. H. Kerk 1996 10 11
10. Olandija, Goes 1996 10 12
11. Choralas sausio 13 –tai Lenkija, Gdynės redemtoristų vienuolynas 1997 10 25
12. Iš saulės giesmės Ispanija, Kontinegros Monserato vienuolynas 1991 07 11
13. Missa brevis Prancūzija, Redono bažnyčia 1995 02 10
14. Tėve mūsų Vokietija, Visbadeno bažnyčia 1997 04 20
15. Salve Regina Graikija, bažnyčios 1994 07 5-12
16. Tėve mūsų Austrija, Zalcburgo bažnyčios 1996 06 13
17. Sveika Marija Austrija, Zalcburgo bažnyčios 1996 06 13
18. Tėve mūsų, Sveika Marija Italija, Saviljono bažnyčios 1996 06 15
19. Vokietija, Berlyno koncertų salės 1996 12 01
20. Mišios vaikams Nr. 1, lietuvių k. Paryžius, šv. Kotrynos, Taize bažnyčios 1991 03 10-17
21. Italija, Romos bažnyčios 1993 09 5 – 11
22. Italija, Asyžiaus bažnyčios 1993 09 5 – 11
23. Italija, Veronos bažnyčios 1993 09 5 – 11
24. Italija, Venecijos bažnyčios 1993 09 5 – 11
25. Italija, Vatikano radijas 1993 09 5 – 11
26. Mišio vaikams Nr. 2. Paryžius, šv. Kotrynos, Taize bažnyčia 1991 03 10-17
27. Italija, Romos, Veronos, Venecijos, Asyžiaus bažnyčios, Vatikano radijas 1993 09 5-11
28. Mišios vaikams Nr.3. Italija, Romos, Veronos, Venecijos, Asyžiaus bažnyčios, Vatikano radijas 1993 09 5-11
29. Paryžius, šv. Kotrynos bažnyčia, Taize bažnyčios 1991 03 10-17
30. Motina Marija Lenkija, Varšuvos bažnyčios 1994 11 5-7
31. Pirmieji žodžiai Kristui Lenkija, Varšuvos bažnyčios 1994 11 5-7
32. Bažnytėlėje Lenkija, Varšuvos bažnyčios 1994 11 5-7
33. Aleliuja Vokietija, Bremenas 1996 06 18-29
34. Tėve mūsų Vokietija, Bremenas 1996 06 18-29
35. Banguoja Baltija Vokietija, Bremenas 1996 06 18-29
36. Mišios vaikams Nr. 1. Vokietija, Diuseldorfas 1995 07 04
37. Mišios vaikams Nr. 2 Vokietija, Diuseldorfas 1995 07 04
38. Mišios vaikams Nr. 3 Vokietija, Diuseldorfas 1995 07 04
39. Atgimimo varpai Danija, Logumkloster 1993 08 16
40. Atgimimo varpai Danija, Logumkloster 1993 08 18
41. Atgimimo varpai Vokietija, Magdeburgas 1994 09 16
42. Humoreska Rusija, Saratovas 1988 08 15-25
43. Humoreska Vengrija, Barčo m. 1989 08 09-24
44. Humoreska Rusija, Leningradas 1990 12 05
45. Humoreska Vokietija 1992 05 28-31
46. Nidos siuita Vokietija 1992 05 28-31
47. Regtaimas Vokietija 1992 05 28-31
48. Humoreska Vokietija 1993 05 21-23
49. Nidos siuita Vokietija 1993 05 21-23
50. Regtaimas Vokietija 1993 05 21-23
51. Humoreska Vokietija 1993 06 25-28
52. Nidos siuita Vokietija 1993 06 25-28
53. Regtaimas Vokietija 1993 06 25-28
54. Humoreska Olandija 1995 05 28-31
55. Nidos siuita Olandija 1995 05 28-31
56. Regtaimas Olandija 1995 05 28-31
57. Humoreska Vokietija 1995 05 28-31
58. Nidos siuita Vokietija 1995 05 28-31
59. Regtaimas Vokietija 1995 05 28-31
60. Humoreska Danija 1995 05 28-31
61. Nidos siuita Danija 1995 05 28-31
62. Regtaimas Danija 1995 05 28-31
63. Humoreska Prancūzija, Ilzacho 1994 03 25-27
64. Humoreska Vokietija 1996 04 21-30
65. Nidos siuita Vokietija 1996 04 21-30
66. Regtaimas Vokietija 1996 04 21-30
67. Humoreska Vokietija 1996 06 18-27
68. Nidos siuita Vokietija 1996 06 18-27
69. Regtaimas Vokietija 1996 06 18-27
70. Humoreska Vokietija 1996 08 03-12
71. Nidos siuita Vokietija 1996 08 03-12
72. Regtaimas Vokietija 1996 08 03-12
73. Kalėdų preliudas Danija, Velje 1995 07 15
74. Kalėdų preliudas Danija, Velje 1995 07 11
75. Simfoninės variacijos M. K. Čiurlionio preliudo Nr.7 tema Olandija, Amsterdamas, Petruskirche 1996 08 27
76. Simfoninės variacijos M. K. Čiurlionio preliudo Nr.7 tema Olandija, Amsterdamas, Dominicusker (Spuistrat) 1996 08 28
77. Simfoninės variacijos M. K. Čiurlionio preliudo Nr.7 tema Olandija, Amsterdamas, Dominicusker 1996 08 29
78. Ežero preliudas klarnetui solo Šveicarija, Wettingen, St. Sebastian bažnyčia 1994 01 02
79. Ežero preliudas klarnetui solo Šveicarija, Wettingen, St. Sebastian bažnyčia 1994 02 16
80. Ežero preliudas klarnetui solo Šveicarija, Wettingen, St. Sebastian bažnyčia 1994 03 16
81. Septyni Kristaus žodžiai klarnetui solo Šveicarija, Wettingen, St. Sebastian bažn. 1994 01 02
82. Septyni Kristaus žodžiai klarnetui solo Šveicarija, Wettingen, St. Sebastian bažn. 1994 02 16
83. Septyni Kristaus žodžiai klarnetui solo Šveicarija, Wettingen, St. Sebastian bažn. 1994 03 16
84. Septyni Kristaus žodžiai klarnetui solo Šveicarija, Wettingen, St. Sebastian bažn. 1995 08 03
85. Unisoninės mišios a cappella lietuvių ir lotynų kalba JAV, Kennebunkport, Me, lietuvių pranciškonų vienuolynas 1993 01 10-02- 25
86. Postkomunujinė dienos progos muzikinė meditacija vargonais Ten pat 1993 01 10 – 02 30
87. Stigmos fortepijonui Vilnius, I – sis tarptautinis M. K. Čiurlionio jaunųjų pianistų konkursas, privaloma programa 1991
88. Niujorkas, lietuvių išeivijos centras 1993 01 05
89. Tėve mūsų JAV, Los Angeles, USLA u-tetas 1994 09 10-24
90. JAV, San Chose, u-tetas 1994 09 10-24
91. JAV, Portlendo u-tetas 1994 09 10-24
92. JAV, Achlando u-tetas 1994 09 10-24
93. JAV, Sietlo u-tetas 1994 09 10-24
94. Anglija, Škotija, Edinburgo k-tedra 1992 03 17-23
95. Škotija, Glasgo koplyčia 1992 03 17-23
96. Škotija, Larkso k-dra 1992 03 17-23
97. Škotija, Aberdino m. rotušė 1992 03 17-23
98. Prancūzija, Aubun rotušė 1995 09 13
99. Prancūzija, Vaison la Romaine 1995 09 13
100. Vokietija, Sarbrucken 1992
101. Missa brevis Vokietija 1997
102. Laudate Domine Vokietija 1997
103. Emilija Vokietija, Ummanz, Jugeddorf-Scheune 1997 09 05
104. Choralas sausio 13 – tai Vokietija, Ummanz 1997 09 06
105. Emilija Vokietija, Ummanz 1997 09 06
106. Choralas sausio 13 – tai Vokietija, Ummanz 1997 09 07
107. Emilija Vokietija, Vasse St. Marien Kirche 1997 09 06
108. Choralas sausio 13 – tai Vokietija, Vasse St. Marien Kirche 1997 09 07
109. Vokietija, Bergen 1997 09 07
110. Ave Maris Stella Danija, Kalundborgas 1995
111. Vokietija, Daupfetal 1996 06 17-23
112. Missa brevis Italija, Riva del Garda 1997 10 22-26
113. Lietuva, Lietuva Vokietija 1992
114. Choralas sausio 13 – tai Danija, Velje 1994
115. Danija, Svenborgo bažn. 1994
116. Danija, Odense bažn. 1994
117. Ave Maris Stella Danija 1995
118. Danija 1996
119. Vokietija 1995
120. Vokietija 1996
121. Missa brevis Vokietija Vas.91
122. Italija 1997
123. Iš saulės giesmės Danija 1994
124. Gydomosios kompozijos Nr.3 – 4 psiciatrijos įstaigoms JAV, Klivlendo psichiatrinė ligoninė 2003
125. Gydomosios kompozicijos Nr. 3 – 4 psichiatrijos įstaigoms Latvijos psichiatrijos ligoninė 2202
126. Gydomosios kompozicijos Nr. 3 – 4 psichiatrijos įstaigosms Švedija, Karlskronos ir Blekingės psichiatrijos įstaigos 2002
127. III – ji simfonija Latvija, Liepoja 1998
128. Melodija birbynei ir simfoniniam orkestrui Lenkija 2003
129. Italija 2003

Bibliografija

 • Grigališkojo choralo pagrindai” (vadovėlis skirtas aukšosioms mokykloms) 120 psl.,Klaipėda,1995
 • „Kretingos pranciškonų vienuolynas“ (istoriografinė monografija, sp. pogrindy, siekiant suklaidinti KGB nurodyti neteisingi leidybos metai) 1987
 • Vadovėlius su muzikinėmis iliustracijomis „Sek manimi“ I–II dalys, (vadovėlis skirtas įstojusiems į pranciškonų pasauliečių ordino novicijatą) ?
 • „Bažnytinės muzikos teorijos, praktikos, ir istorijos vadovėlį“, (skirtas aukštosioms mokykloms) 417 psl., Kretingos pranciškonų vienuolynas, 1991
 • „Lietuvių liaudies dainų ir grigališkojo choralo monodijų analogijos paleografiniu aspektu“ (knyga parengta mokslinio darbo pagrindu, paruošta leidybai), pradėta 1987 – baigta 1997 m.
 • Poezijos rinktinė „Žuvys“,46 psl., Klaipėda, 2000
 • „Dzūkų liaudies dainų ir grigališkojo choralo monodijų analogijos" (knyga parengta mokslinio darbo pagrindu, paruošta leidybai), pradėta 1990 – baigta 1995 m.
 • „Cantus in Ordine Missae Occurrentes“ (sudarytas grigališkojo choralo giesmynas) 94 psl.,Kretingos pranciškonų vienuolynas, Vilniaus muzikų draugija, 1992

Straipsniai

Pranciškoniškos muzikologijos aspektai Lietuvoje:

 • Lietuvos pranciškonų muzikinė kultūra, 1995
 • Lietuviškos giesmės priešistorė, 1995
 • Grigališkojo choralo tradicija Žemaičių kalvarijų Kryžiaus kelių apeigose, 2005
 • Pranciškonų kultūros įtaka Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus Kelių apeigoms, 2005
 • Lietuvių liaudies melodijų ir grigališkojo choralo monodijų analogijos: semiologinis aspektas, 1999
 • Lietuvių liaudies ir grigališkojo choralo melodijų analogijos: paleografinis problematiškumas, 1999
 • Etnomuzikologija ir metodologiniai sprendimai lietuvių liaudies ir grigališkojo choralo monodijų analogijose, 1999

Šaltiniai

 • "Kas yra kas Lietuvoje 2000". Leidykla "NEOLITAS", 2000 m.


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: