Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
LIKS-logo-300dpi.png
Forma Asociacija
Įkurta 1989 m. rugsėjo 19 d.
Vadovai Saulius Maskeliūnas
Būstinė Vilnius
Adresas Geležinio Vilko g. 12-113, LT-01112 Vilnius
Tinklalapis www.liks.lt
El. paštas liks@liks.lt
Kodai Juridinio asmens: 191439848. PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS) – Lietuvos savanoriška savaveiksmė įvairių profilių kompiuterininkų, informatikos specialistų ir mėgėjų kūrybinė visuomeninė organizacija.

Turinys

Tikslai, uždaviniai, funkcijos

Tikslai:

 • skatinti informatikos kaip perspektyvaus šiuolaikinio mokslo ir svarbios ūkio šakos plėtrą Lietuvoje;
 • formuoti visuomenės ir Vyriausybės nuomonę deramo šalies informacijos resursų tvarkymo ir informacinių technologijų naudojimo klausimais;
 • rūpintis informatikos specialistų ir vartotojų rengimu bei jų kvalifikacijos tobulinimu, o taip pat informatikos mokymu bendrojo lavinimo mokyklose;
 • puoselėti profesinį bendravimą, keitimąsi aktualia probleminės srities informacija, plėsti vidinius ir tarptautinius ryšius;
 • ugdyti LIKS narių profesinę etiką, padėti ginti jų autorines teises, atstovauti kompiuterininkų profesinius bei autorinius interesus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Narystė

LIKS sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai.
Tikruoju nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, prisidedantis prie informatikos plėtros Lietuvoje ir pripažįstantis LIKS Statutą.Tikruosius narius priima LIKS arba jos sekcijų išrinkti vadovai arba jų paskirti valdytojai, pateikus pareiškimą-anketą su dviejų narių, priklausančių LIKS ne mažiau kaip dvejus metus, tarpininkavimu bei sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už einančius metus.

Garbės nariais renkami asmenys, Lietuvos ir užsienio piliečiai, turintys ypatingų nuopelnų informatikai Lietuvoje ir sutinkantys jais būti. Garbės narius renka LIKS Suvažiavimas. Garbės nariai turi teisę dalyvauti LIKS veikloje ir gauti iš LIKS pagalbą savo profesinėje veikloje.

Sprendžiamąjį balsą LIKS veikloje turi tik tikrieji nariai. Garbės nariai turi patariamąjį balsą.

LIKS nariai gali grupuotis į temines ir (arba) teritorines sekcijas. Sekcijos įsteigiamos LIKS Tarybos sprendimu ne mažiau kaip 9 LIKS narių iniciatyvinės grupės teikimu. Sekcijos vidaus tvarką nustato pati sekcija. Ji pati renka savo vadovus, skiria valdytojus (jei tokie numatomi), gali turėti juridinio asmens teises. Savo veikloje sekcijos vadovaujasi šiuo Statutu. Tarybos sprendimu sekcijos atstovas gali būti kooptuotas į Tarybą arba Valdybą.

Šiuo metu Lietuvos kompiuterininkų sąjungoje yra daugiau kaip 400 narių.

Veiklos sritys ir kryptys

LIKS veikla vyksta pagal 2009 m. rugsėjo 25 d. patvirtintą Statutą>> Įstatai

 • organizuoja susirinkimus, konferencijas, diskusijas, seminarus, kursus, mokymus, stovyklas ir kitus renginius arba remia jų organizavimą;
 • skelbia konkursus, varžybas, skiria LIKS premijas, stipendijas, teikia kandidatus valstybinėms bei kitoms premijoms;
 • leidžia periodinius, tęstinius ir vienkartinius leidinius, kaupia ir skleidžia aktualią informaciją, informuoja visuomenę apie savo veiklą per masinės informacijos priemones;
 • palaiko ryšius ir sutarčių pagrindu bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis, valstybinėmis, kooperatinėmis bei privačiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, turinčiomis bendrų tikslų informatikos srityje;
 • savo iniciatyva arba pagal užsakymus organizuoja renginius, vykdo autorines ekspertizes, kuria originalius projektus, programinę įrangą bei kitus autorinius kūrinius, svarbius informatikos plėtotei šalyje;
 • steigia įstatymų nustatyta tvarka firmas, akcines bendroves, bendras įmones, redakcijas, fondus, institutus, mokyklas ir kitokias organizacijas, turinčias juridinio arba fizinio asmens teises;
 • tarpininkauja sąjungos nariams įsidarbinant Lietuvoje ir užsienyje, rūpinasi jų profesiniais reikalais, padeda ginti jų teises.

Veiklos organizavimas

LIKS veikla organizuojama daugiausiai per temines ir teritorines sekcijas. Šiuo metu yra 11 sekcijų.

Bendras visų sekcijų renginys yra kasmetinės kompiuterininkų dienos, pastoviai vykstančios kitoje vietoje.

Pagrindiniai LIKS darbai

 • kas dveji metai vykstančių „Kompiuterininkų dienų“[1] organizatorė (paskutinės „Kompiuterininkų dienos – 2017“ vyko rugsėjo 21-22 d. Kaune[2]);
 • vykdo Europos kompiuterinio raštingumo (ECDL)[3] programą Lietuvoje (sub-licencijos turėtojas: VšĮ „Informacinių technologijų institutas“[4]);
 • ECDL Testavimo centrų darbuotojų, Intelektikos[5], Lokalizavimo[6], Mokymosi[7], Mokymosi duomenų tyrybos, Panevėžio, Saityno kūrėjų[8], Teisinės informatikos sekcijų, Informacinių technologijų instituto[9] veikla;
 • informatikos mokytojams skirtų, intelektikos, universitetų ir kolegijų Informatikos ir gretutinių katedrų vedėjų seminarų, LIKS ir VU Matematikos ir informatikos instituto bendro seminaro „Teorinės ir praktinės informatikos problemos“ organizatorė;
 • Lietuvos standartų departamento techninio komiteto TK4 „Informacinės technologijos“[10] narė;
 • informatikos ekspertė; informatikos įstatymų bei originalios programinės įrangos kūrėja ir ekspertė.

Leidiniai

 • Kas dvejus metus leidžiamas leidinys „Kompiuterininkų dienos“.

Organizacinė sandara ir valdymas

LIKS veiklą savo kompetencijos ribose valdo (atitinkamai LIKS Statutui[11]) šie vadovaujantys organai:

 • Suvažiavimas (organizuojamas kas 2 metus, „Kompiuterininkų dienų“ metu),
 • Taryba,
 • Valdyba (vykdantysis organas),
 • Pirmininkas.

Veiklos istorija

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos steigiamasis suvažiavimas įvyko 1989 m. rugsėjo 19–21 d. Oficialiai LIKS įregistruota 1990 m. sausio 29 d. Nuo 1998 m. Europos informatikos profesionalų sąjungos (CEPIS [12]), nuo 2001 m. Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos (IFIP [13]) narė. Nuo 1996 m. Intelektikos sekcija yra tikroji Europos dirbtinio intelekto koordinacinio komiteto (ECCAI [14]) narė. Nuo 2000 m. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga yra ECDL fondo[15] narė.

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla 1989-2009 m. apžvelgta A. Oto ir G. Žintelio straipsnyje[16].

LIKS Tarybos pirmininkai

Šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: