Darbo partija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
<>
[[Vaizdas:<>.png|220px]]
Pirmininkas [[<>]]
Įkurta [[<>]] m.
Ideologija <>
Pozicija Centras
Narių skaičius <> (2020 m.)
Skyriai <>
Buveine Vilnius
Adresas <>
Telefonas 5-<>
Svetainė <>.lt www.<>.lt
El. paštas <>.lt info@<>.lt
Kodai Juridinio asmens: 195724474

"Darbo partija"

Tikslai ir uždaviniai[taisyti]

Veiklos nuostatos ir principai[taisyti]

Organizacinė struktūra[taisyti]

  3.1 Skyriai
  3.2 Frakcijos
  3.3 Jaunimo organizacijos
  3.4 Vadovybė

Veikla[taisyti]

Rinkimai[taisyti]

Istorija[taisyti]

Nuorodos, šaltiniai[taisyti]

{{ref}
Darbo partija
Dplogo.jpg
Pirmininkas Valentinas Mazuronis
Įkurta 2003 m. spalio 18 d.
Ideologija darbo
Narių skaičius 16.329
Skyriai 61
Buveine Vilnius
Adresas Ankštoji g. 3, LT-01109 Vilnius
Telefonas 5-210.7152
Svetainė www.darbopartija.lt
El. paštas info@darbopartija.lt
Kodai Juridinio asmens: 195725423

Darbo partija (DP) – Lietuvos centro politinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – sukurti stiprią, demokratiniais principais valdomą teisinę valstybę, pasiekusią aukštą ekonominės, socialinės, sveikatos ir kultūrinės raidos lygį.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Tikslai:

 • Demokratinės modernios visuomenės sukūrimas.
 • Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, jų apsauga ir gynimas. Nuosavybės neliečiamumo stiprinimas.
 • Visuomenės pastangų telkimas, siekiant Lietuvą įtvirtinti kaip demokratinę, modernios civilizacijos ir turtingą valstybę Europos Sąjungoje, NATO ir pasaulyje.
 • Nuosekli šalies vidaus politika, kuri leistų realiai užtikrinti visuomenės narių teisinę lygybę, asmens laisvę, saugumą ir atsakomybę, pagarbą šeimai, tradicijoms ir nuolatinį šalies visuomenės gerovės kūrimą.
 • Pasiaukojamas darbas Lietuvos žmonių gerovei.

Svarbiausi Darbo partijos uždaviniai:

 • sudaryti pagrindines sąlygas visuomenės įvairiapusei pažangai, stiprinant civilizacijos vertybes ir įtaką valstybės gyvenimui; kiekvienam žmogui sudaryti sąlygas dirbti bei saugiai, pasiturinčiai ir kultūringai gyventi;
 • pasiekti, kad kiekvienas pilietis turėtų pragyvenimo šaltinį, kiekvienas norintis, galintis ir gebantis galėtų turėti darbą arba verslą;
 • pasiekti, kad visos valdžios institucijos dirbtų visuomenės interesams realiai,o ne deklaratyviai, užtikrintų piliečių teisinę lygybę, asmens laisvę, atsakomybę, sveikatos, gyvybės bei turto apsaugą,vienodas galimybes naudotis mokslo ir kultūros pasiekimais, ugdant pagarbą šeimai, dvasinėms vertybėms, tautos tradicijoms ir valstybei.
 • ugdytu stiprų ir gausų visuomenės vidurinį socialinį sluoksnį, kuris suformuoja
 • stabilią demokratišką aplinką, palankią žmogaus teisėms ir laisvėms plėtotis,
 • rinkos dėsniams veikti bendros gerovės kūrino kryptimi.

Simboliai[taisyti]

Darbo partijos logotipas sudarytas iš tolumoje esančio saulės disko, kuris ryšių su visuomene ekspertų teigimu rodo perspektyvą, atspindi ateities siekius.

Veiklos principai[taisyti]

Darbo partija vadovaujasi įstatais patvirtintu 2012 m. gegužės 25 d. >> Įstatai

 • Savanoriškumo - į darbo partiją įstojama ir išstojama laisva valia.
 • Demokratiškumo - sprendimai Darbo partijoje priimami kolegialiai, daugumos nuomone.
 • Tolerancijos - pagarba priešingai nuomonei ir įsitikinimams.
 • Viešumo - partija yra atvira visuomenei, užtikrina veiklos viešumą.

Organizacinė struktūra[taisyti]

Aukščiausias Darbo partijos organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 2 metus yra partijos suvažiavimas. Suvažiavimą šaukia Partijos taryba.

Vadovauja Darbo partijai ir jai atstovauja santykiuose su Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijomis, Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis organizacijomis. Partijos pirmininkas yra Partijos vienasmenis valdymo organas.

Aukščiausias partijos organas, veikiantis tarp suvažiavimų yra Taryba. Ją renka partijos suvažiavimas 2 metų laikotarpiui.

Tarybos darbą organizuoja Prezidiumas, kurį išsirenka Taryba.

Kiti partijos organai: Kontrolės komisija, Etikos komisija, Partijos komitetai, partijos frakcija Lietuvos Respublikos Seime, Atsakingasis sekretorius, Iždininkas.

Mėnesinis partijos nario mokestis – 1 litas.

Skyriai[taisyti]

Teritorinė Darbo partijos sąranga grindžiama skirstymu į skyrius / filialus bei grupes ir pogrupius.

Partijos skyrius / filialas yra Partijos padalinys, steigiamas teritoriniu principu. Skyriai / filialai gali turėti grupes ir pogrupius teritoriniuose vienetuose (seniūnijų arba rinkiminių apylinkių teritorijose).

Visoje Lietuvoje veikia 61 DP skyrius (59 - Lietuvoje, 2 - užsienyje).

Vadovybė[taisyti]

Pirmininkas - Valentinas Mazuronis. Pavaduotojai - 5 asm, Prezidiumas - 36 asm., Taryba - 177 asm.

Veikla[taisyti]

- - - ...

Rinkimai[taisyti]

Darbo partijos pasiekimai rinkimuose:

Istorija[taisyti]

Steigiamajame suvažiavime buvo išrinkta partijos vadovybė, patvirtinti partijos veiklos prioritetai. Partijos pirmininku tapo Viktoras Uspaskichas, pavaduotojais – Viktoras Muntianas, Kėdainių rajono savivaldybės meras Žilvinas Padaiga.

2003 m. lapkričio 25 d., Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijoje buvo oficialiai įregistruota Darbo partija.

2004 m. kovo 20 d. įvyko pirmasis Darbo partijos suvažiavimas, kurio metu buvo pristatyta partijos programos įgyvendinimo strategija, Darbo partijos taryba, kandidatai į Lietuvos Respublikos bei Europos Parlamentą. Šio suvažiavimo metu buvo išrinktas trečiasis Darbo partijos pirmininko pavaduotojas socialinių mokslų daktaras Antanas Bosas.

Darbo partijos skyriuose yra įvairių sričių specialistai, konsultuojantys miesto ir jo apylinkių gyventojus bei padedantys išspręsti jiems aktualias problemas.

2004 m. liepos 4 d. įvyko antrasis Darbo partijos suvažiavimas. Jame patvirtintos partijos veiklos strateginės kryptys, priimtos partijos programos bei statuto pataisos. Suvažiavime dalyvavo virš 1200 partijos narių.

2004 m. gruodžio 10 d. Briuselyje įvykusiame steigiamajame Europos demokratų partijos kongrese Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich buvo išrinktas šios partijos viceprezidentu ir tarybos pirmininku.

2006 m. balandžio 30 d., iš partijos gretų pasitraukė septyni Seimo nariai, kurie susibūrė į naują Pilietinės demokratijos frakciją. Iš partijos pasitraukė ir vienas jos įkūrėjų Viktoras Muntianas, likęs eiti Seimo pirmininko pareigas.

2006 m. rugpjūčio 26 dieną vyko septintasis Darbo partijos suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas naujas Darbo partijos pirmininkas – Kęstutis Daukšys. Kartu su nauju pirmininku suvažiavimas patvirtino ir visą naują Darbo partijos vadovybę. Darbo partijos pirmininko pavaduotojais tapo Šarūnas Birutis, Antanas Bosas, Valentinas Bukauskas, Vytautas Gapšys, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė ir Jonas Pinskus.

2007 m. lapkričio 17 dieną aštuntajame DP suvažiavime partijos pirmininku buvo išrinktas partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskich. Partijos pirmininko pavaduotojais tapo Loreta Graužinienė, Antanas Bosas, Vydas Gedvilas, Jonas Pinskus, Ona Juknevičienė, Raimondas Mockeliūnas, Mečislovas Zasčiurinskas.

Vadovai[taisyti]

<> <> <> Nuo 20xx m. pirmininkas - Valentinas Mazuronis

Nuorodos, šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 58% (+5198-100=5098 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 53% (+4798-893=3905 wiki spaudos ženklai).