Stasys Šalkauskis/Galerija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

Tėvai

1. St. Šalkauskio tėvai dr. Julijonas Šalkauskis ir Barbora Goštautaitė-Šalkauskienė

Jaunystė

2. Ankstyviausia St. Šalkauskio nuotrauka
(apie 1894 m.)

su vyresniaisiais seserim Antanina ir broliu Kaziu I-os Komunijos proga

Gimnazistas

3. Stasys Šalkauskis – gimnazistas Šiauliuose apie 1901 m.
4. Lietuviška gegužinė Ginkūnuose
5. Ekskursija Kurtuvėnuose su Višinskiu
6. Šiaulių ir Varšuvos gimnazistų susitikimas

Samarkande

Studentas ar baigęs Maskvos universitetą Samarkande apie 1908 - 1912 m.
Studentas ar baigęs Maskvos universitetą Samarkande apie 1908 - 1912 m.
St.Šalkauskis, Neatpažintas, K.Šalkauskis (St.Šalkauskio pusbrolis, karininko uniforma), Kiti – namo šeimininkų Morų šeima gal ir kaimynai.

Studijos Šveicarijoje

Apie 1915 m. prieš išvykstant studijuoti į Friburgą
Su V.Mykolaičiu ir I.Tamošaičiu Lozanoje apie 1916 m. prieš studijas
Išvyka Šveicarijoje su kolegomis.

Sėdi valtyje iš kairės: Neatpažintas, V.Mykolaitis, už jo St.Šalkauskis, toliau du neatpažinti, gale J.Eretas

Vėlesni metai

Lietuvių studentų draugija “Lithuania” Friburge apie 1918 m.

Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: K.Pakštas, M Andziulytė (vėliau Ruginienė), V.Mykolaitis, O.Vossyliūtė (vėliau Pakštienė), Ed.Turauskas. Antroje eilėje stovi iš kairės: kun.Abromaitis, St.Šalkauskis, Urniežiūtė (vėliau Starkienė), I.Tamošaitia, M.Ambraziejūtė, kun.H.Žilevičius, O.Petrauskaitė (vėliau Kriščiūnienė), P.Jucaitis, klier.J.Navickas. Trečioje eilėje iš kairės: L.Bistras, du neatpažinti.
St. Šalkauskis grįžęs iš Friburgo į Lietuvą 1920 m.
Šalkauskių šeima 1921 m.

Iš kairė į dešinę sėdi: E. Šalkauskitė Lukausienė, V.Šalkauskaitė Labanauskienė, Barbora Šalkauskienė, Vanda Sirtautaitė Šalkauskienė (Kazio Š. žmona), A.Šalkauskaitė. Stovi: A.Šalkauskis, V. Labanauskis (V.Šalkauskaitės vyras), St.Šalkauskis, K.Liutkevičius (tolimas giminaitis), B.Šalkauskaitė, K.Šalkauskis.
J. Šalkauskis (karo lakūno uniforma).
Tėvų sode apie 1921 m.
"Šatrijos" iškyloje 1927 m.

Iš dešinės į kairę: V.Mykolaitis, St.Šalkauskis, J.Paltarokaitė, E.Tamulytė, J.Paukštelis
Vestuvės 1927 m. gruodžio 28 d.
St. Šalkauskio šeima 1934 m.
St. Šalkauskis VDU rektorius 1940 m. vasario 16 d.
išsiskiriant Kauno ir Vilniaus universitetams

Sėdi iš kairės į dešinę : Neatpažintas, Prof.kun. A. Maliauskis, Prof.Juodelė, prof. M.Biržiška (VU rektorius, prof. St. Šalkauskis (VDU) rektorius, prof. P.Šalčius, prof. A.Purėnas, prof.A.Janulaitis. Stovi iš kairės: Prof. V.Mykolaitis, Neatpažintas, prof.V.Biržiška, prof. Z.Žemaitis, prof. V. Lašas, prof Z.Ivinskis, doc. P.Katilius
Paskutinė St. Šalkauskio nuotrauka 1940 m. vasaris

St. Šalkauskio kapas

Stasio Šalkauskio ir jo Tėvų bendro kapo nuotrauką senose Šiaulių kapinėse.
Parengė: St.Šalkauskio sūnus Julius Šalkauskas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: