Užsienio tautiečiai - menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

Y

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž

Šaltiniai

 1. Apie Gintautas Abarius
 2. Apie Povilas Abelkis
 3. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valentinas_Adamkevi%C4%8Dius]
 4. Apie Vytautas Adamkevičius (Leonas Lėtas )
 5. Apie Alma Adamkiene
 6. Apie Valdas Adamkus
 7. [1]
 8. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 9. [2]
 10. [3]
 11. Apie Jonas Aistis
 12. [4]
 13. [ http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/snieguole-ir-domas-akstinai-zydekime-kur-paseti.d?id=26169281]
 14. Apie Vytautas Alantas
 15. Apie Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
 16. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Ambraziejus_(1877)]
 17. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leopoldas_Petras_Andrijauskas]
 18. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=58 Apie Pulgis Andriusis
 19. [ http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110307042432/http://www.culture.lt/7md/?leid_id=530&kas=straipsnis&st_id=214]
 20. [ http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/menininke-kviecia-pabuti-tyloje/106963]
 21. [5]
 22. [6]
 23. [7]
 24. Apie Kazys Almenas
 25. [8]
 26. [9]
 27. [10]
 28. [11]
 29. Apie Algis Arlauskas
 30. [12]
 31. [ Apie Ona B. Audronė (žr. Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė)]
 32. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Juoz%C4%97_Augaityt%C4%97]
 33. Apie Balys Auginas
 34. [13]
 35. [14]
 36. Apie Paulius Augius-Augustinavičius
 37. Apie Žygimantas Augustas
 38. [15]
 39. Apie Algirdas Avižienis
 40. Apie Jūra Avižienis
 41. [16]
 42. Apie Petras Babickas
 43. Apie Benediktas Babrauskas
 44. Apie Tatjana Babuškinaitė
 45. Apie Vytautas Bacevičius
 46. Apie Kęstutis Bacevičius
 47. Apie Gražina Bacevičiūtė Bacevič
 48. [17]
 49. [18]
 50. [19]
 51. Apie Apolinaras Petras Bagdonas
 52. Apie Juozas Bagdonas 1866 -1956
 53. Apie Juozas Bagdonas 1911-2005
 54. [20]
 55. [21]
 56. Apie Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė (slpt. Ona B. Audronė )
 57. Apie Vincas Balickas
 58. [22]
 59. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Baltrus]
 60. Apie Jurgis Baltrušaitis
 61. [23]
 62. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Baltru%C5%A1aitis]
 63. [24]
 64. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1972m-4-balandis/3551-prano-baltuonio-skulpturos-darbu-paroda]
 65. [25]
 66. [26]
 67. [27]
 68. [28]
 69. [29]
 70. [30]
 71. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valteris_Kristupas_Banaitis]
 72. [31]
 73. Apie Max Band (Maksas Bandas)
 74. [32]
 75. Apie Eugenijus Bandzevičius
 76. Apie Nijolė Banys
 77. [33]
 78. Apie Giedrė Barauskaitė
 79. Apie Kazys Barėnas
 80. Apie Marija Barėnienė
 81. Apie Ray Bartkus
 82. [34]
 83. Apie Stasys Barzdukas
 84. Apie Liucija Baškauskaitė- Baškauskas
 85. [35]
 86. [36]
 87. [37]
 88. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Bau%C5%BE%C4%97]
 89. [38]
 90. [39]
 91. [40]
 92. [41]
 93. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Jurgis_B%C4%97k%C5%A1ta ]
 94. [42]
 95. Apie Vytautas Bieliauskas
 96. Apie Mykolas Biržiška
 97. Apie Vaclovas Biržiška
 98. Apie Ausrine Byla
 99. [43]
 100. Apie Jurgis Blekaitis
 101. Apie Kazys Bobelis
 102. Apie Kazys Bradūnas
 103. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Argentinos_lietuvi%C5%B3_bendruomen%C4%97 ]
 104. Apie Antanas Brazdys
 105. [44]
 106. Apie Bernardas Brazdžionis
 107. [ http://www.propatria.lt/2013/08/nijole-brazenaite-luksiene-paronetto_20.html]
 108. [45]
 109. [46]
 110. Apie Charles Bronson (Karolis Dionyzas Bučinskis)
 111. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Bublys]
 112. [ http://zam.mch.mii.lt/Aktualijos/Telsiu-dailininkai.htm]
 113. Apie Algirdas Jonas Budrys
 114. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Budrys_%281916%29]
 115. [ http://www.ggc.edu/about-ggc/directory/dovile-budryte]
 116. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Buk%C5%A1a]
 117. [47]
 118. Apie Dick (Ričardas) Butkus
 119. [48]
 120. Apie Stasius Būdavas
 121. [49]
 122. [50]
 123. Apie John Candy
 124. [51]
 125. Apie Domas Cesevicius
 126. [52]
 127. [53]
 128. [ http://www.delfi.lt/veidai/kultura/lietuviu-rezisieres-filmas-rodys-derama-pavyzdi-pirmuju-vyru-zmonoms.d?id=72469254]
 129. [54]
 130. Apie Jeronimas Cicėnas
 131. [55]
 132. [56]
 133. [ http://www.eoht.info/page/Borisas+Cimbleris]
 134. Apie Eduardas Cinzas-Čiužas
 135. Apie Leonard Cohen
 136. [57]
 137. Apie Kajetonas Julius Čeginskas
 138. [58]
 139. Apie Juozapas Čepėnas
 140. Apie Pranas Čepėnas
 141. https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Dantas]
 142. Apie Blažiejus Česnys
 143. Apie Daumantas Čibas
 144. [59]
 145. Apie Elena Čiurlienė
 146. [60]
 147. [61]
 148. [ Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (žr. Jakštas)]
 149. Apie Vytautas Antanas Dambrava
 150. Apie Leonardas Dambriūnas
 151. Apie Adolfas Damušis
 152. [62]
 153. Apie Alfonsas Dargis
 154. [63]
 155. [64]
 156. [65]
 157. [66]
 158. [67]
 159. [68]
 160. Apie Vaclovas Daunoras
 161. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bdeksnys.html Apie Antanas Deksnys
 162. [69]
 163. [70]
 164. [ http://www.delfi.lt/pramogos/archive/print.php?id=66372544]
 165. [71]
 166. [72]
 167. [ https://www.rinkimai2015.us/candidates/85/ ]
 168. [73]
 169. [74]
 170. [75]
 171. Apie Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
 172. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Mstislavas Dobužinskis
 173. Apie Ona Dokalskaitė - Paškevičienė
 174. [76]
 175. Apie Pranas Domšaitis
 176. Apie Liudas Dovydenas
 177. [77]
 178. [78]
 179. Apie Karolis Drunga
 180. Apie Mykolas Drunga
 181. http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 182. [79]
 183. [80]
 184. [81]
 185. [82]
 186. Apie Stasys Eidrigevičius
 187. Apie Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė
 188. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Albinas Bielskis-Elskus  (1926–2007)
 189. Apie Jehua Meier Epstein
 190. [83]
 191. http://www.biciulyste.com/index.php/2-uncategorised/8550-grandies-tautinis-ansamblis-geguzes-10-d-koncerte-atvere-sokiu-kraicio-skrynia]
 192. Apie Brandon Flowers
 193. [84]
 194. [85]
 195. [86]
 196. [ http://www.mutualart.com/Artist/Sigi-Gabrie/8CF4743D303963E4]
 197. Apie Pranas Gailius
 198. [87]
 199. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=8045&Itemid=509 Apie Marija Galočkinaitė
 200. [88]
 201. Apie Viačeslavas Ganelinas
 202. Apie Adomas Galdikas
 203. [ http://www.galdikas.com/]
 204. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Ernestas_Galvanauskas]
 205. [89]
 206. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Remigijus_Ga%C5%A1ka]
 207. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Gav%C4%97nas]
 208. [90]
 209. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Gedgaudas]
 210. Apie Rūta Gedmintas
 211. [91]
 212. Apie Arūnas Gelūnas
 213. [92]
 214. [93]
 215. [94]
 216. Apie Kazys Germanas
 217. Apie Vytautas Germanas
 218. Apie Petronėlė Gerlikienė
 219. Apie Vytautas (Vitas ) Kevin Gerulaitis
 220. Apie Albertas Gerutis
 221. [95]
 222. [96]
 223. Apie Antanas Giedrius
 224. [97]
 225. Apie Marija Alseikaite-Gimbutiene
 226. [98]
 227. [99]
 228. [100]
 229. Apie Irena Gintautienė (Adomavičiūtė)
 230. [101]
 231. Apie Stasys Girdvainis
 232. [102]
 233. [103]
 234. Apie Juozas Girnius
 235. Apie Kęstutis K. Girnius
 236. Apie Saulius Antanas Girnius
 237. [ http://www.air-worldwide.com/Blog/Profiles/Tomas-Girnius/]
 238. [104]
 239. [105]
 240. [ http://www.mayoclinic.org/biographies/gostout-christopher-j-m-d/bio-20053480]
 241. [106]
 242. [107]
 243. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Mirga_Gra%C5%BEinyt%C4%97-Tyla]
 244. [108]
 245. http://www.15min.lt/zmones/naujiena/archyvas/audrius-grazys-meiles-tremtinys-156-67781 Apie Audrius Gražys
 246. Apie Balys Gražulis
 247. Apie Algirdas Julius Greimas
 248. Apie Kotryna Grigaitytė
 249. Apie Nida Grigalavičiūtė
 250. Apie Morta Grigaliūnaitė
 251. [109]
 252. http://www.aidai.us/index.php?
 253. [110]
 254. [111]
 255. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Giedra_Gudauskien%C4%97]
 256. Apie Benas Gudelis
 257. http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Guoga]
 258. Apie Antanas Gustaitis
 259. [112]
 260. [113]
 261. Apie Jašcha Heifetzas
 262. Apie Juozapas Albinas Herbačiauskas
 263. [114]
 264. [ http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8712&p_d=99327&p_k=1]
 265. Apie Michelis Hofmekleris
 266. http://gatve.delfi.lt/news/veidai/hokshila-kaip-netapti-buratinu.d?id=13256745 Apie Hokshila Andrade
 267. Apie Dalia Ibelhauptaitė
 268. [ http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=64094224]
 269. Apie Vytautas Ignas (1924-2009)
 270. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Zydrunas_Ilgauskas]
 271. [115]
 272. Apie Mikalojus Ivanauskas
 273. Apie Zenonas Ivinskis
 274. [116]
 275. Apie Stasys Yla
 276. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/bbc-vedejas-samas-yossmanas-pirmakart-prie-mikrofono-sedau-neringoje-kgb-mikrofono-582-465049]
 277. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jaffee ]
 278. [ https http://kultura.lrytas.lt/daile/lietuvisku-saknu-turintis-karikaturistas-alas-jaffee-nekuriu-nieko-nesvankaus.htm ]
 279. Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas
 280. [117]
 281. [118]
 282. [119]
 283. Apie Jerry Gerald Jankauskas
 284. [120]
 285. [121]
 286. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 287. Apie Jurgis Jankus
 288. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Janu%C5%A1as Apie Česlovas Janušas
 289. Apie Donatas Januta
 290. Apie Petronėlė Orintaitė-Janutienė
 291. [122]
 292. Apie Paulius Jasiukonis
 293. Apie Martyna Jatkauskaitė
 294. http://en.wikipedia.org/wiki/Gintar%C4%97_Jautakait%C4%97 Apie Gintarė Jautakaitė
 295. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Georgijus_Jefremovas]
 296. Apie Ann Jillian
 297. [123]
 298. [124]
 299. Apie Vytautas Kazimieras Jonynas
 300. Apie Eglė Juodvalkė
 301. [ http://anthro.ufl.edu/jusionyte/]
 302. [ http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/ruta-jusionyte-impulsus-kurybai-graibau-jausmuose-1213066/]
 303. Apie Jonas Jurašas
 304. Apie Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė
 305. Apie Marija Jurgelevičienė (Mari Poisson)
 306. [125]
 307. Apie Paulius Jurkus
 308. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Alfonsas_Jurskis]
 309. [126]
 310. [127]
 311. Apie Henrikas Kačinskas
 312. Apie Steponas Kairys (Tumasonis)
 313. [128]
 314. [129]
 315. Apie Vytautas Kamantas
 316. [130]
 317. [131]
 318. [ http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 319. [132]
 320. Apie Jonė Kaliūnaitė-Fassbende
 321. http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kapo%C4%8Dius Apie Juozas Kapočius
 322. [133]
 323. Apie Vytautas Kasiulis
 324. [134]
 325. Apie Albinas Marius Katiliskis
 326. [ http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/pianisto-m-katino-sirdis-plaka-gimtineje.htm#.U-Dm4vldUnc]
 327. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kardelis]
 328. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Karosas]
 329. [135]
 330. [136]
 331. [137]
 332. [138]
 333. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/versla-jav-sukurusi-lietuve-as-pirmiausiai-noriu-ivezti-lietuviska-produkta.d?id=22973885]
 334. [139]
 335. Apie Vytautas Kavolis
 336. [140]
 337. [141]
 338. [142]
 339. [143]
 340. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Nomeda_Kazlaus]
 341. [144]
 342. Apie Vincas Kazokas
 343. Apie Žilvinas Kempinas
 344. Apie Jonas Kelečius
 345. Apie Violeta Kelertas
 346. http://en.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Kezys Apie Algimantas Kezys
 347. [ http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/90459/mire_garsus_iseivis_zurnalistas_r._kezys]
 348. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 349. Apie Petras Kiaulėnas
 350. Apie Antanas Kiedis (Anthony Kiedis)
 351. [145]
 352. [146]
 353. [147]
 354. Apie Romas Kinka
 355. [148]
 356. Apie Faustas Kirša
 357. [149]
 358. [150]
 359. Apie Antanas Klimas
 360. [151]
 361. [152]
 362. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/dr-arvydas-kliore/#sthash.aYhQQPFo.dpuf]
 363. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Amerikos_lietuvi%C5%B3_dailinink%C5%B3_s%C4%85junga]
 364. Apie Steponas Kolupaila
 365. [ http://www.vitals.com/doctors/Dr_Allan_Konce/profile]
 366. [153]
 367. Apie Saulius Tomas Kondrotas
 368. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Konwicki]
 369. Apie Vytautas Košuba (Kašuba)
 370. [154]
 371. [155]
 372. Apie Pinckus (Pinhas, Pinchas) Kremegne
 373. [156]
 374. [ http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/garsuji-lietuviu-kilmes-jav-ekonomista-lietuvoje-daug-kas-stebina.htm?]
 375. Apie Juozas Kriaučiūnas
 376. Apie Vincas Mickevičius Krėvė
 377. [157]
 378. Apie Juozas Kruminas
 379. [158]
 380. [159]
 381. [160]
 382. Apie Eva Kubbos
 383. Apie Tamara Kublickaitė
 384. Apie Silvia Kučėnas Foti
 385. Apie Antanas Kučinskas-Kučas-Gervydas
 386. [ http://www.anothertimbre.com/kudirka.html]
 387. [161]
 388. [162]
 389. [163]
 390. Apie Eugenijus Kulvietis
 391. [164]
 392. [165]
 393. [166]
 394. [167]
 395. [168]
 396. Apie Jonas Kuzmickis-Gailius
 397. [169]
 398. [170]
 399. [171]
 400. [172]
 401. [173]
 402. Apie Algirdas Landsbergis
 403. Apie Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
 404. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/sestadienine-mokykla-londone-ikurusi-virginija-stukaite-laniauskiene-saitai-su-lietuva-nenukirsti-592-329752]
 405. Apie Ramunė Lapas
 406. Apie Pranas Lapė
 407. Apie Bronius Laucevičius-Vargšas
 408. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Stasys Laucius
 409. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Passarinho ]
 410. [174]
 411. [175]
 412. http://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Levickis Apie Martynas Levickis
 413. [176]
 414. Apie Michaelas Levittas
 415. [177]
 416. http://www.lituanus.org/1969/69_3_08.htm Apie Arūnas Liulevičius
 417. Apie Jacques Lipschitz
 418. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Lisauskas ]
 419. [178]
 420. [ http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/utenoje-auges-nobelio-premijos-laureatas-papasakojo-apie-kraupias-vaikystes-patirtis.d?id=71733622 ]
 421. Apie Kazys Lozoraitis
 422. [179]
 423. [180]
 424. [181]
 425. [182]
 426. [183]
 427. [184]
 428. [http://www.partizanai.info/nijole-brazenaite/
 429. Apie Antanas Maceina
 430. [185]
 431. Apie Vincas Maciūnas
 432. Apie Jonas Mackevičius
 433. Apie Mečislovas Mackevičius
 434. [186]
 435. Apie Jurgis Mačiūnas
 436. Apie Paulius Majauskas
 437. Apie Jelena Makarova
 438. http://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Mamaitis]
 439. Apie Emanuelis Manė-Katz
 440. [ http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/emigrantai/uzsienio-lietuviu-mokslo-premijos-laureatas-algirdas-marchertas-592-465221?cf=df]
 441. Apie Aleksandras Marčiulionis
 442. Apie Ina Marčiulionytė
 443. [187]
 444. [ http://www.londoniete.lt/zmones/rezisierius-is-l-a-pasauliui-papasakojo-apie-lietuvos-svajoniu-komanda/2049]
 445. [188]
 446. Apie Jonas Matulionis
 447. [189]
 448. Apie Nelė Mazalaitė
 449. [ http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1144437]
 450. [ http://www.bu.edu/cfa/profile/dana-mazurkevich/]
 451. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kipras_Ma%C5%BEeika]
 452. [190]
 453. Apie Adolfas Mekas
 454. Apie Jonas Mekas
 455. Apie Vladas Meškėnas
 456. Apie Icchokas Meras
 457. [191]
 458. Apie Algis Mickūnas
 459. [192]
 460. Apie Juozas Mieliulis
 461. Apie Raimundas Mieželis
 462. [193]
 463. Apie Žibuntas Mikšys
 464. [194]
 465. Apie Juozas Mikuckis
 466. Apie Oskaras Milasius
 467. Apie Česlovas Milošas
 468. Apie Antanas Milukas
 469. [195]
 470. Apie Antanas Mockus
 471. Apie Liūtas Mockūnas
 472. Apie Stasys Modzeliauskas
 473. Apie Borisas Moisejevas
 474. Apie Vaclovas Momkus
 475. Apie Antanas Mončys
 476. [ http://www.unifrance.org/annuaires/personne/129257/jean-christophe-moncys]
 477. [196]
 478. Apie Edgaras Montvidas
 479. Apie Giedrė Montvila
 480. [197]
 481. [198]
 482. [199]
 483. [200]
 484. [ http://mrazauskas.de/]
 485. Apie Jonas Mulokas
 486. Apie Kazys Musteikis
 487. Apie Bronius Murinas
 488. [201]
 489. Apie Bronius Nainys
 490. Apie Henrikas Nagys
 491. Apie Alė Nakaitė
 492. [202]
 493. [203]
 494. [204]
 495. Apie Regina Narušienė
 496. [205]
 497. Apie Danguolė Navickienė
 498. Apie Fabijonas Neveravičius
 499. [206]
 500. [207]
 501. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-07-paulius-normantas-mano-namai-tai-amzinas-kelias/81611 Apie Paulius Normantas
 502. Apie Elizabeth Novickas
 503. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 504. Apie Česlovas Valdemaras Obcarskas
 505. Apie Kazys Petras Obolėnas (Obolevičius)
 506. Apie Jurgis Okunis
 507. Apie Julija Okruško
 508. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kristina_Orbakait%C4%97]
 509. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Orbakas]
 510. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Petron%C4%97l%C4%97_Orintait%C4%97]
 511. [208]
 512. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Pajaujis_(1906)]
 513. [209]
 514. [210]
 515. [ http://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/mokslas-ir-gamta/lietuves-ideja-gali-sumazinti-ismetamu-maisto-produktu-kieki.d?id=66002292]
 516. [ http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-life-sciences-and-computing/staff/professor-algirdas-paktas/]
 517. Apie Kazys Pakštas
 518. Apie Vita Panomariovaite
 519. [211]
 520. [212]
 521. [213]
 522. Apie Mykolas Paškevičius
 523. Apie Ona Dokalskaitė - Paškevičienė
 524. Apie Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
 525. Apie Juozas Pautienius
 526. Apie Karolė Pažėraitė
 527. Apie Juozas Olinardas Penčyla
 528. [214]
 529. [215]
 530. [216]
 531. Apie Kipras Petrauskas
 532. Apie Mikas Petrauskas
 533. [217]
 534. Apie Antanas Petrikonis
 535. [ http://www.aukse-petroni.de/content.html]
 536. [218]
 537. [ http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/08/25/laikzmon_02.html]
 538. [219]
 539. [220]
 540. [221]
 541. Apie Petras Pilka
 542. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Povilas_Plechavi%C4%8Dius]
 543. [ http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/specialiai-zmones-lt-niujorke-gyvenanti-lina-plioplyte-noretu-kad-jos-sukurtas-filmas-apie-stilingas-mociutes-sudomintu-ir-lietuva-3-426012?cf=df]
 544. [ http://www.litua.com/lt/zinynas/lb]
 545. Apie Irena Praitis
 546. [ http://www.alfa.lt/straipsnis/50077491/lietuvos-nepriklausomybes-kovu-savanore-stefanija-pranculyte-niekad-i-galva-neiejo-ar-as-pasensiu-ar-busiu-invalide]
 547. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Prapuolenis]
 548. [222]
 549. [ http://health.usnews.com/doctors/john-prunskis-17683]
 550. Apie Paulina Pukytė
 551. Apie Vladas Putvinskis – Putvys
 552. Apie Evelina Puzaitė
 553. http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=PUZINAS%20JONAS Apie Jonas Puzinas
 554. Apie Povilas Puzinas
 555. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Elzbieta_Kardelien%C4%97]
 556. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Ra%C4%8Dkauskas-Vairas]
 557. Apie Jurgis Račkus
 558. Apie Henrikas Radauskas
 559. Apie Kamilė Radzvilaitė
 560. Apie Vytautas Radžius
 561. Apie Bronys Raila
 562. Apie Vincas Ramonas (Ramanauskas)
 563. [223]
 564. Apie Vaclovas Ratas-Rataiskis
 565. [ http://kultura.lrytas.lt/daile/zemaitis-skulptorius-net-is-paryziaus-parskristu-ginti-lietuvos.htm ]
 566. Apie John C. Reilly
 567. [224]
 568. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/i-teviske-sugrizo-iseivijos-politologo-t-remeikio-palaikai.d?id=63387866 Apie Thomas Remeikis
 569. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Antanas Rimvydis
 570. Apie Petras Rimkūnas
 571. Apie Jonas Rimša
 572. [225]
 573. http://www.nytimes.com/2008/05/21/nyregion/21rockefeller.html?_r=0 Apie Barbara Sears Rockefeller (Jievute Paulekiute)
 574. Apie Samuelis Rozinas
 575. Apie Antanas Rūkas
 576. Apie Antanas Rūkštelė
 577. [226]
 578. Apie Kristina Sabaliauskaitė
 579. [ http://www.faustas.com.au/about.php]
 580. Apie Romas Sakadolskis
 581. [ http://www.iee.et.tu-dresden.de/iee/eb/mitarbeiter/publ_sakalas.html]
 582. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrat%C4%97_Statkut%C4%97_de_Rosales]
 583. [227]
 584. Apie Linas Saldukas
 585. [228]
 586. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Salys]
 587. [229]
 588. Apie Stasys Santvaras (Zaleckis)
 589. Apie Jurgis Savickis
 590. Apie Marija Stankus-Saulaitytė
 591. [ http://www.tautosfondas.org/?p=442]
 592. [230]
 593. [ https://www.pinterest.com/pin/217228381998747131/]
 594. [ http://www.lietuviai.se/index.php?page=valdyba]
 595. Apie Alfredas Erichas Senas
 596. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABta_%C5%A0epetys]
 597. [ http://www.alexsepkus.com/ ]
 598. [ Apie Alė Sidabraitė (žr: Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė)]
 599. [231]
 600. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Paulo_Sirvinskas]
 601. [ http://www.youtube.com/user/syrristgelgota]
 602. http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/lietuvos-politikai-sukruto-sveikinti-nobelio-premijos-laimetoja-r-shilleri.htm Apie Robertas Shilleris (senelio pavardė Šileris)
 603. Apie Pranas Skardzius
 604. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm]
 605. [232]
 606. [233]
 607. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1996m-10-lapkritis/8288-kun-donato-slapsio-jubiliejai]
 608. [ http://www.eimiz.com/dvasingumas/apie-kun-slap%C5%A1%C4%AF/]
 609. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_Slobodskaya]
 610. Apie Kostas Smoriginas
 611. Apie Darius Victor Sniečkus
 612. [234]
 613. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sodeika]
 614. [235]
 615. Apie Jackus Sondeckis-Sonda
 616. http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Sondeckis_(1928)]
 617. [236]
 618. [ http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/172503/chaim-soutine-kasmin]
 619. Apie Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
 620. [237]
 621. [238]
 622. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Genovait%C4%97_Stanaityt%C4%97-Vasiliauskien%C4%97]
 623. Apie Vlada Stančikaitė-Abraitienė
 624. [239]
 625. [240]
 626. [241]
 627. Apie Magdalena Stankūnas
 628. [242]
 629. Apie Jūratė Statkutė de Rosales
 630. Apie Adona Stempužienė
 631. Apie Jonas Steponaitis
 632. [243]
 633. [ http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=1]
 634. Apie Jonas Subačius
 635. Apie Jason Sudeikis
 636. Apie Juozas Sungaila
 637. [244]
 638. Apie Saulius Sužiedėlis
 639. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Cemachas_%C5%A0abadas]
 640. Apie Antanas Šabaniauskas
 641. Apie Henrikas Šalkauskas
 642. [ http://www.uklietuvis.com/straipsnis/dainininkas-alfredas-saltys-parase-savo-prisiminimus/2154]
 643. [ http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/dainininkas-taria-sudie-3217#.VGyozfmsUnc]
 644. Apie Adolfas Šapoka
 645. [245]
 646. [ http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/saulys.html]
 647. [246]
 648. Apie Ignas Šeinius
 649. [247]
 650. Apie Virginija Šiaučiūnaitė
 651. [248]
 652. [249]
 653. http://en.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sileika Apie Antanas Šileika
 654. Apie Mikas Šileikis
 655. [ http://www.tautosfondas.org/?p=112]
 656. [250]
 657. [251]
 658. Apie Antanas Škema
 659. Apie Vladas Šlaitas
 660. Apie Živilė Šlekytė- Stanton
 661. [252]
 662. Apie Kazys Škirpa
 663. [253]
 664. [254]
 665. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C5%A0li%C5%ABpas]
 666. [ http://www.tautosfondas.org/?p=57]
 667. [255]
 668. Apie Julius Šmulkštys
 669. [256]
 670. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Egl%C4%97_%C5%A0pokait%C4%97]
 671. Apie Aleksandras Štromas
 672. Apie Edvardas Šulaitis
 673. Apie Juozas Balčiūnas-Švaistas
 674. [257]
 675. Apie Leonas Švedas
 676. [258]
 677. [259]
 678. Apie Antanas Tamošaitis
 679. Apie Stasys Tamulaitis
 680. Apie Vytautas Tamulaitis
 681. [260]]
 682. [261]
 683. [ http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Asmenys/taskunas.en.htm]
 684. [262]
 685. Apie Juozas Tysliava
 686. [ http://de.wikipedia.org/wiki/Katerina_Tretyakova]
 687. Apie Medeinė Tribinevičius
 688. [ http://uk.urm.lt/uk/lt/naujienos/netekome-pauliaus-tricio]
 689. [263]
 690. [264]
 691. [265]
 692. [266]
 693. [267]
 694. [ http://uinskas.com/about/]
 695. [268]
 696. [269]
 697. Apie John Constantine Unitas
 698. [270]
 699. Apie Elena Urbaitytė
 700. Apie Leonas Urbonas
 701. [271]
 702. Apie Violeta Urmanavičiūtė-Urmana
 703. [ Apie Arvydas Uzela]
 704. Apie Rimas Uzgiris
 705. [272]
 706. Apie Alfonsas Vaičaitis
 707. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/prof-dr-rimantas-vaicaitis/#sthash.60n0mJoc.dpuf]
 708. Apie Antanas Vaičiulaitis
 709. Apie Juozas Vaičkus
 710. Apie Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė
 711. Apie Antanas J. Vaišnoras
 712. [273]
 713. [274]
 714. Apie Mykolas Vaitkus
 715. Apie Ada Mykote Valaitis
 716. [275]
 717. [276]
 718. Apie Albinas Valentinas
 719. Apie Adolfas Valeška
 720. Apie Telesforas Valius
 721. [277]
 722. [278]
 723. [ http://www.amazon.co.uk/Books/s?ie=UTF8&field-author=William%20Wolkovich-Valkavicius&page=1&rh=n%3A266239%2Cp_27%3AWilliam%20Wolkovich-Valkavicius Apie William Wolkovich-Valkavicius]
 724. [279]
 725. [280]
 726. [281]
 727. Apie Adomas Varnas
 728. Apie Kazys Varnelis
 729. [282]
 730. [ http://www.vasiliauskaite.com/works-t8kjq]
 731. Apie Vytenis M. Vasyliunas
 732. [283]
 733. [284]
 734. Apie Jonas Vaznelis
 735. [285]
 736. Apie Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
 737. Apie Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
 738. Apie Tomas Venclova
 739. [286]
 740. [ http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/kaip-anuomet-kovojome-su-rusijos-propaganda.htm#.U3HqaPldUnc]
 741. [287]
 742. [288]
 743. [ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/netekome-triju-santarieciu.d?id=69686018]
 744. Apie Maria Verbaité
 745. Apie Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė
 746. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_V%C4%97bra]
 747. [289]
 748. Apie Romas Viesulas (Veselauskas)
 749. Apie Juozas Vilčinskas
 750. Apie Aleksas Vilčinskas
 751. [290]
 752. Apie Liudas Vilimas
 753. Apie Jonas Vilkaitis
 754. Apie Laima Vincė
 755. [291]
 756. [292]
 757. Apie Rimantas Vingras
 758. Apie Rimantas Vingras
 759. Apie Vytautas Osvaldas Virkau
 760. [293]
 761. [294]
 762. [295]
 763. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_Vizbaras]
 764. Apie Viktoras Vizgirda
 765. Apie Vilius Storostas-Vydūnas
 766. [296]
 767. [297]
 768. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm ]
 769. Apie Kes ( Kęstutis) Zapkus
 770. Apie Kes ( Kęstutis) Zapkus
 771. Apie Olga Zateplinskaitė
 772. [298]
 773. Apie Jonas Zdanys
 774. Apie Tony Zemaitis
 775. Apie Robertas Lee Zemeckis
 776. Apie Teisutis Zikaras
 777. Apie William Zorach
 778. [299]
 779. Apie Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė
 780. [300]
 781. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/sankt-peterburgo-lietuviu-bendruomenes-vadovas-rusijoje-daug-kas-keiciasi.d?id=48604147]
 782. [301]
 783. [302]
 784. Apie Julija Žymantienė Žemaitė
 785. Apie Gabrielius Žemkalnis
 786. [303]
 787. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 788. [304]
 789. Apie Leonardas Žitkevičius
 790. [305]
 791. [306]
 792. [307]
 793. Apie Jonas Žmuidzinas
 794. Apie Kazimieras Žoromskis
 795. Apie Juozas Žukauskas
 796. [308]
 797. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 798. [ http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=186046#.VGN_xfmsUnc]
 799. [309]
 800. [310]
Parengė: Gediminas Kantauskas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: