Stasys Stungurys

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Stasys Stungurys (g. 1929 m. sausio 6 d. Skaudvilėje) - kultūros darbuotojas, dainininkas, disidentas, politinis kalinys, publicistas, visuomenininkas.

Turinys

Kilmė ir šeima

Tėvai — Kostas Stungurys, Vinco (g. 1886 m. Šiaulių r. - 1945 m. gruodžio 22 d. Skaudvilėje), tarnautojas; — Zofija Stungurienė, Jurgio (iki 1913 m. Alasauskaitė; g. 1896 m. Kražių valsč. - 1978 m. Pagramantyje, Tauragės r.), šeimininkė.
Sesuo, brolis — Konstancija Stungurytė (nuo 1947 m. Krinicinienė; g. 1914 m. Skaudvilėje - 1982 m. Skaudvilėje), ūkininkė, kolūkietė, tarnautoja; — Teodoras Stungurys (g. 1922 m. Skaudvilėje - 1996 m. vasario 4 d. Biržuose), teisininkas, advokatas.

Žmona — Donata Alina Stungurienė (iki 1953 m. rugsėjo 27 d. Rydelytė; g. 1930 m. vasario 24 d. Balbieriškyje - 2015 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje), profesionali dainininkė, studijos VVPI, vokiečių kalba, 2 kursai.
Dukra — Nijolė Stungurytė (nuo ... m. Šuklinienė, g. 1956 m. rugpjūčio 22 d. Vilniuje), studijos (dirigavimas) J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, valstybės tarnautoja.

Mokslo ir studijų metai

1937 m. Stasys pradėjo lankyti Skaudvilės mokyklą ir 1943 m. baigė jos 6 skyrius. Brolio padedamas, 1943 m. išlaiko egzaminus į Šiaulių gimnaziją, bet dėl vietų trūkumo į ją nepriimamas.

1944 m. įstoja į naujai įkurtą Skaudvilės gimnaziją, kurią baigia 1948 m. Gimnazijoje mokosi labai gerai, pirmūnas. 1944 m. mokykloje susikuria Jokūbo Bendžiaus vadovaujamas choras ir Stasys tampa jo solistu. Po mokyklos baigimo vadovas rekomenduoja Stasiui studijuoti muziką. Tačiau jį labiau traukia literatūrinė veikla.

1948 m. Stasys Stungurys stoja į Vilniaus universiteto (VVU) Lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Visus stojamuosius egzaminus išlaiko gerai, bet egzaminuotoja iš rusų kalbos parašo trejetą. Nors paklausė tik pasakėčios, kurią jis padeklamavo. Įstoti į VVU neužtenka balų. Po to jis nori studijuoti J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, bet čia pavėluoja. Tada paduoda dokumentus į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (VVPI), kur priimamas į Logikos, psichologijos ir lietuvių kalbos specialybę.

Moksluose VVPI Stasys vėl pirmūnas. Kartu dirba budėtoju amatų mokykloje. Įsirašo į VVPI chorą, tačiau nuo mokesčio už mokslą (kaip kitus) neatleidžia. Todėl palieka chorą.

1950 m. rudenį, studijuodamas VVPI trečiame kurse, Stasys pasiskolina iš draugo kostiumą ir dalyvauja fakultetų meno saviveiklos konkurse. Jame tampa nugalėtoju. Pakviečiamas būti VVPI choro solistu. Prasideda koncertinės kelionės, radijo kocertai. Fakulteto komjaunimo vadovai pradeda spausti stoti į komjaunimą, nes jis grupėje vienas nekomjaunuolis. Stasys atsisako tai daryti. Tuometinis VVPI rektorius Marcelinas Ročka bando gelbėti Stasį, bet komjaunimo balsas buvo svarbesnis - 1952 m. pavasarį jis pašalinamas iš instituto. Nors kaip solistas koncertuoja ir Maskvoje.

1951 m. rudenį Stasys Stungurys pradeda mokslus J. Tallat-Kelpšos aukštesnioje muzikos mokykloje. Ir čia bėdos dėl nebuvimo komjaunuoliu. Mokyklos direktorius, norėdamas padėti, liepia kitam moksleiviui Virgilijui Noreikai pasiūlyti Stasį į komjaunimą. Bet tada gaunamas saugumiečių nurodymas jo ten nepriimti. Kompozitorius K. Kaveckas įvertinęs Stasio dainavimą siūlo jam stoti į koncervatoriją.

1953 m. kovo 4 d. į J. Tallat-Kelpšos mokyklos bendrabutį atvyksta NKVD pareigūnai, norėdami suimti S. Stungurį. Laimingų aplinkybių dėka Stasiui pavyksta pabėgti. Turėdamas ryšius su Žemaičių apygardos partizanų štabu, reikšdamasis jų spaudoje, Stasys ketina pereiti į partizanus. Mirus Stalinui, situacija keičiasi, NKVD jo nebeieško. Su Žemaičių apygardos štabu Stasys Stungurys bendradarbiauja iki štabo žūties 1953 m. rugpjūčio 23 d.

1953 m. vasarą S. Stungurys vėl priimamas tęsti mokslus VVPI. Kartu jis mokosi ir muzikos mokykloje.

1954 m. Stasys Stungurys baigia VVPI ir gauna logikos, psichologijos ir lietuvių kalbos mokytojo diplomą. 1955 m. jis baigia ir J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą.

Darbų sūkuryje

Neturėdamas paramos iš šeimos (tėvas miręs, motina kalinama), Stasys Stungurys nuo pirmųjų savarankiško gyvenimo dienų dirbo. 1948 m. įsidarbino budėtoju amatų mokykloje. 1950 m. tapus VVPI choro solistu, atlyginimo negauna, bet atleidžiamas nuo mokesčio už mokslą. Tais pačiais metais gauna darbą instituto pedagogikos kabinete. 1952 m. vasarį pašalintas iš instituto, nes nestojo į komjaunimą. Gyvena iš stipendijos.

1952 m. nuo kovo mėn. iki liepos 18 d. dirbo korektoriumi "Vaizdo" spaustuvėje.

1952 m. spalio 1 d. priimtas dirbti į Valstybinę filharmoniją. Joje dirbo iki 1954 m. rugpjūčio 23 d., atlikdavo solines partijas.

1954 m. sausio mėn. jis laimi konkursą ir tampa Lietuvos radijo choro solistu. Rugpjūčio 24 d. išlaiko konkursą į Radijo vokalinį ansamblį, gauna aukščiausią kategoriją.

1956 m. sausio 1 d. S. Stungurys iš radijo choro pereina dirbti redaktoriumi į Lietuvos radijo muzikos redakciją. Čia jis rūpinasi užsienio šalių ir šiuolaikine pasaulio muzika, rengia pageidavimų koncertus, rašo apybraižas. 1957 m. gruodžio 27 d. atleistas iš šių pareigų pagal tarybinį baudžiamąjį kodeksą.

1956 m. Vengrijos įvykiai sukrėtė ir lietuvius. Stasys buvo vienas iš jų. Jis drįsta dalintis su kitais savo šių įvykių vertinimais. Iš jo bendradarbių tie vertinimai perduodami saugumo tarnybai. Be to, Stasys Stungurys gaudavo paskaityti tuo metu Gulage kalėjusių poetų A. Miškinio, A. ir J. Gražulių ir kitų eilėraščius, kuriais jis pasidalina su bendradarbe Irena Mikšyte. Po šių įvykių Stasys iškviečiamas pas Radijo ir televizijos komiteto vadovą J. Januitį, kuris pranešė, kad jis yra skiriamas vadovauti naujai "Lietuviškų plokštelių gamybos" redakcijai. Netrukus paskiriamas ir jo pavaduotojas - iš mokslų Leningrade grįžęs Almantas Grikevičius (vėliau garsus filmų režisierius, filmas "Jausmai" ir kt.).

1957 m. S. Stungurys pajuto, kad yra intensyviai sekamas. 1957 m. gruodžio 12 d. komiteto pirmininkas J. Januitis siunčia Stasį į komandiruotę į Rygą ir Maskvą. Gruodžio 13 d., išlipus iš traukinio Rygoje, Stasys Stungurys saugumo darbuotojų suimamas ir pervežamas tardymui į Vilnių.

Nusikaltimas be kaltės

Kūrybinė veikla

Visuomeninė veikla

Įvertinimai

Bibliografija

Nuorodos, šaltiniai

Parengta pagal iki 2016 m. įvairiuose šaltiniuose pateiktą medžiagą, bendradarbiaujant su Stasiu Stunguriu.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: