Antanas Šaulys

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Antanas Šaulys
Linkuvos gimnazijos direktorius 06.jpg


Veikla
Linkuvos vidurinės mokyklos direktorius, vokiečių kalbos mokytojas

Antanas ŠaulysLinkuvos vidurinės mokyklos direktorius, vokiečių kalbos mokytojas.

Antanas Šaulys direktoriaus pareigas ėjo sunkiais pokario metais , t.y 1949-1951 m. Buvę mokiniai jį prisimena kaip tikrą direktorių – rimtą, gana sausoką, bet gerą žmogų. Prieš paskiriant direktoriumi, tuoj po karo, 1945 metais Linkuvoje dėstė vokiečių kalbą.

Prisiminimai

Cquote2.png

19411944 m. lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė Apolinaras Radžius, L.Kuodys, Antanina Kučinskaitė (vėliau – garsi kalbininkė); 1941 – 1942 m. vokiečių kalbą – E.Kriaučiūnaitė, 1943 – 1944 m. - J.Treška; lotynų kalbą ir istoriją dėstė J.Avižonis, lotynų kalbą taip pat dėstė V.Kaupelytė; matematiką ir fiziką – J.Daukaitė, J.Janulionis, M.Kvedaras (1942 – 1944 m.), A.Kremenskas (1941m.), M.Janulevičius; gamtos mokslus – R.Murkaitė, O.Stepanienė; geografiją – A.Smilgytė-Jusienė; meno dalykus – T.Kriaučiūnaitė (1941 – 1943 m.), A.Motiejūnas; sportą ir kūno kultūrą berniukams – K.Dineika; kūno kultūrą mergaitėms – E. Virvičiūtė ir H.Galkytė. Be minėtų pedagogų tuo metu gimnazijoje dėstė ir J.Dominauskas, Antanas Šuopys, E.Vaitiekūnienė, B.Vilimas, L.Liutkevičienė, E.Jackūnaitė, Antanas Šaulys, V.Motiejūnas, J.Liumaitė, J.Petrėnas, P.Kovalevskis, direktoriaus pavaduotojas – J.Janulionis. Daugumai šių mokytojų dar teko išleisti 3 Linkuvos gimnazijos laidas, kurių paskutinioji jau buvo karo pabaigos ir naujų įvykių išvakarėse, dėl to nebevientisa, kaip ir 1940 – 1941 mokslo metų laida. Įvairus ir šių mokytojų likimas: kai kurie liko ir toliau mokytojauti, kai kurie pasitraukė į Vakarus. Mokytojai gyveno sunkiai. 1943 m. pradinių klasių tėvų susirinkimo protokole rašoma: „Mokinių tėvai, apsvarstę sunkią mokytojų materialinę būklę, vienbalsiai nutarė remti mokytojus maisto produktais ir pinigais“. Apie darbą mokykloje okupacijos metais (1944 m.) mokytoja J. Kairienė savo atsiminimuose rašo: „Mokyklos darbo sąlygos buvo sunkios. Man pradžioje teko dėstyti daug dalykų: vokiečių kalbą, psichologiją - logiką, chemiją, biologiją, namų ruošą, anglų kalbą. Mokiausi pati kaip mokinė. Nebuvo ne tik kabinetų, bet ir cheminių medžiagų. Chemijos visas turtas buvo nešiojama dėžutė, kaip rankinukas. Namų ruošai irgi nebuvo jokių priemonių, indus atsinešdavome iš namų.“ Mokykloje 1944-1945 mokslo metai prasidėjo lapkričio mėnesį. Direktorius B.Bučinskas su mokyklos sargu J.Mickevičium išsaugojo visą inventorių, todėl buvo galima pradėti normalų darbą. Pradžioje trūko vadovėlių, nebuvo programų. Iki pavasario direktoriumi buvo B.Bučinskas, o jo pavaduotoju K.Dineika. 1945 m. pavasarį direktoriumi paskiriamas V.Rasikas. Atvyksta naujų mokytojų: A. ir P. Jusiai, J.Kriaučiūnas, A.Misevičius, J.Bikauskas, J.Jasiūnas, L.Brazdžiukas, J.Jonaitytė, E.Kemeklienė, K.Virvičiūtė, Antanas Šaulys, J.Skrupskelis, P.Garšva. Per pirmąjį pokarinį dešimtmetį mokslo žinias skiepijo ir jaunąją kartą auklėjo atvykę mokytojai: D.Prunskaitė, F.Skrebaitė-Mielienė, Z.Žagrytė-Mališauskienė, A.Mališauskas, V.Vilnonytė, J.Pajarskaitė, I.Liutkevičiūtė, A.Dimšienė, B.Vilimas, Kunaičiai, Gaigalai, Anužai, A.Laskauskas, Bagdonai, Kraujeliai, E.Servienė, Katinienė, A. Petruškevičiūtė-Spudienė, J.Tauperis ir kt. 1947-1948 m.m. Linkuvos gimnazijos mokytojai: E.Kemeklienė, L.Liutkevičienė, A.Jurkonis, P.Jusius, A.Laskauskas, J.Jonaitytė, J.Skrupskelis, A.Kaupaitė, H.Galkytė, O.Stepanienė, A.Soblys, B.Vilimas, P.Garšva, V.Vasiliauskas, Antanas Šaulys, I.Liutkevičiūtė, J.Liumaitė, B.Servaitė, J.Daukaitė, A.Jusienė, A.Radžius; direktorius V.Valiušaitis (1947 – 1948 m.m.)


„Linkuvos gimnazija“ 1918–2008; leidinį parengė Linkuvos gimnazijos mokytojai; Leidybos vadovas Stasys Tumėnas; Išleido S. Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“, Šiauliai, 2008-10-20;

Cquote1.png

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: