JAV lietuviai. Biografijų žinynas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Enciklopedija:JAV lietuviai)
Jump to navigation Jump to search

JAV lietuviai – JAV lietuvių sąrašas, kurie yra aprašyti Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių biografijų žinyne.

Sąrašas
JAV lietuvių sąrašo 1 dalis
 1. Mykolas Abarius (g. 1929 m. sausio 27 d.) ↑ 1 t. 15 psl.
 2. Marija Violeta Abariūtė (g. 1953 m. rugpjūčio 21 d.) ↑ 1 t. 15 psl.
 3. Povilas Abelkis (g. 1906 m. sausio 14 d.) ↑ 1 t. 15 psl.
 4. Povilas Abelkis (g. 1934 m. spalio 14 d.) ↑ 1 t. 15 psl. ↑ 2 t. 556 psl.
 5. Julius Abraitis (g. 1890 m. gruodžio 14 d.) ↑ 1 t. 16 psl.
 6. Vytautas Abraitis (g. 1916 m. gegužės 3 d.) ↑ 1 t. 16 psl.
 7. Eduardas Abromaitis (g. 1916 m. sausio 11 d.) ↑ 1 t. 16 psl. ↑ 2 t. 556 psl.
 8. Bronius Abrutis (g. 1966 m. spalio 10 d.) ↑ 2 t. 556 psl.
 9. Loreta Abucaitė (g. 1963 m. gegužės 27 d.) ↑ 2 t. 556 psl.
 10. Edvardas Adamkavičius (g. 1888 m. kovo 30 d.) ↑ 2 t. 556 psl.
 11. Alma Adamkienė (g. 1927 m. vasario 10 d.) ↑ 2 t. 557 psl.
 12. Valdas Voldemaras Adamkus (g. 1926 m. lapkričio 3 d.) ↑ 1 t. 16 psl. ↑ 2 t. 557 psl.
 13. Sofija Adomaitienė (g. 1912 m. kovo 13 d.) ↑ 1 t. 17 psl.
 14. Domas Adomaitis (g. 1909 m. liepos 29 d.) ↑ 1 t. 18 psl. ↑ 2 t. 558 psl.
 15. Jonas Adomaitis (g. 1919 m. kovo 13 d.) ↑ 1 t. 18 psl.
 16. Vytautas Albinas Adomaitis (g. 1926 m. balandžio 6 d.) ↑ 1 t. 18 psl.
 17. Liudvika Adomaitytė (g. 1905 m. rugpjūčio 19 d.) ↑ 1 t. 19 psl.
 18. Jadvyga Adomavičienė (g. 1919 m. birželio 29 d.) ↑ 1 t. 19 psl.
 19. Jonas Adomavičius (g. 1911 m. gruodžio 15 d.) ↑ 1 t. 19 psl. ↑ 2 t. 558 psl.
 20. Petras Adomavičius (g. 1879 m. birželio 27 d.) ↑ 1 t. 20 psl.
 21. Vladas Adomavičius (g. 1906 m. gruodžio 29 d.) ↑ 1 t. 20 psl.
 22. Antanas Adomėnas (g. 1942 m. vasario 10 d.) ↑ 1 t. 21 psl.
 23. Jonas Adomėnas (g. 1907 m. vasario 5 d.) ↑ 2 t. 558 psl.
 24. Algirdas Zigmantas Aglinskas (g. 1911 m. birželio 11 d.) ↑ 1 t. 21 psl.
 25. Petras Aglinskas (g. 1958 m. spalio 20 d.) ↑ 1 t. 22 psl.
 26. Jonas Aistis (g. 1904 m. liepos 7 d.) ↑ 1 t. 22 psl. ↑ 2 t. 558 psl.
 27. Andrius Jonas Akelaitis (g. 1904 m. liepos 11 d.) ↑ 1 t. 23 psl.
 28. Joana Akelaitytė (g. 1937 m. birželio 24 d.) ↑ 1 t. 23 psl.
 29. Eduardas Aksomaitis (g. 1921 m. balandžio 22 d.) ↑ 1 t. 23 psl.
 30. Vytautas Alantas (g. 1902 m. birželio 5 d.) ↑ 1 t. 23 psl.
 31. Ignas Albavičius (g. 1890 m. liepos 29 d.) ↑ 1 t. 24 psl.
 32. Antanas Alekna (g. 1903 m. gegužės 6 d.) ↑ 1 t. 25 psl.
 33. Elena Aleknienė (g. 1924 m. lapkričio 5 d.) ↑ 1 t. 25 psl.
 34. Vanda Aleknienė (g. 1931 m. spalio 3 d.) ↑ 1 t. 25 psl.
 35. Petras Aleksa (g. 1924 m. rugsėjo 12 d.) ↑ 1 t. 25 psl.
 36. Pijus Aleksa (g. 1894 m. gegužės 5 d.) ↑ 1 t. 26 psl.
 37. Birutė Aleksaitė (g. ) ↑ 1 t. 26 psl.
 38. Vytautas Aleksandrūnas (g. 1916 m. vasario 4 d.) ↑ 1 t. 26 psl.
 39. Stasys Aleksiejus (g. 1916 m. balandžio 16 d.) ↑ 1 t. 26 psl.
 40. Aleksandras Aleksis (g. 1886 m. spalio 10 d.) ↑ 1 t. 26 psl.
 41. Genovaitė Aleksiūnaitė (g. 1930 m.) ↑ 1 t. 27 psl.
 42. Juozas Aleksiūnas (g. 1944 m.) ↑ 1 t. 27 psl.
 43. Arvydas Algminas (g. 1933 m. rugsėjo 9 d.) ↑ 1 t. 29 psl.
 44. Tadas Alinskas (g. 1924 m. sausio 29 d.) ↑ 1 t. 29 psl.
 45. Kazys Ališauskas (g. 1898 m. kovo 29 d.) ↑ 1 t. 29 psl.
 46. Povilas Ališauskas (g. 1910 m. balandžio 24 d.) ↑ 1 t. 29 psl.
 47. Vaclovas Alksninis (g. 1902 m. gruodžio 15 d.) ↑ 1 t. 30 psl.
 48. Vytautas Alksninis (g. 1930 m. kovo 23 d.) ↑ 1 t. 30 psl.
 49. Kazys Almenas (g. 1935 m. balandžio 11 d.) ↑ 1 t. 31 psl.
 50. Kazys Alminas (g. 1907 m. balandžio 1 d.) ↑ 1 t. 31 psl.
 51. Kazys Alminas (g. 1904 m. balandžio 15 d.) ↑ 2 t. 558 psl.
 52. Vytautas Kazimieras Alseika (g. 1912 m. vasario 11 d.) ↑ 1 t. 32 psl.
 53. Estera Alšėnienė (g. 1922 m. rugpjūčio 1 d.) ↑ 2 t. 558 psl.
 54. Lina Alta (g. 1961 m. sausio 30 d.) ↑ 1 t. 32 psl.
 55. Pranas Ambrazas (g. 1898 m. rugpjūčio 10 d.) ↑ 1 t. 32 psl.
 56. Janina Ambraziejienė (g. 1924 m. gegužės 5 d.) ↑ 1 t. 33 psl.
 57. Juozas Ambraziejus (g. 1877 m. kovo 17 d.) ↑ 1 t. 33 psl.
 58. Vincas Ambraziejus (g. 1894 m. birželio 15 d.) ↑ 1 t. 33 psl.
 59. Marius Ambrose (g. 1939 m. spalio 9 d.) ↑ 1 t. 33 psl.
 60. Giedrė Aurelija Ambrozaitienė (g. 1940 m. rugpjūčio 7 d.) ↑ 1 t. 34 psl.
 61. Marija Ambrozaitienė (g. 1931 m. balandžio 15 d.) ↑ 1 t. 34 psl.
 62. Juozas Darius Aronas Ambrozaitis (g. 1937 m. rugpjūčio 5 d.) ↑ 1 t. 34 psl.
 63. Kazys Ambrozaitis (g. 1918 m. balandžio 23 d.) ↑ 1 t. 35 psl.
 64. Audronė Ambrozaitytė (g. 1955 m.) ↑ 1 t. 36 psl.
 65. Aleksas Ambrozevičius (g. 1892 m. birželio 10 d.) ↑ 1 t. 36 psl.
 66. Gražina Ona Amonienė (g. 1915 m. rugsėjo 15 d.) ↑ 1 t. 36 psl.
 67. Vaclovas Andolis-Ancevičius (g. 1899 m. sausio 5 d.) ↑ 1 t. 37 psl.
 68. Ignas Andrašiūnas (g. 1905 m. kovo 10 d.) ↑ 1 t. 37 psl.
 69. Jonas Andrašūnas (g. 1896 m. kovo 22 d.) ↑ 1 t. 37 psl.
 70. Leonardas Kazimieras Andriekus (g. 1914 m. liepos 15 d.) ↑ 1 t. 37 psl.
 71. Feliksas Andriūnas (g. 1912 m. gegužės 24 d.) ↑ 1 t. 38 psl.
 72. Juozas Andrius (g. 1900 m. sausio 1 d.) ↑ 1 t. 39 psl.
 73. Aleksandras Andriušaitis (g. 1900 m. balandžio 8 d.) ↑ 1 t. 39 psl.
 74. Juozas Petras Andriušis (g. 1902 m. spalio 29 d.) ↑ 1 t. 40 psl.
 75. Viktoras Andriušis (g. 1908 m. sausio 10 d.) ↑ 1 t. 40 psl.
 76. Jurgis Andriuška (g. 1914 m. sausio 13 d.) ↑ 1 t. 40 psl.
 77. Vincas Andriuška (g. 1913 m. sausio 13 d.) ↑ 1 t. 40 psl.
 78. Julijona Andrulionytė (g. 1917 m. spalio 29 d.) ↑ 1 t. 41 psl.
 79. Adolfas Andrulis (g. 1922 m. balandžio 10 d.) ↑ 1 t. 41 psl.
 80. Vincas Andrulis (g. 1890 m. vasario 2 d.) ↑ 1 t. 41 psl.
 81. Juozas Angelaitis (g. 1904 m. rugpjūčio 24 d.) ↑ 1 t. 41 psl.
 82. Stasys Ankudas (g. 1909 m. balandžio 22 d.) ↑ 1 t. 42 psl.
 83. Vincas Ankus (g. 1911 m. spalio 23 d.) ↑ 1 t. 42 psl. ↑ 2 t. 559 psl.
 84. Danutė Anonienė (g. 1925 m. balandžio 30 d.) ↑ 1 t. 43 psl.
 85. Vytautas Anonis (g. 1921 m. spalio 15 d.) ↑ 1 t. 43 psl.
 86. Algirdas Titus Antanaitis (g. 1927 m. sausio 4 d.) ↑ 1 t. 44 psl.
 87. Genė Antanaitytė-Ugianskienė (g. 1938 m.) ↑ 1 t. 44 psl.
 88. Laimutė Antanėlienė (g. ) ↑ 1 t. 44 psl.
 89. Algimantas Antanėlis (g. 1926 m. sausio 2 d.) ↑ 1 t. 44 psl.
 90. Saulius Anužis (g. 1959 m. kovo 6 d.) ↑ 2 t. 559 psl.
 91. Jurgis Anysas (g. 1934 m. rugsėjo 5 d.) ↑ 1 t. 41 psl.
 92. Nelė Apeikienė (g. 1915 m. sausio 20 d.) ↑ 1 t. 45 psl.
 93. Raimonda Bernadeta Apeikytė (g. 1946 m. rugsėjo 30 d.) ↑ 1 t. 45 psl. ↑ 2 t. 559 psl.
 94. Bronius Apšiega (g. 1917 m.) ↑ 1 t. 46 psl.
 95. Bronius Aras (g. 1921 m. rugpjūčio 23 d.) ↑ 1 t. 46 psl.
 96. Rasa Arbaitė (g. 1955 m. sausio 4 d.) ↑ 1 t. 46 psl.
 97. Edmundas Arbas (g. 1915 m. birželio 26 d.) ↑ 1 t. 47 psl.
 98. Edmundas Arimantas Arbas (g. 1950 m. gruodžio 28 d.) ↑ 1 t. 48 psl.
 99. Elena Viktorija Arbienė (g. 1915 m. lapkričio 3 d.) ↑ 1 t. 27 psl.
 100. Rėda Marija Ardienė (g. ) ↑ 1 t. 48 psl.
 101. Juozas Ardys (g. 1923 m. vasario 2 d.) ↑ 1 t. 48 psl. ↑ 2 t. 559 psl.
 102. Zuzana Arlauskaitė (g. 1889 m. rugpjūčio 25 d.) ↑ 1 t. 48 psl.
 103. Julijonas Arlauskas (g. 1916 m. sausio 9 d.) ↑ 1 t. 49 psl.
 104. Adolfas Armalis (g. 1914 m. kovo 20 d.) ↑ 1 t. 49 psl.
 105. Henrikas Armanas (g. 1910 m. rugsėjo 9 d.) ↑ 1 t. 49 psl.
 106. Elena Armanietė (g. 1909 m. spalio 17 d.) ↑ 1 t. 50 psl.
 107. Petras Armonas (g. 1907 m. sausio 13 d.) ↑ 1 t. 50 psl.
 108. Janina Armonienė (g. 1909 m. liepos 7 d.) ↑ 1 t. 50 psl.
 109. Jolita Arzbaecher (g. 1955 m. rugpjūčio 31 d.) ↑ 1 t. 51 psl.
 110. Zenonas Ašoklis (g. 1906 m. sausio 15 d.) ↑ 1 t. 52 psl.
 111. Algimantas Astašaitis (g. 1925 m. kovo 25 d.) ↑ 1 t. 51 psl.
 112. Uršulė Astrienė (g. 1912 m. spalio 16 d.) ↑ 1 t. 51 psl.
 113. Baltrus Atkočiūnas (g. 1885 m.) ↑ 2 t. 559 psl.
 114. Petras A. Atkočiūnas (g. 1895 m.) ↑ 2 t. 559 psl.
 115. Robertas Atkočius (g. ) ↑ 1 t. 52 psl.
 116. Valentinas Antanas Atkočius (g. 1919 m. birželio 11 d.) ↑ 2 t. 559 psl.
 117. Aleksandras Atutis (g. 1911 m. balandžio 12 d.) ↑ 1 t. 52 psl.
 118. Juozas Audėnas (g. 1898 m. rugsėjo 25 d.) ↑ 1 t. 52 psl.
 119. Vladas Audėnas (g. 1924 m. spalio 24 d.) ↑ 2 t. 560 psl.
 120. Antanas Audronis (g. 1910 m.) ↑ 1 t. 53 psl.
 121. Juzė Augaitytė (g. 1906 m. gegužės 1 d.) ↑ 1 t. 53 psl.
 122. Danutė Augienė (g. 1914 m. balandžio 1 d.) ↑ 1 t. 54 psl.
 123. Balys Auginas (g. 1917 m. rugpjūčio 17 d.) ↑ 1 t. 54 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 124. Jurgis Augius (g. 1941 m. kovo 13 d.) ↑ 1 t. 54 psl.
 125. Paulius Augius (g. 1909 m. rugsėjo 2 d.) ↑ 1 t. 55 psl.
 126. Kazys Augulis (g. 1897 m. spalio 5 d.) ↑ 1 t. 55 psl.
 127. Vaclovas Augulis (g. 1910 m.) ↑ 1 t. 55 psl.
 128. Aleksandras Augūnas (g. 1891 m. gegužės 10 d.) ↑ 1 t. 55 psl.
 129. Algis Augūnas (g. 1923 m. vasario 16 d.) ↑ 1 t. 56 psl.
 130. Juozas Augūnas (g. 1914 m. sausio 17 d.) ↑ 1 t. 56 psl.
 131. Dalia Augūnienė (g. 1923 m. vasario 4 d.) ↑ 1 t. 56 psl.
 132. Juzė Liuda Augustaitytė-Vaičiūnienė (g. 1895 m. liepos 16 d.) ↑ 1 t. 56 psl.
 133. Juozas Augustas (g. 1912 m. balandžio 28 d.) ↑ 1 t. 57 psl.
 134. Vytautas Augustinas (g. 1912 m. liepos 25 d.) ↑ 1 t. 57 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 135. Aldona Augustinavičienė (g. 1916 m. balandžio 30 d.) ↑ 1 t. 57 psl.
 136. Apolonija Augustinavičienė-Kovera (g. 1918 m. balandžio 28 d.) ↑ 1 t. 58 psl.
 137. Kazys Aukštikalnis (g. 1908 m. vasario 3 d.) ↑ 1 t. 58 psl.
 138. Motiejus Aukštikalnis (g. 1886 m. kovo 25 d.) ↑ 1 t. 58 psl.
 139. Marija Aukštikalnytė (g. 1874 m. rugsėjo 7 d.) ↑ 1 t. 58 psl.
 140. Bronius Aušrotas (g. 1909 m. birželio 25 d.) ↑ 1 t. 59 psl.
 141. Magdalena Avietėnaitė (g. 1892 m. gruodžio 22 d.) ↑ 1 t. 59 psl.
 142. Albertas Aviža (g. 1916 m.) ↑ 1 t. 59 psl.
 143. Algirdas Avižienis (g. 1932 m. liepos 8 d.) ↑ 1 t. 60 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 144. Karolis Avižienis (g. 1929 m. kovo 31 d.) ↑ 1 t. 60 psl.
 145. Angelė Avižonienė (g. 1908 m. gruodžio 22 d.) ↑ 1 t. 60 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 146. Liuda Avižonienė (g. 1938 m. rugpjūčio 23 d.) ↑ 1 t. 60 psl.
 147. Sofija Avižonienė (g. 1872 m. sausio 21 d.) ↑ 1 t. 61 psl.
 148. Konstantinas Avižonis (g. 1909 m. sausio 29 d.) ↑ 1 t. 61 psl.
 149. Petras Vytautas Avižonis (g. 1935 m. rugpjūčio 17 d.) ↑ 1 t. 62 psl.
 150. Vytautas Avižonis (g. 1906 m. gruodžio 1 d.) ↑ 1 t. 62 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 151. Juozas Ąžuolaitis (g. 1916 m. sausio 16 d.) ↑ 1 t. 63 psl.
 152. Kazys Babickas (g. 1901 m. gegužės 7 d.) ↑ 1 t. 63 psl.
 153. Rymantas Rytas Babickas (g. 1930 m. spalio 15 d.) ↑ 1 t. 63 psl.
 154. Marta Babickienė (g. 1897 m. rugsėjo 6 d.) ↑ 1 t. 64 psl.
 155. Juozas Babilius (g. 1912 m. lapkričio 28 d.) ↑ 1 t. 64 psl.
 156. Alfonsas Babonas (g. 1927 m. rugsėjo 6 d.) ↑ 1 t. 64 psl.
 157. Benedictas Babrauskas (g. 1910 m. birželio 18 d.) ↑ 1 t. 65 psl.
 158. Tatjana Babuškinaitė-Vasiliauskienė (g. 1912 m. vasario 9 d.) ↑ 1 t. 65 psl.
 159. Sigitas Bacevičius (g. 1922 m. gegužės 27 d.) ↑ 1 t. 66 psl.
 160. Vladas Bacevičius (g. 1916 m. lapkričio 3 d.) ↑ 1 t. 67 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 161. Vytautas Bacevičius (g. 1905 m. rugsėjo 9 d.) ↑ 1 t. 66 psl.
 162. Eleuterijus Bačinskas (g. 1916 m. liepos 4 d.) ↑ 1 t. 67 psl.
 163. Jonas Bačiulis (g. 1899 m. gegužės 6 d.) ↑ 1 t. 67 psl.
 164. Juozas Bačiūnas (g. 1893 m. gegužės 24 d.) ↑ 1 t. 67 psl.
 165. Stasys Bačkaitis (g. 1929 m. rugsėjo 10 d.) ↑ 1 t. 68 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 166. Ona Bačkienė (g. 1907 m. gegužės 25 d.) ↑ 1 t. 69 psl.
 167. Stasys Antanas Bačkis (g. 1906 m. vasario 10 d.) ↑ 1 t. 69 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 168. Vladas Bagdanavičius (g. 1879 m. liepos 26 d.) ↑ 1 t. 71 psl.
 169. Vytautas Jonas Bagdanavičius (g. 1908 m. gruodžio 26 d.) ↑ 1 t. 70 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 170. Pranas Bagdas (g. 1912 m. birželio 5 d.) ↑ 1 t. 71 psl.
 171. Albinas Algirdas Bagdonas (g. 1929 m.) ↑ 1 t. 71 psl.
 172. Apolinaras Petras Bagdonas (g. 1912 m. birželio 17 d.) ↑ 1 t. 71 psl. ↑ 2 t. 560 psl.
 173. Jonas Bagdonas (g. 1928 m. gruodžio 31 d.) ↑ 1 t. 72 psl.
 174. Juozas Bagdonas (g. 1866 m. balandžio 6 d.) ↑ 2 t. 560 psl.
 175. Juozas Bagdonas (g. 1911 m. gruodžio 11 d.) ↑ 1 t. 72 psl. ↑ 2 t. 561 psl.
 176. Jurgis Bagdonas (g. 1910 m. birželio 15 d.) ↑ 1 t. 73 psl.
 177. Leonardas Bagdonas (g. 1915 m.) ↑ 1 t. 73 psl.
 178. Klemensas Bagdonavičius (g. 1921 m. birželio 4 d.) ↑ 1 t. 73 psl.
 179. Antanas Bagdžiūnas (g. 1920 m. gruodžio 12 d.) ↑ 2 t. 561 psl.
 180. Jonas Bagdžiūnas (g. 1882 m. rugpjūčio 30 d.) ↑ 1 t. 74 psl.
 181. Fortūnatas Bagočius (g. 1887 m. sausio 31 d.) ↑ 1 t. 74 psl.
 182. Pranas Bajerčius (g. 1894 m. birželio 2 d.) ↑ 1 t. 74 psl.
 183. Daiva Bajorūnaitė (g. 1946 m. birželio 6 d.) ↑ 1 t. 74 psl.
 184. Leonas Bajorūnas (g. 1910 m. spalio 23 d.) ↑ 1 t. 75 psl.
 185. Raimondas Bakaitis (g. 1949 m. balandžio 3 d.) ↑ 1 t. 75 psl.
 186. Vytautas Bakaitis (g. 1940 m. gruodžio 26 d.) ↑ 2 t. 561 psl.
 187. Lelija Bakerskienė (g. 1910 m. rugsėjo 25 d.) ↑ 1 t. 75 psl.
 188. Juozas Mauricijus Bakšys (g. 1892 m. kovo 8 d.) ↑ 1 t. 75 psl.
 189. Vytas Jonas Bakšys (g. 1959 m. rugsėjo 24 d.) ↑ 1 t. 75 psl.
 190. Sandra Bakšytė (g. 1957 m. sausio 12 d.) ↑ 1 t. 76 psl.
 191. Motiejus Baktys (g. 1896 m. sausio 10 d.) ↑ 1 t. 76 psl.
 192. Vladas Bakūnas (g. 1908 m. rugsėjo 3 d.) ↑ 1 t. 76 psl.
 193. Vytautas Bakūnas (g. 1916 m.) ↑ 1 t. 76 psl.
 194. Fredas Edvardas Bakutis (g. 1912 m. lapkričio 4 d.) ↑ 1 t. 77 psl.
 195. Aurelija Marija Balašaitienė (g. 1923 m. rugsėjo 25 d.) ↑ 1 t. 77 psl. ↑ 2 t. 561 psl.
 196. Edvinas Balceris (g. 1916 m. balandžio 1 d.) ↑ 1 t. 78 psl.
 197. Birutė Balčiūnaitė (g. 1949 m.) ↑ 1 t. 78 psl.
 198. Teklė Teresė Balčiūnaitė (g. 1915 m. gruodžio 6 d.) ↑ 1 t. 78 psl.
 199. Algimantas Bronius Balčiūnas (g. 1937 m. lapkričio 27 d.) ↑ 1 t. 79 psl.
 200. Bronius Balčiūnas (g. 1910 m. birželio 7 d.) ↑ 1 t. 79 psl.


Šaltiniai[taisyti]