Kviečiame visus registruotis, įsijungti, dalyvauti iniciatyvose ir paremti ELIP.

Užsienio tautiečiai - menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

Y

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž

Šaltiniai

 1. Apie Gintautas Abarius
 2. Apie Povilas Abelkis
 3. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valentinas_Adamkevi%C4%8Dius]
 4. Apie Vytautas Adamkevičius (Leonas Lėtas )
 5. Apie Alma Adamkiene
 6. Apie Valdas Adamkus
 7. [1]
 8. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 9. [2]
 10. [3]
 11. Apie Jonas Aistis
 12. [4]
 13. [ http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/snieguole-ir-domas-akstinai-zydekime-kur-paseti.d?id=26169281]
 14. Apie Vytautas Alantas
 15. Apie Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
 16. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Ambraziejus_(1877)]
 17. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leopoldas_Petras_Andrijauskas]
 18. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=58 Apie Pulgis Andriusis
 19. [ http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110307042432/http://www.culture.lt/7md/?leid_id=530&kas=straipsnis&st_id=214]
 20. [ http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/menininke-kviecia-pabuti-tyloje/106963]
 21. [5]
 22. [6]
 23. [7]
 24. Apie Kazys Almenas
 25. [8]
 26. [9]
 27. [10]
 28. [11]
 29. Apie Algis Arlauskas
 30. [12]
 31. [ Apie Ona B. Audronė (žr. Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė)]
 32. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Juoz%C4%97_Augaityt%C4%97]
 33. Apie Balys Auginas
 34. [13]
 35. [14]
 36. Apie Paulius Augius-Augustinavičius
 37. [15]
 38. [16]
 39. Apie Algirdas Avižienis
 40. Apie Jūra Avižienis
 41. [17]
 42. Apie Petras Babickas
 43. Apie Benediktas Babrauskas
 44. Apie Tatjana Babuškinaitė
 45. Apie Vytautas Bacevičius
 46. Apie Kęstutis Bacevičius
 47. Apie Gražina Bacevičiūtė Bacevič
 48. [18]
 49. [19]
 50. [20]
 51. Apie Apolinaras Petras Bagdonas
 52. Apie Juozas Bagdonas 1866 -1956
 53. Apie Juozas Bagdonas 1911-2005
 54. [21]
 55. [22]
 56. Apie Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė (slpt. Ona B. Audronė )
 57. Apie Vincas Balickas
 58. [23]
 59. [24]
 60. [25]
 61. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Baltrus]
 62. Apie Jurgis Baltrušaitis
 63. [26]
 64. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Baltru%C5%A1aitis]
 65. [27]
 66. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1972m-4-balandis/3551-prano-baltuonio-skulpturos-darbu-paroda]
 67. [28]
 68. [29]
 69. [30]
 70. [31]
 71. [32]
 72. [33]
 73. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valteris_Kristupas_Banaitis]
 74. [34]
 75. Apie Max Band (Maksas Bandas)
 76. [35]
 77. Apie Eugenijus Bandzevičius
 78. Apie Nijolė Banys
 79. [36]
 80. Apie Giedrė Barauskaitė
 81. Apie Kazys Barėnas
 82. [37]
 83. Apie Marija Barėnienė
 84. [38]
 85. [39]
 86. Apie Stasys Barzdukas
 87. Apie Liucija Baškauskaitė- Baškauskas
 88. [40]
 89. [41]
 90. [42]
 91. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Bau%C5%BE%C4%97]
 92. [ https://joinencore.com/Gabriele-Bekeryte]
 93. [43]
 94. [44]
 95. [45]
 96. [46]
 97. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Jurgis_B%C4%97k%C5%A1ta ]
 98. [47]
 99. Apie Vytautas Bieliauskas
 100. Apie Mykolas Biržiška
 101. Apie Vaclovas Biržiška
 102. Apie Ausrine Byla
 103. [48]
 104. Apie Jurgis Blekaitis
 105. Apie Kazys Bobelis
 106. Apie Kazys Bradūnas
 107. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Argentinos_lietuvi%C5%B3_bendruomen%C4%97 ]
 108. Apie Antanas Brazdys
 109. [49]
 110. Apie Bernardas Brazdžionis
 111. [ http://www.propatria.lt/2013/08/nijole-brazenaite-luksiene-paronetto_20.html]
 112. [50]
 113. [51]
 114. Apie Charles Bronson (Karolis Dionyzas Bučinskis)
 115. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Bublys]
 116. [ http://zam.mch.mii.lt/Aktualijos/Telsiu-dailininkai.htm]
 117. Apie Algirdas Jonas Budrys
 118. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Budrys_%281916%29]
 119. [ http://www.ggc.edu/about-ggc/directory/dovile-budryte]
 120. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Buk%C5%A1a]
 121. [52]
 122. Apie Dick (Ričardas) Butkus
 123. [53]
 124. Apie Stasius Būdavas
 125. [54]
 126. [55]
 127. Apie John Candy
 128. [56]
 129. Apie Domas Cesevicius
 130. [57]
 131. [58]
 132. [ http://www.delfi.lt/veidai/kultura/lietuviu-rezisieres-filmas-rodys-derama-pavyzdi-pirmuju-vyru-zmonoms.d?id=72469254]
 133. [59]
 134. Apie Jeronimas Cicėnas
 135. [60]
 136. [61]
 137. [ http://www.eoht.info/page/Borisas+Cimbleris]
 138. Apie Eduardas Cinzas-Čiužas
 139. Apie Leonard Cohen
 140. [62]
 141. Apie Kajetonas Julius Čeginskas
 142. [63]
 143. Apie Juozapas Čepėnas
 144. Apie Pranas Čepėnas
 145. https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Dantas]
 146. Apie Blažiejus Česnys
 147. Apie Daumantas Čibas
 148. [64]
 149. Apie Elena Čiurlienė
 150. [65]
 151. [66]
 152. [67]
 153. [ Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (žr. Jakštas)]
 154. Apie Vytautas Antanas Dambrava
 155. Apie Leonardas Dambriūnas
 156. Apie Adolfas Damušis
 157. [68]
 158. [69]
 159. [70]
 160. [71]
 161. [72]
 162. [73]
 163. [74]
 164. [75]
 165. Apie Vaclovas Daunoras
 166. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bdeksnys.html Apie Antanas Deksnys
 167. [76]
 168. [77]
 169. [ http://www.delfi.lt/pramogos/archive/print.php?id=66372544]
 170. [78]
 171. [79]
 172. [ https://www.rinkimai2015.us/candidates/85/ ]
 173. [80]
 174. [81]
 175. [82]
 176. Apie Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
 177. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Mstislavas Dobužinskis
 178. [83]
 179. [84]
 180. Apie Pranas Domšaitis
 181. Apie Liudas Dovydenas
 182. [85]
 183. [86]
 184. Apie Karolis Drunga
 185. Apie Mykolas Drunga
 186. http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 187. [87]
 188. [88]
 189. [89]
 190. [90]
 191. Apie Stasys Eidrigevičius
 192. Apie Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė
 193. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Albinas Bielskis-Elskus  (1926–2007)
 194. [91]
 195. [92]
 196. http://www.biciulyste.com/index.php/2-uncategorised/8550-grandies-tautinis-ansamblis-geguzes-10-d-koncerte-atvere-sokiu-kraicio-skrynia]
 197. Apie Brandon Flowers
 198. [93]
 199. [94]
 200. [95]
 201. [ http://www.mutualart.com/Artist/Sigi-Gabrie/8CF4743D303963E4]
 202. Apie Pranas Gailius
 203. [96]
 204. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=8045&Itemid=509 Apie Marija Galočkinaitė
 205. [97]
 206. Apie Viačeslavas Ganelinas
 207. Apie Adomas Galdikas
 208. [ http://www.galdikas.com/]
 209. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Ernestas_Galvanauskas]
 210. [98]
 211. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Remigijus_Ga%C5%A1ka]
 212. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Gav%C4%97nas]
 213. [99]
 214. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Gedgaudas]
 215. Apie Rūta Gedmintas
 216. [100]
 217. Apie Arūnas Gelūnas
 218. [101]
 219. [102]
 220. [103]
 221. Apie Kazys Germanas
 222. Apie Vytautas Germanas
 223. Apie Petronėlė Gerlikienė
 224. Apie Vytautas (Vitas ) Kevin Gerulaitis
 225. Apie Albertas Gerutis
 226. [104]
 227. [105]
 228. Apie Antanas Giedrius
 229. [106]
 230. Apie Marija Alseikaite-Gimbutiene
 231. [107]
 232. [108]
 233. [109]
 234. Apie Irena Gintautienė (Adomavičiūtė)
 235. [110]
 236. Apie Stasys Girdvainis
 237. [111]
 238. [112]
 239. Apie Juozas Girnius
 240. Apie Kęstutis K. Girnius
 241. Apie Saulius Antanas Girnius
 242. [ http://www.air-worldwide.com/Blog/Profiles/Tomas-Girnius/]
 243. [113]
 244. [114]
 245. [ http://www.mayoclinic.org/biographies/gostout-christopher-j-m-d/bio-20053480]
 246. [115]
 247. [116]
 248. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Mirga_Gra%C5%BEinyt%C4%97-Tyla]
 249. [117]
 250. http://www.15min.lt/zmones/naujiena/archyvas/audrius-grazys-meiles-tremtinys-156-67781 Apie Audrius Gražys
 251. Apie Balys Gražulis
 252. Apie Algirdas Julius Greimas
 253. Apie Kotryna Grigaitytė
 254. Apie Nida Grigalavičiūtė
 255. Apie Morta Grigaliūnaitė
 256. [118]
 257. [119]
 258. [120]
 259. [121]
 260. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Giedra_Gudauskien%C4%97]
 261. Apie Benas Gudelis
 262. http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Guoga]
 263. Apie Antanas Gustaitis
 264. [122]
 265. [123]
 266. [124]
 267. Apie Jašcha Heifetzas
 268. Apie Juozapas Albinas Herbačiauskas
 269. [125]
 270. [ http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8712&p_d=99327&p_k=1]
 271. Apie Michelis Hofmekleris
 272. http://gatve.delfi.lt/news/veidai/hokshila-kaip-netapti-buratinu.d?id=13256745 Apie Hokshila Andrade
 273. Apie Dalia Ibelhauptaitė
 274. [ http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=64094224]
 275. Apie Vytautas Ignas (1924-2009)
 276. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Zydrunas_Ilgauskas]
 277. [126]
 278. Apie Mikalojus Ivanauskas
 279. Apie Zenonas Ivinskis
 280. [127]
 281. Apie Stasys Yla
 282. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/bbc-vedejas-samas-yossmanas-pirmakart-prie-mikrofono-sedau-neringoje-kgb-mikrofono-582-465049]
 283. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jaffee ]
 284. [ https http://kultura.lrytas.lt/daile/lietuvisku-saknu-turintis-karikaturistas-alas-jaffee-nekuriu-nieko-nesvankaus.htm ]
 285. Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas
 286. [128]
 287. [129]
 288. [130]
 289. Apie Jerry Gerald Jankauskas
 290. [131]
 291. [132]
 292. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 293. Apie Jurgis Jankus
 294. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Janu%C5%A1as Apie Česlovas Janušas
 295. Apie Donatas Januta
 296. Apie Petronėlė Orintaitė-Janutienė
 297. [133]
 298. Apie Paulius Jasiukonis
 299. Apie Martyna Jatkauskaitė
 300. [134]
 301. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Gintar%C4%97_Jautakait%C4%97 Apie Gintarė Jautakaitė]
 302. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Georgijus_Jefremovas]
 303. Apie Ann Jillian
 304. [135]
 305. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Jomantas]
 306. [136]
 307. Apie Vytautas Kazimieras Jonynas
 308. Apie Eglė Juodvalkė
 309. [ http://anthro.ufl.edu/jusionyte/]
 310. [ http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/ruta-jusionyte-impulsus-kurybai-graibau-jausmuose-1213066/]
 311. Apie Jonas Jurašas
 312. Apie Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė
 313. Apie Marija Jurgelevičienė (Mari Poisson)
 314. [137]
 315. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Rudaminas_Jurg%C4%97la]
 316. Apie Paulius Jurkus
 317. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Alfonsas_Jurskis]
 318. [138]
 319. [139]
 320. Apie Henrikas Kačinskas
 321. Apie Steponas Kairys (Tumasonis)
 322. [140]
 323. [141]
 324. Apie Vytautas Kamantas
 325. [142]
 326. [143]
 327. [ http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
 328. [144]
 329. Apie Jonė Kaliūnaitė-Fassbende
 330. http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kapo%C4%8Dius Apie Juozas Kapočius
 331. [145]
 332. Apie Vytautas Kasiulis
 333. [146]
 334. Apie Albinas Marius Katiliskis
 335. [ http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/pianisto-m-katino-sirdis-plaka-gimtineje.htm#.U-Dm4vldUnc]
 336. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kardelis]
 337. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Karosas]
 338. [147]
 339. [148]
 340. [149]
 341. [150]
 342. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/versla-jav-sukurusi-lietuve-as-pirmiausiai-noriu-ivezti-lietuviska-produkta.d?id=22973885]
 343. [151]
 344. [152]
 345. Apie Vytautas Kavolis
 346. [153]
 347. [154]
 348. [155]
 349. [156]
 350. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Nomeda_Kazlaus]
 351. [157]
 352. Apie Vincas Kazokas
 353. Apie Žilvinas Kempinas
 354. Apie Jonas Kelečius
 355. Apie Violeta Kelertas
 356. http://en.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Kezys Apie Algimantas Kezys
 357. [ http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/90459/mire_garsus_iseivis_zurnalistas_r._kezys]
 358. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
 359. Apie Petras Kiaulėnas
 360. Apie Antanas Kiedis (Anthony Kiedis)
 361. [158]
 362. [159]
 363. [160]
 364. Apie Romas Kinka
 365. [161]
 366. Apie Faustas Kirša
 367. [162]
 368. [163]
 369. Apie Antanas Klimas
 370. [164]
 371. [165]
 372. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/dr-arvydas-kliore/#sthash.aYhQQPFo.dpuf]
 373. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Amerikos_lietuvi%C5%B3_dailinink%C5%B3_s%C4%85junga]
 374. Apie Steponas Kolupaila
 375. [ http://www.vitals.com/doctors/Dr_Allan_Konce/profile]
 376. [166]
 377. Apie Saulius Tomas Kondrotas
 378. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Konwicki]
 379. Apie Vytautas Košuba (Kašuba)
 380. [167]
 381. [168]
 382. Apie Pinckus (Pinhas, Pinchas) Kremegne
 383. [169]
 384. [ http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/garsuji-lietuviu-kilmes-jav-ekonomista-lietuvoje-daug-kas-stebina.htm?]
 385. Apie Juozas Kriaučiūnas
 386. [170]
 387. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vida_Kri%C5%A1tolaityt%C4%97]
 388. Apie Vincas Mickevičius Krėvė
 389. [171]
 390. Apie Juozas Kruminas
 391. [172]
 392. [173]
 393. [174]
 394. Apie Eva Kubbos
 395. Apie Tamara Kublickaitė
 396. Apie Silvia Kučėnas Foti
 397. Apie Antanas Kučinskas-Kučas-Gervydas
 398. [ http://www.anothertimbre.com/kudirka.html]
 399. [175]
 400. [176]
 401. [177]
 402. [178]
 403. [179]
 404. [180]
 405. [181]
 406. [182]
 407. [183]
 408. Apie Jonas Kuzmickis-Gailius
 409. [184]
 410. [185]
 411. [186]
 412. [187]
 413. [188]
 414. Apie Algirdas Landsbergis
 415. Apie Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
 416. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/sestadienine-mokykla-londone-ikurusi-virginija-stukaite-laniauskiene-saitai-su-lietuva-nenukirsti-592-329752]
 417. Apie Ramunė Lapas
 418. [189]
 419. Apie Bronius Laucevičius-Vargšas
 420. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Stasys Laucius
 421. [190]
 422. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Passarinho ]
 423. [191]
 424. [192]
 425. http://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Levickis Apie Martynas Levickis
 426. [193]
 427. Apie Michaelas Levittas
 428. [194]
 429. http://www.lituanus.org/1969/69_3_08.htm Apie Arūnas Liulevičius
 430. Apie Jacques Lipschitz
 431. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Lisauskas ]
 432. [195]
 433. [ http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/utenoje-auges-nobelio-premijos-laureatas-papasakojo-apie-kraupias-vaikystes-patirtis.d?id=71733622 ]
 434. Apie Kazys Lozoraitis
 435. [196]
 436. [197]
 437. [198]
 438. [199]
 439. [200]
 440. [201]
 441. [http://www.partizanai.info/nijole-brazenaite/
 442. Apie Antanas Maceina
 443. [202]
 444. Apie Vincas Maciūnas
 445. [203]
 446. Apie Mečislovas Mackevičius
 447. [204]
 448. Apie Jurgis Mačiūnas
 449. Apie Paulius Majauskas
 450. Apie Jelena Makarova
 451. http://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Mamaitis]
 452. [205]
 453. [ http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/emigrantai/uzsienio-lietuviu-mokslo-premijos-laureatas-algirdas-marchertas-592-465221?cf=df]
 454. Apie Aleksandras Marčiulionis
 455. Apie Ina Marčiulionytė
 456. [206]
 457. [207]
 458. [ http://www.londoniete.lt/zmones/rezisierius-is-l-a-pasauliui-papasakojo-apie-lietuvos-svajoniu-komanda/2049]
 459. [208]
 460. Apie Jonas Matulionis
 461. [209]
 462. Apie Nelė Mazalaitė
 463. [ http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1144437]
 464. [ http://www.bu.edu/cfa/profile/dana-mazurkevich/]
 465. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kipras_Ma%C5%BEeika]
 466. [210]
 467. Apie Adolfas Mekas
 468. Apie Jonas Mekas
 469. Apie Vladas Meškėnas
 470. Apie Icchokas Meras
 471. [211]
 472. Apie Algis Mickūnas
 473. [212]
 474. Apie Juozas Mieliulis
 475. Apie Raimundas Mieželis
 476. [213]
 477. Apie Žibuntas Mikšys
 478. [214]
 479. Apie Juozas Mikuckis
 480. Apie Oskaras Milasius
 481. Apie Česlovas Milošas
 482. Apie Antanas Milukas
 483. [215]
 484. Apie Antanas Mockus
 485. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/londono-sityje-dirbantis-daumantas-mockus-lietuvybe-emigrantu-vertybe-592-290605]
 486. Apie Liūtas Mockūnas
 487. Apie Stasys Modzeliauskas
 488. Apie Borisas Moisejevas
 489. Apie Vaclovas Momkus
 490. Apie Antanas Mončys
 491. [ http://www.unifrance.org/annuaires/personne/129257/jean-christophe-moncys]
 492. [216]
 493. Apie Edgaras Montvidas
 494. [217]
 495. [218]
 496. [219]
 497. [220]
 498. [221]
 499. [ http://mrazauskas.de/]
 500. Apie Jonas Mulokas
 501. Apie Kazys Musteikis
 502. Apie Bronius Murinas
 503. [222]
 504. Apie Bronius Nainys
 505. Apie Henrikas Nagys
 506. Apie Alė Nakaitė
 507. [223]
 508. [224]
 509. [225]
 510. Apie Regina Narušienė
 511. [226]
 512. Apie Danguolė Navickienė
 513. Apie Fabijonas Neveravičius
 514. [227]
 515. [228]
 516. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-07-paulius-normantas-mano-namai-tai-amzinas-kelias/81611 Apie Paulius Normantas
 517. Apie Elizabeth Novickas
 518. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 519. Apie Česlovas Valdemaras Obcarskas
 520. Apie Kazys Petras Obolėnas (Obolevičius)
 521. Apie Jurgis Okunis
 522. Apie Julija Okruško
 523. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kristina_Orbakait%C4%97]
 524. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Orbakas]
 525. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Petron%C4%97l%C4%97_Orintait%C4%97]
 526. [229]
 527. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Pajaujis_(1906)]
 528. [230]
 529. [231]
 530. [ http://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/mokslas-ir-gamta/lietuves-ideja-gali-sumazinti-ismetamu-maisto-produktu-kieki.d?id=66002292]
 531. [ http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-life-sciences-and-computing/staff/professor-algirdas-paktas/]
 532. Apie Kazys Pakštas
 533. Apie Vita Panomariovaite
 534. [232]
 535. [233]
 536. [234]
 537. Apie Mykolas Paškevičius
 538. [235]
 539. [236]
 540. [237]
 541. Apie Karolė Pažėraitė
 542. Apie Juozas Olinardas Penčyla
 543. [238]
 544. [239]
 545. [240]
 546. Apie Kipras Petrauskas
 547. Apie Mikas Petrauskas
 548. [241]
 549. Apie Antanas Petrikonis
 550. [ http://www.aukse-petroni.de/content.html]
 551. [242]
 552. [ http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/08/25/laikzmon_02.html]
 553. [243]
 554. [244]
 555. [245]
 556. Apie Petras Pilka
 557. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Povilas_Plechavi%C4%8Dius]
 558. [ http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/specialiai-zmones-lt-niujorke-gyvenanti-lina-plioplyte-noretu-kad-jos-sukurtas-filmas-apie-stilingas-mociutes-sudomintu-ir-lietuva-3-426012?cf=df]
 559. [ http://www.litua.com/lt/zinynas/lb]
 560. Apie Irena Praitis
 561. [246]
 562. [ http://www.alfa.lt/straipsnis/50077491/lietuvos-nepriklausomybes-kovu-savanore-stefanija-pranculyte-niekad-i-galva-neiejo-ar-as-pasensiu-ar-busiu-invalide]
 563. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Prapuolenis]
 564. [247]
 565. [ http://health.usnews.com/doctors/john-prunskis-17683]
 566. Apie Paulina Pukytė
 567. Apie Vladas Putvinskis – Putvys
 568. Apie Evelina Puzaitė
 569. http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=PUZINAS%20JONAS Apie Jonas Puzinas
 570. Apie Povilas Puzinas
 571. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Elzbieta_Kardelien%C4%97]
 572. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Ra%C4%8Dkauskas-Vairas]
 573. [248]
 574. Apie Henrikas Radauskas
 575. Apie Kamilė Radzvilaitė
 576. Apie Vytautas Radžius
 577. Apie Bronys Raila
 578. Apie Vincas Ramonas (Ramanauskas)
 579. [249]
 580. Apie Vaclovas Ratas-Rataiskis
 581. [ http://kultura.lrytas.lt/daile/zemaitis-skulptorius-net-is-paryziaus-parskristu-ginti-lietuvos.htm ]
 582. Apie John C. Reilly
 583. [250]
 584. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/i-teviske-sugrizo-iseivijos-politologo-t-remeikio-palaikai.d?id=63387866 Apie Thomas Remeikis
 585. [251]
 586. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Antanas Rimvydis
 587. Apie Petras Rimkūnas
 588. Apie Jonas Rimša
 589. [252]
 590. [253]
 591. Apie Barbara Sears Rockefeller (Jievute Paulekiute)
 592. Apie Samuelis Rozinas
 593. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Rudis]
 594. Apie Antanas Rūkas
 595. Apie Antanas Rūkštelė
 596. [254]
 597. Apie Kristina Sabaliauskaitė
 598. [ http://www.faustas.com.au/about.php]
 599. Apie Romas Sakadolskis
 600. [ http://www.iee.et.tu-dresden.de/iee/eb/mitarbeiter/publ_sakalas.html]
 601. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrat%C4%97_Statkut%C4%97_de_Rosales]
 602. [255]
 603. Apie Linas Saldukas
 604. [256]
 605. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Salys]
 606. [257]
 607. Apie Stasys Santvaras (Zaleckis)
 608. Apie Jurgis Savickis
 609. Apie Marija Stankus-Saulaitytė
 610. [ http://www.tautosfondas.org/?p=442]
 611. [258]
 612. [ https://www.pinterest.com/pin/217228381998747131/]
 613. [ http://www.lietuviai.se/index.php?page=valdyba]
 614. Apie Alfredas Erichas Senas
 615. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABta_%C5%A0epetys]
 616. [259]
 617. [ Apie Alė Sidabraitė (žr: Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė)]
 618. [260]
 619. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Paulo_Sirvinskas]
 620. [261]
 621. [262]
 622. [263]
 623. [264]
 624. Apie Pranas Skardzius
 625. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm]
 626. [265]
 627. [266]
 628. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1996m-10-lapkritis/8288-kun-donato-slapsio-jubiliejai]
 629. [ http://www.eimiz.com/dvasingumas/apie-kun-slap%C5%A1%C4%AF/]
 630. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_Slobodskaya]
 631. Apie Kostas Smoriginas
 632. Apie Darius Victor Sniečkus
 633. [267]
 634. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sodeika]
 635. [268]
 636. Apie Jackus Sondeckis-Sonda
 637. http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Sondeckis_(1928)]
 638. [269]
 639. [ http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/172503/chaim-soutine-kasmin]
 640. Apie Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
 641. [270]
 642. [271]
 643. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Genovait%C4%97_Stanaityt%C4%97-Vasiliauskien%C4%97]
 644. Apie Vlada Stančikaitė-Abraitienė
 645. [272]
 646. [273]
 647. [274]
 648. Apie Magdalena Stankūnas
 649. [275]
 650. Apie Jūratė Statkutė de Rosales
 651. Apie Adona Stempužienė
 652. Apie Jonas Steponaitis
 653. [276]
 654. [ http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=1]
 655. Apie Jonas Subačius
 656. Apie Jason Sudeikis
 657. Apie Juozas Sungaila
 658. [277]
 659. Apie Saulius Sužiedėlis
 660. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Cemachas_%C5%A0abadas]
 661. Apie Antanas Šabaniauskas
 662. Apie Henrikas Šalkauskas
 663. [ http://www.uklietuvis.com/straipsnis/dainininkas-alfredas-saltys-parase-savo-prisiminimus/2154]
 664. [ http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/dainininkas-taria-sudie-3217#.VGyozfmsUnc]
 665. Apie Adolfas Šapoka
 666. [278]
 667. [ http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/saulys.html]
 668. [279]
 669. Apie Ignas Šeinius
 670. [280]
 671. [281]
 672. Apie Virginija Šiaučiūnaitė
 673. [282]
 674. [283]
 675. http://en.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sileika Apie Antanas Šileika
 676. [284]
 677. [ http://www.tautosfondas.org/?p=112]
 678. [285]
 679. [286]
 680. Apie Antanas Škema
 681. Apie Vladas Šlaitas
 682. Apie Živilė Šlekytė- Stanton
 683. [287]
 684. Apie Kazys Škirpa
 685. [288]
 686. [289]
 687. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C5%A0li%C5%ABpas]
 688. [ http://www.tautosfondas.org/?p=57]
 689. [290]
 690. Apie Julius Šmulkštys
 691. [291]
 692. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Egl%C4%97_%C5%A0pokait%C4%97]
 693. Apie Aleksandras Štromas
 694. Apie Edvardas Šulaitis
 695. Apie Juozas Balčiūnas-Švaistas
 696. [292]
 697. Apie Leonas Švedas
 698. [293]
 699. [294]
 700. Apie Antanas Tamošaitis
 701. Apie Stasys Tamulaitis
 702. Apie Vytautas Tamulaitis
 703. [295]]
 704. [296]
 705. [ http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Asmenys/taskunas.en.htm]
 706. [297]
 707. Apie Juozas Tysliava
 708. [ http://de.wikipedia.org/wiki/Katerina_Tretyakova]
 709. Apie Medeinė Tribinevičius
 710. [ http://uk.urm.lt/uk/lt/naujienos/netekome-pauliaus-tricio]
 711. [298]
 712. [299]
 713. [300]
 714. [301]
 715. [302]
 716. [ http://uinskas.com/about/]
 717. [303]
 718. [304]
 719. Apie John Constantine Unitas
 720. [305]
 721. [306]
 722. Apie Leonas Urbonas
 723. [307]
 724. Apie Violeta Urmanavičiūtė-Urmana
 725. [ Apie Arvydas Uzela]
 726. Apie Rimas Uzgiris
 727. [308]
 728. [309]
 729. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/prof-dr-rimantas-vaicaitis/#sthash.60n0mJoc.dpuf]
 730. Apie Antanas Vaičiulaitis
 731. Apie Juozas Vaičkus
 732. Apie Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė
 733. Apie Antanas J. Vaišnoras
 734. [310]
 735. [311]
 736. Apie Mykolas Vaitkus
 737. Apie Ada Mykote Valaitis
 738. [312]
 739. [313]
 740. Apie Albinas Valentinas
 741. [314]
 742. Apie Telesforas Valius
 743. [315]
 744. [316]
 745. [ http://www.amazon.co.uk/Books/s?ie=UTF8&field-author=William%20Wolkovich-Valkavicius&page=1&rh=n%3A266239%2Cp_27%3AWilliam%20Wolkovich-Valkavicius Apie William Wolkovich-Valkavicius]
 746. [317]
 747. [318]
 748. [319]
 749. [320]
 750. Apie Kazys Varnelis
 751. [321]
 752. [ http://www.vasiliauskaite.com/works-t8kjq]
 753. Apie Vytenis M. Vasyliunas
 754. [322]
 755. [323]
 756. Apie Jonas Vaznelis
 757. [324]
 758. [325]
 759. [326]
 760. Apie Tomas Venclova
 761. [327]
 762. [ http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/kaip-anuomet-kovojome-su-rusijos-propaganda.htm#.U3HqaPldUnc]
 763. [328]
 764. [329]
 765. [ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/netekome-triju-santarieciu.d?id=69686018]
 766. Apie Maria Verbaité
 767. Apie Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė
 768. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_V%C4%97bra]
 769. [330]
 770. [331]
 771. Apie Juozas Vilčinskas
 772. Apie Aleksas Vilčinskas
 773. [332]
 774. Apie Liudas Vilimas
 775. Apie Jonas Vilkaitis
 776. Apie Laima Vincė
 777. [333]
 778. [334]
 779. Apie Rimantas Vingras
 780. Apie Rimantas Vingras
 781. Apie Vytautas Osvaldas Virkau
 782. [335]
 783. [336]
 784. [337]
 785. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_Vizbaras]
 786. Apie Viktoras Vizgirda
 787. Apie Vilius Storostas-Vydūnas
 788. [338]
 789. [339]
 790. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm ]
 791. Apie Kes ( Kęstutis) Zapkus
 792. [340]
 793. Apie Olga Zateplinskaitė
 794. [341]
 795. Apie Jonas Zdanys
 796. Apie Tony Zemaitis
 797. Apie Robertas Lee Zemeckis
 798. Apie Teisutis Zikaras
 799. Apie William Zorach
 800. [342]
 801. Apie Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė
 802. [343]
 803. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/sankt-peterburgo-lietuviu-bendruomenes-vadovas-rusijoje-daug-kas-keiciasi.d?id=48604147]
 804. [344]
 805. [345]
 806. Apie Julija Žymantienė Žemaitė
 807. Apie Gabrielius Žemkalnis
 808. [346]
 809. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
 810. [347]
 811. Apie Leonardas Žitkevičius
 812. [348]
 813. [349]
 814. [350]
 815. Apie Jonas Žmuidzinas
 816. Apie Kazimieras Žoromskis
 817. Apie Juozas Žukauskas
 818. [351]
 819. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
 820. [ http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=186046#.VGN_xfmsUnc]
 821. [352]
 822. [353]
Parengė: Gediminas Kantauskas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: