Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
200px
Forma Biudžetinė įstaiga
Įkurta 2001 m. liepos 1 d.
Vadovai Ramūnas Čepaitis
Būstinė Vilnius
Adresas Gedimino pr. 7, LT-01103 Vilnius
Tinklalapis ivpk.lrv.lt
El. paštas info@ivpk.lt
Telefonas (5) 266-5161
Kodai Juridinių asmenų registre: 188772433

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) – valstybinė, biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, dalyvaujanti formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politiką ir koordinuojant jos įgyvendinimą.

Vaizdas:Valstybės logo.jpg
Lietuvos Respublikos ... – ... logotipas

Turinys

Institucijos paskirtis

IVPK strateginis tikslas – siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis. Uždaviniai ir funkcijos

Vizija ir vertybės

Vizija - Patikima, atvira, inovatyvi ir dinamiška organizacija, visapusiškai prisidedanti prie svarbiausių Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesų sėkmingos raidos ir atitinkanti savo partnerių, paslaugų gavėjų, visuomenės poreikius bei lūkesčius.

Vertybės:

 • partnerystė – siekiame būti patikimais ir vertingais veiklos partneriais kitoms institucijoms ir organizacijoms;
 • pasitikėjimas – savo vidaus santykius grindžiame pagarba, parama ir bendradarbiavimu;
 • atvirumas pokyčiams – esame pasirengę naujiems iššūkiams, užduotims ir darbams;
 • inovatyvumas – domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

Veiklos kryptys ir formos

IVPK dalyvauja formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų valstybės biudžeto panaudojimą informacinės visuomenės plėtros projektams, derinant skirtingus finansavimo šaltinius – ES struktūrinių fondų paramos, bendrojo finansavimo ir Valstybės investicijų programos lėšas.

IVPK, vykdydamas jam pavestus darbus:

 • Dalyvauja kuriant valstybės informacinių išteklių valdymo reglamentavimą ir koordinuojant jo įgyvendinimą;
 • Palaiko ir tobulina Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą (toliau – VAIISIS), skirtą perkelti viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę ir jas teikti, ir Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt;
 • Administruoja ES struktūrinių fondų paramą, skiriamą informacinės visuomenės plėtrai;
 • Derina valstybės ir savivaldybių institucijų investicinius projektus, finansuotinus Valstybės investicijų programos lėšomis;
 • Koordinuoja bendrųjų reikalavimų valstybės savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą;
 • Atlieka informacinės visuomenės plėtros procesų stebėseną;
 • Prižiūri informacinės visuomenės paslaugų teikėjų veiklą Lietuvoje ir vykdo kitus jam pavestus darbus.

Strateginės veiklos kryptys

...

Projektai

...

Struktūra

Sudėtis, bazė. ...

Organizacinė sandara ir valdymas

...

Ištekliai

...


Istorija

 • 1992 m. įsteigiama Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerija, kuriai pavesta formuoti ir įgyvendinti bendrą Lietuvos valstybės ryšių ir informatikos politiką. Tais pačiais metais, remiantis JAV užgimusios „nacionalinės informacinės infrastruktūros“ kūrimo pavyzdžiu, Lietuvoje pradedamas nacionalinės informacinės infrastruktūros sukūrimo ilgalaikis projektas „Lietuva 2000“.
 • 1998 m. balandį Ryšių ir informatikos ministerija panaikinama, su informatika susijusios jos funkcijos perduodamos Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai (2001 m., panaikinus šią ministeriją, – Vidaus reikalų ministerijai), o su ryšiais susijusios funkcijos – Susisiekimo ministerijai.
 • 1999 m. „bręstančios informacinės visuomenės“ svarba pabrėžiama Lietuvos Respublikos Prezidento metinėje kalboje; pasirašomas Parlamentinių partijų ir asociacijos „Infobalt“ politinis memorandumas „Dėl informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje“, kuriame pabrėžiama „būtinybė informacinės visuomenės kūrimą pripažinti strateginiu Lietuvos uždaviniu“.
 • 2001 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtina Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepciją, kurioje numatyta valstybės ir savivaldybių misija – sudaryti sąlygas informacinės visuomenės plėtrai ir skatinti šį procesą; 2001 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos Seimas pateikia Vyriausybei rekomenduojamą sąrašą konkrečių užduočių e. švietimo, e. valdžios, e. verslo ir žinių ekonomikos srityse; 2001 m. rugpjūtį Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos pagrindu patvirtinamas strateginis dokumentas, skirtas Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai – Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginis planas.
 • 2001 m. liepos mėn. įsteigiama atskira institucija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kuriam pavedama:

- dalyvauti formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvos Respublikoje politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą, - užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, atitinkančios ES reikalavimus, projektavimą, kūrimą ir plėtrą, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą informacinių ir ryšių technologijų plėtros strategiją planuoti ir organizuoti IRT plėtrą valstybėje.

 • 2010 m. birželio mėn. pakeičiamas IVPK statusas – iš įstaigos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės jis tampa įstaiga prie Susisiekimo ministerijos.

Vadovai

IVPL direktorių Susisiekimo ministro teikimu ... metų kadencijai skiria ....

Valdas Kišonas Ramūnas Čepaitis

Nuorodos, šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: