Lietuvos bibliotekininkų draugija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Forma Asociacija
Įkurta 1931 m.
Vadovai Jolita Steponaitienė
Būstinė Vilnius
Adresas Gedimino pr. 51, LT-01504
Tinklalapis www.lbd.lt
El. paštas lbd.sekretore@gmail.com
Telefonas (5) 239.8585
Kodai Registracijos kodas: ...

Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) – Lietuvos visuomeninė savarankiška, profesionali, kūrybiška ir veikli, didelę įtaką šalies pažangai, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai turinti bibliotekininkų, bibliografų, knygotyrininkų ir informologų organizacija.

Turinys

Tikslai, uždaviniai, funkcijos

Lietuvos bibliotekininkų draugija vienija narius tokiems pagrindiniams tikslams:

 • aktyviai dalyvauti plėtojant Lietuvos bibliotekų veiklą, didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenės gyvenime;
 • siekti, kad bibliotekų paslaugos atitiktų viešuosius interesus ir būtų visuotinai prieinamos bei profesionalios, atitiktų intelektinės nuosavybės apsaugos ir panaudos bei informacijos vartotojų teises ir interesus;
 • skatinti bibliotekininkystės mokslo tiriamąjį darbą, stiprinti bibliotekininkystės mokslo ir bibliotekų veiklos ryšius, rūpintis mokslinių rekomendacijų įdiegimu bibliotekų veikloje;
 • rūpintis bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymu.

Lietuvos bibliotekininkų draugija, siekdama savo tikslų, vykdo tokius uždavinius:

 1. Rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms dėl bibliotekų veiklos gerinimo.
 2. Gina informacijos gavimo bei skaitymo laisvę ir sudaro galimybes nevaržomai naudotis bibliotekose sukauptais informacijos ištekliais.
 3. Rūpinasi rekomendaciniais bibliotekų veiklos standartais, tvarkų ir metodikų rengimu.
 4. Rūpinasi bibliotekininkų profesinės veiklos pažangios patirties sklaida.
 5. Kelia bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, plečia jų kompetencijas. Rengia kursus, seminarus, konferencijas, stažuotes, kitus renginius.
 6. Bendradarbiauja su užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis.

Lietuvos bibliotekininkų draugija užsiima tokia profesine veikla:

1. Lietuvos bibliotekų ir bibliotekininkų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, jų siūlymas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms;

2. bibliotekininkystės istorijos, teorijos, didaktikos ir metodikos medžiagos rengimas ir publikavimas;

3. Lietuvos Respublikos bei išeivijos bibliotekinio bibliografinio palikimo puoselėjimas;

4. knygų, periodinių leidinių leidyba ir platinimas;

5. LBD narių profesinės kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų plėtimas;

6. paskaitų, visuomenės susitikimų su bibliotekininkais ir kitais specialistais rengimas;

7. visuotinių susirinkimų, pasitarimų, konferencijų, simpoziumų, kongresų ir kitų renginių, susijusių su LBD veikla, organizavimas;

8. keitimasis informacija ir specialistų delegacijomis su užsienio šalių draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis, Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovavimas tarptautinėse organizacijose;

9. LBD narių teisių gynimas, rūpinimasis nariais-senjorais;

Veiklos kryptys, būdai, formos

LBD vadovaujasi 2011 m. sausio 19 d. patvirtintais įstatais. >> Įstatai

Lietuvos bibliotekininkų draugija plėtoja bibliotekininkystę, skatina mokslinį darbą, rūpinasi bibliotekininkų kvalifikacija, ugdo jų profesionalumą, saugo bibliotekinį, bibliografinį palikimą, teikia vyriausybei ir kitoms valdžios institucijoms siūlymus gerinti bibliotekų darbą, formuojant bibliotekininkystės politiką. Dalyvavo rengiant 1936 m. ir 1996 m. Lietuvos bibliotekų įstatymus, taip pat priimant 2004 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymą.[1]

Leidžia informacinę literatūrą lietuvių, rusų ir anglų kalbomis apie Lietuvos bibliotekų darbą ir bibliotekininkystę. Bendradarbiauja su užsienio šalių – Estijos, Latvijos, Skandinavijos šalių, JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos bibliotekininkų organizacijomis ir bibliotekomis. Nuo 1990 m. rengia Baltijos šalių bibliotekininkų suvažiavimus ir kitus tarptautinius renginius.

Veiklos organizavimas

 • Nacionalinės bibliotekų savaitės - nuo 2001 m.
 • Metų Geriausio LBD skyriaus rinkimai - organizuojamos nuo 2010 m.
 • LBD Garbės nario vardas suteikimas Lietuvos bibliotekininkystei nusipelniusiems bendruomenės nariams, jos tobulinimui ir propagavimui.
 • LBD yra nuolatinė tarptautinių bei šalyje vykdomų projektų dalyvė. 2010 – 2012 m. draugija laimėjo galimybę dalyvauti IFLA programoje „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ .
 • IX –asis Baltijos bibliotekininkų kongresas ,,Skaitymas skaitmeniniame amžiuje: naujos partnerystės ir paslaugos“ - 2011 m.
 • Šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva Lietuvoje surengta akcija „Knygų Kalėdos“. 2011 m. LBD - partneris, atstovaujantis šalies bibliotekas.
 • LBD prisijungė prie dviračių žygio „Cyc4lib-Cycling for libraries in the Baltic States“.
 • IFLA lydinčioji konferencija ,, Bibliotekos tinkluose: kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“, 2012 m.
 • LBD - Tarptautinės jaunųjų bibliotekininkų mokymų stovyklos projekto dalyvė.

Organizacinė sandara ir valdymas

Lietuvos bibliotekininkų draugijos aukščiausia valdymo institucija – suvažiavimas, šaukiamas kas 3 metai. Tarp suvažiavimų draugijos veiklai vadovauja Taryba ir Pirmininkas.

Aukščiausias valdymo organas yra 15 narių Taryba, kurioje yra 4 darbo grupės: bibliotekų plėtros ir inovacijų, viešųjų ryšių, kvalifikacijos ir etikos, senjorų.

Narystė

2012 m. Lietuvos bibliotekininkų draugija vienijo daugiau kaip 2454 narių, susibūrusių į 76 draugijos skyrius.

Veiklos istorija

1931 m. prof. Vaclovo Biržiškos iniciatyva Lietuvoje buvo įkurta Lietuvos bibliotekininkų draugija. Jis šiai draugijai ir vadovavo ištisą dešimtmetį.

Nuo pat savo įsikūrimo LBD glaudžiai bendradarbiavo su Estijos ir Latvijos bibliotekininkų asociacijomis, kurios įsikūrė gerokai anksčiau - 1923 m. Stipriausias postūmis kurti profesinę bibliotekininkų draugiją mūsų valstybėje atsirado po pirmojo Baltijos bibliotekininkų kongreso, vykusio 1931 m. Rygoje. Jame dalyvavę Lietuvos atstovai suprato, kad suvieniję pastangas galės paveikti bibliotekų sistemos raidą, visuomenės nuomonę, valstybės sprendimus, galės užmegzti glaudesnius kontaktus su užsienio kolegomis. Be minėtojo pirmojo Baltijos kongreso, antrasis 1935 m. vyko Taline ir Tartu, trečiasis 1938 m. – Kaune. Bibliotekininkai labai gerai vertino šiuos renginius, galimybę keistis idėjomis, ieškoti geriausių sprendimų.

Pirmais metais draugija vienijo 15, o po penkerių metų – 50 narių.

1936 m. LBD priimta į Tarptautinę bibliotekininkų sąjungą (dabar IFLA). 1935 m. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos atstovai dalyvavo Antrajame bibliotekininkų ir bibliografų kongrese Ispanijoje. 1937 m. LBD atstovai buvo dešimtojoje IFLA komiteto sesijoje Paryžiuje. 1936 m. Lietuvoje lankėsi Didžiosios Britanijos Birmingemo viešosios bibliotekos direktorius H.M.Cashmore, puikiai atsiliepęs apie Kauno centrinę bei Centrinę kariuomenės bibliotekas.

1940 m. sovietams uždraudus draugijos veiklą, nutrūko ir dalyvavimas IFLA. Tačiau Lietuvos bibliotekininkai ir toliau bendravo su Estijos ir Latvijos kolegomis. Nacionalinės bibliotekos kasmet rengė LiLaEst festivalius, Mokslų akademijų bibliotekos – Bibliopolius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų mokyklos – kasmetinius susitikimus, kuriuose dalyvaudavo kolegos iš visos Sovietų Sąjungos.

1989 m. prasidėjus atgimimui draugijos atkūrimo iniciatyvinė grupė sukvietė bibliotekininkus į suvažiavimą, kuriame <> atkūrė Lietuvos bibliotekininkų draugiją, priėmė įstatus ir veiklos programą. Atkurtosios LBD pirmininko pareigos buvo patikėtos mokslininkui bibliotekininkui, bibliografui, kultūros puoselėtojui, pedagogui ir visuomenininkui Vytautui Rimšai. Jo vadovaujama LBD 1990 metų pradžioje vėl tapo IFLA nare. Po šio žingsnio tų pačių metų pavasarį sekė Lietuvos kultūros kongresas Vilniuje, kuriame buvo aptartos būtiniausios pertvarkos gairės kultūroje, neaplenkiant bibliotekininkystės, bibliografijos bei leidybos reikalų.

Lietuvos bibliotekininkų draugija – nuolatinė tarptautinių bei šalyje vykdomų projektų dalyvė. Draugija laimėjo galimybę 2010 – 2012 metais dalyvauti IFLA programoje „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ („BuildingStrongLibraryAssociations“), kurios tikslas – strategiškai sustiprinti bibliotekų asociacijų veiklą ir užtikrinti jų tęstinumą. Draugija prisijungė prie projekto „Cyc4lib-CyclingforlibrariesintheBalticStates“, kaip partnerė dalyvaus projekte teikiant paraišką UNESCO dėl statuso „Vilnius-2014 m. pasaulio knygų sostinė“ suteikimo, minint 2014-uosius metus, paskelbtus Kristijono Donelaičio metais.

Pirmininkai

Nuorodos, šaltiniai

Aprašymas atnaujintas 2013 m. balandžio mėn. pagal LBD atstovų pateiktus duomenis.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: