Jonas Juška (1919)

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Juška

Gimė 1919 m. rugpjūčio 3 d. (100 m.)
Pasvaliečiai, Biržų raj.

Veikla
vargonininkas ir chorvedys.

Jonas Juška (1919 m. rugpjūčio 3 d. Pasvaliečių k., Biržų r.) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

Motina Rozalija Juškienė-Zajarskaitė buvo garsi apylinkės dainininkė, mokėjo daug liaudies dainų ir giesmių. Todėl ir sūnus iš mažens pamilo dainą. Vargonininkaudamas Grūžiuose (Biržų r.), neakivaizdiniu būdu baigė keturių klasių gimnazijos kursą Savišvietos institute Kaune.

Nuo 1938 mokėsi muzikos pas Suosto (Biržų r.) parapijos vargonininką P. Jurkūną, o 19411942 vargonų dar mokėsi pas Biržų bažnyčios vargonininką A. Strazdą.

1944 rudenį pasitraukęs į Vokietiją, pateko į Hanau stovyklą, kur akompanavo solistams ir dalyvavo koncertuose. 1946 apsistojo Neumunsteryje (Schleswig Holstein provincija) ir įsitraukė į lietuvių kultūrinę veiklą, pats mokėsi skambinti fortepijonu, griežti akordeonu ir diriguoti. 1947 darbams išvežtas į Angliją. Ten po keleto metų jam susidarė sąlygos savaitgaliais vadovauti chorams bei vokaliniams ansambliams Tadkasteryje ir Bradforde. Suburtas vyrų choras populiarino lietuvių kompozitorių dainas, o mišrusis daugiausia giesmes.

1960 atvykęs į Australiją, 19611964 vadovavo Melburno lietuvių parapijos mišriajam chorui, prisiglaudusiam prie australų Šv. Jono parapijos bažnyčios. J. Juška padidino chorą iki 40 dalyvių ir sustiprino jo meninį pajėgumą (kolektyvą lankė daugiausia jaunimas). Choras atliko J. Singerbergo Šv. Cecilijos mišias, nemaža lietuvių kompozitorių giesmių ir dainų, giedojo lietuviškose pamaldose, dalyvavo dainų šventėse ir tautiniuose renginiuose. Paminėtini choro koncertai, surengti 1962 m. liepos 9 d. ir 1963 m. gruodžio 28 d. Melburne (dalyvavo Geelongo ir Adelaidės chorai, solistai ir šokėjai) ir turėję didelį pasisekimą.

19661971 J. Juška vadovavo Geelongo 30 dalyvių mišriajam chorui, kuriame dainavo paties vadovo žmona, trys dukros ir sūnus. Choro repertuare buvo nemaža lietuvių kompozitorių dainų: J. Naujalio „Jaunimo giesmė“, T. Brazio „Tu, berželi“, J. Žilevičiaus „Laisvės daina“, S. Šimkaus „Vėjo dukra“, V. Klovos „Tu, ąžuole“, B. Budriuno „O, Nemune“, A. Kačanausko „Malda už Tėvynę" ir kt. Choras dalyvavo 1966, 1968 ir 1969 Australijos lietuvių dainų šventėse, daugelyje tautinių renginių.

Nuo 1974 J. Juška kurį laiką mokė vaikus dainuoti Melburno lietuvių parapijos mokykloje, buvo Australijos Lietuvių katalikų federacijos valdybos narys ir dainų švenčių dirigentas. Nemažai rašė spaudoje Australijos lietuvių kultūrinio gyvenimo klausimais – daugiausia „Mūsų pastogėje". Visi vaikai baigė aukštuosius mokslus ir aktyviai dalyvauja lietuvių kultūrinėje veikloje.

Šaltinis

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: