Enciklopedija:Straipsnių kategorizavimo taisyklės

  Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Forumai
  Taisyklės ir susitarimai
  Straipsnių kategorizavimo taisyklės

  Straipsnių kategorizavimo taisyklės


   Wiki.png  Čia aprašytos Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) taisyklės, galiojančios visiems ELIP redaktoriams.
  Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.
  Straipsnis neturi būti vienu metu ir kategorijoje, ir pastarosios subkategorijose

  Bendro pobūdžio taisyklės

  Žemiau pateikiami bendri susitarimai apie tai, kaip straipsniai priskiriami kategorijoms.

  1. Kiekvienas straipsnis turi būti priskirtas bent vienai kategorijai;
  2. Straipsnis neturi būti vienu metu ir kategorijoje, ir pastarosios subkategorijose,
   pvz.: Biochemija priskiriama Kategorija:Chemija ir Kategorija:Biologija, kadangi yra susijusi su šiomis sritimis, tačiau negali būti kartu priskiriama Kategorija:Mokslas, nes Kategorija:Chemija ir Kategorija:Biologija yra Kategorija:Mokslas subkategorijos;
   pvz.: Leonardas da Vinčis priskiriamas Kategorija:Menininkai, bet negali būti kartu priskirtas Kategorija:Biografijos, nes Kategorija:Menininkai yra pastarosios subkategorija;
  3. Straipsnis gali priklausyti ir daugiau nei 5 kategorijoms;
  4. Kategorijų nuorodos straipsnyje yra talpinamos prieš interwiki nuorodas, kurios būna paskutinė straipsnio dalis;
  5. Siekiant išlaikyti neutralų požiūrį, kategorija gali būti kuriama tik tada, kai yra konkretus, objektyvus, vienareikšmis ir palyginus lengvai nustatomas priklausymo jai požymis. Šis požymis turi būti lengvai nustatomas iš kategorijos pavadinimo arba, blogiausiu atveju (kai toks pavadinimas būtų per ilgas), užrašytas kategorijos aprašyme. Nesant tokio požymio, apsvarstytina galimybė sukurti analogišką sąrašą.
   Pavyzdžiui, negali būti kuriama kategorija „Skanūs patiekalai“ (skanumas subjektyvus).
  6. Kategorija gali būti kuriama tik tada, kai priklausymo jai požymis nusako esminę straipsnio objekto savybę. Sudėtinio požymio atveju esminę straipsnio objekto savybę turi nusakyti visas požymis, o ne atskiros jo dalys. Išimtį sudaro tarnybinės kategorijos, kurioms straipsniai priskiriami ne pagal straipsnio objektų, bet pagal pačių straipsnių savybes.
   Pavyzdžiui, negali būti kuriama kategorija „Asmenys, kurių pavardės susideda iš dešimties raidžių“ (neesminė asmens savybė).
  7. Priskiriant kategorijas reikia vengti ciklų: jokia kategorija neturi patekti į jokią savo subkategoriją;
  8. Nerekomenduojama kurti skirtingų kategorijų, į kurias galėtų patekti visiškai tie patys straipsniai. Susidarius situacijai, kai visi galimi vienos kategorijos straipsniai (ir jokie kiti) turėtų priklausyti ir kitai kategorijai, šias kategorijas patartina sujungti arba jų atsisakyti. Tokia galimybė apsvarstytina ir kai į skirtingas kategorijas patenka beveik vien tik tie patys straipsniai.
   Pavyzdžiui, kategorijos „Valstybės, dalyvavusios pirmajame Lietuvos-Lenkijos padalijime“ ir „Valstybės, dalyvavusios trečiajame Lietuvos-Lenkijos padalijime“ (abiem atvejais – Austrija, Prūsija ir Rusija) galėtų būti sujungtos į „Valstybės, dalyvavusios Lietuvos-Lenkijos padalijimuose“.

  Biografiniai straipsniai ir kategorijos

  • Kiekvienas biografinis straipsnis turi būti priskirtas prie kurios nors šalies asmenybių. Žr. Kategorija:Biografijos pagal šalis. Taisyklė negalioja Viduramžių ir senesnių epochų asmenybėms. Jei aprašomas asmuo buvo glaudžiai susijęs su daugiau nei viena šalimi, jį galima priskirti prie visų reikalingų kategorijų;
  • Kiekvienas biografinis straipsnis turi būti kategorizuotas pagal veiklos sritį ar profesiją; jei jų yra daugiau nei viena,- turi būti priskirtas tik kelioms pagrindinėms. Jei nėra sukurtos reikalingos srities kategorijos ir nėra daugiau panašios srities atstovų, jis turi būti priskirtas bendrai kategorijai Kategorija:Biografijos.

  Filmų straipsniai ir kategorijos

  Šiuo metu šiame puslapyje nėra žinučių.