Buknaičių Henriko Nagio pagrindinė mokykla

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Buknaičių Henriko Nagio pagrindinė mokykla
Gyvenvietė: Buknaičiai
Uždaryta (prijungta): 2008 m.
Mokinių skaičius 83
Mokytojų skaičius 13

Mažeikių rajono Buknaičių Henriko Nagio pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Buknaičiuose (Mažeikių raj.), vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190173348. Steigėjas Mažeikių rajono savivaldybės taryba.

Istorija[taisyti]

XIX a. pab. Kontvainio sodyboje veikė slapta lietuviška mokykla (daraktorius Kazimieras Jagminas). 1920 m. įsteigta pirmoji pradinė mokykla. Ją išlaikė Mažeikių savivaldybė, mokytojams algas mokėjo Švietimo ministerija. Mokykla veikė J. Zubino, A. Norkaus, I. Smilgio (trumpą laiką) ir P. Gailiaus sodybose.

Pirmosios mokytojos – C. Jokupaitė ir B. Kontrimaitė, nuo 1923 metų pradeda mokytojauti Antanas Giniotis ir Antanas Kazlauskas. 1927 m. mokytoja Bronislava Paltarokaitė-Bukantienė, bet lapkričio 1 d. išvyko dirbti į Reivyčių pradinę mokyklą, o į jos vietą iš tos mokyklos buvo atkelta Marija Laucevičiūtė. 1932 m. mokyklą baigė 5, 1933 m. – 4, 1934 m. – 9 mokiniai.

1933 m. mokykla buvo perkelta į naują dviaukštį raudonų plytų pastatą, priklausiusį valsčiaus viršaičiui Augustui Venckui. Pirmame aukšte gyveno šeimininkai Venckai. Klasė įkurdinta antrame aukšte, čia buvo rūbinė, kuri paversta skaitykla, o mokytojai atiteko dviejų kambarių butas su virtuve. Mokytojos virtuvę dažnai panaudodavo mokyklos ir mokinių reikalams. Buknaičių komplekte mokėsi 65 mokiniai. Veikė rankdarbių ir meno saviveiklos būreliai. Mokyklos bibliotekėlėje buvo apie 100 knygų.

Mokykla turėjo kelis komplektus: Buknaičių (Venckaus sodyba), Knabikų (Gailienės sodyba, mokytoja Elžbieta Karvelytė), Kabaldikų (Kryžanausko sodyba, mokytoja Juzefa Kontenytė-Lauraitienė). 1934 m. mokyklai vadovavo Rozalija Juočerytė-Spingienė, kuri buvo pradėjusi kurti kraštotyros kampelį, organizavo jaunimo vakarus ir skaitė paskaitas apie elgesio kultūrą ir higieną.

1935 m. mokykla pavadinta pradine, mokytoja 1935 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Julija Janišauskaitė (dirbo iki 1944 m., pasitraukė į Vakarus). Tikybą dėstė kunigas S. Budvytis, po to J. Pletkus.

Knabikų pradinėje mokykloje (Gailienės ūkyje) dirbo šie mokytojai: A. Abromaitytė, Kostas Šiaulys, Jadvyga Krankalytė, Anelė Valatkienė, K. Strazdauskas, Marija Misiukevičienė, Kabaldikų - Danutė Paltarokaitė, Aldona Sabanskytė. Knabikų ir Kabaldikų komplektuose mokydavosi apie 30-35 mokinius. Mokiniai baigę ktvirtą klasė turėjo laikyti egzaminus.

Karo metais Buknaičių pradinėje mokykloje veikė vokiečių karo lauko paštas, bet ji dirbo. Karo metu J. Janišauskaitė vienus metus mokė ir penktąją klasę, nes tėvai bijojo savo vaikus leisti mokytis į Mažeikius į penktąją klasę, nes vokiečiai gaudydavo didesniuosius mokinius darbams. Tą penktą klasę lankė trys mokiniai iš Knabikų mokyklos, du iš Kabaldikų komplekto ir du iš Buknaičių.

Karo pabaigoje Buknaičių komplekte vienus metus veikė vakariniai kursai nebaigusiems prad. mokyklos. Kursus lankė 15-20 vyresnio jaunimo ir suaugusiųjų. Lietuvių kalbos mokė J. Janišauskaitė, rusų k. - Juozas Jablunskis. 1945 m. pirmoji klasė buvo Keršienės ūkyje, mokė mokytojas Molis.

1949 m. atidaryta penktoji klasė, jos auklėtoja Bronė Beržinskaitė. Mokyklos direktore dirbo Danutė Taurinskaitė, mokytojavo Bronė Beržinskaitė, Danutė Srigūnaitė–Labžentienė. 1950 m. atidaryta šešta klasė.

1951 m. mokykla tapo septynmetė, jai 10 metų vadovavo Bronė Samaitė–Ratininkienė. Per tą laikotarpį mokytojų būrį papildo O. Jurkšaitė, V. Puzinas, O. ir A. Borisai, 1952 m. - Stasė Puzinienė, Lucienė, 1953 m. - F. Mišeikienė, Antanas Ratininkas, A. Niemčauskas, A. Stonytė. 1959-1960 m.m. mokytojų kolektyve pradėjo dirbti Jovita Pociutė (ji vadovavo mokyklos ir kolūkio meno saviveiklai, dirbo pradinėse klasėse) ir Milda Vaitiekutė.

1961 m. mokyklai pradėjo vadovauti Filomena Mišeikienė. Nuo 1963 metų reorganizuota į aštuonmetę. 1964 m. išleista pirmoji VIII klasės laida – 10 mokinių (klasės auklėtoja Stefa Saltonienė). Tais metais mokykloje dirbo šie mokytojai: Jukūnienė, Vaičiuvienė, A.Poškus, K.Strazdauskas. 1964-1965 m.m. mokyklą baigė 18 mokinių. 1965-1966 m.m. į mokytojų kolektyvą įsijungė A. Mėlynienė. 1968-1969 m.m. į mokyklą atvyko dirbti mokytojai O. Juškienė, Jovita Pociutė ir S. Poškevičiūtė. Tais metais buvo gabi mokinė Vida Prazauskaitė, kuri apdovanota kelialapiu į Arteką.

1977-1978 m.m. mokėsi 127, 1980-1981 m.m. - 100 mokinių. 1982-1989 m. į mokytojų kolektyvą atvyko dirbti mokytojai Z. Majauskienė, V. Malūkas, I. Dulkienė, A. Knystautas. Nuo 1987 m. mokykla devynmetė, o nuo 1993 m. – pagrindinė. Nuo 1933 iki 1998 m. mokykla veikė Mažeikių valsčiaus viršaičio Augusto Venckaus name. Mokykloje jokių patogumų nėra, apšildymas krosnimis, kūrenama malkomis, vanduo semiamas iš šulinio. Antrame aukšte klasės pereinamos, nėra sporto salės.

1992 m. rudenį pradinių klasių mokiniai perkelti į Buknaičių kaimo lopšelio – darželio patalpas.

1998 m. sausio 27 d. Mažeikių rajono Tarybos sprendimu mokyklai suteiktas išeivijos poeto Henriko Nagio vardas, o nuo rugsėjo 1 d. vyresniųjų klasių mokiniai pradėjo mokytis naujame rekonstruotame pastate, kuriame buvo kolūkio kontora. 1998 m. dirbo šie mokytojai: R. Arbatauskienė (m-klos direktorė, dėstė istoriją), R. Dževečkienė (pavaduotoja, geografija), O. Juškienė (gamta, kūno kultūra, chemija), M. Muračiovienė (algebra, fizika; pirmoji mokykloje įgijusi vyr. matematikos mokytojo vardą 1995-1996 m.m.), Z. Majauskienė (rusų k., etika, biologija), V. Malūkas (lietuvių k.), Z. Alimienė (muzika), T. Damulienė (dailė, darbai), V. Knystautas (darbai), G. Mažeikaitė (anglų k.), A. Valantinienė (pradinių kl.), R. Polienė (pradinių kl.) ir V. Dimienė (prad. kl.). 1996-1997 m.m. mokykloje jau 8 mokytojams buvo suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Iki 2000 m. mokykloje dirbo 98 pedagogai, baigė apie 650 mokinių.

2008 m. rugsėjo 30 d. reorganizuota į Mažeikių Kalnėnų vidurinės mokyklos skyrių, o 2012 m. visai uždaryta.

Direktoriai[taisyti]

Nuorodos[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius (+7731-14=7717 wiki spaudos ženklai).
  • KS – redaktorius (+0-0=0 wiki spaudos ženklai).