Rimvydas Petrauskas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rimvydas Petrauskas (g. 1972 m. spalio 21 d.) – Lietuvos istorikas, istorijos mokslų daktaras, medievistas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių istorijos katedros vedėjas.

Biografija

19901997 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1998 m. dėstė Senovės ir viduramžių istorijos katedroje lektoriaus, vėliau docento pareigose. Stažavosi Berlyno, Greifsvaldo ir Krokuvos universitetuose, Herderio institute Marburge. 2001 m. lapkričio 16 d. Vilniaus universitete apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis-struktūra-valdžia“. Nuo 2004 m. – Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto viceprezidentas.

Nuo 2007 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių istorijos katedros vedėjas.

Svarbiausios publikacijos

 • Petrauskas, R. „XV amžiaus Lietuvos bajorijos struktūra: giminės problema“. In Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70–mečiui. Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 1999, p. 123–158.
 • Petrauskas, R. „Vytauto laikų didikų giminė“. Lituanistika, 2000, Nr. 1/2, p. 16–31.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Sud. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila. Vilnius, 2001 [Tas pats lenkų kalba: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy. Kraków, 2006].
 • Petrauskas, R. „Giminaičiai ir pavaldiniai: Lietuvos bajorų grupės XIV a. pab. – XV a. I pusėje“. In Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui. Vyr. red. I. Valikonytė. Vilnius, 2001, p. 107–126.
 • Gudavičius, E. Lietuvos europėjimo kelias: istorinės studijos. Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 2002.
 • Petrauskas, R. „Ponas savo žemėje: Lietuvos pareigūnai XIV a. pabaigoje – XV amžiuje“. Lietuvos istorijos metraštis 2001/1. Vilnius, 2002, p. 9–30.
 • Petrauskas, R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis-struktūra-valdžia. Vilnius, 2003.
 • Petrauskas, R. „Vytauto dvaras: struktūra ir kasdienybė“. Naujasis Židinys–Aidai, 2003, Nr. 1–2 (145–146), p. 39–44.
 • Petrauskas, R. „Der Frieden im Zeitalter des Krieges. Formen friedlicher Kommunikation zwischen dem Deutschen Orden und dem Großfürstentum Litauen zu Beginn des 15. Jahrhunderts“. Annaberger Annalen, 2004, Bd. 12, S. 28-42.
 • Petrauskas, R. „Der litauische Blick auf den polnisch-litauischen Staatsverband – „Verlust der Staatlichkeit“ oder Bewahrung der Parität“. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2004, Bd. 53, Hf. 3, S. 363–372.
 • Petrauskas, R. „Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai“. In Literatūros istorija ir jos kūrėjai (Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 17). Vilnius, 2004, p. 270–285.
 • Petrauskas, R. „Die Staatsstrukturen des frühen Grossfürstentums Litauen“. Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung 2003. Lampertheim, 2004, S. 13-26.
 • Stakauskas, J. Lietuva ir Vakarų Europa XIII amžiuje. Baigiamąjį žodį parašė R. Petrauskas. Vilnius, 2004.
 • Einhardas, Karolio Didžiojo gyvenimas. Lotynišką tekstą parengė ir į lietuvių kalbą vertė M. Čiurinskas, įvadą ir paaiškinimus parašė R. Petrauskas. Vilnius, 2005.
 • Petrauskas, R. „Ankstyvosios valstybinės struktūros Lietuvoje XIII amžiuje–XV amžiaus pradžioje“. Lietuvos istorijos studijos, 2005, t. 16, p. 19-30.
 • Petrauskas, R. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo ištakos: Didžiojo kunigaikščio taryba ir bajorų suvažiavimai XIV–XV a.“. Parlamento studijos, 2005, t. 3, p. 9-32.
 • Petrauskas, R. „Titulas ir valdžia: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų savimonės pokyčiai XVI amžiaus pirmoje pusėje“. In Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha. Sudarė I. Valikonytė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2005, p. 35-46.
 • Petrauskas, R. „Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV a. pabaigoje – XV a. viduryje)“. Lietuvos istorijos metraštis 2005/1. Vilnius, 2006, p. 5-38.
 • Petrauskas, R. „Historia a współczesność. Pierwszy zjazd historyków Litwy“. Zapiski historyczne, 2006, t. 71, z. 1, s. 99-106.
 • Petrauskas, R. „Litauen: Eine Nation zwischen verschiedenen Kulturen“. In Die zehn neuen EU-Mitgliedstaaten – Spezifika und Profile. Hrsg. von R. Hrbek. Berlin, 2006, S. 31-43.
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504). Parengė D. Antanavičius, R. Petrauskas. Vilnius, 2007.
 • Petrauskas, R. „Knighthood in the Grand Duchy of Lithuania from the Late Fourteenth to the Early Sixteenth Centuries“. Lithuanian Historical Studies, 2006, Vol. 11. Vilnius, 2007, p. 39-66.
 • Petrauskas, R. „Nuo Vytauto iki Aleksandro Jogailaičio: didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaro tęstinumo problema“. In Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha: mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. red. R. Petrauskas. Vilnius, 2007, p. 47–55.
 • Petrauskas, R. „Tolima bičiulystė: asmeniniai Vokiečių ordino pareigūnų ir Lietuvos valdovų santykiai“. In Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje savimonėje. Sud. R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai, 2007, p. 206–222.
 • Petrauskas, R. „LDK bajoriško seimo susiformavimas Vidurio Rytų Europos luominių susirinkimų raidos kontekste“. In Parlamentarizmo genezė Europoje ir Lietuvos atvejis: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 2008, p. 5-15.
 • Petrauskas, R. „Pareigybių sistemos susikūrimas“. In Lietuvos vidaus reikalų istorija. Vilnius, 2008, p. 55-77.
 • Petrauskas, R. „Riteriai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje“. Istorijos šaltinių tyrimai, 2008, t. 1, p. 91-113.
 • Petrauskas, R. „Socialiniai pokyčiai Lietuvoje valstybės formavimosi laikotarpiu / Der soziale Wandel bei der litauischen Staatsbildung“. In Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste. Sud. R. Petrauskas. Vilnius, 2008, p. 160–211.
 • Petrauskas, R. „Užmirštas karalius: Mindaugas LDK visuomenės savimonėje XIV a. pabaigoje – XVI a.“. In Mindaugas Karalius. Sud. V. Ališauskas. Vilnius, 2008, p. 51-63.
 • Petrauskas, R. „Lenkijos–Lietuvos unija ir lenkų–lietuvių diduomenės ryšiai: realios unijos link“. In Lietuvių-lenkų santykiai amžių tekmėje. Istorinė atmintis / Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków. Pamięć historyczna. Vilnius, 2009, p. 60-75.
 • Petrauskas, R. „Vėlyvųjų viduramžių Europa ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės ir kultūros raida XIV–XVI amžiuje“. Lietuvos istorijos studijos, 2009, t. 23, p. 69-84.
 • Kiaupienė, J., Petrauskas, R. Lietuvos istorija. T. IV: Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 m.. Vilnius, 2009.
 • Petrauskas, R., Staliūnas, D. „Die drei Namen der Schlacht: Erinnerungsketten um Tannenberg/Grunwald/Žalgiris“. In Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von M. Aust, K. Ruchniewicz, S. Troebst. Köln-Weimar-Wien, 2009, S. 119–136.
 • Petrauskas, R. „Vytauto vainikas. Neįvykusios karūnacijos ir „dingusios karūnos“ reikšmės“. Naujasis Židinys–Aidai, 2009, Nr. 10–11 (226–227), p. 388–393.


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: