Kazimieras Rėklaitis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kazimieras Rėklaitis (1887 m. spalio 22 d. Sintautų kaime, Vilkaviškio apskritis1962 m. spalio 21 d. Romoje) – MIC, Romos katalikų vienuolis marijonas, pedagogas, visuomenininkas, spaudos darbuotojas.

Biografija

Baigęs Marijampolės gimnaziją, 1904-08 m. mokėsi Peterburgo kunigų seminarijoje. Buvo pasiųstas studijuoti į Romos šv. Grigaliaus universitetą, kurį baigė filosofijos ir teologijos daktarų laipsniu. 1913 m. spalio 28 d. įšventintas kunigu. Nuo 1914 m. profesoriavo Petrapilio kunigų seminarijoje, dėstė fundamentalią ir dogmatinę teologiją bei katekizmą lotynų kalba, kas buvo naujovė tarp paskaitas lenkiškai skaitančių dėstytojų. Suderinęs su seimanarijos vadovybe, savo bute mokė klierikus lietuvių kalbos. Jo studentai buvo Jonas Starkus, Mykolas Ražaitis, Feliksas Bartkus, V. Mieleška.

Pirmojo pasaulinio karo metais vienoje iš Petrapilio gimnazijų lietuviškai mokė karo pabėgelių vaikus tikybos. Aktyviai dalyvavo kunigo Juozo Vailokaičio įkurtoje lietuvių katalikų tremtinių „Liaudies Sąjungoje“, buvo renkamas į šios organizacijos Centro komitetą. Vienas iš Petrapilio Lietuvių Seimo organizatorių. Redagavo naujai įsteigtą savaitraštį „Vadas“. 1918 m. liepos mėnesį bolševikams laikraštį uždarius, išvyko į Lietuvą. Apsigyveno Marijampolėje ir 1918 m. įstojo į Marijonų vienuolių ordiną. Mokytojavo Marijampolės Žiburio gimnazijoje, globojo katalikišką organizaciją Vargdienės seselės, rūpinosi Marijonų vienuolyno naujokais. 1923 m. išvyko į JAV, kur Čikagoje redagavo žurnalą „Laivas“, dirbo marijonų naujokų vadovu, profesoriavo Arkivyskupo Mundeleino kunigų seminarijoje.

1925 metais tėvas Rėklaitis pakviečiamas į Romą, kur Marijonu namuose dirbo sekretoriumi, generaliniu prokuratoriumi, ekonomu, namų vyresnioju, dvasios tėvu. Lydėjo į Kauną pirmąjį nuncijų Lietuvai arkivyskupą Rikardo Bartolonį. 1940–1947 m. Marijonų provincijolas Amerikoje. Kiek pagyvenęs Romoje, jis 1952 m. buvo vėl siunčiamas į JAV – marijonų vienuolynų vizitatorium. Nuo 1953 m. K. Rėklaitis Romoje keturioliką metų vedė Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylą.

Išleido keletą religinio pobūdžio knygų.

Šaltiniai


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: