Užsienio tautiečiai - menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

Y

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž

Šaltiniai

 1. Apie Gintautas Abarius
 2. Apie Povilas Abelkis
 3. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valentinas_Adamkevi%C4%8Dius]
 4. Apie Vytautas Adamkevičius (Leonas Lėtas )
 5. Apie Alma Adamkiene
 6. Apie Valdas Adamkus
 7. [1]
 8. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 9. [2]
 10. [3]
 11. Apie Jonas Aistis
 12. [4]
 13. [ http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/snieguole-ir-domas-akstinai-zydekime-kur-paseti.d?id=26169281]
 14. Apie Vytautas Alantas
 15. Apie Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
 16. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Ambraziejus_(1877)]
 17. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leopoldas_Petras_Andrijauskas]
 18. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=58 Apie Pulgis Andriusis
 19. [ http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110307042432/http://www.culture.lt/7md/?leid_id=530&kas=straipsnis&st_id=214]
 20. [ http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/menininke-kviecia-pabuti-tyloje/106963]
 21. [5]
 22. [6]
 23. [7]
 24. Apie Kazys Almenas
 25. [8]
 26. [9]
 27. [10]
 28. [11]
 29. Apie Algis Arlauskas
 30. [12]
 31. [ Apie Ona B. Audronė (žr. Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė)]
 32. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Juoz%C4%97_Augaityt%C4%97]
 33. Apie Balys Auginas
 34. [13]
 35. [14]
 36. Apie Paulius Augius-Augustinavičius
 37. Apie Žygimantas Augustas
 38. [15]
 39. Apie Algirdas Avižienis
 40. Apie Jūra Avižienis
 41. [16]
 42. Apie Petras Babickas
 43. Apie Benediktas Babrauskas
 44. Apie Tatjana Babuškinaitė
 45. Apie Vytautas Bacevičius
 46. Apie Kęstutis Bacevičius
 47. Apie Gražina Bacevičiūtė Bacevič
 48. [17]
 49. [18]
 50. [19]
 51. Apie Apolinaras Petras Bagdonas
 52. Apie Juozas Bagdonas 1866 -1956
 53. Apie Juozas Bagdonas 1911-2005
 54. [20]
 55. [21]
 56. Apie Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė (slpt. Ona B. Audronė )
 57. Apie Vincas Balickas
 58. [22]
 59. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Baltrus]
 60. Apie Jurgis Baltrušaitis
 61. [23]
 62. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Baltru%C5%A1aitis]
 63. [24]
 64. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1972m-4-balandis/3551-prano-baltuonio-skulpturos-darbu-paroda]
 65. [25]
 66. [26]
 67. [27]
 68. [28]
 69. [29]
 70. [30]
 71. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valteris_Kristupas_Banaitis]
 72. [31]
 73. Apie Max Band (Maksas Bandas)
 74. [32]
 75. Apie Eugenijus Bandzevičius
 76. Apie Nijolė Banys
 77. [33]
 78. Apie Giedrė Barauskaitė
 79. Apie Kazys Barėnas
 80. Apie Marija Barėnienė
 81. Apie Ray Bartkus
 82. [34]
 83. Apie Stasys Barzdukas
 84. Apie Liucija Baškauskaitė- Baškauskas
 85. [35]
 86. [36]
 87. [37]
 88. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Bau%C5%BE%C4%97]
 89. [38]
 90. [39]
 91. [40]
 92. [41]
 93. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Jurgis_B%C4%97k%C5%A1ta ]
 94. [42]
 95. Apie Vytautas Bieliauskas
 96. Apie Mykolas Biržiška
 97. Apie Vaclovas Biržiška
 98. Apie Ausrine Byla
 99. [43]
 100. Apie Jurgis Blekaitis
 101. Apie Kazys Bobelis
 102. Apie Kazys Bradūnas
 103. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Argentinos_lietuvi%C5%B3_bendruomen%C4%97 ]
 104. Apie Antanas Brazdys
 105. [44]
 106. Apie Bernardas Brazdžionis
 107. [ http://www.propatria.lt/2013/08/nijole-brazenaite-luksiene-paronetto_20.html]
 108. [45]
 109. [46]
 110. Apie Charles Bronson (Karolis Dionyzas Bučinskis)
 111. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Bublys]
 112. [ http://zam.mch.mii.lt/Aktualijos/Telsiu-dailininkai.htm]
 113. Apie Algirdas Jonas Budrys
 114. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Budrys_%281916%29]
 115. [ http://www.ggc.edu/about-ggc/directory/dovile-budryte]
 116. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Buk%C5%A1a]
 117. [47]
 118. Apie Dick (Ričardas) Butkus
 119. [48]
 120. Apie Stasius Būdavas
 121. [49]
 122. [50]
 123. Apie John Candy
 124. [51]
 125. Apie Domas Cesevicius
 126. [52]
 127. [53]
 128. [ http://www.delfi.lt/veidai/kultura/lietuviu-rezisieres-filmas-rodys-derama-pavyzdi-pirmuju-vyru-zmonoms.d?id=72469254]
 129. [54]
 130. Apie Jeronimas Cicėnas
 131. [55]
 132. [56]
 133. [ http://www.eoht.info/page/Borisas+Cimbleris]
 134. Apie Eduardas Cinzas-Čiužas
 135. Apie Leonard Cohen
 136. [57]
 137. Apie Kajetonas Julius Čeginskas
 138. [58]
 139. Apie Juozapas Čepėnas
 140. Apie Pranas Čepėnas
 141. https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Dantas]
 142. Apie Blažiejus Česnys
 143. Apie Daumantas Čibas
 144. [59]
 145. Apie Elena Čiurlienė
 146. [60]
 147. [61]
 148. [ Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (žr. Jakštas)]
 149. Apie Vytautas Antanas Dambrava
 150. Apie Leonardas Dambriūnas
 151. Apie Adolfas Damušis
 152. [62]
 153. Apie Alfonsas Dargis
 154. [63]
 155. [64]
 156. [65]
 157. [66]
 158. [67]
 159. [68]
 160. Apie Vaclovas Daunoras
 161. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bdeksnys.html Apie Antanas Deksnys
 162. [69]
 163. [70]
 164. [ http://www.delfi.lt/pramogos/archive/print.php?id=66372544]
 165. [71]
 166. [72]
 167. [ https://www.rinkimai2015.us/candidates/85/ ]
 168. [73]
 169. [74]
 170. [75]
 171. Apie Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
 172. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Mstislavas Dobužinskis
 173. Apie Ona Dokalskaitė - Paškevičienė
 174. [76]
 175. Apie Pranas Domšaitis
 176. Apie Liudas Dovydenas
 177. [77]
 178. [78]
 179. Apie Karolis Drunga
 180. Apie Mykolas Drunga
 181. http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 182. [79]
 183. [80]
 184. [81]
 185. [82]
 186. Apie Stasys Eidrigevičius
 187. Apie Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė
 188. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Albinas Bielskis-Elskus  (1926–2007)
 189. Apie Jehua Meier Epstein
 190. [83]
 191. http://www.biciulyste.com/index.php/2-uncategorised/8550-grandies-tautinis-ansamblis-geguzes-10-d-koncerte-atvere-sokiu-kraicio-skrynia]
 192. Apie Brandon Flowers
 193. [84]
 194. [85]
 195. [86]
 196. [ http://www.mutualart.com/Artist/Sigi-Gabrie/8CF4743D303963E4]
 197. Apie Pranas Gailius
 198. [87]
 199. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=8045&Itemid=509 Apie Marija Galočkinaitė
 200. [88]
 201. Apie Viačeslavas Ganelinas
 202. Apie Adomas Galdikas
 203. [ http://www.galdikas.com/]
 204. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Ernestas_Galvanauskas]
 205. [89]
 206. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Remigijus_Ga%C5%A1ka]
 207. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Gav%C4%97nas]
 208. [90]
 209. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Gedgaudas]
 210. Apie Rūta Gedmintas
 211. [91]
 212. Apie Arūnas Gelūnas
 213. [92]
 214. [93]
 215. [94]
 216. Apie Kazys Germanas
 217. Apie Vytautas Germanas
 218. Apie Petronėlė Gerlikienė
 219. Apie Vytautas (Vitas ) Kevin Gerulaitis
 220. Apie Albertas Gerutis
 221. [95]
 222. [96]
 223. Apie Antanas Giedrius
 224. [97]
 225. Apie Marija Alseikaite-Gimbutiene
 226. [98]
 227. [99]
 228. [100]
 229. Apie Irena Gintautienė (Adomavičiūtė)
 230. [101]
 231. Apie Stasys Girdvainis
 232. [102]
 233. [103]
 234. Apie Juozas Girnius
 235. Apie Kęstutis K. Girnius
 236. Apie Saulius Antanas Girnius
 237. [ http://www.air-worldwide.com/Blog/Profiles/Tomas-Girnius/]
 238. [104]
 239. [105]
 240. [ http://www.mayoclinic.org/biographies/gostout-christopher-j-m-d/bio-20053480]
 241. [106]
 242. [107]
 243. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Mirga_Gra%C5%BEinyt%C4%97-Tyla]
 244. [108]
 245. http://www.15min.lt/zmones/naujiena/archyvas/audrius-grazys-meiles-tremtinys-156-67781 Apie Audrius Gražys
 246. Apie Balys Gražulis
 247. Apie Algirdas Julius Greimas
 248. Apie Kotryna Grigaitytė
 249. Apie Nida Grigalavičiūtė
 250. Apie Morta Grigaliūnaitė
 251. [109]
 252. http://www.aidai.us/index.php?
 253. [110]
 254. [111]
 255. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Giedra_Gudauskien%C4%97]
 256. Apie Benas Gudelis
 257. http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Guoga]
 258. Apie Antanas Gustaitis
 259. [112]
 260. [113]
 261. Apie Jašcha Heifetzas
 262. Apie Juozapas Albinas Herbačiauskas
 263. [114]
 264. [ http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8712&p_d=99327&p_k=1]
 265. Apie Michelis Hofmekleris
 266. http://gatve.delfi.lt/news/veidai/hokshila-kaip-netapti-buratinu.d?id=13256745 Apie Hokshila Andrade
 267. Apie Dalia Ibelhauptaitė
 268. [ http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=64094224]
 269. Apie Vytautas Ignas (1924-2009)
 270. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Zydrunas_Ilgauskas]
 271. [115]
 272. Apie Mikalojus Ivanauskas
 273. Apie Zenonas Ivinskis
 274. [116]
 275. Apie Stasys Yla
 276. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/bbc-vedejas-samas-yossmanas-pirmakart-prie-mikrofono-sedau-neringoje-kgb-mikrofono-582-465049]
 277. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jaffee ]
 278. [ https http://kultura.lrytas.lt/daile/lietuvisku-saknu-turintis-karikaturistas-alas-jaffee-nekuriu-nieko-nesvankaus.htm ]
 279. Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas
 280. [117]
 281. [118]
 282. [119]
 283. Apie Jerry Gerald Jankauskas
 284. [120]
 285. [121]
 286. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 287. Apie Jurgis Jankus
 288. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Janu%C5%A1as Apie Česlovas Janušas
 289. Apie Donatas Januta
 290. Apie Petronėlė Orintaitė-Janutienė
 291. [122]
 292. Apie Paulius Jasiukonis
 293. Apie Martyna Jatkauskaitė
 294. http://en.wikipedia.org/wiki/Gintar%C4%97_Jautakait%C4%97 Apie Gintarė Jautakaitė
 295. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Georgijus_Jefremovas]
 296. Apie Ann Jillian
 297. [123]
 298. [124]
 299. Apie Vytautas Kazimieras Jonynas
 300. Apie Eglė Juodvalkė
 301. [ http://anthro.ufl.edu/jusionyte/]
 302. [ http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/ruta-jusionyte-impulsus-kurybai-graibau-jausmuose-1213066/]
 303. Apie Jonas Jurašas
 304. Apie Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė
 305. Apie Marija Jurgelevičienė (Mari Poisson)
 306. [125]
 307. Apie Paulius Jurkus
 308. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Alfonsas_Jurskis]
 309. [126]
 310. [127]
 311. Apie Henrikas Kačinskas
 312. Apie Steponas Kairys (Tumasonis)
 313. [128]
 314. [129]
 315. Apie Vytautas Kamantas
 316. [130]
 317. [131]
 318. [ http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 319. [132]
 320. Apie Jonė Kaliūnaitė-Fassbende
 321. http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kapo%C4%8Dius Apie Juozas Kapočius
 322. [133]
 323. Apie Vytautas Kasiulis
 324. [134]
 325. Apie Albinas Marius Katiliskis
 326. [ http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/pianisto-m-katino-sirdis-plaka-gimtineje.htm#.U-Dm4vldUnc]
 327. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kardelis]
 328. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Karosas]
 329. [135]
 330. [136]
 331. [137]
 332. [138]
 333. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/versla-jav-sukurusi-lietuve-as-pirmiausiai-noriu-ivezti-lietuviska-produkta.d?id=22973885]
 334. [139]
 335. Apie Vytautas Kavolis
 336. [140]
 337. [141]
 338. [142]
 339. [143]
 340. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Nomeda_Kazlaus]
 341. [144]
 342. Apie Vincas Kazokas
 343. Apie Žilvinas Kempinas
 344. Apie Jonas Kelečius
 345. Apie Violeta Kelertas
 346. http://en.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Kezys Apie Algimantas Kezys
 347. [ http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/90459/mire_garsus_iseivis_zurnalistas_r._kezys]
 348. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 349. Apie Petras Kiaulėnas
 350. Apie Antanas Kiedis (Anthony Kiedis)
 351. [145]
 352. [146]
 353. [147]
 354. Apie Romas Kinka
 355. [148]
 356. Apie Faustas Kirša
 357. [149]
 358. [150]
 359. Apie Antanas Klimas
 360. [151]
 361. [152]
 362. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/dr-arvydas-kliore/#sthash.aYhQQPFo.dpuf]
 363. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Amerikos_lietuvi%C5%B3_dailinink%C5%B3_s%C4%85junga]
 364. Apie Steponas Kolupaila
 365. [ http://www.vitals.com/doctors/Dr_Allan_Konce/profile]
 366. [153]
 367. Apie Saulius Tomas Kondrotas
 368. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Konwicki]
 369. Apie Vytautas Košuba (Kašuba)
 370. [154]
 371. [155]
 372. Apie Pinckus (Pinhas, Pinchas) Kremegne
 373. [156]
 374. [ http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/garsuji-lietuviu-kilmes-jav-ekonomista-lietuvoje-daug-kas-stebina.htm?]
 375. Apie Juozas Kriaučiūnas
 376. Apie Vincas Mickevičius Krėvė
 377. [157]
 378. Apie Juozas Kruminas
 379. [158]
 380. [159]
 381. [160]
 382. Apie Eva Kubbos
 383. Apie Tamara Kublickaitė
 384. Apie Silvia Kučėnas Foti
 385. Apie Antanas Kučinskas-Kučas-Gervydas
 386. [ http://www.anothertimbre.com/kudirka.html]
 387. [161]
 388. [162]
 389. [163]
 390. Apie Eugenijus Kulvietis
 391. [164]
 392. [165]
 393. [166]
 394. [167]
 395. [168]
 396. Apie Jonas Kuzmickis-Gailius
 397. [169]
 398. [170]
 399. [171]
 400. [172]
 401. [173]
 402. Apie Algirdas Landsbergis
 403. Apie Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
 404. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/sestadienine-mokykla-londone-ikurusi-virginija-stukaite-laniauskiene-saitai-su-lietuva-nenukirsti-592-329752]
 405. Apie Ramunė Lapas
 406. Apie Pranas Lapė
 407. Apie Bronius Laucevičius-Vargšas
 408. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Stasys Laucius
 409. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Passarinho ]
 410. [174]
 411. [175]
 412. http://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Levickis Apie Martynas Levickis
 413. [176]
 414. Apie Michaelas Levittas
 415. [177]
 416. http://www.lituanus.org/1969/69_3_08.htm Apie Arūnas Liulevičius
 417. Apie Jacques Lipschitz
 418. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Lisauskas ]
 419. [178]
 420. [ http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/utenoje-auges-nobelio-premijos-laureatas-papasakojo-apie-kraupias-vaikystes-patirtis.d?id=71733622 ]
 421. Apie Kazys Lozoraitis
 422. [179]
 423. [180]
 424. [181]
 425. [182]
 426. [183]
 427. [184]
 428. [http://www.partizanai.info/nijole-brazenaite/
 429. Apie Antanas Maceina
 430. [185]
 431. Apie Vincas Maciūnas
 432. Apie Jonas Mackevičius
 433. Apie Mečislovas Mackevičius
 434. [186]
 435. Apie Jurgis Mačiūnas
 436. Apie Paulius Majauskas
 437. Apie Jelena Makarova
 438. http://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Mamaitis]
 439. Apie Emanuelis Manė-Katz
 440. [ http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/emigrantai/uzsienio-lietuviu-mokslo-premijos-laureatas-algirdas-marchertas-592-465221?cf=df]
 441. Apie Aleksandras Marčiulionis
 442. Apie Ina Marčiulionytė
 443. [187]
 444. [ http://www.londoniete.lt/zmones/rezisierius-is-l-a-pasauliui-papasakojo-apie-lietuvos-svajoniu-komanda/2049]
 445. [188]
 446. Apie Jonas Matulionis
 447. [189]
 448. Apie Nelė Mazalaitė
 449. [ http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1144437]
 450. [ http://www.bu.edu/cfa/profile/dana-mazurkevich/]
 451. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kipras_Ma%C5%BEeika]
 452. [190]
 453. Apie Adolfas Mekas
 454. Apie Jonas Mekas
 455. Apie Vladas Meškėnas
 456. Apie Icchokas Meras
 457. [191]
 458. Apie Algis Mickūnas
 459. [192]
 460. Apie Juozas Mieliulis
 461. Apie Raimundas Mieželis
 462. [193]
 463. Apie Žibuntas Mikšys
 464. [194]
 465. Apie Juozas Mikuckis
 466. Apie Oskaras Milasius
 467. Apie Česlovas Milošas
 468. Apie Antanas Milukas
 469. [195]
 470. Apie Antanas Mockus
 471. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/londono-sityje-dirbantis-daumantas-mockus-lietuvybe-emigrantu-vertybe-592-290605]
 472. Apie Liūtas Mockūnas
 473. Apie Stasys Modzeliauskas
 474. Apie Borisas Moisejevas
 475. Apie Vaclovas Momkus
 476. Apie Antanas Mončys
 477. [ http://www.unifrance.org/annuaires/personne/129257/jean-christophe-moncys]
 478. [196]
 479. Apie Edgaras Montvidas
 480. Apie Giedrė Montvila
 481. [197]
 482. [198]
 483. [199]
 484. [200]
 485. [ http://mrazauskas.de/]
 486. Apie Jonas Mulokas
 487. Apie Kazys Musteikis
 488. Apie Bronius Murinas
 489. [201]
 490. Apie Bronius Nainys
 491. Apie Henrikas Nagys
 492. Apie Alė Nakaitė
 493. [202]
 494. [203]
 495. [204]
 496. Apie Regina Narušienė
 497. [205]
 498. Apie Danguolė Navickienė
 499. Apie Fabijonas Neveravičius
 500. [206]
 501. [207]
 502. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-07-paulius-normantas-mano-namai-tai-amzinas-kelias/81611 Apie Paulius Normantas
 503. Apie Elizabeth Novickas
 504. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 505. Apie Česlovas Valdemaras Obcarskas
 506. Apie Kazys Petras Obolėnas (Obolevičius)
 507. Apie Jurgis Okunis
 508. Apie Julija Okruško
 509. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kristina_Orbakait%C4%97]
 510. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Orbakas]
 511. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Petron%C4%97l%C4%97_Orintait%C4%97]
 512. [208]
 513. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Pajaujis_(1906)]
 514. [209]
 515. [210]
 516. [ http://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/mokslas-ir-gamta/lietuves-ideja-gali-sumazinti-ismetamu-maisto-produktu-kieki.d?id=66002292]
 517. [ http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-life-sciences-and-computing/staff/professor-algirdas-paktas/]
 518. Apie Kazys Pakštas
 519. Apie Vita Panomariovaite
 520. [211]
 521. [212]
 522. [213]
 523. Apie Mykolas Paškevičius
 524. Apie Ona Dokalskaitė - Paškevičienė
 525. Apie Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
 526. Apie Juozas Pautienius
 527. Apie Karolė Pažėraitė
 528. Apie Juozas Olinardas Penčyla
 529. [214]
 530. [215]
 531. [216]
 532. Apie Kipras Petrauskas
 533. Apie Mikas Petrauskas
 534. [217]
 535. Apie Antanas Petrikonis
 536. [ http://www.aukse-petroni.de/content.html]
 537. [218]
 538. [ http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/08/25/laikzmon_02.html]
 539. [219]
 540. [220]
 541. [221]
 542. Apie Petras Pilka
 543. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Povilas_Plechavi%C4%8Dius]
 544. [ http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/specialiai-zmones-lt-niujorke-gyvenanti-lina-plioplyte-noretu-kad-jos-sukurtas-filmas-apie-stilingas-mociutes-sudomintu-ir-lietuva-3-426012?cf=df]
 545. [ http://www.litua.com/lt/zinynas/lb]
 546. Apie Irena Praitis
 547. [222]
 548. [ http://www.alfa.lt/straipsnis/50077491/lietuvos-nepriklausomybes-kovu-savanore-stefanija-pranculyte-niekad-i-galva-neiejo-ar-as-pasensiu-ar-busiu-invalide]
 549. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Prapuolenis]
 550. [223]
 551. [ http://health.usnews.com/doctors/john-prunskis-17683]
 552. Apie Paulina Pukytė
 553. Apie Vladas Putvinskis – Putvys
 554. Apie Evelina Puzaitė
 555. http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=PUZINAS%20JONAS Apie Jonas Puzinas
 556. Apie Povilas Puzinas
 557. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Elzbieta_Kardelien%C4%97]
 558. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Ra%C4%8Dkauskas-Vairas]
 559. Apie Jurgis Račkus
 560. Apie Henrikas Radauskas
 561. Apie Kamilė Radzvilaitė
 562. Apie Vytautas Radžius
 563. Apie Bronys Raila
 564. Apie Vincas Ramonas (Ramanauskas)
 565. [224]
 566. Apie Vaclovas Ratas-Rataiskis
 567. [ http://kultura.lrytas.lt/daile/zemaitis-skulptorius-net-is-paryziaus-parskristu-ginti-lietuvos.htm ]
 568. Apie John C. Reilly
 569. [225]
 570. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/i-teviske-sugrizo-iseivijos-politologo-t-remeikio-palaikai.d?id=63387866 Apie Thomas Remeikis
 571. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Antanas Rimvydis
 572. Apie Petras Rimkūnas
 573. Apie Jonas Rimša
 574. [226]
 575. http://www.nytimes.com/2008/05/21/nyregion/21rockefeller.html?_r=0 Apie Barbara Sears Rockefeller (Jievute Paulekiute)
 576. Apie Samuelis Rozinas
 577. Apie Antanas Rūkas
 578. Apie Antanas Rūkštelė
 579. [227]
 580. Apie Kristina Sabaliauskaitė
 581. [ http://www.faustas.com.au/about.php]
 582. Apie Romas Sakadolskis
 583. [ http://www.iee.et.tu-dresden.de/iee/eb/mitarbeiter/publ_sakalas.html]
 584. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrat%C4%97_Statkut%C4%97_de_Rosales]
 585. [228]
 586. Apie Linas Saldukas
 587. [229]
 588. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Salys]
 589. [230]
 590. Apie Stasys Santvaras (Zaleckis)
 591. Apie Jurgis Savickis
 592. Apie Marija Stankus-Saulaitytė
 593. [ http://www.tautosfondas.org/?p=442]
 594. [231]
 595. [ https://www.pinterest.com/pin/217228381998747131/]
 596. [ http://www.lietuviai.se/index.php?page=valdyba]
 597. Apie Alfredas Erichas Senas
 598. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABta_%C5%A0epetys]
 599. [ http://www.alexsepkus.com/ ]
 600. [ Apie Alė Sidabraitė (žr: Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė)]
 601. [232]
 602. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Paulo_Sirvinskas]
 603. [ http://www.youtube.com/user/syrristgelgota]
 604. http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/lietuvos-politikai-sukruto-sveikinti-nobelio-premijos-laimetoja-r-shilleri.htm Apie Robertas Shilleris (senelio pavardė Šileris)
 605. Apie Pranas Skardzius
 606. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm]
 607. [233]
 608. [234]
 609. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1996m-10-lapkritis/8288-kun-donato-slapsio-jubiliejai]
 610. [ http://www.eimiz.com/dvasingumas/apie-kun-slap%C5%A1%C4%AF/]
 611. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_Slobodskaya]
 612. Apie Kostas Smoriginas
 613. Apie Darius Victor Sniečkus
 614. [235]
 615. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sodeika]
 616. [236]
 617. Apie Jackus Sondeckis-Sonda
 618. http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Sondeckis_(1928)]
 619. [237]
 620. [ http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/172503/chaim-soutine-kasmin]
 621. Apie Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
 622. [238]
 623. [239]
 624. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Genovait%C4%97_Stanaityt%C4%97-Vasiliauskien%C4%97]
 625. Apie Vlada Stančikaitė-Abraitienė
 626. [240]
 627. [241]
 628. [242]
 629. Apie Magdalena Stankūnas
 630. [243]
 631. Apie Jūratė Statkutė de Rosales
 632. Apie Adona Stempužienė
 633. Apie Jonas Steponaitis
 634. [244]
 635. [ http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=1]
 636. Apie Jonas Subačius
 637. Apie Jason Sudeikis
 638. Apie Juozas Sungaila
 639. [245]
 640. Apie Saulius Sužiedėlis
 641. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Cemachas_%C5%A0abadas]
 642. Apie Antanas Šabaniauskas
 643. Apie Henrikas Šalkauskas
 644. [ http://www.uklietuvis.com/straipsnis/dainininkas-alfredas-saltys-parase-savo-prisiminimus/2154]
 645. [ http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/dainininkas-taria-sudie-3217#.VGyozfmsUnc]
 646. Apie Adolfas Šapoka
 647. [246]
 648. [ http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/saulys.html]
 649. [247]
 650. Apie Ignas Šeinius
 651. [248]
 652. Apie Virginija Šiaučiūnaitė
 653. [249]
 654. [250]
 655. http://en.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sileika Apie Antanas Šileika
 656. Apie Mikas Šileikis
 657. [ http://www.tautosfondas.org/?p=112]
 658. [251]
 659. [252]
 660. Apie Antanas Škema
 661. Apie Vladas Šlaitas
 662. Apie Živilė Šlekytė- Stanton
 663. [253]
 664. Apie Kazys Škirpa
 665. [254]
 666. [255]
 667. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C5%A0li%C5%ABpas]
 668. [ http://www.tautosfondas.org/?p=57]
 669. [256]
 670. Apie Julius Šmulkštys
 671. [257]
 672. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Egl%C4%97_%C5%A0pokait%C4%97]
 673. Apie Aleksandras Štromas
 674. Apie Edvardas Šulaitis
 675. Apie Juozas Balčiūnas-Švaistas
 676. [258]
 677. Apie Leonas Švedas
 678. [259]
 679. [260]
 680. Apie Antanas Tamošaitis
 681. Apie Stasys Tamulaitis
 682. Apie Vytautas Tamulaitis
 683. [261]]
 684. [262]
 685. [ http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Asmenys/taskunas.en.htm]
 686. [263]
 687. Apie Juozas Tysliava
 688. [ http://de.wikipedia.org/wiki/Katerina_Tretyakova]
 689. Apie Medeinė Tribinevičius
 690. [ http://uk.urm.lt/uk/lt/naujienos/netekome-pauliaus-tricio]
 691. [264]
 692. [265]
 693. [266]
 694. [267]
 695. [268]
 696. [ http://uinskas.com/about/]
 697. [269]
 698. [270]
 699. Apie John Constantine Unitas
 700. [271]
 701. Apie Elena Urbaitytė
 702. Apie Leonas Urbonas
 703. [272]
 704. Apie Violeta Urmanavičiūtė-Urmana
 705. [ Apie Arvydas Uzela]
 706. Apie Rimas Uzgiris
 707. [273]
 708. Apie Alfonsas Vaičaitis
 709. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/prof-dr-rimantas-vaicaitis/#sthash.60n0mJoc.dpuf]
 710. Apie Antanas Vaičiulaitis
 711. Apie Juozas Vaičkus
 712. Apie Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė
 713. Apie Antanas J. Vaišnoras
 714. [274]
 715. [275]
 716. Apie Mykolas Vaitkus
 717. Apie Ada Mykote Valaitis
 718. [276]
 719. [277]
 720. Apie Albinas Valentinas
 721. Apie Adolfas Valeška
 722. Apie Telesforas Valius
 723. [278]
 724. [279]
 725. [ http://www.amazon.co.uk/Books/s?ie=UTF8&field-author=William%20Wolkovich-Valkavicius&page=1&rh=n%3A266239%2Cp_27%3AWilliam%20Wolkovich-Valkavicius Apie William Wolkovich-Valkavicius]
 726. [280]
 727. [281]
 728. [282]
 729. Apie Adomas Varnas
 730. Apie Kazys Varnelis
 731. [283]
 732. [ http://www.vasiliauskaite.com/works-t8kjq]
 733. Apie Vytenis M. Vasyliunas
 734. [284]
 735. [285]
 736. Apie Jonas Vaznelis
 737. [286]
 738. Apie Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
 739. Apie Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
 740. Apie Tomas Venclova
 741. [287]
 742. [ http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/kaip-anuomet-kovojome-su-rusijos-propaganda.htm#.U3HqaPldUnc]
 743. [288]
 744. [289]
 745. [ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/netekome-triju-santarieciu.d?id=69686018]
 746. Apie Maria Verbaité
 747. Apie Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė
 748. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_V%C4%97bra]
 749. [290]
 750. Apie Romas Viesulas (Veselauskas)
 751. Apie Juozas Vilčinskas
 752. Apie Aleksas Vilčinskas
 753. [291]
 754. Apie Liudas Vilimas
 755. Apie Jonas Vilkaitis
 756. Apie Laima Vincė
 757. [292]
 758. [293]
 759. Apie Rimantas Vingras
 760. Apie Rimantas Vingras
 761. Apie Vytautas Osvaldas Virkau
 762. [294]
 763. [295]
 764. [296]
 765. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_Vizbaras]
 766. Apie Viktoras Vizgirda
 767. Apie Vilius Storostas-Vydūnas
 768. [297]
 769. [298]
 770. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm ]
 771. Apie Kes ( Kęstutis) Zapkus
 772. Apie Kes ( Kęstutis) Zapkus
 773. Apie Olga Zateplinskaitė
 774. [299]
 775. Apie Jonas Zdanys
 776. Apie Tony Zemaitis
 777. Apie Robertas Lee Zemeckis
 778. Apie Teisutis Zikaras
 779. Apie William Zorach
 780. [300]
 781. Apie Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė
 782. [301]
 783. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/sankt-peterburgo-lietuviu-bendruomenes-vadovas-rusijoje-daug-kas-keiciasi.d?id=48604147]
 784. [302]
 785. [303]
 786. Apie Julija Žymantienė Žemaitė
 787. Apie Gabrielius Žemkalnis
 788. [304]
 789. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 790. [305]
 791. Apie Leonardas Žitkevičius
 792. [306]
 793. [307]
 794. [308]
 795. Apie Jonas Žmuidzinas
 796. Apie Kazimieras Žoromskis
 797. Apie Juozas Žukauskas
 798. [309]
 799. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 800. [ http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=186046#.VGN_xfmsUnc]
 801. [310]
 802. [311]
Parengė: Gediminas Kantauskas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: