Vygintas Gontis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Vygintas Gontis
Vygintas Gontis.jpg
Vygintas Gontis .... m. m.

Gimė 1954 m. rugpjūčio 27 d.
Rietavas, Plungės raj.

Sutuoktinis(-ė)
 • Nijolė Gontienė
 • 1958 m. rugsėjo 26 d. Ajutiškių km. Rokiškio raj.
Vaikai
 • Goda Gontytė
 • 1984 m. rugpjūčio 21 d. Vilniuje

 • Vytis Gontis
 • 1986 m. sausio 26 d. Vilniuje

Veikla
mokslinė, visuomeninė
Sritis fizika, organizacinė
Pareigos
 • 1977-1991 Mokslų Akademijos Fizikos institutas, mokslo darbuotojas

 • 1991-1992 LR Vyriausybės kanceliarija, Mokslo ir studijų skyriaus vedėjas.

 • 1992-1993 Mokslo, studijų ir technologijų tarnyba prie LR Vyriausybės, generalinis direktorius.

 • 1994-1996 Ekonomikos ir privatizavimo institutas prie Ekonomikos ministerijos, mokslo darbuotojas.

 • 1996-1999 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, tarybos pirmininkas

 • 1996-2001 JAV organizacijos „International Executive Service Corps“ atstovybė Lietuvoje, verslo paslaugų plėtros direktorius.

 • 1997-2006 Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas

 • 2012-2016 Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas

 • 2007-2016 VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, vyriausias mokslo darbuotojas

Išsilavinimas
 • 1961-1972 Marijampolės IV vidurinė mokykla, moksleivis

 • 1972-1977 Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas, studentas

 • 1981-1985 Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas, aspirantas

Kvalifikacija
 • 1985 Fizikos mokslų kandidatas

 • 2007 Fizinių mokslų habilituotas daktaras

Žinomas už mokslinius darbus ir įvairią visuomeninę veiklą.
Nuopelnai yra Ekonofizikos pradininkas Lietuvoje.

Vygintas Gontis (g. 1954 metų rugpjūčio 27 d., Rietave, Plungės raj.) - fizikas teoretikas, fizinių mokslų daktaras, visuomenės veikėjas.

Turinys

Kilmė ir šeima

Tėvai — Gustavas Gontis, Vincento (g. 1921 m. sausio 4 d. Vinkšnėnų kaime, Šiaulių valsčiaus, valstiečių šeimoje). Gustavas 1938 m. baigė Šiaulių valstybinę berniukų gimnaziją, o 1942 m. pavasarį Dotnuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos skyrių, įgydamas agronomo specialybę. Apie šį laikotarpį rašoma jo autobiografinėje knygoje „Sugriautos tvirtovės“ (2000). 1944 m. Gustavas Gontis pradėjo dirbti Radviliškio valsčiaus agronomu. 1945 m. persikelia dirbti į Jakiškių žemės ūkio mechanizavimo mokyklą (Joniškio r.). Nuo 1947 m. jis dėstytojavo Joniškėlio (Pasvalio r.) žemės ūkio technikume.
Nuo 1951 m. iki 1961 m. dirbo Rietavo (Plungės r.) žemės ūkio technikumo direktoriumi. Prisiminimai apie šį laikotarpį aprašyti jo knygoje „Laisvės kibirkštėlė, arba Rietavo romanas“ (2002).
Nuo 1961 m. iki 1969 m. dirbo Marijampolės gyvulininkystės (vėliau žemės ūkio) technikumo direktoriumi, o nuo 1969 iki 1971 m. metų, technikumą reorganizavus į tarybinį ūkį-technikumą, direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams. Nuo 1971 m. iki 1986 m. G. Gontis dirbo dėstytoju
Dirbdamas Marijampolės žemės ūkio technikume Gustavas Gontis pradėjo rašyti. Pirmoji knyga „Vinkšnėnų kaimo istorijos“, išleista 1999 m. Intensyviausiai rašė išėjęs į pensiją. G. Gontis išleido 5 knygas ir du eilėraščių rinkinius.
— Liongina Gontienė, (Liongina Jonkutė, Pilypo g. 1924 m. birželio 24 d. Jakiškių kaime Joniškio valsčiaus, valstiečių šeimoje - 1991 m. vasario 18 d. Marijampolė)). Ji nuo 1948 metų visą laiką dirbo kartu su vyru tose pat mokyklose – dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją.

Žmona — Nijolė Gontienė, Juozo (iki 1984 m. Kujelytė, g. 1958 m. rugsėjo 26 d. Ajutiškių km. Rokiškio raj.). 1976 m. baigė Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą, dirba vyresniąja slaugytoja Vilniaus universiteto ligoninėje Santariškių klinikos.
Vaikai - Goda Gontytė (g. 1984 m. rugpjūčio 21 d. Vilniuje), 2008 m. baigė Vilniaus dailės akademiją ir 2013 m. Gerit Rietveldo Akademiją Amsterdame (Gerrit Rietveld Akademie), yra grafinė dizainerė; — Vytis Gontis (g. 1986 m. sausio 26 d. Vilniuje), 2009 m. baigė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją, dirba kompiuterinės reklamos srityje.

Moksleivio ir studijų metai

1961 m. Vygintas pradėjo lankyti Marijampolės IV vidurinę mokyklą, kurią 1972 m. baigė. Mokykloje mokėsi gerai, bet geriausiai sekėsi fizika ir matematika, nuolat dalyvavo matematikos ir fizikos moksleivių olimpiadose, jose laimėdavo įvairius apdovanojimus.

1972 m. jis įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos fakutetą, kurį 1977 m. baigė Vilniaus universitetą, įgydamas fiziko teoretiko specialybę. Studijų metais daugiausiai dėmesio skyrė fizikos studijoms, vyresniuose kursuose mokėsi tik labai gerais pažymiais.

1985 m. baigė neakivaizdinę aspirantūrą, apgynė disertaciją "Aukštos temperatūros plazmos priemaišų spinduliavimo charakteristikos" ir įgijo mokslų daktaro mokslo laipsnį.

Mokslininko keliu

1977 m. baigęs VU Vygintas Gontis buvo paskirtas dirbti į Mokslų Akademijos Fizikos institutą jaunesniuoju mokslo darbuotoju.

19911992 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Mokslo ir studijų skyriaus vedėjas.

19921993 m. – Mokslo, studijų ir technologijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius.

19941996 m. – Ekonomikos ir privatizavimo instituto prie Ekonomikos ministerijos mokslo darbuotojas.

19961999 m. – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkas.

19962001 m. – JAV organizacijos „International Executive Service Corps“ atstovybės Lietuvoje verslo paslaugų plėtros direktorius.

2008-2009 ir 2011 m. – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius.

2003-2007 m. Lietuvos mokslo tarybos narys.

2007 m. iki dabar dirba Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyriausiuoju mokslo darbuotoju.

Akademinė ir mokslinė veikla

Moksliniai tyrimai visada buvo pagrindinė veikla. Mokslinę karjerą pradėjo dirbdamas Plazmos spektroskopijos skyriuje, pirmasis vadovas Julius Šalkauskas (Prof. Stasio Šalkauskio sūnus). Pirmieji darbai keitėsi pereinant nuo žemos temperatūros plazmos spinduliuotės kaičiavimų prie aukštos temperatūros plazmos (valdomos termobraduolinės reakcijos galimybių tyrimai Tokamak įrenginyje) spinduliavimo energijos nuostolių modeliavimo.

Vadovaujant profesoriams Zenonui Rudzikui ir Valerij Stepanivich Lisitsa 1985 metais apgynė disertaciją "Aukštos temperatūros plazmos priemaišų spinduliavimo charakteristikos".

Vėliau, daugiausiai bendradarbiaudamas su Bronislovu Kaulakiu, dirbo dinaminio chaoso srityje, tyrė vienmačio vandenilio atomo harmoniniame išoriniame lauke statistines savybes klasikinio ir kvantinio aprašymo sandūroje.

Nuo 2004 metų publikuoja straipsnius naujoje tarpdisciplininėje tyrimų srityje, kuri trumpai vadinama Ekonofizika, bet artimai siejasi su Ekonometrija ir platesniais statistinės fizikos taikymais modeliuojant socialines sistemas. Pagal pasiektus mokslinius rezultatus tai yra produktyviausias laikotarpis.

2007 m. birželio 14 d. Teorinės fizikos ir astronomijos institute praėjo habilitacijos procedūrą, pateikdamas savo mokslo darbų apžvalgą: "Dinaminio ir kvantinio chaoso atitikimas, fraktalinių taškinių vyskmų modeliai ir jų taikymai".

Daugiau informacijos apie V. Gončio mokslinius tyrimus galima rasti jo asmeninėje svetainėje gontis.eu.

Nuo 1977 metų iki šiol jis dirba mokslinį darbą Teorinės fizikos ir astronomijos institute, šiuo metu yra VU TFAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, paskelbė 64 mokslinius straipsnius, spręsdamas įvairius plazmos spektroskopijos, netiesinės dinamikos, klasikinio ir kvantinio chaoso bei fizikinių metodų taikymo ekonomikoje uždavinius.

2009 metais laimėjo konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti.

Mokslo interesai

 • Plazmos spektroskopija
 • Dinaminis ir kvantinio chaosas
 • Ekonofizika ir kiti statistinės fizikos taikymais socialinėms sistemoms aprašyti.

Dėstyti kursai

2011 m. - Klasikinė mechanika Vilniaus universitete.

Vadovavimas daktaro disertacijoms

Jam vadovaujant, Aleksejus Kononovičius 2015 m. apgynė pirmąją ekonofizikos disertaciją Lietuvoje: „Finansų rinkų ir socialinių procesų modeliavimas statistinės fizikos metodais“

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 1994 m. tris mėnesius stažavosi Nacionaliniame mokslo fonde JAV (National Science Foundation).
 • 2014-2015 m. 10 mėnesių stažavosi Bostono universitete, JAV.

Ekspertinė ir visuomeninė veikla

Į visuomeninę veiklą aktyviai įsitraukė tik Sąjūdžio laikais nuo 1988 metų. Kūrė instituto sąjūdžio grupę.

1989 m. aktyviai dalyvavo steigiant ir kuriant Lietuvos mokslininkų sąjungą, jos vardu ir jai delegavus aktyviai dalyvavo kuriant nepriklausomos Lietuvos mokslo ir studijų valstybinio reguliavimo sistemą, mokslo ir studijų valstybinio reguliavimo koncepciją.

Po to, kai 1991 metų pradžioje Mokslo ir studijų įstatymas buvo priimtas Aukščiausioje Taryboje, iki 1993 metų gegužės kūrė ir vadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Mokslo ir studijų skyriui bei Mokslo, studijų ir technologijų tarnybai. Tuo laikotarpiu parengė ir pateikė Vyriausybei patvirtinti daugelį Mokslo ir studijų įstatymą papildančių Vyriausybės nutarimų ir kitų normatyvinių dokumentų. Dirbdamas šį darbą, daug bendradarbiavo su Europos Sąjungos struktūromis, pradėjo įgyvendinti įvairias Europos Sąjungos programas Lietuvoje. Vėliau, Lietuvos mokslininkų sąjungos pavedimu, remiantis atliktais darbais, parengė Lietuvos mokslo ir studijų teisinio reglamentavimo koncepciją.

Nuo 1997 m. iki 2006 m. ir nuo 2012 m. iki dabar V. Gontis yra Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas.

1996 metais Lietuvos mokslininkų sąjunga delegavo V. Gontį atstovauti mokslo interesams Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde. Jis buvo išrinktas Fondo tarybos pirmininku ir tris metus jai vadovaudamas kartu su kolegomis iš kitų kūrybinių sąjungų bei žurnalistų ir leidėjų organizacijų sukūrė valstybės lėšas ir projektų vykdymą administruojantį fondą.

1997-2001 metais V. Gontis buvo UNESCO Nacionalinės komisijos narys, mokslo komiteto pirmininkas. Jis dalyvavo 29 ir 30 UNESCO Generalinėse konferencijose, skaitė ten pranešimus, taip pat dalyvavo UNESCO organizuotoje Pasaulio mokslo konferencijoje Budapešte. V. Gončio iniciatyva ir jam vadovaujant buvo įgyvendintas trijų Baltijos valstybių regioninis UNESCO projektas „National and Regional follow-up to the World Conference on Science“.

Lietuvos mokslininkų sąjunga, V. Gončiui vadovaujant, sukurė portalą, kurio pagrindą sudaro Lietuvių mokslininkų užsienyje ir laikraščio „Mokslo Lietuva“ duomenų bazės. Šios informacinės sistemos pagalba sėkmingai suorganizavo XI, XII ir XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumus. Sudarė ir išleido XII ir XIII Simpoziumų tezių rinkinius, XIII Simpoziumo plenarinių pranešimų rinkinį.

Dalyvauja viešose diskusijose Lietuvos ir regiono ekonominės raidos klausimais.

Pomėgiai

Visą gyvenimą domisi sportu ir pats sportuoja. Daugiausiai laiko skiria futbolui, kalnų slidinėjimui ir tenisui. Šiuo metu daug laiko praleidžia gamtoje, savo sodyboje Brinkiškių kaime.

Bibliografija

V. Gončio darbų sąrašą su daugelio straipsnių pilnais tekstais galite rasti jo asmeninėje svetainėje: http://gontis.eu/publications/

Nuorodos, šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: