Juozas Brazauskas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozas Brazauskas
Juozas Brazauskas internete.jpg
Juozas Brazauskas 2008 m.

Gimė 1952 m. rugsėjo 16 d.
Kėdainiai

Sutuoktinis(-ė)
 • Birutė Brazauskienė
 • 1951 m. rugsėjo 11 d., Ukmergė
Vaikai
 • Laura Brazauskaitė
 • 1982 m. sausio 16 d. Panevėžyje

 • Simonas Brazauskas
 • 1985 m. liepos 12 d. Panevėžyje

Veikla
pedagoginė, visuomeninė
Sritis mokyklos, istorija
Pareigos

Išsilavinimas

 • 19..-19.. <> universitetas <> fakultetas, studentas

 • 19..-19.. <> universitetas <> fakultetas, aspirantas

Kvalifikacija
 • 19.. <> mokslų kandidatas


Žinomas už ...
Nuopelnai ...

Juozas Brazauskas (g. 1952 m. rugsėjo 16 d. Kėdainiuose) – pedagogas, mokytojas-ekspertas, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojas,

Turinys

Kilmė ir šeima

Tėvai — Juozas Brazauskas (1927 m. kovo 19 d. Vainikonių kaime, Pernaravos valsč. - 2015 m. lapkričio 30 d. Kėdainiuose); — Genovaitė Brazauskienė (Saldytė, 1926 m. rugpjūčio 7 d. Šingalių kaime, Josvainių valsč. - 2001 m. spalio 21 d., Kėdainiuose, abu su vyru palaidoti Kėdainiuose, Kauno g. kapinėse). Santuoka įregistruota 1951 m. liepos 29 d. Kėdainių raj. Josvainių apylinkėje. Tėvai 1951 m. atsikėlė į Kėdainius ir buvo darbininkai.
Seneliai — Adomas Brazauskas (1881 m. Vainikonių km. - 1952 m.) ir Michalina Brazauskienė (Balsytė, 1901 m.Prienų km., prie Čekiškės - 1946 m.). Abu palaidoti Kėdainių raj. Pernaravos kapinėse. — Saldys Kazimieras (1885 m. - 1971 m.) ir Marija Saldienė (Kulčickaitė, 1890 m. - 1976 m.). Abu palaidoti Kėdainiuose, Kauno g. kapinėse.
Brolis ir sesuo — Jonas Saldys (1946 m. vasaro 17 d. Šingalių kaime, Kėdainių raj. - 2012 m. vasario 19 d. Kėdainiuose, palaidotas Daškonių kapinėse); — Nijolė Brazauskaitė (Račinskienė, g. 1954 m. balandžio 10 d. Kėdainiuose).

Žmona — Birutė Brazauskienė (iki 1976 m. Čemeškaitė, g. 1951 m. rugsėjo 11 d. Ukmergėje), anglų kalbos filologė (VU, 1975).
Vaikai — Laura Brazauskaitė (g. 1982 m. sausio 16 d. Panevėžyje), gydytoja (KMU, 2007), fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja (KMU, 2012), Panevėžio FMRC gydytoja reabilitologe, vadovauja Panevėžio apskrities gydytojų reabilitilogų asociacijai; — Simonas Brazauskas (g. 1985 m. liepos 12 d. Panevėžyje), Panevėžio kolegija, verslo vadyba, bakalauras (2011), verslininkas pagal individualią veiklą.

Moksleivio ir studijų metai

1960 m. Juozas pradėjo lankyti Kėdainių 1-ąją vidurinę mokylą, kurią baigė 1971 m. Mokėsi gerai, buvo aktyvus klasės mokinys. Vėliau už gyvenimo pasiekimus pedagoginėje ir mokslinėje veikloje buvo išrinktas mokyklos Garbės mokiniu.

1971 m. įstojo studijuoti į Vilniaus universitetą (VVU) Istorijos fakultetą istorijos specialybę. Ir čia buvo aktyvus studentų mokslinės draugijos narys. Ne kartą buvo skatinamas diplomais, Garbės raštais. Darbai buvo pristatyti respublikiniams studentų mokslinių darbų konkursams.

Studijuodamas lankė VU Akademinio choro (meno vadovas ir dirigentas Pranas Sližys) repeticijas, dalyvavo respublikiniuose chorų konkursuose. Buvo choro tenorų seniūnas.

1976 m. baigęs istorijos studijas įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją.

Profesinė veikla

1976 m. pagal paskyrimą pradėjo darbinę pedagoginę veiklą istorijos mokytoju Anykščių raj. Svėdasų vidurinėje mokykloje.

1977-1978 m. dirbo istorijos mokytoju Ukmergės A. Gudaičio - Guzevičiaus vidurinėje mokykloje.

1978-1979 m. dirbo Panevėžio miesto Švietimo skyriaus metodinio kabineto metodininku sportiniam darbui.

1979-1980 m. dirbo „Žinijos“ draugijos Panevėžio miesto organizacijos referentu.

1980-1993 m. - Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos istorijos mokytojas, vienerius mokslo metus dirbo užklasinio darbo organizatoriumi.

1993-1995 m. dirbo Panevėžio miesto Švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi.

1995-1996 m. dirbo žmonos individualioje įmonėje „Raiguža“ direktoriumi.

1996-1997 m. - Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos istorijos mokytojas.

1997-2002 m. - Panevėžio miesto Švietimo skyriaus Pedagogų švietimo centro vadovas.

2002 m. rugsėjo mėn. pradėjo dirbti Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju.

2015 m.lapkričio 16 d. baigė pedagogo karjerą Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje.

Metodinė kūrybinė veikla

1988 m. paskelbus konkursą, pradėjo rengti Lietuvos istorijos vadovėlį 5 klasei. Konkurse laimėjo antrąją premiją. Ministerija pasiūlė rengti Lietuvos istorijos mokymo priemonę IX klasei.

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pirmasis Lietuvoje išleido istorijos mokymo priemonę „Lietuvos istorija IX klasei“.

1991 m. išleista mokymo priemonė - Lietuvos istorija VIII –IX klasei.

1992 m. išleista mokymo priemonės - Lietuvos istorija IX klasei. II dalis.

1992 m. išleista knygelė „Panevėžio mergaičių gimnazija. Atsiminimai“(kartu su E. Urbonu).

1993 m. „Šviesos“ leidykla išleido pirmąjį Juozo Brazausko parengtą Lietuvos istorijos vadovėlį VI – VII klasei.

1993 m. už parengtas istorijos mokymo priemones, vadovėlius Vyriausioji pedagogų atestacijos komisija vienam pirmųjų respublikoje suteikė istorijos mokytojo eksperto kategoriją.

1993 m. dalyvavo Europos Tarybos seminare Norvegijoje „Vietinės istorijos nagrinėjimas Europos istorijos kontekste“.

1994 m. stažavosi Šiaurės šalių liaudies akademijoje Geteborge (Švedija). Domėjosi suaugusiųjų švietimu.

1995 m. „Šviesos“ leidykla išleido Juozo Brazausko parengtą Lietuvos istorijos vadovėlį VIII - IX klasei.

1996 m. Leidybos centras išleido Lietuvos istoriją VIII-IX klasei Brailio raštu.

1996 m. išleista knygelė „Šimtas olimpinių žaidynių mįslių.“

1997 m. kartu su K. Poneliene išleido mokytojo knygą „Lietuvos istorija VI–VII klasei.“

1997 m. dalyvavo konferencijoje „Lietuvos mokyklai - 600 metų“ ir skaitė pranešimą „Ona Maksimaitienė - pedagogė, mokslininkė, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio autorė“.

1998-05-07 „Šviesos“ leidykla geriausiais leidyklos autoriais pripažino istorijos vadovėlių autorius Juozą Brazauską ir Kristiną Ponelienę.

1999-11-4_5 dienomis skaitė pranešimą respublikinėje konferencijoje Vilniuje. „Klasės auklėtojas ugdymo procese” tema ,,Moksleivių pilietiškumo ugdymas”.

1998 m. išleistas vadovėlis „Naujausiųjų laikų istorija“. Autorių kolektyvas, tarp jų Juozas Brazauskas.

1998 m. išleista knygelė „Svarbiausios Lietuvos istorijos datos“.

1999 m. Juozas Brazauskas sudarė knygą „Naujųjų amžių istorijos skaitiniai“.

2000 m. „Krontos“ leidykla išleido „Naujųjų amžių istorijas“. Autoriai: Juozas Brazauskas, Saulius. Jurkevičiumi ir Kęstutis Petrauskis.

2000 m. išleistas vadovėlis „Baltijos šalių istorija“. Autorių kolektyvas. Tarp jų Juozas Brazauskas.

2000 m. išleisti Juozo Brazausko parengti greitos apklausos istorijos testai VII, VIII, IX ir X klasei.

2000 m. respublikinėje konferencijoje Šiauliuose „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ skaitė pranešimą tema „Iš gyvenamosios aplinkos ir Tėvynės pažinimo praeities”.

2000 m. „Šviesos” leidykla išleido Juozo Brazausko parengtą Lietuvos istorijos skaitinių vadovėlį 5 klasei.

2002 m. konferencijos „Gimtinės pažinimas ir jo ugdomoji reikšmė“ leidinio sudarytojas ir pranešimo „M. Mačernis apie kompleksinį aplinkos ir Tėvynės pažinimą“ autorius.

2002 m. teorinės - praktinės konferencijos Neringos mieste „Moksleivių pažangos, pasiekimų vertinimas“ leidinio sudarytojas (kartu su R. Žeimiene) , redaktorius ir pranešimo „Žaidimų elementai, skatinantys mokinių pažintinę veiklą pamokoje“ autorius.

2002 m. išleista autoriaus sudaryta knyga „Lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai“.

2003 m. „Šviesos“ leidykla išleido autoriaus sudarytą mokomąjį leidinį „Pasaulis ir Lietuva: I-XX a. chronologija.”

2003 m. išleistas vadovėlis „Lietuvos praeities puslapiai“. VII-VIII klasei. Autoriai: Juozas Brazauskas ir Bronius Makauskas.

2003 m. išleistas vadovėlis „Lietuvos praeities puslapiai“. IX klasei. Autoriai: Juozas Brazauskas ir Bronius Makauskas.

2004 m. išleistas vadovėlis „Lietuvos praeities puslapiai“ X klasei. Autoriai : Juozas Brazauskas ir Bronius Makauskas.

2004 m. dalyvavo konferencijoje „Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei-750 metų“ ir skaitė pranešimą „Iš Panevėžio apskrities švietimo praeities pirmosios nepriklausomybės metais.“

2004 m. sudaryta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės bibliotekos rankraščių rinkinių rodyklė. Joje yra ir Juozo Brazausko fondo Nr. 59 medžiaga.

2004 m. dalyvavo respublikinėje konferencijoje Panevėžyje „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos“ ir joje skaitė pranešimą „Spaudos draudimo drama“.

2004 m. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Seinuose (Lenkija), skirtoje lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms ir skaitė pranešimą „Spaudos draudimo drama“.

2005 m. teorinės - praktinės konferencijos Neringos mieste „Klasės vadovo veikla“ leidinio sudarytojas (kartu su R. Žeimiene), atsakingas redaktorius ir pranešimo, rengto kartu su A. Šepkuviene „Klasės veiklos organizavimas adaptaciniu laikotarpiu“ autorius.

2005 m. dalyvavo respublikinėje konferencijoje Panevėžyje ir skaitė pranešimą „Istorinės atminties išsaugojimo problema“.

2006 m. sudaryta ir „UAB Amalkeros leidyba“ išleista J. E. Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo pamokslų ir sveikinimų knyga „Žodžiai“.

2006 m. ,,Žiemgalos“ leidykloje išleista Juozo Brazausko parengta monografija „Dailininkė Marcė Katiliūtė“.

2007 m. Lietuvoje plačiai pristatyta autoriaus monografija „Dailininkė Marcė Katiliūtė“.

2007 m. balandžio 27d. įteikta Joniškio rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus Padėka už kultūrinę ir leidybinę iniciatyvą, Joniškio krašto žymių žmonių garsinimą, kultūros asmenybių atminties puoselėjimą.

2007 m. rugsėjo 14 d. įteikta „Žiemgalos“ draugijos prezidento A. Šimkaus padėka už išleistą monografiją „Dailininkė Marcė Katiliūtė“

2009 m. išleista knyga.Vitalija Čepytė.,, Spalvota tyla‘‘. Pirmoji poezijos knyga. Knygos leidybos projekto autorius Juozas Brazauskas.

2009 m. išleista knyga ,,Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi?“ Panevėžio miesto mokinių publicistikos rašinių laureatų knygelė. Knygos sudarytojas Juozas Brazauskas.

2010 m. spalio mėn. „Šviesos“ leidykla išleido Juozo Brazausko knygą- enciklopedinį leidinį jaunimui „Vaikams apie Lietuvos valdovus“.

2011 m. rugsėjo mėn. leidykla „Magilė“ išleido Juozo Brazausko sudarytą knygelę „100 klausimų ir atsakymų apie Lietuvos istoriją“.

2012 m. išleista mokslinių ir publicistinių straipsnių knyga „Išlieka tai, kas užrašyta.“

2016 m. išleista straipsnių knyga „Vietoj palikimo“

Visuomeninė veikla

2008 m. kovo mėn. tapo Tėvynės sąjungos Panevėžio skyriaus nariu.

2008 m. gegužės mėn. visuotiniame Tėvynės sąjungos Panevėžio skyriaus susirinkime pasiūlytas kandidatu į 2008 m. LR seimą daugiamandatėje apygardoje.

2008 m. rugpjūčio 17 d. Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos taryba patvirtino Juozą Brazauską kandidatu į 2008 m. Lietuvos Respublikos seimą daugiamandatėje apygardoje (sąraše Nr. 125).

2010 m. gruodžio mėn. Panevėžio vyskupas Jono Kauneckas įtraukė istoriką, mokytoją ekspertą Juozą Brazauską į istorijos ekspertų darbo grupę ruošiant kunigo Alfonso Lipniūno medžiagą paskelbimui Palaimintuoju.

2011 m. vasario mėn. Pedagogas ir istorikas išrinktas savivaldos rinkimuose kandidatu į Panevėžio miesto tarybą nuo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos.

2013-2015 m. Panevėžio miesto Tarybos narys

Nuo 2013 m. „Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų“ (TS-LKD) Panevėžio miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas

Nuo 2014 m. „Žiemgalos draugijos“ Panevėžio skyriaus pirmininkas

2016 m. kovo 14 d. išrinktas „Juozo Urbšio atminimo klubo“ valdybos pirmininku

Įvertinimai

1998 m. Panevėžio miesto Savivaldybė suteikė nusipelniusio panevėžiečio vardą mokslo srityje už parengtas istorijos mokymo priemones, vadovėlius.

1999 m. apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštu už nuoširdų darbą, organizuojant respublikinę jaunųjų istorikų olimpiadą „Spaudos draudimo gadynė“.

2000 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ paminėtos pedagogo ir istoriko Juozo Brazausko kūrybos 10 - osios metinės.

2002 m. Pedagogų profesinės raidos centras suteikė švietimo konsultanto (istorija) statusą ir išdavė atitinkamą pažymėjimą.

2002 m. minint gimimo 50 - ąsias metines, apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštu.

2003 m. Lietuvos valstybės - Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus minėjimo Vyriausybinės komisijos apdovanotas Padėkos raštu.

2005 m. išrinktas Panevėžio miesto istorijos mokytojų metodinės tarybos pirmininku.

2006 m. gruodį pristatytas kandidatu „Metų panevėžiečio-2006“ nominacijai švietimo ir mokslo srityje už parengtą ir išleistą J. E. Panevėžio vyskupo emerito Juozo Preikšo pamokslų ir sveikinimų knygą „Žodžiai“.

2007 m. rugsėjo 14 d. įteikta Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos direktorės padėka už puikų vadovavimą projektui ,,Moksleivių meninės saviraiškos skatinimas“.

2007 m. gruodis pristatytas kandidatu „Metų panevėžietis - 2007“ nominacijai švietimo ir mokslo srityje už išleistą monografiją „Dailininkė Marcė Katiliūtė“.

2008 m. spalio mėn. Tarptautinės mokytojo dienos proga apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštu už aktyvią projektinę, mokslinę, kūrybinę veiklą.

2008 m. dienraščio „Respublika“ rašinių konkurse „Nacionalinių vertybių rinkimai-2008“ vertybėmis pripažinti J. Brazausko straipsniai „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“ ir „Lietuvos himno atsiradimas“.

2009 m. apdovanotas Lietuvos vardo tūkstantmečio medaliu (Nr. 03074).

2009 m. dienraščio „Respublika“ rašinių konkurse „Nacionalinių vertybių rinkimai-2009“ vertybėmis pripažintas J. Brazausko parengtas straipsnis „Lietuvos laisvės kovos sąjūdis“.

2011 m. sausio mėn. Juozo Brazausko knyga „Vaikams apie Lietuvos valdovus“ pristatyta Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos leidėjų asociacijos pilietinių ir patriotinių knygų konkursui Patriotų premijai gauti.

2011 m. gegužės mėn. dienraščio „Respublika“ rašinių konkurse „Nacionalinių vertybių rinkimai-2010“ vertybėmis pripažinti J. Brazausko trys straipsniai: „Medalis Kauno sporto halei“, „Nuosavas laivynas - jūrinės valstybės pasididžiavimas“, „Atminimo ženklas partizanų motinoms“.

2011 m. gegužės mėn. istorijos mokytojui ekspertui Juozui Brazauskui įteikta Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos Padėka kandidatui į Gimnazijos šviesuolio 2011 metų mokytojo nominaciją.

2012 m. Jubiliejaus proga apdovanotas Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Sveikinimo raštais.

2012 m. pristatytas kandidatu „Metų panevėžiečio-2012“ nominacijai gauti švietimo ir mokslo srityje už mokslinių ir publicistinių straipsnių knygą „Išlieka tai, kas užrašyta“.

2012 m. pristatytas kandidatu apdovanoti LR Seimo komisijai G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką (knyga „Išlieka tai, kas užrašyta“).

2013 m. apdovanotas LR Seimo komisijos G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už "Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą".

Pomėgiai

Kelionės, bendradarbiavimas vietos ir respublikinėje spaudoje, domėjimasis olimpinių žaidinių istorija.

Gyvenimo motto - „Žmogumi esu tiek, kiek save tobulinu, lavinu“. Daug ir gerai dirbti bei sukurti tokias vertybes, kurios vainikuotų nueitą gyvenimo kelią.

Bibliografija

Mokymo priemonės:

 1. Lietuvos istorija IX klaei- K; Šviesa. 1990.
 2. Lietuvos istorija VIII –IX klasei- K; Šviesa, 1991.
 3. Lietuvos istorija IX klasei. II dalis-K; 1992.

Vadovėliai:

 1. Lietuvos istorija VI –VII klasei-K; Šviesa,1994.
 2. Lietuvos istorija VIII –IX klasei-K; Šviesa, 1995.
 3. Lietuvos istorija VIII klasei.- K; Šviesa, 1995.
 4. Istorija drevnevo mira Kartu su M. Kiiv-Avita: 1996.
 5. Lietuvos istorija VIII-IX klasei. Brailio raštu. Leidybos centras: 1996.
 6. Naujųjų amžių istorija. Kartu su S. Jurkevičiumi ir K. Petrauskiu-V;1999-2005.
 7. Naujausiųjų laikų istorija. Autorių kolektyvas-V; 1998-2008.
 8. Baltijos šalių istorija. Autorių kolektyvas -2000.
 9. Lietuvos istorijos skaitiniai V klasei - K: Šviesa, 2000, 2001, 2002.
 10. Lietuvos praeities puslapiai. VII-VIII klasei. Kartu su B. Makausku (2003).
 11. Lietuvos praeities puslapiai. IX klasei Kartu su B. Makausku ( 2003).
 12. Lietuvos praeities puslapiai. X klasei. Kartu su B. Makausku (2004, 2006).
 13. Lietuvos praeities puslapiai. X klasei. Kartu su B. Makausku.LASUC, 2009.

Lietuvos istorijos vadovėlių vertimai:

 1. Į rusų kalbą- VI-VII klaei, 1995, VIII-IX klasei,1996.
 2. Į lenkų kalbą – VI-VII klasei,1995, VIII-IX klasei,1997.
 3. I lenku kalba- Naujuju amziu istorija (2002).

Pratybų sąsiuviniai:

 1. Lietuvos istorija VI-VII klasei-K; 1996 (kartu su R.Glinskiu).
 2. Lietuvos istorijaVIIIklasei-K; 1997, 1999 (kartu su R. Glinskiu).
 3. Lietuvos istorija IX klasei-K;1997,1999 (kartu su R. Glinskiu).
 4. Naujųjų amžių istorija.(Kartu su S. Jurkevičiumi , K.Petrauskiu)-V; 2000.
 5. Šimtas Lietuvos istorijos užduočių- K; 2000.
 6. Greitos apklausos istorijos testai VII klasei-K; 2000.
 7. Greitos apklausos istorijos testai VIII klasei-K;2000.
 8. Greitos apklausos istorijos testai IX klasei-K; 2000.
 9. Greitos apklausos istorijos testai X klasei- K; 2000.
 10. Lietuvos praeities puslapiai. VII-VIII kl.-K; 2003.
 11. Lietuvos praeities puslapiai IX kl.- K; 2004.

Mokytojo knyga (kartu su K. Poneliene):

 1. Lietuvos istorija VI–VII klasei - K; 1997.

Kiti leidiniai:

 1. Panevėžio mergaičių gimnazija. Atsiminimai. Kartu su E. Urbonu. 1992.
 2. Šimtas olimpinių žaidynių mįslių - K; 1996.
 3. Svarbiausios Lietuvos istorijos datos - K; 1998, 2000, 2001.
 4. Naujųjų amžių istorijos skaitiniai - K; 1999.
 5. Lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai - K; 2002.
 6. Pasaulis ir Lietuva: I-XX a. chronologija - K; 2003.
 7. Vyskupas Juozas Preikšas. Žodžiai. Amalkeros leidyba. Panevežys. 2006.
 8. Monografija. Dailininkė Marcė Katiliūtė. Žiemgalos leidykla. Kaunas.2006.
 9. Vitalija Čepytė. Spalvota tyla. Pirmoji poezijos knyga. Knygos leidybos projekto autorius Juozas Brazauskas. Panevėžys. 2009.
 10. Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi? Panevėžio miesto mokinių publicistikos rašinių laureatų knygelė. Knygos sudarytojas Juozas Brazauskas. Panevėžys. 2009.
 11. Juozas Brazauskas.Vaikams apie Lietuvos valdovus. Šviesa. Kaunas.2010.
 12. 100 klausimų ir atsakymų apie Lietuvos istoriją. Magilė. Panevėžys. 2011.
 13. Išlieka tai, kas užrašyta.Straipsnių knyga. Amalkeros leidyba. Panevėžys. 2012.
 14. Vietoj palikimo. Straipsnių knyga. Amalkeros leidyba. Panevežys.2016

Nuorodos, šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: