Kamajų Antano Strazdo gimnazijos istorija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kamajų Antano Strazdo gimnazija
Kamajų Antano Strazdo gimnazija
Gyvenvietė: Kamajai
Įkurta: 1774 m.

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Turinys

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos istorija – Kamajuose esančios mokyklos nuo 1948 m. Kamajų vidurinės mokyklos, nuo 1963 m. Kamajų Antano Strazdo vidurinės mokyklos ir nuo 2005 m. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos istorija nuo jos įkūrimo.

Pagrindiniai faktai

 • 1774 m. Kamajuose veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi 22 mokiniai
 • 1864 m. jos vietoje įsteigta valdiška pradinė mokykla, kurioje visi dalykai, išskyrus tikybą, buvo dėstomi rusų kalba
 • 19081934 m. veikė pradinė keturių skyrių mokykla. 1935 m. įsteigiamas penktasis, o 1936 m. – šeštasis skyriai.
 • 1944 m. spalio mėn. pradeda veikti progimnazija
 • 1948 m. atidaroma vidurinė mokykla, įsikūrusi septyniuose pastatuose
 • 1950 m. išleista pirmoji abiturientų laida
 • 1963 m. mokyklai buvo suteiktas Antano Strazdo vardas
 • 1965 m. pastatytas dvylikos klasių priestatas su centrinio šildymo katiline, metalo ir medžio dirbtuvėmis, bufetu. Senose patalpose įsikūrė vaikų darželis, bendrabutis
 • 1967 m. pastatyta sporto salė
 • 1980 m. pastatytas mokyklos priestatas su tipiniais fizikos, chemijos, biologijos, karinio rengimo kabinetais, metalo dirbtuvėmis, valgykla, garažais, skystu kuru veikiančia katiline
 • 1976 m. pereita dirbti į kabinetinę sistemą
 • 1985 m. įrengtas šlovės kambarys, kuris 1989 m. pertvarkytas į mokyklos muziejų
 • 1988 m. atliktas mokyklos kapitalinis remontas, atsisakyta kabinetinės sistemos
 • 1994 m. vėl pereita prie kabinetinės sistemos
 • 2000 m. kovo mėn. Antano Strazdo 240-ųjų gimimo metinių proga atidengtas poeto portretas (dailininkas Jokūbas Zovė)
 • 2005 m. akreditavus vidurinio ugdymo programą, liepos 15 d. Kamajų mokyklai suteiktas gimnazijos statusas
 • 2010 m. atlikta gimnazijos pastato rekonstrukcija

1994–1995 m. dirbo 26 mokytojai, 8 iš jų buvę mokyklos auklėtiniai, mokėsi 189 mokiniai. 2000–2001 m. mokykloje mokėsi 276 mokiniai, dirbo 26 pedagogai. 2004 m. mokykloje mokėsi 384 mokiniai, dirbo 50 pedagogų.

Mokyklą yra baigę 1202 abiturientai: 6 aukso ir 16 sidabro medaliais, 4 tapo habilituotais daktarais ir 6 daktarais.

Kamajų pradinė mokykla

Cquote2.png Mano manymu, mokykla pastatyta apie 1840 m. Pastatas statytas specialiai mokyklai. Kamajų pradinę mokyklą pradėjau lankyti 1921 m. Tada man buvo 6 metai. 1926 m. šioje mokykloje baigiau 4 skyrius. Mokinių amžius buvo labai mišrus. Mokiniai lankė mokyklą iš Aukštakalnių, Kraupių, Nemeniūnų, Petriošiškio ir net Vabolių kaimo. Iki 1924 m.mokykla buvo viename pastate. Nuo 1925 metų viena mokyklos klasė buvo valsčiaus patalpose. Daugiausia mokykloje buvo berniukų, mergaičių buvo nedaug. 1924 m. nebesusidarė ketvirtas skyrius. 1923 metais – minint Lietuvos respublikos 5–ąsias nepriklausomybės metines, dabartinėje Strazdo aikštėje buvo pasodinti ąžuolai. Jų sodinime dalyvavau ir aš. Sodinant ąžuolus dalyvavo parapijos klebonas, mokytojai, viršaitis ir kt. To meto mokyklos programoje buvo daug žemės ūkio dalykų. Buvo reikalaujama, kad darže mokinys turėtų savo lysvelę ir ką nors augintų. Aš pats turėjau tokią lysvę ir auginau namuose. Ypač daug iš mokinių buvo reikalaujama atliekant darbelių pamokas. Su manimi kartu mokyklą lankė: Antanas Muralis, Antanas Kazickas, Antanas Galvelis, Kazys Čepukas, Jonas Girgždys, Kazimieras Šešelgis.

Iš profesoriaus Kazimiero Šešelgio atsiminimų apie Kamajų pradinę mokyklą

Cquote1.png


Kamajų mokykla apie 1922–1927 m

Žliubas Kazimieras, Prano mokėsi Kamajų mokykloje 1922–1927 metais ir baigė 4 skyrius. Mokiniai rinkdavosi iš visos Kamajų apylinkės: Mickūnų, Čižų, Aukštakalnių, Kraupių, Žliubų, Meliūnų, Rudžių, Žeimių ir kt. Mokiniai buvo įvairaus amžiaus. Jų skyriuje buvo apie 30 mokinių. Prisimena mokinius, kurie mokėsi kartu: Kazickai Antanas ir Petras(Rudžių km.), Nakaitė Elena – Alė Rūta (Rudžių km.), Šešelgis Kazimieras (Žeimių km.),Vytautas ir Jonas Girgždžiai, Antanas, Jonas ir Petras Vilučiai (Mickūnų km.), Stasys ir Napalys Urbonai (Kraupių km.), Žliubas Albinas (Petkūnų km.) ir kt. Buvo ir mokinės žydaitės, kiti lietuviai. Tuomet dirbo mokytojai: Antanas Starkus – mokyklos vedėjas, gyveno kitame mokyklos pastato gale, Pranas Žinka, Marcinkevičiūtė (nedidelio ūgio).

Kaime radijas buvo didelė retenybė. Vedėjas A. Starkus turėjo ausinę radiją ir leisdavo mokiniams pasiklausyt. Vaikams būdavo labai įdomu. Ir vedėjas ir kiti buvo jauni, gal apie 30 metų amžiaus.

Pavasarį mokytojai vesdavo mokinius į mišką. (šilą, Vilkeliškes). Vedėjas mokydavo matuoti žemę. Žiemos metu su mokytoju eidavom ant Petriosiškio ežero, kur su pačiūžom (nedaug kas jų turėjo) rengdavo lenktynes. Tokių mokinių klasėje buvo 2 – 3. Vasarą, pertraukų metu žaisdavome kieme (paskutinė pora bėga ir kitus žaidimus). Neklaužadas mokytojai išvarydavo už durų, palikdavo po pamokų. Pažangumo atžvilgiu buvo labai įvairių. Tame pačiame skyriuje mokydavosi ir po dvejus metus. Į mokyklą ateidavo ir Kamajų parapijos klebonas Antanas Keraitis, kuris dėstė tikybą.. Pamokos buvo pradedamos ir baigiamos maldomis. Maldą prieš pamokas ir po pamokų kalbėdavo vargonininko duktė Kazimiera Rasimaitė, kuri mokėsi kartu su anksčiau minėtais mokiniais. Pavasarį vykdavo ketvirto skyriaus mokinių egzaminai. Egzaminai būdavo pravedami dviejų pradinių mokyklų ketvirtokams. 1927 metais pavasarį į egzaminą atvyko ir Salų pradinės mokyklos ketvirtokai. Egzaminuodavo abiejų pradinių mokyklų mokytojai. Į egzaminus atvykdavo iš Rokiškio mokyklų inspektorius. Tą atmintiną pavasarį į egzaminus inspektorius neatvyko. Geresnius mokinius paliko kitai dienai, bet ir kitą dieną inspektoriaus nesulaukė Tie mokiniai ir buvo įvertinti kaip mokėsi per mokslo metus – neklausinėjo.

Mokykla buvo už tilto, medinė. Vienas skyrius mokėsi buvusiame valsčiaus pastate(toj vietoj, kur dabar paminklas Kamajams).

Vėliau dirbo dar tokie mokytojai: Blusiai, Varneckai, Suvaizdis , Makuškaitė – Klemerauskienė, Šukaitis. Klemerauskienė organizuodavo vaidinimus, be to veikė ir jaunalietuviai.

(Kazimiero Žliubo prisiminimai)

Parengė: ir perdavė Juvencijus Petrulis.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: