Šiaulių gimnazijos muziejus

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Šiaulių gimnazijos muziejus
Šiaulių gimnazijos muziejus
Gyvenvietė: Šiauliai
Įkurta: 1851 m. m.

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejusmuziejus, įkurtas 1970 m. sausio 17 d. lietuvių kalbos mokytojo Jono Krivicko iniciatyva. Vadovė Roberta Saudargytė.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejus

Istorijos datos[taisyti]

 • 1974 m. mokyklos muziejus, kaip vienas geriausių respublikoje, apdovanotas Švietimo ministerijos Garbės raštu.
 • 1982 m. respublikinėje metraščių apžiūroje mokyklos metraštis įvertintas antro laipsnio diplomu.
 • 1983 m. muziejui paskirtas I laipsnio diplomas ir respublikinis pereinamasis prizas.
 • 1986 m. miesto mokyklų metraščių apžiūroje mokyklos metraštis įvertintas geriausiai.
 • 1987 m. muziejui suteiktas Liaudies muziejaus vardas.
 • 1990 m. miesto mokyklų metraščių apžiūroje mokyklos metraštis įvertintas geriausiai.
 • 1998 m. respublikinėje mokyklų muziejų apžiūroje gimnazijos muziejui, kaip vienam geriausių, įteiktas porcelianinis varpelis su Švietimo ministerijos įrašu.
 • 1999 m. muziejuje vyko miesto mokyklų metraščių apžiūra.
 • 1999 m. gruodžio 14 d. gimnazijos muziejus apdovanotas Šiaulių Aušros muziejaus padėkos raštu.
 • 2003 m. inventorizuota 2811 pagrindinio fondo eksponatų, sudaryta kartoteka.
 • 2009 m. pakeisti visi muziejaus baldai: ekspozicijų vitrinos, spintos, kėdės.
 • 2009 m. muziejus vykdė projektą „Muziejus be sienų”, kurį rėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Projekto vadovė – gimnazijos muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė.
 • 2010 m. rugsėjo mėnesį inventorizuoti 3448 pagrindinio fondo eksponatai.
 • 2011 m. spalio 15 d. bendruomenei pageidaujant, direktoriaus Rimo Budraičio iniciatyva ir įsakymu muziejui suteiktas Jono Krivicko vardas. [1]

Ekspozicija[taisyti]

Carizmo laikų ekspozicija, skirta gimnazijos auklėtiniams Mykolui Biržiškai, Jonui Vileišiui, Steponui Kairiui, Alfonsui Petruliui (Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras), Juozui Miliauskui – Miglovarai, Aleksandrui Jakštui – Dambrauskui, Mikalojui Katkui, Petrui Vileišiui, Marcelinui Šikšniui, Povilui Višinskiui, Jeronimui Raliui, Stasiui Šalkauskiui, Vaclovui ir Viktorui Biržiškoms, Augustinui Janulaičiui, Zigmui Gaidamavičiui – Gėlei, Juliui Janoniui, Vincui Čepinskiui, Konstantinui Šakeniui, mokytojui Kaziui Puidai ir kt.

Tarpukario laikotarpio ekspozicija, skirta auklėtiniams Vytautui Alantui, Stasiui Ušinskui, Liudvikui Stroliui, Jonui Griniui, Aleksandrui Merkeliui, Juozui Paukšteliui, Juozui Grušui, Kaziui Daukšui, Kostui Korsakui, Vladimirui Zubovui, Leonui Skabeikai, Stasiui Būdavui, Eduardui Budreikai, Antanui Krikštopaičiui, Jurgiui Fledžinskui, Kaziui Daugėlai, Jonui Noreikai ir kt., mokytojams Jonui Murkai, Jonui Šliūpui, Jeroslavui Rimkui, Viktorui Katiliui, Petronėlei Orintaitei, Stasiui Anglickiui, Petrui Aleksandravičiui, Anatolijui Herlitui, Jonui Adomaičiui, Mečislovui Vasiliauskui ir kt.

Karo, pokario, sovietinio laikotarpio ekspozicija, skirta auklėtiniams Sauliui Sondeckui, Laimonui Noreikai, Vytautui ir Ignui Laurušams, Vyteniui Rimkui, Tomui Sakalauskui, Albinui Jovaišai, Vytautui Čekanauskui, Albertui Laurinčiukui, Vykiui Juršiui, Domijonui Šniukai, Eduardui Juchnevičiui, Gintautui Žiliui, Virgiui, Stakėnui, Algirdui Musneckiui, Česlovui Norvaišai, Vilmantui Dambrauskui ir kt., mokytojams Vladui Markauskui, Tomui Stoniui, Mikalojui Kondratui, Gerardui Bagdonavičiui ir kt.

Bibliografija[taisyti]

 • Jonas Krivickas. „Res non verba“ - Šiaulių berniukų gimnazijos - Juliaus Janonio vidurinės mokyklos 1851–1991 m. istorija. Šiauliai: Šviesa, 1991 m.
 • „Mūsų žodis“, mokinių kūrybos almanachas, parengė Laima Samulionienė ir Jonas Krivickas. Šiauliai: Saulės delta, 1996 m.
 • Jonas Krivickas. „Šiaulių Juliaus Janonio vidurinės mokyklos istorija 1991–1996 m.“ Šiauliai: Saulės delta, 1997 m.
 • Jonas Krivickas. „Žymesni mokytojai ir mokiniai“. Šiauliai: Saulės delta, 2001 m.
 • „Mokytojų mokytojas Jonas Adomaitis“. Parengė Jonas Krivickas. Šiauliai: Saulės delta, 2003 m.
 • Jonas Krivickas. „Praskriejo kaip vėjas“. Šiauliai: Saulės delta, 2006 m.
 • „Mokykla mano akimis“. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos knyga. Šiauliai: UAB Ekspresyvus kontaktas, 2008 m.
 • „Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“, informacinis lankstinukas apie signatarus Mykolą Biržišką, Joną Vileišį, Steponą Kairį ir Alfonsą Petrulį, buvusius Šiaulių vyrų gimnazijos auklėtinius. Parengė muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė. Rėmėjas – LR švietimo ir mokslo ministerija. Šiauliai: Titnagas, 2009 m. liepos mėn.
 • „Biržiškos: trys broliai-trys profesoriai“, informacinis leidinys apie Šiaulių vyrų gimnazijos auklėtinių brolių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiškų gyvenimą bei veiklą. Leidinį parengė muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė. Rėmėjas – LR švietimo ir mokslo ministerija. Šiauliai: Titnagas, 2009 m. gruodžio mėn.
 • Informacinis bukletas, skirtas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejaus 40-ies metų jubiliejui paminėti, 2010 m. vasario mėn.
 • „Gyvenimas JJG, Juliaus Janonio gimnazijos 2009–2010 m. m. metraštis.“ Šiauliai: UAB Ekspresyvus kontaktas, 2010 m.
 • „Gyvenimas JJG, Juliaus Janonio gimnazijos 2010–2011 m. m. metraštis.“ Šiauliai: UAB Ekspresyvus kontaktas, 2011 m.
 • „O mano odisėja kaip nesibaigia, taip nesibaigia...“, informacinis leidinys Jonui Krivickui atminti, parengė: Daiva Norvaišaitė, Rimvydas Sruogis, Audronė Ganusauskienė, Rita Margevičienė. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011 m.
 • „Juliaus Janonio gimnazija: ištakos ir dabartis“, Juliaus Janonio gimnazijos 160 - mečiui. Leidinį sudarė: Diana Norvaišaitė, Rita Margevičienė, Rimvydas Sruogis, Audronė Ganusauskienė. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011 m.
 • Jonas Nekrašius. „Šiaulių berniukų gimnazijos biblioteka - pirmoji valstybinė biblioteka mieste.“ Šiauliai: Titnagas, 2011 m.
 • „Sužibti kartą lyg žvaigždė“, gimnazijos jaunųjų kūrėjų antologija. Leidinį sudarė: Daiva Norvaišaitė, Rimvydas Sruogis. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011 m.
 • „Gyvenimas JJG. Juliaus Janonio gimnazijos 2011–2012 m. m. metraštis.“ Šiauliai: UAB Ekspresyvus kontaktas, 2012 m.

Rėmėjai[taisyti]

Gimnazijos muziejų remia Australijos lietuviai Izolda Poželaitė-Davis ir Kazimieras Butkus. Taip pat prie gimnazijos muziejaus rėmimo prisidėjo Vladas Morkis (Australija), Kazys Daugėla (JAV), Petronėlė Orintaitė (JAV), Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (JAV), Vladas Kaupis, Bronius Siliūnas (JAV), papildę muziejaus fondus, parėmę materialiai, Saulius Sondeckis, Vladimiras Zubovas, Algirdas Musneckis, Lionė Budrevičienė, Vytenis Rimkus ir daugelis kitų.

Šaltiniai[taisyti]

 1. Juliaus Janonio gimnazija: ištakos ir dabartis. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011 m.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
 • Rimantas Lazdynas – autorius ir redaktorius – 100% (+8072-9=8063 wiki spaudos ženklai).