Enciklopedija:Taisyklių ir tvarkų priėmimas

  Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Forumai
  Taisyklės ir susitarimai
  Taisyklių ir tvarkų priėmimas

  Taisyklių ir tvarkų priėmimas


   Wiki.png  Čia aprašytos Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) taisyklės, galiojančios visiems ELIP redaktoriams.
  Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

  Naujų taisyklių ir tvarkų priėmimas – Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) naujų taisyklių bei tvarkų priėmimas ir redaktorių susitarimų fiksavimas.

  Naujų taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo rengimas

  1. Norintis pasiūlyti taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo projektą bet kuris redaktorius sukuria straipsnį atitinkamu pavadinimu "Enciklopedija" vardų srityje ir priskiria kategorijai „Bendros diskusijos“. Tai automatiškai galima atlikti įtraukiant temą atitinkamu pavadinimu forume „Bendros diskusijos“. Jei reikia pagrindimas pateikiamas aptarimo puslapyje.
  2. Redaktoriai laisvai diskutuoja apie pasiūlytų taisyklių, tvarkos ar susitarimo projektą jo aptarimo puslapyje.
  3. Apie po diskusijos parengtą taisyklių, tvarkos ar susitarimo projektą yra informuojama ELIP redakcinė taryba.
  4. Bet kuris ELIP redakcinės tarybos narys gali priimti sprendimą ir pateikti šį parengtą projektą kaip taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo pasiūlymą.

  Naujų taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo pasiūlymas

  1. ELIP redakcinės tarybos nariai gali pasiūlyti taisykles, tvarką bei redaktorių susitarimą tiek rengtą kaip projektą tiek ir individualiai parengtą iš karto priskirdami kategorijai „Taisyklės ir susitarimai“. Tai automatiškai galima atlikti įtraukiant temą atitinkamu pavadinimu forume „Taisyklės ir susitarimai“. Jei reikia pagrindimas pateikiamas aptarimo puslapyje.
  2. Toks straipsnis žymimas {{Tvarkos pasiūlymas}} žyme ir įtraukiamas į kategoriją „Taisyklių pasiūlymai“.
  3. Naujų taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo pasiūlymas kaip rekomendacija įsigalioja iškarto jį pasiūlius.
  4. Redakcinė taryba laisvai diskutuoja apie pasiūlytas taisykles, tvarką ar susitarimą aptarimo puslapyje, šioje diskusijoje gali dalyvauti ir kiti redaktoriai.

  Naujų taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo įsigaliojimas

  1. Taisyklės tampa oficialiomis praėjus mėnesiui nuo paskutinių ELIP redakcinės tarybos diskusijų dėl jų ir atlikus suderintus pakeitimus.
  2. Nepavykus per mėnesį pasiūlytų taisyklių suderinti arba jau iškilus per mėnesį nesuderinamiems ginčams dėl jau priimtų taisyklių gali būti skelbiamas balsavimas dėl taisyklių priėmimo arba jų panaikinimo.

  Naujų taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo pasiūlymo tvirtinimas arba atmetimas

  1. Iškilus ginčui dėl taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo galima pradėti balsavimą jų tvirtinimui arba atmetimui. Jis pradedamas ir vyksta pagal Enciklopedija:Balsavimas nurodytą tvarką (kiek ji neprieštarauja čia nurodytai tvarkai). Tam straipsnis žymimas {{Pateikta balsavimui}} žyme.
  2. Balsavimas vyksta mažiausiai dvi savaites. Balsavime dalyvauja tik redakcinė taryba.
  3. Pasibaigus balsavimui
   • 2/3 arba daugiau redakcinės tarybos narių balsavus prieš pateiktą pasiūlymą taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo pasiūlymas yra atmetamas. Jis perkeliamas į Kategorija:Bendros diskusijos ir nuimama žyma {{Tvarkos pasiūlymas}}.
   • 1/3 arba mažiau redakcinės tarybos narių balsavus prieš pateiktą pasiūlymą – taisyklės, tvarka arba redaktorių susitarimas yra patvirtinamas ir skelbiamas oficialiomis Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui taisyklėmis, tvarka arba redaktorių susitarimu. Jos pažymimos žyma {{Oficialios taisyklės}} ir nuimama žyma {{Tvarkos pasiūlymas}}.
   • daugiau nei 1/3 ir mažiau nei 2/3 tarybos narių balsavus prieš pateiktą pasiūlymą – taisyklės, tvarka arba redaktorių susitarimas lieka galioti kaip rekomendacija.
   • Visais atvejais nuimama žymė {{Pateikta balsavimui}}.
  4. Atmetus pasiūlymą jis pakartotinai gali būti pateiktas kaip pasiūlymas po aptarimo, pataisymo ne anksčiau kaip po 3 mėn.
  5. Nepatvirtintas pateiktas pasiūlymas gali būti pateikiamas naujam balsavimui po aptarimo, pataisymo ne anksčiau kaip po 3 mėn.

  Taisyklių, tvarkos ar redaktorių susitarimo keitimas

  1. Norintis keisti pasiūlytas arba balsavimu priimtas taisykles dalyvis turi apie tai parašyti taisyklių aptarime bei nurodyti konkretų tekstą, kurį norima pridėti, pakeisti (būtinai nurodyti į kokį tekstą siūloma keisti) ar pašalinti.
  2. Apie pasiūlymą iniciatorius taip pat turi pranešti forume Enciklopedija:Bendros diskusijos ir informuoti visus ELIP redakcinės tarybos narius. Kiekvienas administratorius, jei pageidauja, gali apie tai paskelbti MediaWiki:Sitenotice pranešimu. Taisyklių, kurioms pasiūlytas pakeitimas, puslapis žymimas šablonu {{Siūlomas taisyklių pakeitimas}}.
  3. Jei per dvi savaites aptarime neatsiranda prieštaraujančių keitimui, taisykles galima keisti taip kaip pasiūlyta, neskelbiant balsavimo.
  4. Jei aptarime nėra visiško sutarimo dėl keitimo esmės ar formuluotės (teksto), keitimo iniciatorius gali skelbti balsavimą dėl taisyklių pakeitimo, bet ne anksčiau nei po dviejų savaičių po pasiūlymo pateikimo. Pakeitimai priimami tik esant 2/3 balsavusių dalyvių pritarimui.
  Šiuo metu šiame puslapyje nėra žinučių.