Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui paramos fondas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui paramos fondas
Wiki.png
Forma Visuomeninė organizacija
Įkurta 2019 m. lapkričio 6 d.
Vadovai Direktorius - Jonas Milerius; Pavaduotojas - Gediminas Radzevičius
Būstinė Vilnius
Adresas Laisvės pr. 60-310, LT-05120 Vilnius
Tinklalapis ELIP fondas
El. paštas elip.fondas@gmail.com
Telefonas 686-92.201
Kodai Juridinių asmenų registre: 305321493;

Sąskaitos numeris SEB banke: LT48 7044 0600 0832 6684

„Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui“ paramos fondas (ELIP PF) – paramos ir labdaros fondas, kurio veiklos tikslas yra informacinėmis, organizacinėmis ir finansinėmis priemonėmis padėti vystyti ELIP projektą ir siekti, kad jis taptų Nacionaliniu projektu.

Paskirtis[taisyti]

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Tikslai

1. Suformuoti Fondo kapitalą ir jį naudoti su ELIP susijusioms programoms bei projektams įgyvendinti.
2. Skatinti visuomenę remti ELIP lėšomis, turtu ir intelektiniais ištekliais.
3. Organizuoti ELIP informacinę sklaidą, rengti konferencijas, paskaitas, diskusijas, seminarus, telkiančius žmones ELIP turtinimui, vystymui ir tobulinimui.
4. Remti ir skatinti iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie ELIP rėmimo.
5. Skatinti prisidedančius prie ELIP veiklos, darbo ir kūrybos.
6. Gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą.
7. Skatinti ir remti kitais būdais projektus susijusius su lietuviškos internetinės informacijos sisteminimu, saugojimu ir plėtra.

Įgaliojimai

Fondas savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie buvo užregistruoti LR Registrų centre 2019 m. lapkričio 5 d. ~> ♣ Įstatai.

Fondas yra Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka iš dalininkų įnašų įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

ELIP fondas LR įstatymų nustatyta tvarka gali būti paramos gavėju bei labdaros teikėju.

ELIP suteikia galimybę kiekvienam norinčiam pasidalinti savo sukaupta enciklopedine informacija, ją susisteminti pagal temas ir nuorodomis susieti su kita informacija.

Vizija, misija[taisyti]

Vizija

Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui (ELIP) – šiuolaikinė lituanistinė enciklopedija, kuri moderniomis informacinių technologijų priemonėmis siekia kaupti, saugoti ir skleisti visapusišką, išsamią informaciją apie Lietuvą ir lietuvių išeiviją. Jos pagrindinis tikslas – išlaikyti ir platinti lietuvybę globaliame pasaulyje, ugdyti naudojimąsi elektronine informacija ir aktyvų dalyvavimą ją išsaugant ir kuriant.

ELIP misija:

1. Saugoti ir puoselėti lietuvišką tapatybę, bendruomeniškumą, kultūrinį ir etninį savitumą, istorinį ir kultūrinį paveldą Lietuvoje ir globaliame pasaulyje, sudarant sąlygas formuotis teigiamam Lietuvos, lietuvių tautos ir lietuviškumo įvaizdžiui pasaulyje.
2. Skatinti visuomenei ir valstybei naudingą užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą, palaikyti jų ryšius su Lietuva ir jos žmonėmis, prisidėti prie virtualios Lietuvos kūrimo, padėti jiems išsaugoti lietuvišką tapatybę, stiprinti lituanistinį švietimą, pristatyti užsienio lietuvių veiklą Lietuvos visuomenei, bei garsinti Lietuvos vardą pasaulyje.
3. Kaupti, saugoti ir skleisti skaitmeninėje erdvėje išsamią informaciją, teikiamą savanoriškai atsakingų žmonių apie lietuviškas vertybes moderniomis informacinių technologijų priemonėmis – raštu, žodžiu, garsais, vaizdais, judančiais vaizdais.
4. Vienyti pasaulyje pasklidusius Lietuvos žmones, kviečiant rūpintis Lietuvos ir Lietuvai reikšmingų vertybių puoselėjimu.
5. Skatinti Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančius Lietuvos žmones rinkti ir dalintis informaciją apie Lietuvos vertybėms, kultūrai, kalbai ir mokslui reikšmingus šiandienos reiškinius, praeities įvykius ir faktus, kaupti nykstančią informaciją apie žmones, įvykius, veiklas, gamtą, gyvenvietes, įmones, įstaigas, mokyklas, maldos namus, papročius, bendruomenes.
6. Atverti kelius jaunimui, senjorams, bendruomenių nariams domėtis ir rūpintis Lietuvos ir Lietuvai reikšmingomis vertybėmis, aktyviai prisidėti prie jų atvėrimo ateities kartoms, pasitelkiant savo mėgstamas informacines technologijas, bendraujant su mokyklomis, bibliotekomis, muziejais ir sąveikaujant su rėmėjais.

Struktūra[taisyti]

Fondo dalininkai[taisyti]

Fondo steigėjai:

Vytautas Budnikas, Antanas Buračas, Juozas Dingelis, Edvinas Giedrimas, Jonas Ivoška, Romualdas Karazija, Jonas Milerius, Vitas Povilaitis, Adolfas Laimutis Telksnys, Romualdas Valiulis.

Fondo dalininkai:

Gediminas Radzevičius.

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

Fondo organai yra:

aukščiausias organas - visuotinis dalininkų susirinkimas;
kolegialus valdymo organas - Taryba;
vienasmenis valdymo organas - direktorius.

Ištekliai[taisyti]

Fondo lėšų šaltiniai gali būti:

valstybės dotacijos (subsidijos);
finansavimas pagal nacionalinius ir tarptautinius projektus;
juridinių ar fizinių asmenų dovanotos lėšos;
palūkanos už bankuose saugomas Fondo lėšas;
kitos teisėtai įgytos lėšos.

Istorija[taisyti]

2012 m. aktyviausių Vikipedijos dalyvių, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių pastangomis buvo pradėta kurti internetinė
"Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui" (ELIP)

ELIP istorija chronologiškai yra pateikiama puslapyje: ELIP atspindžiai žiniasklaidoje.

2019 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje susirinko 10 aktyvių visuomenininkų, kur nutarė įkurti ELIP paramos fondą.

Vadovai[taisyti]

Direktorius - Jonas Milerius (nuo 2019 m.)

Direktoriaus pavaduotojas - Gediminas Radzevičius (nuo 2020 m.)

Palaikymo grupės[taisyti]

Šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+71-0=71 wiki spaudos ženklai).