Kviečiame visus registruotis, įsijungti, dalyvauti iniciatyvose ir paremti ELIP.

Užsienio tautiečiai - menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

Y

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž

Šaltiniai

 1. Apie Gintautas Abarius
 2. Apie Povilas Abelkis
 3. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valentinas_Adamkevi%C4%8Dius]
 4. Apie Vytautas Adamkevičius (Leonas Lėtas )
 5. Apie Alma Adamkiene
 6. Apie Valdas Adamkus
 7. [1]
 8. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 9. [2]
 10. [3]
 11. Apie Jonas Aistis
 12. [4]
 13. [ http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/snieguole-ir-domas-akstinai-zydekime-kur-paseti.d?id=26169281]
 14. Apie Vytautas Alantas
 15. Apie Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
 16. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Ambraziejus_(1877)]
 17. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leopoldas_Petras_Andrijauskas]
 18. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=58 Apie Pulgis Andriusis
 19. [ http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110307042432/http://www.culture.lt/7md/?leid_id=530&kas=straipsnis&st_id=214]
 20. [ http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/menininke-kviecia-pabuti-tyloje/106963]
 21. [5]
 22. [6]
 23. [7]
 24. Apie Kazys Almenas
 25. [8]
 26. [9]
 27. [10]
 28. [11]
 29. Apie Algis Arlauskas
 30. [12]
 31. [ Apie Ona B. Audronė (žr. Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė)]
 32. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Juoz%C4%97_Augaityt%C4%97]
 33. Apie Balys Auginas
 34. [13]
 35. [14]
 36. Apie Paulius Augius-Augustinavičius
 37. [15]
 38. [16]
 39. Apie Algirdas Avižienis
 40. Apie Jūra Avižienis
 41. [17]
 42. Apie Petras Babickas
 43. Apie Benediktas Babrauskas
 44. Apie Tatjana Babuškinaitė
 45. Apie Vytautas Bacevičius
 46. Apie Kęstutis Bacevičius
 47. Apie Gražina Bacevičiūtė Bacevič
 48. [18]
 49. [19]
 50. [20]
 51. Apie Apolinaras Petras Bagdonas
 52. Apie Juozas Bagdonas 1866 -1956
 53. Apie Juozas Bagdonas 1911-2005
 54. [21]
 55. [22]
 56. Apie Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė (slpt. Ona B. Audronė )
 57. Apie Vincas Balickas
 58. [23]
 59. [24]
 60. [25]
 61. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Baltrus]
 62. Apie Jurgis Baltrušaitis
 63. [26]
 64. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Baltru%C5%A1aitis]
 65. [27]
 66. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1972m-4-balandis/3551-prano-baltuonio-skulpturos-darbu-paroda]
 67. [28]
 68. [29]
 69. [30]
 70. [31]
 71. [32]
 72. [33]
 73. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valteris_Kristupas_Banaitis]
 74. [34]
 75. Apie Max Band (Maksas Bandas)
 76. [35]
 77. Apie Eugenijus Bandzevičius
 78. Apie Nijolė Banys
 79. [36]
 80. Apie Giedrė Barauskaitė
 81. Apie Kazys Barėnas
 82. [37]
 83. Apie Marija Barėnienė
 84. [38]
 85. [39]
 86. Apie Stasys Barzdukas
 87. Apie Liucija Baškauskaitė- Baškauskas
 88. [40]
 89. [41]
 90. [42]
 91. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Bau%C5%BE%C4%97]
 92. [ https://joinencore.com/Gabriele-Bekeryte]
 93. [43]
 94. [44]
 95. [45]
 96. [46]
 97. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Jurgis_B%C4%97k%C5%A1ta ]
 98. [47]
 99. Apie Vytautas Bieliauskas
 100. Apie Mykolas Biržiška
 101. Apie Vaclovas Biržiška
 102. Apie Ausrine Byla
 103. [48]
 104. Apie Jurgis Blekaitis
 105. Apie Kazys Bobelis
 106. Apie Kazys Bradūnas
 107. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Argentinos_lietuvi%C5%B3_bendruomen%C4%97 ]
 108. Apie Antanas Brazdys
 109. [49]
 110. Apie Bernardas Brazdžionis
 111. [ http://www.propatria.lt/2013/08/nijole-brazenaite-luksiene-paronetto_20.html]
 112. [50]
 113. [51]
 114. Apie Charles Bronson (Karolis Dionyzas Bučinskis)
 115. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Bublys]
 116. [ http://zam.mch.mii.lt/Aktualijos/Telsiu-dailininkai.htm]
 117. Apie Algirdas Jonas Budrys
 118. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Budrys_%281916%29]
 119. [ http://www.ggc.edu/about-ggc/directory/dovile-budryte]
 120. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Buk%C5%A1a]
 121. [52]
 122. Apie Dick (Ričardas) Butkus
 123. [53]
 124. Apie Stasius Būdavas
 125. [54]
 126. [55]
 127. Apie John Candy
 128. [56]
 129. Apie Domas Cesevicius
 130. [57]
 131. [58]
 132. [ http://www.delfi.lt/veidai/kultura/lietuviu-rezisieres-filmas-rodys-derama-pavyzdi-pirmuju-vyru-zmonoms.d?id=72469254]
 133. [59]
 134. Apie Jeronimas Cicėnas
 135. [60]
 136. [61]
 137. [ http://www.eoht.info/page/Borisas+Cimbleris]
 138. Apie Eduardas Cinzas-Čiužas
 139. Apie Leonard Cohen
 140. [62]
 141. Apie Kajetonas Julius Čeginskas
 142. [63]
 143. Apie Juozapas Čepėnas
 144. Apie Pranas Čepėnas
 145. https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Dantas]
 146. Apie Blažiejus Česnys
 147. Apie Daumantas Čibas
 148. [64]
 149. Apie Elena Čiurlienė
 150. [65]
 151. [66]
 152. [ Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (žr. Jakštas)]
 153. Apie Vytautas Antanas Dambrava
 154. Apie Leonardas Dambriūnas
 155. Apie Adolfas Damušis
 156. [67]
 157. [68]
 158. [69]
 159. [70]
 160. [71]
 161. [72]
 162. [73]
 163. [74]
 164. Apie Vaclovas Daunoras
 165. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bdeksnys.html Apie Antanas Deksnys
 166. [75]
 167. [76]
 168. [ http://www.delfi.lt/pramogos/archive/print.php?id=66372544]
 169. [77]
 170. [78]
 171. [ https://www.rinkimai2015.us/candidates/85/ ]
 172. [79]
 173. [80]
 174. [81]
 175. Apie Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
 176. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Mstislavas Dobužinskis
 177. [82]
 178. [83]
 179. Apie Pranas Domšaitis
 180. Apie Liudas Dovydenas
 181. [84]
 182. [85]
 183. Apie Karolis Drunga
 184. Apie Mykolas Drunga
 185. http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 186. [86]
 187. [87]
 188. [88]
 189. [89]
 190. Apie Stasys Eidrigevičius
 191. Apie Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė
 192. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Albinas Bielskis-Elskus  (1926–2007)
 193. [90]
 194. [91]
 195. http://www.biciulyste.com/index.php/2-uncategorised/8550-grandies-tautinis-ansamblis-geguzes-10-d-koncerte-atvere-sokiu-kraicio-skrynia]
 196. Apie Brandon Flowers
 197. [92]
 198. [93]
 199. [94]
 200. [ http://www.mutualart.com/Artist/Sigi-Gabrie/8CF4743D303963E4]
 201. Apie Pranas Gailius
 202. [95]
 203. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=8045&Itemid=509 Apie Marija Galočkinaitė
 204. [96]
 205. Apie Viačeslavas Ganelinas
 206. Apie Adomas Galdikas
 207. [ http://www.galdikas.com/]
 208. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Ernestas_Galvanauskas]
 209. [97]
 210. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Remigijus_Ga%C5%A1ka]
 211. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Gav%C4%97nas]
 212. [98]
 213. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Gedgaudas]
 214. Apie Rūta Gedmintas
 215. [99]
 216. Apie Arūnas Gelūnas
 217. [100]
 218. [101]
 219. [102]
 220. Apie Kazys Germanas
 221. Apie Vytautas Germanas
 222. Apie Petronėlė Gerlikienė
 223. Apie Vytautas (Vitas ) Kevin Gerulaitis
 224. Apie Albertas Gerutis
 225. [103]
 226. [104]
 227. Apie Antanas Giedrius
 228. [105]
 229. Apie Marija Alseikaite-Gimbutiene
 230. [106]
 231. [107]
 232. [108]
 233. Apie Irena Gintautienė (Adomavičiūtė)
 234. [109]
 235. Apie Stasys Girdvainis
 236. [110]
 237. [111]
 238. Apie Juozas Girnius
 239. Apie Kęstutis K. Girnius
 240. Apie Saulius Antanas Girnius
 241. [ http://www.air-worldwide.com/Blog/Profiles/Tomas-Girnius/]
 242. [112]
 243. [113]
 244. [ http://www.mayoclinic.org/biographies/gostout-christopher-j-m-d/bio-20053480]
 245. [114]
 246. [115]
 247. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Mirga_Gra%C5%BEinyt%C4%97-Tyla]
 248. [116]
 249. http://www.15min.lt/zmones/naujiena/archyvas/audrius-grazys-meiles-tremtinys-156-67781 Apie Audrius Gražys
 250. Apie Balys Gražulis
 251. Apie Algirdas Julius Greimas
 252. Apie Kotryna Grigaitytė
 253. Apie Nida Grigalavičiūtė
 254. Apie Morta Grigaliūnaitė
 255. [117]
 256. [118]
 257. [119]
 258. [120]
 259. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Giedra_Gudauskien%C4%97]
 260. Apie Benas Gudelis
 261. http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Guoga]
 262. Apie Antanas Gustaitis
 263. [121]
 264. [122]
 265. [123]
 266. Apie Jašcha Heifetzas
 267. Apie Juozapas Albinas Herbačiauskas
 268. [124]
 269. [ http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8712&p_d=99327&p_k=1]
 270. Apie Michelis Hofmekleris
 271. http://gatve.delfi.lt/news/veidai/hokshila-kaip-netapti-buratinu.d?id=13256745 Apie Hokshila Andrade
 272. Apie Dalia Ibelhauptaitė
 273. [ http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=64094224]
 274. Apie Vytautas Ignas (1924-2009)
 275. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Zydrunas_Ilgauskas]
 276. [125]
 277. Apie Mikalojus Ivanauskas
 278. Apie Zenonas Ivinskis
 279. [126]
 280. Apie Stasys Yla
 281. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/bbc-vedejas-samas-yossmanas-pirmakart-prie-mikrofono-sedau-neringoje-kgb-mikrofono-582-465049]
 282. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jaffee ]
 283. [ https http://kultura.lrytas.lt/daile/lietuvisku-saknu-turintis-karikaturistas-alas-jaffee-nekuriu-nieko-nesvankaus.htm ]
 284. Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas
 285. [127]
 286. [128]
 287. [129]
 288. Apie Jerry Gerald Jankauskas
 289. [130]
 290. [131]
 291. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 292. Apie Jurgis Jankus
 293. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Janu%C5%A1as Apie Česlovas Janušas
 294. Apie Donatas Januta
 295. Apie Petronėlė Orintaitė-Janutienė
 296. [132]
 297. Apie Paulius Jasiukonis
 298. Apie Martyna Jatkauskaitė
 299. http://en.wikipedia.org/wiki/Gintar%C4%97_Jautakait%C4%97 Apie Gintarė Jautakaitė
 300. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Georgijus_Jefremovas]
 301. Apie Ann Jillian
 302. [133]
 303. [134]
 304. Apie Vytautas Kazimieras Jonynas
 305. Apie Eglė Juodvalkė
 306. [ http://anthro.ufl.edu/jusionyte/]
 307. [ http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/ruta-jusionyte-impulsus-kurybai-graibau-jausmuose-1213066/]
 308. Apie Jonas Jurašas
 309. Apie Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė
 310. Apie Marija Jurgelevičienė (Mari Poisson)
 311. [135]
 312. Apie Paulius Jurkus
 313. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Alfonsas_Jurskis]
 314. [136]
 315. [137]
 316. Apie Henrikas Kačinskas
 317. Apie Steponas Kairys (Tumasonis)
 318. [138]
 319. [139]
 320. Apie Vytautas Kamantas
 321. [140]
 322. [141]
 323. [ http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 324. [142]
 325. Apie Jonė Kaliūnaitė-Fassbende
 326. http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kapo%C4%8Dius Apie Juozas Kapočius
 327. [143]
 328. Apie Vytautas Kasiulis
 329. [144]
 330. Apie Albinas Marius Katiliskis
 331. [ http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/pianisto-m-katino-sirdis-plaka-gimtineje.htm#.U-Dm4vldUnc]
 332. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kardelis]
 333. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Karosas]
 334. [145]
 335. [146]
 336. [147]
 337. [148]
 338. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/versla-jav-sukurusi-lietuve-as-pirmiausiai-noriu-ivezti-lietuviska-produkta.d?id=22973885]
 339. [149]
 340. Apie Vytautas Kavolis
 341. [150]
 342. [151]
 343. [152]
 344. [153]
 345. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Nomeda_Kazlaus]
 346. [154]
 347. Apie Vincas Kazokas
 348. Apie Žilvinas Kempinas
 349. Apie Jonas Kelečius
 350. Apie Violeta Kelertas
 351. http://en.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Kezys Apie Algimantas Kezys
 352. [ http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/90459/mire_garsus_iseivis_zurnalistas_r._kezys]
 353. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 354. Apie Petras Kiaulėnas
 355. Apie Antanas Kiedis (Anthony Kiedis)
 356. [155]
 357. [156]
 358. [157]
 359. Apie Romas Kinka
 360. [158]
 361. Apie Faustas Kirša
 362. [159]
 363. [160]
 364. Apie Antanas Klimas
 365. [161]
 366. [162]
 367. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/dr-arvydas-kliore/#sthash.aYhQQPFo.dpuf]
 368. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Amerikos_lietuvi%C5%B3_dailinink%C5%B3_s%C4%85junga]
 369. Apie Steponas Kolupaila
 370. [ http://www.vitals.com/doctors/Dr_Allan_Konce/profile]
 371. [163]
 372. Apie Saulius Tomas Kondrotas
 373. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Konwicki]
 374. Apie Vytautas Košuba (Kašuba)
 375. [164]
 376. [165]
 377. Apie Pinckus (Pinhas, Pinchas) Kremegne
 378. [166]
 379. [ http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/garsuji-lietuviu-kilmes-jav-ekonomista-lietuvoje-daug-kas-stebina.htm?]
 380. Apie Juozas Kriaučiūnas
 381. Apie Vincas Mickevičius Krėvė
 382. [167]
 383. Apie Juozas Kruminas
 384. [168]
 385. [169]
 386. [170]
 387. Apie Eva Kubbos
 388. Apie Tamara Kublickaitė
 389. Apie Silvia Kučėnas Foti
 390. Apie Antanas Kučinskas-Kučas-Gervydas
 391. [ http://www.anothertimbre.com/kudirka.html]
 392. [171]
 393. [172]
 394. [173]
 395. [174]
 396. [175]
 397. [176]
 398. [177]
 399. [178]
 400. [179]
 401. Apie Jonas Kuzmickis-Gailius
 402. [180]
 403. [181]
 404. [182]
 405. [183]
 406. [184]
 407. Apie Algirdas Landsbergis
 408. Apie Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
 409. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/sestadienine-mokykla-londone-ikurusi-virginija-stukaite-laniauskiene-saitai-su-lietuva-nenukirsti-592-329752]
 410. Apie Ramunė Lapas
 411. [185]
 412. Apie Bronius Laucevičius-Vargšas
 413. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Stasys Laucius
 414. [186]
 415. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Passarinho ]
 416. [187]
 417. [188]
 418. http://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Levickis Apie Martynas Levickis
 419. [189]
 420. Apie Michaelas Levittas
 421. [190]
 422. http://www.lituanus.org/1969/69_3_08.htm Apie Arūnas Liulevičius
 423. Apie Jacques Lipschitz
 424. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Lisauskas ]
 425. [191]
 426. [ http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/utenoje-auges-nobelio-premijos-laureatas-papasakojo-apie-kraupias-vaikystes-patirtis.d?id=71733622 ]
 427. Apie Kazys Lozoraitis
 428. [192]
 429. [193]
 430. [194]
 431. [195]
 432. [196]
 433. [197]
 434. [http://www.partizanai.info/nijole-brazenaite/
 435. Apie Antanas Maceina
 436. [198]
 437. Apie Vincas Maciūnas
 438. [199]
 439. Apie Mečislovas Mackevičius
 440. [200]
 441. Apie Jurgis Mačiūnas
 442. Apie Paulius Majauskas
 443. Apie Jelena Makarova
 444. http://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Mamaitis]
 445. [201]
 446. [ http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/emigrantai/uzsienio-lietuviu-mokslo-premijos-laureatas-algirdas-marchertas-592-465221?cf=df]
 447. Apie Aleksandras Marčiulionis
 448. Apie Ina Marčiulionytė
 449. [202]
 450. [ http://www.londoniete.lt/zmones/rezisierius-is-l-a-pasauliui-papasakojo-apie-lietuvos-svajoniu-komanda/2049]
 451. [203]
 452. Apie Jonas Matulionis
 453. [204]
 454. Apie Nelė Mazalaitė
 455. [ http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1144437]
 456. [ http://www.bu.edu/cfa/profile/dana-mazurkevich/]
 457. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kipras_Ma%C5%BEeika]
 458. [205]
 459. Apie Adolfas Mekas
 460. Apie Jonas Mekas
 461. Apie Vladas Meškėnas
 462. Apie Icchokas Meras
 463. [206]
 464. Apie Algis Mickūnas
 465. [207]
 466. Apie Juozas Mieliulis
 467. Apie Raimundas Mieželis
 468. [208]
 469. Apie Žibuntas Mikšys
 470. [209]
 471. Apie Juozas Mikuckis
 472. Apie Oskaras Milasius
 473. Apie Česlovas Milošas
 474. Apie Antanas Milukas
 475. [210]
 476. Apie Antanas Mockus
 477. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/londono-sityje-dirbantis-daumantas-mockus-lietuvybe-emigrantu-vertybe-592-290605]
 478. Apie Liūtas Mockūnas
 479. Apie Stasys Modzeliauskas
 480. Apie Borisas Moisejevas
 481. Apie Vaclovas Momkus
 482. Apie Antanas Mončys
 483. [ http://www.unifrance.org/annuaires/personne/129257/jean-christophe-moncys]
 484. [211]
 485. Apie Edgaras Montvidas
 486. [212]
 487. [213]
 488. [214]
 489. [215]
 490. [216]
 491. [ http://mrazauskas.de/]
 492. Apie Jonas Mulokas
 493. Apie Kazys Musteikis
 494. Apie Bronius Murinas
 495. [217]
 496. Apie Bronius Nainys
 497. Apie Henrikas Nagys
 498. Apie Alė Nakaitė
 499. [218]
 500. [219]
 501. [220]
 502. Apie Regina Narušienė
 503. [221]
 504. Apie Danguolė Navickienė
 505. Apie Fabijonas Neveravičius
 506. [222]
 507. [223]
 508. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-07-paulius-normantas-mano-namai-tai-amzinas-kelias/81611 Apie Paulius Normantas
 509. Apie Elizabeth Novickas
 510. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 511. Apie Česlovas Valdemaras Obcarskas
 512. Apie Kazys Petras Obolėnas (Obolevičius)
 513. Apie Jurgis Okunis
 514. Apie Julija Okruško
 515. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kristina_Orbakait%C4%97]
 516. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Orbakas]
 517. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Petron%C4%97l%C4%97_Orintait%C4%97]
 518. [224]
 519. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Pajaujis_(1906)]
 520. [225]
 521. [226]
 522. [ http://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/mokslas-ir-gamta/lietuves-ideja-gali-sumazinti-ismetamu-maisto-produktu-kieki.d?id=66002292]
 523. [ http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-life-sciences-and-computing/staff/professor-algirdas-paktas/]
 524. Apie Kazys Pakštas
 525. Apie Vita Panomariovaite
 526. [227]
 527. [228]
 528. [229]
 529. Apie Mykolas Paškevičius
 530. [230]
 531. [231]
 532. [232]
 533. Apie Karolė Pažėraitė
 534. Apie Juozas Olinardas Penčyla
 535. [233]
 536. [234]
 537. [235]
 538. Apie Kipras Petrauskas
 539. Apie Mikas Petrauskas
 540. [236]
 541. Apie Antanas Petrikonis
 542. [ http://www.aukse-petroni.de/content.html]
 543. [237]
 544. [ http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/08/25/laikzmon_02.html]
 545. [238]
 546. [239]
 547. [240]
 548. Apie Petras Pilka
 549. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Povilas_Plechavi%C4%8Dius]
 550. [ http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/specialiai-zmones-lt-niujorke-gyvenanti-lina-plioplyte-noretu-kad-jos-sukurtas-filmas-apie-stilingas-mociutes-sudomintu-ir-lietuva-3-426012?cf=df]
 551. [ http://www.litua.com/lt/zinynas/lb]
 552. Apie Irena Praitis
 553. [241]
 554. [ http://www.alfa.lt/straipsnis/50077491/lietuvos-nepriklausomybes-kovu-savanore-stefanija-pranculyte-niekad-i-galva-neiejo-ar-as-pasensiu-ar-busiu-invalide]
 555. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Prapuolenis]
 556. [242]
 557. [ http://health.usnews.com/doctors/john-prunskis-17683]
 558. Apie Paulina Pukytė
 559. Apie Vladas Putvinskis – Putvys
 560. Apie Evelina Puzaitė
 561. http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=PUZINAS%20JONAS Apie Jonas Puzinas
 562. Apie Povilas Puzinas
 563. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Elzbieta_Kardelien%C4%97]
 564. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Ra%C4%8Dkauskas-Vairas]
 565. [243]
 566. Apie Henrikas Radauskas
 567. Apie Kamilė Radzvilaitė
 568. Apie Vytautas Radžius
 569. Apie Bronys Raila
 570. Apie Vincas Ramonas (Ramanauskas)
 571. [244]
 572. Apie Vaclovas Ratas-Rataiskis
 573. [ http://kultura.lrytas.lt/daile/zemaitis-skulptorius-net-is-paryziaus-parskristu-ginti-lietuvos.htm ]
 574. Apie John C. Reilly
 575. [245]
 576. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/i-teviske-sugrizo-iseivijos-politologo-t-remeikio-palaikai.d?id=63387866 Apie Thomas Remeikis
 577. [246]
 578. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Antanas Rimvydis
 579. Apie Petras Rimkūnas
 580. Apie Jonas Rimša
 581. [247]
 582. http://www.nytimes.com/2008/05/21/nyregion/21rockefeller.html?_r=0 Apie Barbara Sears Rockefeller (Jievute Paulekiute)
 583. Apie Samuelis Rozinas
 584. Apie Antanas Rūkas
 585. Apie Antanas Rūkštelė
 586. [248]
 587. Apie Kristina Sabaliauskaitė
 588. [ http://www.faustas.com.au/about.php]
 589. Apie Romas Sakadolskis
 590. [ http://www.iee.et.tu-dresden.de/iee/eb/mitarbeiter/publ_sakalas.html]
 591. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrat%C4%97_Statkut%C4%97_de_Rosales]
 592. [249]
 593. Apie Linas Saldukas
 594. [250]
 595. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Salys]
 596. [251]
 597. Apie Stasys Santvaras (Zaleckis)
 598. Apie Jurgis Savickis
 599. Apie Marija Stankus-Saulaitytė
 600. [ http://www.tautosfondas.org/?p=442]
 601. [252]
 602. [ https://www.pinterest.com/pin/217228381998747131/]
 603. [ http://www.lietuviai.se/index.php?page=valdyba]
 604. Apie Alfredas Erichas Senas
 605. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABta_%C5%A0epetys]
 606. [253]
 607. [ Apie Alė Sidabraitė (žr: Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė)]
 608. [254]
 609. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Paulo_Sirvinskas]
 610. [255]
 611. [256]
 612. [257]
 613. Apie Pranas Skardzius
 614. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm]
 615. [258]
 616. [259]
 617. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1996m-10-lapkritis/8288-kun-donato-slapsio-jubiliejai]
 618. [ http://www.eimiz.com/dvasingumas/apie-kun-slap%C5%A1%C4%AF/]
 619. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_Slobodskaya]
 620. Apie Kostas Smoriginas
 621. Apie Darius Victor Sniečkus
 622. [260]
 623. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sodeika]
 624. [261]
 625. Apie Jackus Sondeckis-Sonda
 626. http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Sondeckis_(1928)]
 627. [262]
 628. [ http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/172503/chaim-soutine-kasmin]
 629. Apie Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
 630. [263]
 631. [264]
 632. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Genovait%C4%97_Stanaityt%C4%97-Vasiliauskien%C4%97]
 633. Apie Vlada Stančikaitė-Abraitienė
 634. [265]
 635. [266]
 636. [267]
 637. Apie Magdalena Stankūnas
 638. [268]
 639. Apie Jūratė Statkutė de Rosales
 640. Apie Adona Stempužienė
 641. Apie Jonas Steponaitis
 642. [269]
 643. [ http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=1]
 644. Apie Jonas Subačius
 645. Apie Jason Sudeikis
 646. Apie Juozas Sungaila
 647. [270]
 648. Apie Saulius Sužiedėlis
 649. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Cemachas_%C5%A0abadas]
 650. Apie Antanas Šabaniauskas
 651. Apie Henrikas Šalkauskas
 652. [ http://www.uklietuvis.com/straipsnis/dainininkas-alfredas-saltys-parase-savo-prisiminimus/2154]
 653. [ http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/dainininkas-taria-sudie-3217#.VGyozfmsUnc]
 654. Apie Adolfas Šapoka
 655. [271]
 656. [ http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/saulys.html]
 657. [272]
 658. Apie Ignas Šeinius
 659. [273]
 660. Apie Virginija Šiaučiūnaitė
 661. [274]
 662. [275]
 663. http://en.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sileika Apie Antanas Šileika
 664. [276]
 665. [ http://www.tautosfondas.org/?p=112]
 666. [277]
 667. [278]
 668. Apie Antanas Škema
 669. Apie Vladas Šlaitas
 670. Apie Živilė Šlekytė- Stanton
 671. [279]
 672. Apie Kazys Škirpa
 673. [280]
 674. [281]
 675. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C5%A0li%C5%ABpas]
 676. [ http://www.tautosfondas.org/?p=57]
 677. [282]
 678. Apie Julius Šmulkštys
 679. [283]
 680. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Egl%C4%97_%C5%A0pokait%C4%97]
 681. Apie Aleksandras Štromas
 682. Apie Edvardas Šulaitis
 683. Apie Juozas Balčiūnas-Švaistas
 684. [284]
 685. Apie Leonas Švedas
 686. [285]
 687. [286]
 688. Apie Antanas Tamošaitis
 689. Apie Stasys Tamulaitis
 690. Apie Vytautas Tamulaitis
 691. [287]]
 692. [288]
 693. [ http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Asmenys/taskunas.en.htm]
 694. [289]
 695. Apie Juozas Tysliava
 696. [ http://de.wikipedia.org/wiki/Katerina_Tretyakova]
 697. Apie Medeinė Tribinevičius
 698. [ http://uk.urm.lt/uk/lt/naujienos/netekome-pauliaus-tricio]
 699. [290]
 700. [291]
 701. [292]
 702. [293]
 703. [294]
 704. [ http://uinskas.com/about/]
 705. [295]
 706. [296]
 707. Apie John Constantine Unitas
 708. [297]
 709. [298]
 710. Apie Leonas Urbonas
 711. [299]
 712. Apie Violeta Urmanavičiūtė-Urmana
 713. [ Apie Arvydas Uzela]
 714. Apie Rimas Uzgiris
 715. [300]
 716. [301]
 717. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/prof-dr-rimantas-vaicaitis/#sthash.60n0mJoc.dpuf]
 718. Apie Antanas Vaičiulaitis
 719. Apie Juozas Vaičkus
 720. Apie Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė
 721. Apie Antanas J. Vaišnoras
 722. [302]
 723. [303]
 724. Apie Mykolas Vaitkus
 725. Apie Ada Mykote Valaitis
 726. [304]
 727. [305]
 728. Apie Albinas Valentinas
 729. [306]
 730. Apie Telesforas Valius
 731. [307]
 732. [308]
 733. [ http://www.amazon.co.uk/Books/s?ie=UTF8&field-author=William%20Wolkovich-Valkavicius&page=1&rh=n%3A266239%2Cp_27%3AWilliam%20Wolkovich-Valkavicius Apie William Wolkovich-Valkavicius]
 734. [309]
 735. [310]
 736. [311]
 737. [312]
 738. Apie Kazys Varnelis
 739. [313]
 740. [ http://www.vasiliauskaite.com/works-t8kjq]
 741. Apie Vytenis M. Vasyliunas
 742. [314]
 743. [315]
 744. Apie Jonas Vaznelis
 745. [316]
 746. [317]
 747. [318]
 748. Apie Tomas Venclova
 749. [319]
 750. [ http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/kaip-anuomet-kovojome-su-rusijos-propaganda.htm#.U3HqaPldUnc]
 751. [320]
 752. [321]
 753. [ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/netekome-triju-santarieciu.d?id=69686018]
 754. Apie Maria Verbaité
 755. Apie Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė
 756. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_V%C4%97bra]
 757. [322]
 758. Apie Romas Viesulas (Veselauskas)
 759. Apie Juozas Vilčinskas
 760. Apie Aleksas Vilčinskas
 761. [323]
 762. Apie Liudas Vilimas
 763. Apie Jonas Vilkaitis
 764. Apie Laima Vincė
 765. [324]
 766. [325]
 767. Apie Rimantas Vingras
 768. Apie Rimantas Vingras
 769. Apie Vytautas Osvaldas Virkau
 770. [326]
 771. [327]
 772. [328]
 773. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_Vizbaras]
 774. Apie Viktoras Vizgirda
 775. Apie Vilius Storostas-Vydūnas
 776. [329]
 777. [330]
 778. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm ]
 779. Apie Kes ( Kęstutis) Zapkus
 780. [331]
 781. Apie Olga Zateplinskaitė
 782. [332]
 783. Apie Jonas Zdanys
 784. Apie Tony Zemaitis
 785. Apie Robertas Lee Zemeckis
 786. Apie Teisutis Zikaras
 787. Apie William Zorach
 788. [333]
 789. Apie Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė
 790. [334]
 791. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/sankt-peterburgo-lietuviu-bendruomenes-vadovas-rusijoje-daug-kas-keiciasi.d?id=48604147]
 792. [335]
 793. [336]
 794. Apie Julija Žymantienė Žemaitė
 795. Apie Gabrielius Žemkalnis
 796. [337]
 797. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 798. [338]
 799. Apie Leonardas Žitkevičius
 800. [339]
 801. [340]
 802. [341]
 803. Apie Jonas Žmuidzinas
 804. Apie Kazimieras Žoromskis
 805. Apie Juozas Žukauskas
 806. [342]
 807. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 808. [ http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=186046#.VGN_xfmsUnc]
 809. [343]
 810. [344]
Parengė: Gediminas Kantauskas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: