Enciklopedija:Autorių teisės

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Enciklopedija:Copyrights)
Forumai
Taisyklės ir susitarimai
Autorių teisės

Autorių teisės


 Wiki.png  Čia aprašytos Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) taisyklės, galiojančios visiems ELIP redaktoriams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui talpinamiems tekstams yra automatiškai taikomos autorinės teisės remiantis Berno konvencija. Turinio autorinės teisės Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui priklauso jos turinio kūrėjams - individualiems asmenims. Didžioji dalis tekstinės medžiagos ir daugelis iliustracijų platinami pagal dvigubą Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC-BY-SA) ir GNU Bendra Viešąja Licencijas (GFDL). Dalis teksto patalpinto Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui licencijuojama tiktai pagal CC-BY-SA arba suderinamą licenciją ir jiems netaikoma GFDL licencija; tokios nestandartinės licencijavimo sąlygos pažymimos puslapio apačioje, puslapio redagavimo istorijoje arba jo aptarimų puslapyje. Kiekvienas paveiksliukas turi savo puslapį, kuriame nurodytos konkrečiam paveiksliukui taikomos licencijos sąlygos.

Licencijos kuriomis Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui suteikia nemokamą galimybę naudotis savo turiniu galima palyginti su laisvajai programinei įrangai taikomomis sąlygomis. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui gali būti kopijuojama, redaguojama, ar platinama jei ir tik jei kopija yra platinama tokiomis pačiomis sąlygomis ir nurodoma panaudoto Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui straipsnio autorystė (daugeliu atveju užtenka nuorodos į straipsnį ir straipsnio autorių nurodymo). Taigi nukopijuotas Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui turinys išlieka laisvas remiantis savo pirmine licencija ir gali būti naudojamas, platinamas, redaguojamas nepriklausomai nuo kopiją padariusio asmens valios. Šis principas dar žinomas kaip copyleft atsvara standartiniams autorystės licencijoms.

Apibendrinant:

Angliškas CC-BY-SA ir GFDL licencijų tekstas yra vienintelis teisiškai privalomas susitarimas tarp turinio autorių ir Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui turinio vartotojų. Visas kitas tekstas tėra mūsų išvedžiojimai ir licencijų interpretavimas.

Naudotojų teisės ir pareigos

Tiesiogiai talpindami tekstą į Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui, jūs tuo pačiu sutinkate, kad jūsų sukurtas tekstas būtu platinamas remiantis CC-BY-SA ir GFDL licencijomis. Netekstinė media gali būti patalpinta remiantis daugeliu skirtingų licencijų, kurios suteikia galimybę laisvai modifikuoti ir platinti medžiagą. Plačiau skaitykite paveiksliukų naudojimo sąlygas žemiau.

Jei norite patalpinti tekstą kurį radote kitur arba esate bendraautorius, jūs tai galite padaryti tik jei tekstas yra platinamas remiantis CC-BY-SA arba suderinama licencija. Jums nereikia įsitikinti ar garantuoti, kad tekstas licencijuojamas pagal GFDL licenciją. Atkreipkite dėmesį, kad jūs negalite talpinti teksto kuris licencijuojamas išimtinai GFDL licencija, Kitais žodžiais, jūs galite talpinti tekstą jei šis (a) licencijuojamas CC-BY-SA ar suderinama licencija, (b) turi dvigubą GFDL ir CC-BY-SA ar suderinama licencijas. Jei jūs esate vienintelis teksto autorius jūs privalote talpinti tekstą pagal dvigubą CC-BY-SA ir GFDL licencijas.

Jei jūs esate anksčiau publikuoto teksto ar iliustracijos autorius ir norite pasidalinti savo autoriniu kūriniu su Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui licencijuojant medžiagą remiantis Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui naudojamomis licencijomis, jums gali tekti įrodyti savo autorystę. Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui nėra nustatyta griežtų autorystės nustatymo procedūrų ir daugeliu atveju jums pagelbės leidėjų tarybai priklausantys naudotojai.

Publikuodami savo medžiagą Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui jūs visais atvejais išsaugojate autorystę. Autoriaus teisės niekada neperleidžiamos Enciklopedijai Lietuvai ir pasauliui. Jūs galite publikuoti ar keisti licencijos sąlygas savo autoriniams darbams kaip tik norite. Tačiau jūs niekada negalite atšaukti ar pakeisti licencijavimo sąlygų kuriomis medžiaga buvo patalpinta į Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui; medžiagos kopijos išliks Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui tokiomis sąlygomis kuriomis ji buvo patalpinta iki to laiko kai jai sukaks senaties terminas ir medžiaga pasidarys viešo naudojimo (apie 70 metų po autoriaus mirties, priklausomai nuo konkrečios šalies įstatymų).

Autorinių darbų naudojimas

Tarptautiniais susitarimais visi kūrybinio proceso metu gauti darbai saugomi autorinėmis teisėmis, nebent jie tenkina viešo naudojimo sąlygas arba autorius sąmoningai atsisako autorystės. Autoriai talpindami medžiagą į Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui suteikia teisę naudotis autoriniais darbais. Kai kuriais atvejais autorinėmis teisėmis apsaugoti darbai gali būti naudojami be tiesioginio leidimo (plačiau skaitykite Fair Use straipsnyje, kada ir kokiomis sąlygomis tokia medžiaga gali būti naudojama). Tačiau pagrindinis Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui tikslas - laisvai naudojamas turinys, tad medžiagai talpinamai remiantis CC-BY-SA ir GFDL licencijomis visada suteikiama pirmenybė.

Norėdami patalpinti medžiagą (tame tarpe ir tekstą) kurio autoriumi nesate ir jei šiai medžiagai negali būti taikomas Fair Use principas jūs turite įsitikinti, kad medžiaga patenka į viešo naudojimo apibrėžimą arba ji yra platinama CC-BY-SA ar suderinama licencija. Jei talpinamos medžiagos licencijos sąlygos reikalauja nurodyti autorystę, jūs privalote, protingumo ribose, tai padaryti. Daugeliu atveju jūs turite įrodyti, kad iš kitur įkeliama medžiaga platinama remiantis suderinama licencija ar yra viešo naudojimo. Jei šaltinis turi naudojimo sąlygas ar kitą žymę, kad medžiaga gali būti laisvai platinama, nuoroda į tokį puslapį iliustracijos aprašyme ar straipsnio aptarime padėtu išvengti galimų nesusipratimų. Jei jūs gavote atskirą autorinių teisių turėtojo sutikimą patalpinti medžiagą į Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui pagal CC-BY-SA ar suderinamą licenciją jums reiktu kaip įmanoma išsamiau aprašyti šį faktą (su vardais, datomis ir t.t.)

Niekada nenaudokite medžiagos kuri pažeistu kitų autorines teises. Tai sukuria teisines pasekmes ir kenkia Enciklopedijai Lietuvai ir pasauliui. Jei kyla abejonių, perrašykite tekstą savo žodžiais, taip sukurdami naują turinį, kurio autoriumi esate jūs.

Atkreipkite dėmesį, kad autorinių teisių įstatymai reglamentuoja kūrybinių idėjų išraišką, bet ne pačias idėjas ar informaciją. Taigi, teisiškai leidžiama perskaičius enciklopedijos straipsnį ar kitą autorinį darbą savais žodžiais perpasakoti turinį ir patalpinti tekstą į Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui. Vis dėlto būtu neetiška (bet legalu) taip elgtis nenurodžius pirminio šaltinio.

Nuorodos į autorinius darbus

Kadangi dauguma neseniai sukurtų darbų yra saugomi autoriniu įstatymų, beveik visi Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui straipsniai išnašose remiesi autorine medžiaga. Nebūtina gauti autorinių teisių turėtojo leidimo, prieš parašant nuorodą į autorinę medžiagą, kaip kad knygos autorius neturi gauti leidimo cituoti kieno nors kito darbo savo knygos bibliografijoje. Taigi Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nereikalauja dėti nuorodas tik į CC-BY-SA ar laisvai platinamą turinį.

Tačiau jei jūs žinote, kad išorinė Interneto svetainė pažeisdama autorines teises talpina autorinėmis teisėmis apsaugotą medžiagą nedėkite nuorodos į tokį puslapį, pvz.: interneto svetainė talpina žinomos dainos tekstą be autoriaus sutikimo. Jungtinėse Amerikos valstijose sąmoningas ir tyčinis kitų žmonių nukreipimas į svetainę, kuri pažeidžia autorines teises laikomas bendrininkavimu pažeidžiant autoriaus teises. Nuorodos į puslapius, kuriuose neteisėtai platinami kitų žmonių darbai meta prastą šešėlį ant Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui ir jos naudotojų. Interneto archyvo statusas Jungtinėse Amerikos valstijose nėra aiškus, tačiau bendra praktika straipsniuose apie konkrečia interneto svetainę leidžia dėti nuorodas į kažkada buvusių svetainių turinį.

Autorinių teisių pažeidimai

Naudotojai, talpinantis autorinėmis teisėmis apsaugotą medžiagą be autorių sutikimo gali būti blokuojami administratorių.

Jei įtariate autorinių teisių pažeidimą, jūs turėtumėte pažymėti tokį puslapį ar iliustraciją {{copyvio}} šablonu arba pradėti diskusiją aptarimų puslapyje. Kartais medžiaga kitose Interneto svetainėse būna nukopijuota iš Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui nenurodžius šaltinio ar pakeitus licencijavimo sąlygas, tad originalus Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui straipsnis negali būti laikomas pažeidžiančiu autorines teises

Jei Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui straipsnyje pateiktas tekstas pažeidžia autorines teises ir straipsnyje nėra kitos medžiagos - toks straipsnis turėtu būti ištrintas.

Media naudojimo sąlygos

Paveiksliukai, fotografijos, vaizdinės ir garsinės laikmenos, kaip ir tekstas, yra saugomi autorinių teisių. Visais atvejais laikmenos turi savo autorius, nebent yra sukakęs senaties terminas ir galima taikyti viešo naudojimo sąlygas, arba autorius sąmoningai atsisako savo teisių. Iliustracijoms talpinamoms iš Interneto turi būti suteiktos autorinių teisių turėtojo arba jų atstovų leidimas. Kartais galima taikyti Fair Use principą, kuris leidžia ribotą teisėmis apsaugotos medžiagos talpinimą neatsiklausius autoriaus.

Media aprašo puslapis privalo turėti licencijavimo sąlygas nusakančia žymę, kaip kad aprašyta Pagalba:Paveikslėliai. Nepažymėti ar klaidingai pažymėti paveiksliukai gali būti ištrinti.

Autoriaus teisė Lietuvoje

Lietuvoje autorinė teisė apibrėžta 1999 metų Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (su 2003 m. pataisymais). Remiantis šiuo įstatymu autorystė negalioja tokiems dalykams kaip:

  • idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;
  • Teisės aktai, oficialūs dokumentai, taip pat jų oficialūs vertimai;
  • oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai);
  • oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;
  • įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;
  • liaudies meno kūriniai.

Platintojo teisės ir pareigos

Apie medžiagos naudojimą už Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui ribų taip pat skaitykite Pagalba:Licencijos straipsnyje

Jei norite panaudoti bet kokią kitą medžiagą esančia Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui, jūs galite tai padaryti be atskiro leidimo laikydamiesi licencijavimo sąlygų, nebent medžiaga pateikiame pagal Fair Use principą.

Teksto platinimas

Autorystė

Bet kokia forma naudodami ar platindami Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui esantį tekstą, jūs privalote nurodyti autorių: a) įdėdami nuorodą (jei tai įmanoma) į Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui puslapį iš kurio buvo paimtas tekstas; b) įdėdami nuorodą į alternatyvią Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui kopiją esančia internete, kurios naudojimo sąlygos sutampa su Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui sąlygomis ir autoriai pažymimi tokiu pačiu būdu kaip ir Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui; c) nurodydami straipsnį kūrusių autorių sąrašą remiantis straipsnio istorijos puslapiu. Šios sąlygos taikomos tekstui sukurtam Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui naudotojų. Tekstui iš kitų šaltinių gali būti taikomos papildomos autorystės nurodymo sąlygos, pvz.: paveiksliukas ar tekstinė nuorodą nusakanti, jog tekstas paimtas iš kito šaltinio.

Copyleft

Jei redagavote ar modifikavote iš Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui paimtą tekstą, jūs privalote platinti tokį tekstą pagal Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 ar vėlesnes licencijos versijas

Pakeitimų parodymas

Jei redagavote ar modifikavote iš Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui paimtą tekstą, jūs privalote, proto ribose, nurodyti, kad toks tekstas buvo pakeistas.

Licencijos žymės

Kiekviena kopija ar redaguoto teksto versija, kurią jūs publikuojate, ar kitaip platinate privalo turėti licencijos žymę, kad tekstas platinamas sutinkamai su CC-BY-SA ir: a) nurodant Internetinę nuorodą į licencijos tekstą; b) pridedant licencijos tekstą iš http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ svetainės.

Teksto platinimas remiantis GNU Bendra Viešąja Licencija

Siekiant suderinamumo, kiekvienas puslapis neturintis žymės, jog tekstas platinamas išskirtinai pagal CC-BY-SA, gali būti naudojamas ir pagal GNU Bendrą Viešąją Licenciją. Norint nustatyti ar tekstas platinamas sutinkamai su GFDL licenciją reiktu peržiūrėti puslapio apačios žymes, redagavimo istoriją ir aptarimo puslapį, kuriuose gali būti nurodytos licencijavimo išimtys.

Netekstinės medžiagos platinimas

Jei nenurodyta kitaip, netekstinė medžiaga platinama sutinkamai su viena iš laisvųjų licencijų. Kiekviena media turi savo puslapį, kuriame nurodytos jos naudojimo, platinimo ir redagavimo galimybės ir teisės.

Jei jūsų autorinis darbas patalpintas į Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui be jūsų sutikimo

Jei jūsų autorinis darbas patalpintas į Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui be jūsų sutikimo jūs galite reikalauti nedelsiant pašalinti tokią medžiagą iš Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui. Susisiekite su vienu iš administratoriu, nurodydami puslapį ar pateikdami autorystę įrodančius faktus.

Šiuo metu šiame puslapyje nėra žinučių.