Konsulas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Garbės konsulas)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Enciklopedijos standartus – Straipsnis iš esmės yra apie garbės konsulus; yra juk ir kitokių.
Jei galite, sutvarkykite; apie sutvarkymą galite pranešti specialiame
Enciklopedijos projekte.

Senovės Romoje konsulas - aukščiausioji ir svarbiausioji pareigybė, tarnyba, apimanti tiek civilinę, tiek ir karinę valdžią (plačiau skaitykite straipsnyje Konsulas (Roma)).

Diplomatinėje tarnyboje konsulas (konsulinis pareigūnas) yra oficialiai įgaliotas atstovauti ir ginti tam tikrus (ekonomonius, kultūrinius) valstybės bei jos piliečių interesus užsienio valstybėje (konsulinė pagalba). Tam steigiama konsulinė įstaiga arba diplomatinė atstovybė (ambasada, Interesų biuras, Ryšių skyrius, biuras).

Turinys

Garbės konsulas

Garbės konsulas - užsienio reikalų ministro paskirtas (išduodant konsulinį patentą) pareigūnas, turintis eiti konsulo pareigas užsienyje – vykdyti konsulines funkcijas, vadovaujantis 1963 metų Vienos konvencija dėl konsulinių santykių, konsulinėmis konvencijomis ir kitais susitarimais su buvimo valstybe, taip pat įstatymais bei kitais norminiais aktais.

Klasės

Yra keturios garbės konsulų – konsulinių įstaigų vadovų – klasės: garbės generalinis konsulas; garbės konsulas; garbės vicekonsulas; garbės konsulinis agentas.

Imunitetai

Garbės konsulas naudojasi privilegijomis ir imunitetais, numatytais 1963 metų Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių, konsulinėse konvencijose ir kituose susitarimuose su buvimo valstybe.

Veiklos finansavimas

Garbės konsulas nėra valstybės tarnautojas ir negauna atlyginimo iš valstybės biudžeto. Tačiau funkcijoms vykdyti gali būti skiriamos siunčiančios valstybės lėšos.

Paskyrimas

Garbės konsulu pagal susitarimą su buvimo valstybe gali būti skiriamas ir ne siunčiančios valstybės pilietis. Garbės konsulo įstaigos būstinė, klasė ir konsulinė apygarda nustatoma pagal susitarimą su buvimo valstybe.

Funkcijos

Garbės konsulas vykdo konsulines funkcijas, numatytas konsuliniame statute, l963 metų Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių, konsulinėse konvencijose ir kituose susitarimuose su buvimo valstybe. Garbės konsulas gali vykdyti ir teisės aktuose nenumatytas funkcijas, jeigu tai neprieštarauja siunčiančios ir buvimo valstybės įstatymams.

Valstybėse, kuriose nėra diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, išimtiniais atvejais, buvimo valstybei sutinkant, garbės konsului gali būti pavesta atlikti ir kai kuriuos diplomatinius aktus.

Garbės konsulas pradeda eiti savo pareigas nuo buvimo valstybės sutikimo (egzekvatūros) gavimo momento ar kito laiko, kurį nustato buvimo valstybės kompetentingos institucijos.

Užsienio reikalų ministras, suderinęs su Vyriausybe, garbės konsulo teikimu gali skirti etatinius garbės konsulo įstaigos tarnautojus.

Nuorodos


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: