Alfonsas Šešplaukis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Alfonsas Šešplaukis
Alfonsas Šešplaukis.jpg

Gimė 1909 m. rugsėjo 10 d.

Veikla
JAV lietuvis, pedagogas, poetas, vertėjas, kritikas, filosofijos daktaras (1949 m.)

Alfonsas Šešplaukis (Tyruolis; 1909 m. rugsėjo 10 d. Linkuvoje, Šiaulių aps. – ) – JAV lietuvis, pedagogas, poetas, vertėjas, kritikas, filosofijos daktaras (1949 m.).

Gyvenimo kelias[taisyti]

1928 m. baigęs Linkuvos gimnaziją, Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo germanistiką ir lietuvių filologiją. 1933 m. baigęs Vytauto Didžiojo universitetą, mokytojavo Kauno jėzuitų gimnazijoje, 19341937 m. Marijampolės marijonų gimnazijoje, 19371944 m. Šiaulių berniukų gimnazijoje. 19281931 m. ir 19431944 m. buvo Lietuvos radiofono bendradarbis.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Iš Austrijos persikėlė į Vokietiją. Kempteno stovykloje su kitais įsteigė gimnaziją ir 19451948 m. joje mokytojavo. Innsbruko universitete, Austrija, už disertaciją apie J. G. Herderį ir baltų tautas gavo daktaro laipsnį.

Į JAV persikėlė 1949. Apsigyveno Čikagoje, Ilinojaus valstija, 19511964 m. gyveno Niujorke. Dėstė Šv. Pranciškaus koledže ir studijavo bibliografiją Kolumbijos universitete, Niujorko valstija. Ten pat 19521960 m. dėstė lietuvių kalbą. 19541956 m. ir Maironio lituanistinės mokyklos Brooklyne, Niujorko valstija, mokytojas.

19641978 m. dėstė ir dirbo bibliografinį darbą Notre Dame universitete, Indianos valstija. Nuo 1978 m. gyvena Čikagoje. Spaudoje bendradarbiauti pradėjo 1925 m. (dažn. A. Tyruolio slap.).

Rašė eilėraščius, spausdino vertimus „Ateities spinduliuose“, „Šaltinyje“, „Naujojoje romuvoje“, „XX amžiuje“, „Židinyje“ ir kt. Buvo „Ryto“, „Alguvos baro“ redakcijų narys.

Išleido poezijos knygą:

 • Vyturėlis (1927 m.),
 • Pavasario saulėj (1935 m.),
 • Kelionė (1950 m.),
 • Metų vingiai (rinktinė 1963 m., II leid. 1993 m. Kaune),
 • Šiapus ir anapus saulės (1989 m.),
 • sonetų rinkinius: Laukų liepsnos (1954 m.),
 • Sacra via (1961 m.),
 • Diemedžio paunksmėje (1974 m.).

Poezijoje ryšku tėvynės ilgesys, jai būdinga klasikinis ketureilis. Išleido J. W. Gothe, W. Shakespeare, Dante, Novalio, F. Schillerio, R. Tagorės (epigramų rinkinius Paklydę paukščiai 1998 m. Kaune, Lietuvių rašytojų draugijos premija) poezijos vertimų knygų.

Išvertė B. Bjėirnsono, H. Federerio, W. Scotto, P. Dėirflerio prozos kūrinių, psichologinių veikalų.

Parengė poezijos antologijas:

 • Marijos žemė (1958 m.),
 • Marijos žiedai (1993 m.),
 • Nemarioji žemė (Lietuva pasaulinėje poezijoje 1970 m., II leid. 1992 m. Kaune),
 • Žvaigždynų sonatos (ei!. apie M. K. Čiurlionį),
 • Vainikas, kryžius, lelija (1984 m.).

Parašė mokslinių straipsnių, knygų recenzijų, studijų.

Lietuvoje išleido:

 • Lietuva pasaulinėje literatūroje (1985 m., II leid. 1995 m. Kaune),
 • J. G. Herderis ir baltų tautos (1995 m.),
 • Pirmoji lietuviška knyga naujųjų tyrinėjimų šviesoje (1997 m.),
 • literatūros kritikos rinkinius: Lietuvių ir pasaulinės literatūros baruose (2 d., 19942000 m.),
 • Pažintis su rašytojais ir knygomis (2 d. 19951997 m.).

Parengė:

 • Vokiškai lietuvišką ir lietuviškai vokišką žodyną (1941 m.),
 • Vokiečių kalbos skaitymus (1947 m.),
 • Vokiečių kalbos vadovėlį (1948 m.),
 • Pratiminę lietuvių kalbos gramatiką (1954 m., II leid. 1958 m., III leid. 1962 m.),
 • Record Course in Lithuanian (1959 m.),
 • skaitinių knygą: Ten, kur Nemunas banguoja (1962 m.).

JAV bendradarbiavo „Aiduose“, „Drauge“, „Darbininke“, „Dirvoje“, „Lietuvių dienose“, „Tėviškės žiburiuose“, „Lituanus“, Lietuvių Enciklopedijoje, Der groβe Brockhaus, Gutenberg Jahrbuch. Lietuvių rašytojų draugijos (nuo 1998 m. valdybos narys), Lietuvių žurnalistų sąjungos, Lietuvių katalikų mokslų akademijos, Kultūros instituto narys. 19531955 m. JAV Lietuvių bendruomenės Niujorko skyriaus Švietimo tarybos narys.

Šaltiniai[taisyti]


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5356-0=5356 wiki spaudos ženklai).