Balys Auginas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Balys Auginas
Balys Auginas.jpg

Gimė 1917 m. rugpjūčio 17 d.
Taline, Estija
Mirė 2001 m. gruodžio 10 d. (84 m.)
Clevelande, OH

Veikla
JAV lietuvis, poetas, visuomenininkas

Balys Auginas (Augustinavičius; 1917 m. rugpjūčio 17 d. Taline, Estija – † 2001 m. gruodžio 10 d. Clevelande, Ohajo valstija) – JAV lietuvis, poetas, visuomenininkas.

Gyvenimo kelias[taisyti]

1936 m. baigė Šiaulių gimnaziją.

1937-1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą, lituanistiką.

Nuo 1933 m. periodinėje spaudoje („Karyje“, „Trimite“, „Ateities spinduliuose“, „Mokslo dienose“, „Studente“) spausdino eilė­raščius, prozos kūrinius, feljetonus. Išleido poezijos rinkinį „Pamažu vis degu“ (1940 m.). Laimė­jęs konkursą, 1940-1944 m. dirbo Kauno radiofone diktoriumi.

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, mokytojavo Ravensburgo liet. gimnazijoje. 1945-1949 m. Ravensburgo lietuvių bendruomenės jaunimo sekcijos vicepirmininkas, jos sienlaikraščio „Vaivorykštė“ redaktorius. Buvo Lietuvių ansamblio ir P. Armono vadovaujamo vyrų kvarteto dalyvis, lietuvių dramos studijos aktorius. Bendradarbiavo laikraščiuose „Mūsų kelias“, „Aidai“.

1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Clevelande, Ohajo valstija. 1950 m. su J. Nasvyčiu įkūrė lietuvių radijo valandą „Tėvynės garsai“, iki 1967 buvo jos vedėjas, rengė programas (sukūrė radijo vaidinimų vaikams, montažų).

1950-1957 m. Čiurlionio ansamblio dainininkas ir skudutininkas. Bendradarbiavo „Dirvoje“, „Aiduose“, paskelbė straipsnių apie visuommeninį gyvenimą, kultūrą, literatūrą. Buvo Dirvos novelių konkurso žiuri komisijos narys, 1973-1987 m. pirmininkas.

Išleido eilėraščių rinkinius:

  • Paparčio vėduoklė (1956 m.),
  • Giesmės žydėji­mo metas (1979 m.),
  • Metaforų smuikas (1992 m.),
  • Kalė­dų paukštė (1995 m.).

Poezijoje vyrauja nostalgiški nuo tėvynės atskirto žmogaus išgyvenimai, aukštinamas gimtojo krašto gamtos grožis, reiškiamas rūpestis dėl tautos likimo ir tikėji­mas jos gyvastingumu, pabrėžiama žemiškojo ir amžinojo gyvenimo sąsaja. Kūryba pasižymi formos įvairove, grakščiu plastišku stiliumi, juose gausu stilizuotų folklorinių motyvų ir literatūrinių metaforų.

Aktyviai reiškė­si JAV lietuvių bendruomenės veikloje, organizavo kultūrinius renginius. Lietuvių karių veteranų sąjungos Ramovė Clevelando skyriaus narys, buvo jos valdybos narys, sekretorius.

Priklauso Lietuvos rašytojų draugijai.

Kaune išleido poezijos rinkinį:

  • Namų pašvaistė (2000 m.).

Šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3689-0=3689 wiki spaudos ženklai).