Stasys Šeinauskas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Stasys Šeinauskas (rus. Стасис Козиевич Шейнаускас; 1917 m. Kandrelių kaime, Rokiškio apskr. – 1944 m. spalio 13 d. Palaidotas Pagėgių karių kapinėse.) – 16-osios Lietuviškosios divizijos jaunesnysis seržantas, artileristas, Tarybų Sąjungos Didvyris

Biografija

Gimė valstiečių šeimoje, dirbo žemės ūkyje. Prasidėjus TSRS-Vokietijos karui evakuotas į Kostromos sritį. Gyveno ir dirbo Rusijos Šiaurės geležinkelio Nejos (Нея) geležinkelio stoties gyvenvietėje. Čia 1942 m. įstojo į komunistų partiją.

1942 m. sausio mėn. buvo paimtas į Raudonąją Armiją. Gruodžio mėn. jau buvo fronte. 16-osios divizijos 224-ojo artilerijos pulko pabūklo taikytojas jaunesnysis seržantas iki 1943 m. rugpjūčio kariavo Centriniame fronte, o nuo 1943 m. spalio – 1-ajame Pabaltijo fronte. 1944 m. sausio mėn. už kovinius nuopelnus apdovanotas medaliu „Už narsą“, o 1944 m. rugsėjo mėn – antruoju tokiu pačiu medaliu. 1944 m. rugsėjo – spalio mėn. kartu su 16-ąja divizija dalyvavo mūšiuose Lietuvoje, pralaužiant gynybą KelmėsTilžės kryptyje.

1944 m. spalio 13 d. 16-osios Lietuviškosios divizijos daliniai judėjo link Nemuno. 18 km į šiaurės vakarus nuo Tilžės (dab. Sovetskas, Rusija) puolančius dalinius kontraatakavo vokiečiai. 167-ojo šaulių pulko kuopos pozicijas, kurias dengė jaunesniojo seržanto S. Šeinausko pabūklas, atakavo 13 tankų su pėstininkais. Prileidęs tankus iki 300–400 m jis ėmė šaudyti tiesioginiu taikymu. Pirmaisiais šūviais pamušė du vidutinius tankus. Pėstininkams atsitraukus Šeinausko pabūklas liko vietoje ir toliau apšaudė tankus. Nuo tankų sviedinių žuvo beveik visa įgula, buvo sudaužytas pabūklo kampamatis. S. Šeinauskas buvo sunkiai sužeistas, bet ir toliau šaudė taikydamas pabūklą pro vamzdį. Spėjo pamušti dar vieną tanką, bet netrukus žuvo nuo greta sprogusio sviedinio skeveldrų.

1945 m. kovo 24 d. S. Šeinauskui po mirties buvo suteiktas Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas. Jo vardu buvo pavadinta gatvė Rokiškyje. Stasys Šeinauskas yra įtrauktas į oficialų Rusijos Vidaus reikalų ministerijos vidaus reikalų organų darbuotojų ir vidaus kariuomenės kariškių Tarybų Sąjungos Didvyrių sąrašą, nors nėra žinoma, kada ir kaip jis dirbo ar tarnavo TSRS Vidaus reikalų ministerijos sistemoje. Galbūt evakuacijos metu Nejos stotyje.

Nuorodos


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: