Kviečiame visus registruotis, įsijungti, dalyvauti iniciatyvose ir paremti ELIP.

Juozas Gražys

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozas Gražys

Juozas Gražys (1909 m. gegužės 22 d. Varniškėse, Vyžuonų valsč., Utenos apskr. – 2000 m. Kaune) – spaudos darbuotojas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

Biografija

1925 m. baigė Užpalių progimnaziją, tačiau susirgęs toliau mokytis negalėjo. 1932 m. apsigyveno Kaune. 1934 m. baigė prekybos mokyklą, įsidarbino laikraščio „Darbininkas“ redakcijoje. Dalyvavo moksleivių ateitininkų ir Krikščionių darbininkų sąjungos veikloje. 1936 m. suimtas, radus pas jį lapelių, platinamų tarp streikuojančių ūkininkų. Po 6 savaičių paleistas už užstatą, kurį parūpino profesorius Pranas Dovydaitis ir advokatas Juozapas Katilius. Vėliau teismas kaltinimus atmetė. Po teismo dirbo Blaivybės sąjungos administracijoje, buvo Krikščionių darbininkų sąjungos centro valdybos narys.

Sovietams okupavus Lietuvą, 19401941 m. talkino Jonui Jablonskiui, Povilui Malinauskui, Kaziui Grigalavičiui, Vladislovui Telksniui ir kitiems spausdinant pogrindžio laikraštį „Laisvoji Lietuva“. Prasidėjus suėmimams slapstėsi Užpalių apylinkėse. Po Birželio sukilimo atkūrus VDU Teologijos – filosofijos fakultetą, lankė jame paskaitas.

Vokiečių okupacijos metais, nusprendus leisti Lietuvių fronto laikraštį, P. Malinausko paskatintas, Kaune įrengė spaustuvę. Ji nuo 1942 m. rudens veikė K. Grigalavičiui priklaususiame rūsyje Vilniaus gatvėje. Laikraštis „Į laisvę“ dideliu 10 tūkst. egzempliorių tiražu išeidavo kas dvi savaitės. Jį J. Gražys spausdino dviese, dažniausiai su P. Malinausku. „Į laisvę“ buvo leidžiamas iki 1944 m. liepos mėn. pabaigos. J. Gražys atspausdino ir „Pogrindžio kuntaplio“ tris numerius, „Lietuvos Judo“ du numerius bei kitų nelegalių leidinių.

Vokiečiams pasitraukus, 1944 m. gruodžio mėn. buvo sovietų areštuotas ir be teismo įkalintas Kalinino filtravimo lageryje. 1946 m. paleistas. Vėl suimtas 1949 m. Už akių nuteistas pagal RTFSR BK 58 straipsnį 10 metų laisvės atėmimo. Kalėjo Karagandos lageriuose.

1956 m. grįžęs iš lagerio, tęsė pasipriešinimo veiklą, nėjo jokion valdiškon tarnybon. Pogrindyje leido religinę ir antisovietinę literatūrą. Savo bute Kaune kartu su bendraminčiais disidentais Petru Plumpa ir kitais kopijavimo aparatu „ERA“ daugino ir platino „LKB Kroniką“, slaptųjų Molotovo-Ribentropo susitarimų tekstus ir kt. 1974 m. suimtas, 1975 m. nuteistas 3 metams laisvės atėmimo. Kalintas Permės srityje.

Atgavęs laisvę, dirbo pogrindinėje spaustuvėje „ab“, kurią 1980 m. savo namų kieme Kauno raj. Salių kaime buvo įkūręs Vytautas Andziulis. J. Gražys per metus įrišdavo ir išplatindavo po keletą tūkstančių toje spaustuvėje atspausdintų knygų.

Lietuvos respublikos Prezidento apdovanotų asmenų duomenų bazėje yra įrašas apie Juozo Gražio apdovanojimą Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m. dekretas Nr. 929), bet nėra datos, kada apdovanojimas įteiktas. Mirė 2000 m. rugpjūtį Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Literatūra

  • Mindaugas Bloznelis. Lietuvių frontas. Kaunas, 2008.


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: