Telšių vyskupija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Žemaitijos vyskupas)
Jump to navigation Jump to search
Telšių vyskupija
Lituania - Diocesi di Telšiai.png
BZN Telsiai church 1 front 2.jpg
Pagrindinė bažnyčia – Šv. Antano Paduviečio katedra
Vyskupija įkurta1926 m.
VyskupasKęstutis Kėvalas
(nuo 2012 m.)
Dekanatų skaičius11

Telšių vyskupija – viena iš septynių Lietuvos vyskupijų. Įkurta 1926 m. balandžio 4 d.

Vyskupijos dekanatai[taisyti]

Vyskupijos istorija[taisyti]

Telšių vyskupijos kurija
Paminklinės lentos vyskupams Staugaičiui, Borisevičiui ir Ramanauskui
Vyskupo Pletkaus antkapinis paminklas

1417 m. spalio 24 d. Ldk Vytauto iniciatyva įsteigta Medininkų vyskupija (su centru Varniuose, tuomet vadintuose Medininkais), kuri ilgainiui tapo Žemaičių vyskupija.

Caro valdžia dar 1840 m. Žemaičių vyskupiją pavadino Telšių, tačiau primestas pavadinimas, buvęs oficialiu iki 1915 m., neprigijo. Steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją, Telšių vyskupija sudaryta iš vakarinės Žemaičių vyskupijos dalies. Šv. Antano Paduviečio (buvusi bernardinų) bažnyčia tapo katedra. Vyskupijai atiteko šie dekanatai: Alsėdžių, Kaltinėnų, Kuršėnų (be Gruzdžių parapijos su Šiupylių filija), Palangos, Rietavo, Sedos, Skuodo, Švėkšnos, Tauragės, Telšių, Varnių ir Viekšnių dekanatai. Taip pat prijungtos Šiluvos dekanato Kražių, Pakražančio ir Vaiguvos parapijos. Be to, įsteigta Klaipėdos prelatūra, kuri atskirta nuo Varmės vyskupijos ir pavesta administruoti Telšių vyskupui. Tie patys dekanatai palikti ir naujojoje Telšių vyskupijoje, kuriai priklausė 86 parapinės bažnyčios, 37 filijos ir 199 kunigai bei Klaipėdos prelatūros 4 bažnyčios ir 7 kunigai. Pirmuoju Telšių vyskupu paskirtas Justinas Staugaitis. Sudaryta kapitula (4 prelatai ir 4 kanauninkai).

1927 m. buvusiame bernardinų vienuolyne įsteigta kunigų seminarija. 1928 m. pastatytas jos 4 aukštų priestatas.

19281930 m. iškilo vyskupo rūmai. Katalikų veikimo centro ir kunigų rūpesčiu 19251940 m. Telšiuose ėjo katalikiškas savaitraštis „Žemaičių prietelius". 1928 m. įsigyta spaustuvė, kurią tvarkė vienuolės seserys vargdienės. 1939 m. vyskupijoje buvo 112 parapinių ir 30 filinių ar rektoratų bažnyčių, 238 kunigai, o Klaipėdos prelatūroje – 8 bažnyčios (6 parapinės), 11 kunigų. 1939 m. kovo 23 d. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Klaipėdos prelatūra prijungta prie Varmės vyskupijos. Po Antrojo pasaulinio karo vėl perduota Telšių vyskupijai.

1940 m. liepos mėn. raudonarmiečiai užėmė Telšių kunigų seminariją ir joje įkurdino karo ligoninę. Seminarijos bibliotekos knygos suneštos į katedros bažnyčios bokštą. Taip pat iš rūmų iškraustyti abu vyskupai, kurija. 1941 m. okupacinė SSRS valdžia uždarė 3 vyskupijos bažnyčias: Mažeikių (medinę), Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčią ir Sartininkų Šv. Jurgio bažnyčią. Vokietijai okupavus Lietuvą, kunigų seminarijai leista veikti. 1944 m. vėl uždaryta bolševikų. Vokietijos okupacijos metais pastatytos 2 naujos bažnyčios. 1941 m. prasidėjus karui, sudegė Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo, Kražių ir Nemakščių Švč. Trejybės medinės bažnyčios. 1944 m. sudegė Jokūbavo, Pajūrio (Tauragės rajonas), Vegerių medinės, susprogdinta Laižuvos mūrinė bažnyčios. Neleidus atstatyti bažnyčių, panaikintos Pajūrio ir Vegerių parapijos.

1948 m. uždaryti visi vienuolynai ir dalis bažnytėlių. Apskritai pokario metais uždarytos 2 parapinės bažnyčios ir 2 fllijos. 1946 m. vasario 5 d. suimtas Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius, o gruodžio mėn. ir vyskupas Pranciškus Ramanauskas. Vyskupas Vincentas Borisevičius sušaudytas, o Pranciškus Ramanauskas nuteistas 25 m. pataisos darbų. Vyskupijos valdytojas Justinas Juodaitis 1949 m. irgi suimtas, nuteistas 25 m. lagerio.

Pokario metais politkaliniais tapo apie 50 Telšių vyskupijos kunigų. 1946 m. suimtas kunigas Pranas Gustaitis sušaudytas, 6 mirė ar žuvo kalėjimuose bei lageriuose. Be to, valdžia keliems kunigams neleido eiti pareigų. 1948 m. saugumiečiai konfiskavo kunigų seminarijos biblioteką, saugotą katedros bokšte (išvežti 4 sunkvežimiai knygų). 1978 m. 38 Telšių vyskupijos parapijos buvo aptarnaujamos atvykstančių kunigų.

1992 m. pabaigoje vyskupijoje buvo 155 parapijos, tačiau 76 bažnyčios neturėjo nuolatinių kunigų. 1989 m. atkurta Telšių kunigų seminarija, įstojo 22 klierikai. 1991 m. gruodžio 24 d. panaikinta Klaipėdos prelatūra, o jos teritorija prijungta prie Telšių vyskupijos.

Vyskupijos vyskupai ir administratoriai[taisyti]

Vyskupas augziliaras[taisyti]

Parapijos[taisyti]

 1. Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapija – Tauragės dekanatas
 2. Akmenės Šv. Onos parapija – Akmenės dekanatas
 3. Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapija – Skuodo dekanatas
 4. Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 5. Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapija – Skuodo dekanatas
 6. Batakių Šv. Onos parapija – Tauragės dekanatas
 7. Baublių Šv. Kazimiero parapija – Palangos dekanatas
 8. Beržoro Šv. vysk. Stanislovo bažnyčia – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 9. Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija – Palangos dekanatas
 10. Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija – Palangos dekanatas
 11. Dauginių Šv. vysk. Stanislovo parapija – Mažeikių dekanatas
 12. Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija – Tauragės dekanatas
 13. Degaičių Šv. Petro ir Pauliaus parapija – Telšių dekanatas
 14. Degučių Šv. Vincento Ferero parapija – Šilutės dekanatas
 15. Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapija – Šilalės dekanatas
 16. Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapija – Telšių dekanatas
 17. Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus parapija – Gargždų dekanatas
 18. Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies parapija – Telšių dekanatas
 19. Gardamo Šv. Roko parapija – Šilutės dekanatas
 20. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapija – Gargždų dekanatas
 21. Gaurės Šv. arkangelo Mykolo parapija – Tauragės dekanatas
 22. Gegrėnų Jėzaus Nazariečio parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 23. Gintališkės Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 24. Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės parapija – Šilalės dekanatas
 25. Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko parapija – Palangos dekanatas
 26. Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija – Skuodo dekanatas
 27. Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo parapija – Telšių dekanatas
 28. Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos parapija – Palangos dekanatas
 29. Judrėnų Šv. Antano Paduviečio parapija – Gargždų dekanatas
 30. Juknaičių Šv. Jono Krikštytojo parapija – Šilutės dekanatas
 31. Juodkrantės parapija – Klaipėdos dekanatas
 32. Kalnalio Šv. Lauryno parapija – Palangos dekanatas
 33. Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija – Šilalės dekanatas
 34. Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 35. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija – Palangos dekanatas
 36. Katyčių Švč. Mergelės Marijos globos parapija – Šlutės dekanatas
 37. Kaukolikų šv. Anzgaro parapija – Skuodo dekanatas
 38. Kaunatavos Dievo Apvaizdos parapija – Telšių dekanatas
 39. Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus parapija – Šilutės dekanatas
 40. Kivylių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija – Akmenės dekanatas
 41. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija – Klaipėdos dekanatas
 42. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija – Klaipėdos dekanatas
 43. Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija – Klaipėdos dekanatas
 44. Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija – Klaipėdos dekanatas
 45. Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės parapija – Klaipėdos dekanatas
 46. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje – Klaipėdos dekanatas
 47. Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija – Akmenės dekanatas
 48. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija – Palangos dekanatas
 49. Kretingalės parapija – Palangos dekanatas
 50. Kruopių Šv. Onos parapija – Akmenės dekanatas
 51. Kulių Šv. vysk. Stanislovo parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 52. Kūlupėnų Šv. Motiejaus parapija – ... dekanatas
 53. Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija – Šilalės dekanatas
 54. Laižuvos Švč. Trejybės parapija – Mažeikių dekanatas
 55. Lauko Sodos Šv. Joakimo parapija – Telšių dekanatas
 56. Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija – Šilalės dekanatas
 57. Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus parapija – Palangos dekanatas
 58. Leckavos Šv. Lauryno parapija – Mažeikių dekanatas
 59. Lenkimų Šv. Onos parapija – Skuodo dekanatas
 60. Lieplaukės Šv. Jurgio parapija – Telšių dekanatas
 61. Lomių Kristaus Atsimainymo parapija – Tauragės dekanatas
 62. Luokės Visų Šventųjų parapija – Telšių dekanatas
 63. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija – Mažeikių dekanatas
 64. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija – Mažeikių dekanatas
 65. Medingėnų Švč. Trejybės parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 66. Mikoliškių Šv. Juozapo parapija – Palangos dekanatas
 67. Mitkaičių Švč. M. Marijos parapija – Telšių dekanatas
 68. Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo parapija – Skuodo dekanatas
 69. Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapija – Akmenės dekanatas
 70. Nemakščių Švč. Trejybės parapija – Tauragės dekanatas
 71. Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija – Telšių dekanatas
 72. Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapija – Telšių dekanatas
 73. Nidos Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija – Klaipėdos dekanatas
 74. Notėnų Šv. kankinės Kotrynos parapija – Skuodo dekanatas
 75. Pagėgių Šv. Kryžiaus parapija – Šilutės dekanatas
 76. Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija – Tauragės dekanatas
 77. Pajūralio Šv. Joakimo parapija – Šilalės dekanatas
 78. Pajūrio Švč. Trejybės parapija – Šilalės dekanatas
 79. Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 80. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija – Palangos dekanatas
 81. Papilės Šv. Juozapo parapija – Akmenės dekanatas
 82. Pašaltuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija – Tauragės dekanatas
 83. Pavandenės Šv. Onos parapija – Telšių dekanatas
 84. Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapija – Mažeikių dekanatas
 85. Pikelių Švč. Trejybės parapija – Mažeikių dekanatas
 86. Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 87. Plikių Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapija – Gargždų dekanatas
 88. Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 89. Požerės Kristaus Atsimainymo parapija – Šilalės dekanatas
 90. Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija – Gargždų dekanatas
 91. Renavo Šv. Izidoriaus parapija – Mažeikių dekanatas
 92. Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 93. Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo parapija – Šilutės dekanatas
 94. Rubikų Šv. Roko parapija – Mažeikių dekanatas
 95. Rukų Šv. Antano Paduviečio parapija – Šilutės dekanatas
 96. Rusnės Šv. Juozapo parapija – Šilutės dekanatas
 97. Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija – Palangos dekanatas
 98. Sartininkų Šv. Jurgio parapija – Tauragės dekanatas
 99. Saugų Šv. Kazimiero parapija – Šilutės dekanatas
 100. Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija – Mažeikių dekanatas
 101. Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia – Mažeikių dekanatas
 102. Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapija – Tauragės dekanatas
 103. Skuodo Švč. Trejybės parapija – Skuodo dekanatas
 104. Slengių (Gindulių) parapija – Gargždų dekanatas
 105. Smalininkų Šv. Juozapo parapija – Tauragės dekanatas
 106. Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 107. Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 108. Stemplių Šv. Aloyzo parapija – Šilutės dekanatas
 109. Šateikių Šv. evangelisto Morkaus parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 110. Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapija – Skuodo dekanatas
 111. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapija – Akmenės dekanatas
 112. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija – Šilalės dekanatas
 113. Šilutės Šv. Kryžiaus parapija – Šilutės dekanatas
 114. Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės parapija – Palangos dekanatas
 115. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapija – Šilutės dekanatas
 116. Tauragės Švč. Trejybės parapija – Tauragės dekanatas
 117. Telšių katedra ir Šv. Antano Paduviečio parapija – Telšių dekanatas
 118. Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija (Telšių mažoji)  – Telšių dekanatas
 119. Tenenių Šv. Barboros parapija – Šilalės dekanatas
 120. Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapija – Mažeikių dekanatas
 121. Tryškių Švč. Trejybės parapija – Telšių dekanatas
 122. Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus parapija – Palangos dekanatas
 123. Tūbinių Dievo Apvaizdos parapija – Šilalės dekanatas
 124. Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 125. Ubiškės Šv. Angelų Sargų parapija – Telšių dekanatas
 126. Ukrinų Šv. Antano Paduviečio parapija – Mažeikių dekanatas
 127. Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija (Šilalės r.) – Šilalės dekanatas
 128. Upynos Šv. Jono Labdario parapija (Telšių r.) – Telšių dekanatas
 129. Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija – Šilutės dekanatas
 130. Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapija – Mažeikių dekanatas
 131. Vaičaičių Šv. Onos parapija – Skuodo dekanatas
 132. Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapija – Šilutės dekanatas
 133. Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija – Tauragės dekanatas
 134. Varlaukio Švč. Trejybės parapija – Tauragės dekanatas
 135. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija (ir buvusi katedra) – Telšių dekanatas
 136. Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia – Telšių dekanatas
 137. Varsėdžių Šv. Roko parapija – Šilalės dekanatas
 138. Vegerių Šv. Jurgio parapija – Akmenės dekanatas
 139. Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija – Gargždų dekanatas
 140. Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija – Akmenės dekanatas
 141. Vėžaičių Šv. Kazimiero šventovė ir parapija – Gargždų dekanatas
 142. Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos parapija – Telšių dekanatas
 143. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapija – Mažeikių dekanatas
 144. Viešvėnų Švč. Trejybės parapija – Telšių dekanatas
 145. Viešvilės Kristaus Atsimainymo parapija – Tauragės dekanatas
 146. Vilkyčių Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija – Šilutės dekanatas
 147. Vilkyškių Šv. Onos parapija – Šilutės dekanatas
 148. Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija  – Palangos dekanatas
 149. Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo parapija – Telšių dekanatas
 150. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, šventovė ir parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 151. Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo parapija – Šilutės dekanatas
 152. Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija – Mažeikių dekanatas
 153. Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapija – Mažeikių dekanatas
 154. Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija – Tauragės dekanatas
 155. Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija – Žemaičių Kalvarijos dekanatas
 156. Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija – Šilalės dekanatas
 157. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje – Klaipėdos dekanatas

Šaltiniai[taisyti]


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+32-0=32 wiki spaudos ženklai).