Nida Vasiliauskaitė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Nida Vasiliauskaitė (g. 1975 m. Vilniuje) – filosofė, publicistė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė, docentė.

Turinys

Išsilavinimas

1983 m. Nida pradėjo lankyti Vilniaus vidurinę mokyklą, kurią ir baigė 1994 m. Mokyklą baigė beveik dešimties balų vidurkiu. Visuomeninėje veikloje nedalyvavo.

1994 m. įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakultetą studijuoti filosofiją. 1998 m. baigė bakalauro studijas ir tęsė mokslus VU magistratūroje, kuriuos baigė 2000 m. Visi studijų įvertinimai irgi buvo labai geri.

Tolesniu mokslo keliu

2001-2005 m. N. Vasiliauskaitė mokėsi Filosofijos mokslo krypties doktorantūroje VU Filosofijos fakultete.

2005 m. birželio 23 d. VU mokslinėje taryboje apsigynė filosofijos mokslų krypties (01 H) dsertaciją "Racionalumo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje" (vadovas - Evaldas Nekrašas), už kurią buvo suteiktas Humanitarinių mokslų daktarės vardas.

Darbo ir veiklos patirtis

2005 m. Nida Vasiliauskaitė pradėjo savo darbinę veiklą VGTU „Kūrybinių industrijų fakulteto“ Humanitariniame institute. 2006 m. VGTU mokslinė taryba jai suteikė docentės vardą.

2012 m. pradėjo dėstytojauti antraeilėse pareigose VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (TSPMI) „Politikos teorijos katedroje“.

Akademinė ir mokslinė veikla

Mokslo interesai

 • Politinė filosofija
 • Postmoderni filosofija
 • Kalbos filosofija
 • Racionalaus pasirinkimo teorija (Rational Choice Theory)
 • Medijų studijos
 • Kultūros studijos
 • Lyčių studijos

Dėstyti kursai

 • Politika ir technologijos
 • Socialinė inžinerija ir identitetas
 • Political Science
 • Medijos ir politika
 • Media and Politics
 • Audiovizualinė žiniasklaida
 • Audio-Visual Media
 • Postmodernioji kultūra
 • Lytis ir seksualumas populiariojoje kultūroje
 • 2013-2014 m. Tarptautinio projekto „Love and Sex after Communism: Post-Soviet Intimacies amid Political and Economic Change“, organizuojamo Upsalos universiteto „Eurazijos ir Rusijos studijų centro“ dalyvė.

Mokslinė metodinė produkcija

 • 2008 m. VGTU HI bakalauro (po to ir magistro) pakopos studijų programos „Kūrybinės industrijos“ viena iš rengėjų
 • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Tolerantiško jaunimo asociacijos bendro projekto „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“, vykdomo įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programą, užsakymu atliktas ir paskelbtas taikomasis mokslinis tyrimas „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“, Vilnius, Kaunas: 2010 (http://www.lygybe.lt/assets/visas%20leidinys.pdf ISBN 978-609-95133-1-7) /kartu su VDU doc. dr. Jolanta Reingarde ir MRU dokt.lekt. Rasa Erentaite/, 2009 sausis – 2010 vasaris. Dalis: V dalis „Mokymo priemonių (vadovėlių) turinio analizė; p. 72-91.

Visuomeninė ir ekspertinė veikla

 • Nuo 2003 m. - Lietuvos socialinių mokslų forumo narė
 • Nuo 2003 m. - Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė
 • Nuo 2005 m. - internetinio naujienų portalo „Delfi“ apžvalgininkė, visuomenės gyvenimo reiškinių komentatorė
 • Nuo 2007 m. - Tolerantiško jaunimo asociacijos (TJA) narė, 2011-2015 m - TJA valdybos narė
 • 2007 m. - viena iš steigėjų-signatarų Naujosios Kairės (NK95) judėjimo. 2013 m. nuo NK95 atsiribojo ir jis suiro
 • Nuo 2008 m. - VŠĮ DEMOS (Kritinės minties institutas) viena iš steigėjų ir ekspertė, nuo 2011 m. - redakcinės kolegijos narė
 • Nuo 2014 m. - Lietuvos komunikacinės draugijos (LKD) viena iš steigėjų
 • Nuo ... m. Lygių galimybių plėtros centro (LGPC) ekspertė
 • Nuo ... m. Šiaulių universiteto tarpdisciplininio mokslo žurnalo „Inter-studia humanitatis“ (http://interstudia.lt) redakcinės kolegijos narė
 • Nuo ... m. akademinio žurnalo „Creativity Studies“ (buvusio „Limes“) redakcinės kolegijos narė
 • Nuo ... m. kultūros savaitraščio "Šiaurės Atėnai" bendradarbė

Įvertinimai

 • 2010 m. buvo tarp nominantų Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ Metų Tolerancijos žmogumi.

Publikacijos

 1. “Kenas Binmore’as: socialinis kontraktas lošimų teorijos kontekste”, Problemos, 2003 vol. 63, p. 35 – 44. http://www.leidykla.eu/inetleid/probl/63/tomas-63.html
 2. “Racionalaus konsensuso problema: J. Rawlsas versus J.F. Lyotardas”, Problemos, 2004, vol. 66, p. 74 – 83. http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Mokslai/Individualus/Vasiliauskaite/rawlslyotardstraipsnis.pdf
 3. “Teisingumo ir racionalumo trintis Johno Rawlso Teisingumo teorijoje”, Politologija, 2005, vol. 4 (40), p. 53 – 78.
 4. “Jenas Baudrillardas: racionalumo, politikos ir politinės filosofijos erozija”, Žmogus ir žodis, 2005, vol. 7, Nr. 4, p. 13 – 22.
 5. „Demokratija be prievartos: socialinė utopija?“, Problemos, 2006 Priedas, p. 36 – 45.
 6. “Eurofobija ir tautinės tapatybės mistika: ar galime prarasti tai, ko neturime?”, Filosofija. Sociologija, 2006, Nr. p. 14 – 19.
 7. “ ‘Riba” kaip aporetinė Jeano-François Lyotardo filosofijos prielaida”, Athena: filosofijos studijos, 2006, Nr. 1, p. 82 – 96.
 8. “Juoko teorijos juok(ingum)as: pro et contra Henri Bergson”, Logos, 2008, vol. 55, p. 74 – 81.
 9. „“Racionalumo ir teisingumo sąjungos problema Johno Rawlso Politiniame liberalizme“, Problemos, 2012, vol. 82, p. 126-138.
 10. „Vizualinė “Lietuvos vardo tūkstantmečio” ideologija: atvejo analizė“, Filosofija. Sociologija, 2012, T. 23, nr. 3, p. 175-186.
 11. “Intelektualė antifeministė : šizoidinės strategijos“, Filosofija. Sociologija, 2013 T. 24, nr. 1, p. 11-21. http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/1/11-21.pdf
 12. „Seksualinis nacionalizmas: ‚Aš myliu Lietuvą‘“, Politologija, 2013 1 (69) tomas. Specialusis numeris: „Politika ir medijos“, p. 62 – 87.

Akademiniai vertimai (mokslo šaltinių publikacijos):

 1. Post/modernizmas, sud. A.Žukauskaitė. – Kaunas 2006, „Kitos knygos“, Meno parkas (mokslinė redaktorė ir viena iš vertėjų). http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=KTU&docId=KTU01000091462&fromSitemap=1&afterPDS=true
 2. Muzika kaip kultūros tekstas: naujosios muzikologijos antologija, sud. Rūta Goštautienė. – Vilnius: Apostrofa, 2007 (viena iš vertėjų). http://vaga.lt/lt/?cid=64&action1=shop.showProduct&product_id=102002&scheme_id=&category_id=60389 (trys straipsniai).
 3. Algis Mickūnas, Demokratija šiandien: straipsniai ir esė. – Vilnius: Versus Aureus, 2007, p. 432 (viena iš vertėjų). http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=KTU&docId=KTU01000091462&fromSitemap=1&afterPDS=true
 4. Slavoj Žižek, Sveiki atvykę į tikrovės dykumą. – Vilnius: „Kitos knygos“, 2010; (mokslinė redaktorė ir vertėja).
 5. Slavoj Žižek, Smurtas. – Vilnius: „Demos“, 2010. (viena iš vertėjų).
 6. Slavoj Žižek, Pirma kaip tragedija, paskui kaip farsas. – Vilnius: „Kitos knygos“, 2013 (vertėja ir mokslinė redaktorė).
 7. Jacqueso Ranciere‘o knygos „La Fable cinématographique“ („Kino pasakėčios“) skyriaus „La fiction documentaire: Marker et la fiction de mémoire“ („Dokumentinė fikcija: Markeras ir atminties fikcija“) vertimas į lietuvių kalbą In:// Athena: filosofijos studijos, 2014, nr. 9, p. 60-71.

Recenzijos akademinėms knygoms:

 1. “Nepolitinė politika, arba šiuolaikinio politinio gyvūno metamorfozė” (H. Arendt knygai “Žmogaus būklė”, Vilnius: “Margi raštai”, 2005); ŠMC interviu, 2006/5, p. 23 (liet.) ir 28 (ang.). http://www.cac.lt/files/various/INTERVIU_2006_5.pdf .
 2. “Anamorfinės strategijos Lietuvoje” (A. Žukauskaitės knygai “Anamorfozės: nepamatinės filosofijos problemos”. Vilnius: Versus aureus, 2005; Athena: filosofijos studijos, 2006, Nr. 1, p. 215 – 218) http://lkti.lt/athena/pdf/1/215-218.pdf ;
 3. „Pratarmė: postmodernaus būvio laidotuvės?“ (įvadas pakartotiniam J.F.Lyotardo „Postmodernus būvis. Ataskaita apie žinojimą“ leidimui. – Vilnius: „Baltos Lankos“, 2010, p. 7-12.
 4. Vasiliauskaitė, Nida. „Apie šv. Pauliaus II ketinimą ateiti“ (recenzija Andriaus Bielskio knygai „Nešventas sakramentas: Ideologija, tikėjimas ir išlaisvinimo politika“. V.: DEMOS, 2014, p. 231) // Šiaurės Atėnai, 2014 07 13. Nr. 26 (1188). P. 11. Prieiga per internetą

Recenzijos ISI Web of Sceince leidiniuose:

 1. „Tikėjimas, žinojimas ir linksmas disertacijos gynimas“ (Mindaugo Briedžio disertacijai), Problemos, 2007, vol. 71. p. 176 – 179. http://www.leidykla.eu/fileadmin/Problemos/Problemos_71/str18.pdf
 2. „Filosofinė poetika, poetinė filosofija ar filosofinė poezija?“ (T.Kačerausko monografijai „Filosofinė poetika“. Vilnius: Versus aureus, 2006); Filosofija. Sociologija, 2007. T.18. Nr. 3, pp. 83 – 84. http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2007/3/83-84.pdf

Kitos recenzijos: 2012 m. Recenzentė leidinio “Metodinė priemonė mokytojams moksleivių pilietiškumui ugdyti” (sudarytoja Margarita Jankauskaitė), kuris yra dalis projekto ,,Atviras kodas: PILIETIS“, finansuojamo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Straipsniai kultūros ir meno leidiniuose:

 1. „Eurofobija ir tautinės tapatybės mistika: ar galime prarasti tai, ko neturime?“ (adaptuotas akademinio straipsnio variantas), Šiaurės Atėnai (kultūros savaitraštis), 2006-05-20, Nr. 797. <http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110116224103/http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=797&kas=straipsnis&st_id=3845>.
 2. „Kapeliono komunikatas“, Šiaurės Atėnai, 2006-09-10, Nr. 812; Durys ir gintaro lašai, 2006-08-30 (www.durys.daily.lt/?lt=1156936002).
 3. „Atpažinimo schema“, Šiaurės Atėnai, 2006-12-09, Nr. 824. http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110131124712/http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=824&kas=straipsnis&st_id=4803 .Vasiliauskaitė, Nida. Kaip aš daužiau Seimo langus // Atgimimas, 2009 kovas. Prieiga per internetą: http://www.atgimimas.lt/Komentarai/2009-metai-kovo/Kaip-as-dauziau-Seimo-langus
 4. Vasiliauskaitė, Nida. Regėta Lietuva // Atgimimas, 2010 m sausis. Prieiga per internetą: <http://www.atgimimas.lt/Komentarai/2010-metai-sausio/Regeta-Lietuva>.
 5. Vasiliauskaitė, Nida. „Kas Lietuvoje bijo komunizmo, arba apie šmėklą“// Šiaurės Atėnai, 2013 06 07. Prieiga per internetą: <http://www.satenai.lt/?p=26481>.
 6. Vasiliauskaitė, Nida. „Adelės (ne)gyvenimas: remedia amoris“// Šiaurės Atėnai, 2013 12 13. Nr. 47 (1161). P. 6. Prieiga per internetą: <http://www.satenai.lt/?p=31224> .
 7. Vasiliauskaitė, Nida. „Labai tolerantiška pasaka“// Šiaurės Atėnai, 2014 03 14 Nr.10 (1172). P.12. Prieiga per internetą: http://www.satenai.lt/2014/03/18/labai-tolerantiska-pasaka/ .
 8. Vasiliauskaitė, Nida. „Psichoterapeutas Sriuba ir nesmurtinė komunikacija“// Šiaurės Atėnai, 2014 04 18. Nr. 15 (1177). P. 12. Prieiga per internetą: http://www.satenai.lt/2014/04/22/psichoterapeutas-sriuba-ir-nesmurtine-komunikacija/ .
 9. Vasiliauskaitė, Nida. „Apie šv. Pauliaus II ketinimą ateiti“ (recenzija Andriaus Bielskio knygai „Nešventas sakramentas: Ideologija, tikėjimas ir išlaisvinimo politika“. V.: DEMOS, 2014, p. 231) // Šiaurės Atėnai, 2014 07 13. Nr. 26 (1188). P. 11. Prieiga per internetą: http://www.satenai.lt/2014/07/22/apie-sv-pauliaus-ii-ketinima-ateiti/

Nuorodos, šaltiniai

Vikicitatos

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: