JAV lietuviai. Biografijų žinynas

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  (Nukreipta iš puslapio Enciklopedija:JAV lietuviai)

  JAV lietuviai – JAV lietuvių sąrašas, kurie yra aprašyti Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių biografijų žinyne.

  Sąrašas
  JAV lietuvių sąrašo 1 dalis
  1. Mykolas Abarius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  2. Marija Violeta Abariūtė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  3. Povilas Abelkis (1906) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  4. Povilas Abelkis (1934) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  5. Vytautas Abraitis (1916) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  6. Julius Abraitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  7. Eduardas Abromaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  8. Bronius Abrutis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  9. Loreta Abucaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  10. Edvardas Adamkavičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  11. Alma Adamkienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  12. Valdas Voldemaras Adamkus (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  13. Sofija Adomaitienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  14. Jonas Adomaitis (1919) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  15. Domas Adomaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  16. Vytautas Albinas Adomaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  17. Liudvika Adomaitytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  18. Jadvyga Adomavičienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  19. Jonas Adomavičius (1911) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  20. Petras Adomavičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  21. Vladas Adomavičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  22. Antanas Adomėnas (1942) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  23. Jonas Adomėnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  24. Algirdas Zigmantas Aglinskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  25. Petras Aglinskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  26. Jonas Aistis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  27. Andrius Jonas Akelaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  28. Joana Akelaitytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  29. Eduardas Aksomaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  30. Vytautas Alantas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  31. Ignas Albavičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  32. Antanas Alekna (1903) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  33. Elena Aleknienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  34. Vanda Aleknienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  35. Petras Aleksa (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  36. Pijus Aleksa (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  37. Birutė Aleksaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  38. Vytautas Aleksandrūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  39. Stasys Aleksiejus (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  40. Aleksandras Aleksis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  41. Genovaitė Aleksiūnaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  42. Juozas Aleksiūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  43. Arvydas Algminas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  44. Tadas Alinskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  45. Kazys Ališauskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  46. Povilas Ališauskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  47. Vaclovas Alksninis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  48. Vytautas Alksninis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  49. Kazys Almenas (1904) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  50. Kazys Almenas (1907) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  51. Kazys Almenas (1935) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  52. Vytautas Kazimieras Alseika (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  53. Estera Alšėnienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  54. Lina Alta (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  55. Pranas Ambrazas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  56. Janina Ambraziejienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  57. Juozas Ambraziejus (1877) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  58. Vincas Ambraziejus (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  59. Marius Ambrose (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  60. Giedrė Aurelija Ambrozaitienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  61. Marija Ambrozaitienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  62. Kazys Ambrozaitis (1918) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  63. Juozas Darius Aronas Ambrozaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  64. Audronė Ambrozaitytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  65. Aleksas Ambrozevičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  66. Gražina Ona Amonienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  67. Vaclovas Andolis-Ancevičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  68. Ignas Andrašiūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  69. Jonas Andrašūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  70. Leonardas Kazimieras Andriekus (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  71. Feliksas Andriūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  72. Juozas Andrius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  73. Aleksandras Andriušaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  74. Juozas Petras Andriušis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  75. Viktoras Andriušis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  76. Jurgis Andriuška (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  77. Vincas Andriuška (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  78. Julijona Andrulionytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  79. Adolfas Andrulis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  80. Vincas Andrulis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  81. Juozas Angelaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  82. Stasys Ankudas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  83. Vincas Ankus (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  84. Danutė Anonienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  85. Vytautas Anonis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  86. Algirdas Titus Antanaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  87. Genė Antanaitytė-Ugianskienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  88. Laimutė Antanėlienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  89. Algimantas Antanėlis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  90. Saulius Anužis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  91. Jurgis Anysas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  92. Nelė Apeikienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  93. Raimonda Bernadeta Apeikytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  94. Bronius Apšiega (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  95. Bronius Aras (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  96. Rasa Arbaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  97. Edmundas Arbas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  98. Edmundas Arimantas Arbas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  99. Elena Viktorija Arbienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  100. Rėda Marija Ardienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  101. Juozas Ardys (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  102. Zuzana Arlauskaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  103. Julijonas Arlauskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  104. Adolfas Armalis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  105. Henrikas Armanas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  106. Elena Armanietė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  107. Petras Armonas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  108. Janina Armonienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  109. Jolita Arzbaecher (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  110. Zenonas Ašoklis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  111. Algimantas Astašaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  112. Uršulė Astrienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  113. Baltrus Atkočiūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  114. Petras A. Atkočiūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  115. Robertas Atkočius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  116. Valentinas Antanas Atkočius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  117. Aleksandras Atutis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  118. Juozas Audėnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  119. Vladas Audėnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  120. Antanas Audronis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  121. Juzė Augaitytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  122. Danutė Augienė (1914) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  123. Balys Auginas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  124. Jurgis Augius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  125. Paulius Augius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  126. Kazys Augulis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  127. Vaclovas Augulis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  128. Aleksandras Augūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  129. Algis Augūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  130. Juozas Augūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  131. Dalia Augūnienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  132. Juzė Liuda Augustaitytė-Vaičiūnienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  133. Juozas Augustas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  134. Vytautas Augustinas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  135. Aldona Augustinavičienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  136. Apolonija Augustinavičienė-Kovera (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  137. Kazys Aukštikalnis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  138. Motiejus Aukštikalnis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  139. Marija Aukštikalnytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  140. Bronius Aušrotas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  141. Magdalena Avietėnaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  142. Albertas Aviža (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  143. Algirdas Avižienis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  144. Karolis Avižienis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  145. Angelė Avižonienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  146. Liuda Avižonienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  147. Sofija Avižonienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  148. Konstantinas Avižonis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  149. Petras Vytautas Avižonis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  150. Vytautas Avižonis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  151. Juozas Ąžuolaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  152. Kazys Babickas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  153. Rymantas Rytas Babickas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  154. Marta Babickienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  155. Juozas Babilius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  156. Alfonsas Babonas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  157. Benediktas Babrauskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  158. Tatjana Babuškinaitė-Vasiliauskienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  159. Sigitas Bacevičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  160. Vladas Bacevičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  161. Vytautas Bacevičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  162. Eleuterijus Bačinskas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  163. Jonas Bačiulis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  164. Juozas Bačiūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  165. Stasys Bačkaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  166. Ona Bačkienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  167. Stasys Antanas Bačkis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  168. Vladas Bagdanavičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  169. Vytautas Jonas Bagdanavičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  170. Pranas Bagdas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  171. Juozas Bagdonas (1866) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  172. Juozas Bagdonas (1911) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  173. Jonas Bagdonas (1928) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  174. Albinas Algirdas Bagdonas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  175. Apolinaras Petras Bagdonas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  176. Jurgis Bagdonas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  177. Leonardas Bagdonas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  178. Klemensas Bagdonavičius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  179. Antanas Bagdžiūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  180. Jonas Bagdžiūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  181. Fortūnatas Bagočius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  182. Pranas Bajerčius (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  183. Daiva Bajorūnaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  184. Leonas Bajorūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  185. Raimondas Bakaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  186. Vytautas Bakaitis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  187. Lelija Bakerskienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  188. Juozas Mauricijus Bakšys (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  189. Vytas Jonas Bakšys (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  190. Sandra Bakšytė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  191. Motiejus Baktys (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  192. Vladas Bakūnas (1908) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  193. Vytautas Bakūnas (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  194. Fredas Edvardas Bakutis (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  195. Aurelija Marija Balašaitienė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  196. Edvinas Balceris (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  197. Birutė Balčiūnaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  198. Teklė Teresė Balčiūnaitė (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  199. Petras Balčiūnas (1902) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.
  200. Vytautas Balčiūnas (1910) (g. ) – ↑ t. psl. ↑ 2 t. psl.


  Šaltiniai