Australijos lietuvių bendruomenė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigacija, paiešką
Australijos lietuvių bendruomenė
Įkurta 1950 m.
Vadovai Andrius Vaitiekūnas, pirmininkas
Aptarnaujama teritorija Australija
Adresas ...
Tinklalapis austlb.org
El. paštas andrew.vaitiekunas@bigpond.com

Australijos lietuviai enciklopediškai[taisyti]

Australijos lietuvių bendruomenė[taisyti]

Australijos lietuvių bendruomenė (Australian Lithuanian Community, ALB) – Australijoje veikianti lietuvių visuomeninė organizacija, vienijanti lietuvius, gyvenančius Australijoje, juridiškai įregistruota Australijoje kompanijų registre kaip ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal savo įstatus ir Australijos įstatymus.

Tikslai, vizija, misija ir uždaviniai[taisyti]

ALB siekia burti po visą Australiją pasklidusius lietuvius bendriems užmojams ir bendravimui tarpusavyje. Taip pat išlaikyti tautiškumą, skatinti lietuvių kalbos vartojimą ir jos mokymąsi, puoselėti lietuvišką auklėjimą bei lavinimąsi, nepamiršti tėvynės tradicijų, steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes, bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą; ruošti studijų dienas, parodas ir kitus kultūros renginius vietos, krašto ir visos Australijos mastu.

ALB taip siekia atstovauti Australijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose, rūpintis pagalbos reikalingais tautiečiais, ypač naujai atvykstančiais į Australiją; skatinti lietuvių-australų bendradarbiavimą kultūrinėje srityje; skleisti žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamajame krašte. Taip pat padėti Lietuvai, atitinkamai įtakojant krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuomonę, elgesį.

Narystė[taisyti]

Bendruomenės nariais gali būti bet kurios tautybės ir pilietybės, sulaukę 18 metų amžiaus asmenys, kurie pripažįsta Lietuvos tautinį identitetą (tapatumą), kurie puoselėja Lietuvių kalbą, dalyvauja bendruomenės veikloje ir kurie sutinka su Įstatų tikslais.

Veiklos sritys ir kryptys[taisyti]

VLB veikla vyksta pagal ... m. patvirtintus įstatus >> Įstatai

Veiklos organizavimas[taisyti]

 • Lituanistinės mokyklos
 • Bibliotekos
 • Lietuviškų švenčių ir įvykių minėjimas
 • Lietuviškos kultūros populiarinimas (koncertai, parodos ir renginiai)
 • Sporto organizavimas

Leidiniai[taisyti]

 • ...

Pagrindiniai ALB darbai[taisyti]

 • Bendruomenės būrimas
 • Informacijos sklaida
 • Lietuviški proginiai renginiai
 • Kultūrinė veikla
 • Sportinė veikla
 • Ryšių su LT ir JK organizacijomis palaikymas
 • Socialinė parama

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

VLB valdymo organai yra:
- Konferencija
- Taryba, sudaryta iš 15 narių, renkama 3 m. kadencijai
- Valdyba, sudaryta iš 6 narių
- Pirmininkas, ren­ka­mas 1 m. ka­den­ci­jai.

Apylinkės[taisyti]

2017 m. ALB sudaro 10 regionų bendruomenių (apylinkių):

 • Adelaidė - Lietuvių Namai, 6 Eastry Street, Norwood
 • Brisbenas - Lietuvių Namai, 49 Gladstone Road, Highgate Hill
 • Džilongas - Lietuvių Namai, Pettitt Park Hall, Bell Post Hill
 • Hobartas - Lietuvių Namai, 59 Sixth Avenue, Moonah West, TAS 7009
 • Kanbera - Lietuvių Namai, Hackett Community Center, 114 Maitland Street, Hackett
 • Gold Kostas - seniūnija, 126/2 Dutton Street, Coolangatta, QLD 4225
 • Launčestonas - Lietuvių Namai
 • Melburnas - Lietuvių Namai, 44 Errol Street, North Melbourne
 • Pertas - Lietuvių Namai, 56 Tweeddale Road, Applecross, WA 6153
 • Sidnėjus - Lietuvių Namai, 16-20 Meredith St, Bankstown, NSW 2200

ALB mokyklos[taisyti]

...

Veiklos istorija[taisyti]

Australijos lietuvių bendruomenė įkurta 1950 m. reorganizavus 1929 m. Sidnėjuje įkurtą Australijos lietuvių draugiją. 1958 m. priimti Australijos lietuvių bendruomenės nuostatai.

Iki 1970 m. Krašto valdybos būstinė buvo Sidnėjuje, nuo 1971 m. paeiliui – Adelaidėje, Melburne ir Sidnėjuje, 19911992 m. Kanberoje.

Bendruomenės apylinkėse slaptu balsavimu renkami atstovai į Krašto tarybą. Tarybos suvažiavimai vyksta kas dveji metai paeiliui Adelaidėje, Melburne, Sidnėjuje, tik 1984 m. vyko Kanberoje, 1998 m. Džilonge. Suvažiavimo metu vyksta ir Australijos lietuvių dienos, rengiamos nuo 1960 m.

Prie Australijos lietuvių bendruomenės Melburne veikia Australijos lietuvių fondas.

1973 m. įkurta Australijos lietuvių kultūros taryba.

Nuo 1988 m. Adelaidėje veikia Australijos lietuvių bendruomenės archyvas, Sidnėjuje – Australijos lietuvių bendruomenė spaudos sąjunga, kuri leidžia savaitraštį „Mūsų pastogė“.

Australijos lietuvių bendruomenei priklauso ir savarankiškos jaunimo, meno ir kitos organizacijos. Krašto valdyba išleido „Australijos lietuvių metraštį“ (t. 1. 1961 m., t. 2. 1983 m.).

Krašto Valdybos pirmininkai:

Nuoroodos, šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius – 60% (+3513-0=3513 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 42% (+2476-87=2389 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys

Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Vikipedijose
Google paieška
Spausdinti/eksportuoti