2008 m. Tautos fondo paskirstymai

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  2008 m. Tautos fondo paskirstymai - viso $102,850
  Buvo prašyta - $344,976

  ● $ 20,000 - parama Rytų Lietuvos mokykloms, Tautos Fondo Lietuvos atstovybė, dr. Napaleonas Kitkauskas

  ● $ 16,000 - projektui „Jaunimui – tautinius idealus, demokratijos pamokas ir dorovę“, "Valstiečių laikraštis" "Tėviškės šviesa", Skaržinskas, Česlovas

  ● $ 15,000 - ALTas, paremti JBANC ir ALTos veiklą, Kuprys Saulius

  ● $ 5,000 - A.P.P.L.E., mokytojų kursai vasaros metu Lietuvoje, Marijošienė Aldona

  ● $ 4,000 - Tautos Fondo projektas, tęsti projektą aprūpinti Lietuvos mokyklas istorijos knygomis, kurios nušviečia tikrąją Lietuvos pasipriešinimo istoriją, Šomkaitė, dr. Rožė

  ● $ 4,000 - kuprinės, TF valdybos projektas aprūpinti Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų pradinukus kuprinėmis su mokyklinėmis priemonėmis Iš Sidrio fondo, Kumpikas, dr. Giedrė

  ● $ 4,000 - knygos „Komunizmą į tarptautinį tribunolą“ išleidimui, Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondas, Miliauskas Vytas

  ● $ 3,000 - Liet. Pol. Kal. ir tremt. sąjunga, Partizanų Tauro apygardos Birutės rinktinės bunkerio atnaujinimui ir koplytėlės pastatymui, Lukša Antanas

  ● $ 3,000 - Mažosios Lietuvos Fondas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 tomui Iš Norkūno palikimo, Trumpjonas Vilius

  ● $ 3,000 - Neringos stovykla, paremti vadovų atvežimą iš Lietuvos, Kupčinskaitė Dainora

  ● $ 3,000 - Lietuvos Skautija, projektas „Praeitis dabarčiai“, vadovė: Ieva Leiputė

  ● $ 2,000 - Lietuvos skautų sąjunga, paremti 90 metų skautijos jubiliejų paminėti Tautinę stovyklą prie Trakų, Šarėjus, Valentinas

  ● $ 2,000 - Zarasų Švc. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos veiklai, Kavaliauskas, kun. Remigijus

  ● $ 2,000 - Lietuvos katalikų mokslo akademija, LKMA veiklos gerinimui, Subačius Paulius

  ● $ 1,000 - Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia, jaunimo stovyklos organizavimas, vadovas diakonas Saulius Bužauskas

  ● $ 1,000 - Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla, Organizuoti prasmingą vasaros atostogų praleidimą, ekskursijos ir kt., Regina Žvirblienė

  ● $ 1,000 - Jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas , Lietuvos jaunimo organizacinė taryba (Misija-Sibiras), Marcinkus Arnas

  ● $ 1,000 - VŠĮ „Vorutos“ fondas, Lietuvos istorijos žinių populiarinimas, Virvičienė Aušra

  ● $ 1,000 - „Vilnijos“ draugija, plėtoti lietuvių švietimą rytiniame pakraštyje ir užribyje, Gečiauskas Evaldas

  ● $ 1,000 - "Lietuvių godos", leisti vienintelį lietuvišką laikraštį Gudijos lietuviams, Šaknienė, Marijona

  ● $ 1,000 - Laikraštis „Kregždutė“, leidybą bei platinimas, Šiugždienė Livija

  ● $ 1,000 - New York'o Lietuvių klubo radijas, Kumpikas, dr. Giedrė

  ● $ 1,000 - Laikraštis „XXI amžius“, Šiugždienė Livija

  ● $ 900 - Labdaros ir paramos fondas "Baltasis balandis", Širvinskienė Aldona

  ● $ 700 - Karaliaučiaus krašto lietuvių leidinys „Aušra“, Vasiliauskienė Vanda

  ● $ 500 - Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė (Atstovybė Lietuvoje), Karaliaučiaus krašto vaikų ir jaunimo folklorinių ansamblių dalyvavimas „Skambantys kankleliai" Iš Norkūno palikimo, Sigitas Šamborskis, VŠĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės direktorius

  ● $ 500 - Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė, Surengti jubiliejinį renginių ciklą iš Tilžės sklidusiai lietuvybei paminėti Iš Norkūno palikimo, Sigitas Šamborskis, VŠĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės direktorius

  ● $ 500 - Projektui – A.Maceina, kun. S.Yla ir A.Damušis: vakarų civilizacijos ir krikščioniškosios kultūros puoselėtojai, Ateitininkų fed., Vilniaus krašto ateitininkų vietovė, Mieželis Paulius

  ● $ 500 - Ateitininkų Federacija, Telšių Apskrities Centras, Ugdyti jaunime pilietiškumo ir tautiškumo kompetenciją ir būtiną dalyvavimą nuolat kintančios visuomenės gyvenime, Auryla Paulius

  ● $ 500 - Ateitininkų fed. Moksleivių ateitininkų sąjunga, Siekiama gilinti moksleivių sąmoningumą patriotiškoje, katalikiškoje pasaulėžiūroje, Baltušytė Vita

  ● $ 500 - Vilniaus krašto ateitininkų vietovė, organizuoti keliaujančią stovyklą ateitininkų pažinimo, lavinimosi ir tikėjimo poreikiams tenkinti, Lina Navickaitė

  ● $ 500 - Lietuvos "Maironiečių" draugija, laikraščtis „Sandrava, plėsti vaikų ir jaunimo akiratį, propaguoti Maironio idealus

  ● $ 500 - Lietuvos istorijos institutas, paminėti 145-ąsias 1863 m. sukilimo metines, dr. Prašmantaitė Aldona

  ● $ 500 - Anykščių vaižgantiečių klubas "Pragiedrulys", paremti vaižgantiečių veiklą, Bagdonas, Vytautas

  ● $ 500 - Ateitininkų fed. Kauno sk., Aukštoji mokykla – studentų vienybės kalvė“, Arvydas Raskilas

  ● $ 500 - Laikraščio „Ateitis“ leidybai, „Ateities“ redaktorė Reda Sopronaitė

  ● $ 500 - Valiušaitytė, Marija Mėta, stipendija

  ● $ 250 - Kačerauskaitė, Rugilė, stipendija

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius – 100% (+5077-0=5077 wiki spaudos ženklai).