Erika Tumėnaitė

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Erika Tumėnaitė
  Erika Tumėnaitė.JPG

  Gimė 1955 m. lapkričio 17 d. (68 m.)
  Pakruojo rajone Linkuvoje

  Tėvas Stasys Tumėnas (1913 -1988)
  Motina Alfreda Stasiūnaitė-Tumėnienė (1923-1998)

  Veikla
  matematikos mokytoja - ekspertė, vadovėlių autorė

  Išsilavinimas 1974 m. Linkuvos gimnazija (L laida)
  Alma mater 1978 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

  Erika Tumėnaitė (g. 1955 m. lapkričio 17 d. Pakruojo rajone Linkuvoje) — matematikos mokytoja - ekspertė, vadovėlių autorė.

  Gyvenimo kelias

  Erika gimė 1955 m. lapkričio 17 dieną Pakruojo rajono Linkuvoje tarnautojų šeimoje. Šeimoje augo sesuo Salomėja mokėsi ir 1972 m. baigė Linkuvos gimnaziją (XLVIII laida) ir brolis Stasys Tumėnas mokėsi ir 1976 m. baigė Linkuvos gimnaziją (LII laida).

  Mama

  Šiandien mano Mamą būtų pasitikęs 100-asis gimtadienis. Jubiliejinis. Deja, būtų. Jau daug metų Mama Amžinybės soduose stebi savo vaikų, vaikaičių gyvenimus. Tuo tikiu ir viliuos ten susitikti, kitaip neverta būtų gyventi. Niekada į Ją vaikystėje nesikreipdavau: Mama. Tik: Mamute. Mamutė, kuri mane ir seseris Eriką ir Salomėją mylėjo, rūpinosi, stebėjo, patardavo. Nebūtinai žodžiu, dažniau tyliu, bet daug pasakančiu žvilgsniu, dažnai mąslia ir kuklia šypsenėle. Ačiū tau, Mamute, už tas tylias pamokas. Ačiū Tau už dovanotą gyvenimą. Mano mama Alfreda Stasiūnaitė-Tumėnienė gimė 1923 m. birželio 17 d. Zarasų apskrities Salako miestelyje vargonininko, Salako viršaičio Aleksandro Stasiūno ir aktyvios visuomenininkės, Salako katalikių moterų organizacijos pirmininkės Onos Stasiūnienės šeimoje. Antrasis pasaulinis karas išblaškė šeimą, prasidėjo dramatiškasis gyvenimo etapas, mama atsidūrė be tėvų Linkuvoje, čia gyveno per 50 metų, sukūrė šeimą, įaugo į bendruomenę. Mano senelių, mamos Alfredos, jos sesers lituanistės, poetės Birutės Stasiūnaitės-Gruzdienės, brolio, ekonomisto dr. Rimgaudo Stasiūno gyvenimo istorija - akivaizdus liudijimas, kad iki šiol istorikai, politologai susiaurintai apibrėžia genocido terminą, pirmiausia jį traktuodami kaip fizinį susidorojimą pokariu (žudymai, kankinimai, trėmimai). Nėra abejonės, kad tūkstančių lietuvių prievartinis pasitraukimas į Vakarus po karo, slapstymasis, gyvenimas svetimomis pavardėmis (kaip mano senelis), izoliavimasis nuo istorijos ir tikrosios tėvynės - dvasinis genocidas, palikęs ryškių pėdsakų ir mūsų, trečiosios kartos žmonių sąmonėje.

  Stasys Tumėnas, 2023-06-17

  Tėtis Stasys Tumėnas (1913 -1988)

  Mokslai:

  Erika mokėsi nuo pirmos klasės ir 1974 m. baigė Linkuvos K. Požėlos vidurinę mokyklą (L laida). 1978 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgyjo matematikos mokytojos specialybę.

  Darbas:

  Cquote2.png

  19781987 metais dirbau matematikos mokytoja Panevėžio 13- oje vid. mokykloje (dabar Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla), 1987-1989 metais dirbau direktoriaus pavaduotoja ugdymui Panevėžio 9 –oje vid. mokykloje, 1989-2003 metais Panevėžio M.Karkos vidurinėje mokykloje, o nuo 2003 dirbu matematikos mokytoja Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje.

  • 2008 m. lapkričio 11 dieną įgijau matematikos ugdymo turinio švietimo konsultanto kompetenciją (pažymėjimo numeris SK Nr.2593).
  • 2007 m. gruodžio 14 dieną įgijau mokytojo praktinės veiklos vertintojo švietimo konsultanto kompetenciją (pažymėjimo numeris SK Nr. 2053).

  Gebu organizuoti matematikos mokytojų renginius, seminarus, olimpiadas – konkursus mokiniams.

  Daug metų skaitau pranešimus konferencijose, vedu autorinius kvalifikacijos tobulinimo seminarus Panevėžyje, Kupiškyje, Pakruojyje, Pasvalyje, Alytuje, Vilniuje ir kituose Respublikos rajonuose.

  Nuo 1999 iki 2015 metų organizuoju ir rengiu Panevėžio apskrities Jaunųjų matematikų (5–9 klasių) Krašto olimpiadas.

  Dėl savo kokybiško darbo, nuoširdaus triūso ir dalykinių kompetencijų 19982009 metais buvau renkama Panevėžio miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininke.

  19992012 metais buvau išrinkta į Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos valdybą, o 2008-2012 metais buvau išrinkta LMMA prezidentės pavaduotoja.

  Nuo 1999 m. esu Panevėžio apskrities matematikos mokytojų asociacijos pirmininkė.

  XIV Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiada 2008 m. Linkuvoje

  Mano tarptautinis įdirbis itin susijęs su KENGŪROS veikla. Esu tarptautinio KENGŪROS konkurso Lietuvoje organizavimo komiteto narė.

  20032007 metais, 2009 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais buvo skiriama Lietuvos 9–10 klasių mokinių komandos vadove tarptautinėse KENGŪROS stovyklose Lenkijoje, Zakopanėje. 2007, 2008, 2011 m. vasarą dirbau ir vedžiau renginius tarptautinėje mokinių matematikos-informatikos stovykloje Molėtų rajone.


  Erika

  Cquote1.png


  Savo metodinę patirtį perkeliu į leidinius, kurie skirti mokiniams

  Išleisti metodiniai leidiniai – mokymo priemonės:

  • P.Grebeničenkaitė, E.Tumėnaitė „Matematikos korepetitorius namuose“. Šiaurės Lietuva, 1998 m.
  • P.Grebeničenkaitė, E.Tumėnaitė „Prieš matematikos egzaminą: pasitikrinkite matematinį raštingumą ir gebėjimus“. Šiaurės Lietuva, 1999 m.
  • P.Grebeničenkaitė, E.Tumėnaitė „Probleminiai ir nestandartiniai uždaviniai su sprendimais“. Šiaurės Lietuva, 2000 m.
  • P.Grebeničenkaitė, V.Tamašauskas, E.Tumėnaitė „Trumpas kombinatorikos, tikimybių teorijos ir statistikos kursas moksleiviams“. Šiaurės Lietuva, 2000 m.
  • P.Grebeničenkaitė, E.Tumėnaitė „Uždaviniai su pasirenkamuoju atsakymu“. Šiaurės Lietuva, 2001 m.
  • P.Grebeničenkaitė, E.Tumėnaitė „Matematikos koorepetitorius namuose“ ( nauja versija). Šiaurės Lietuva, 2002 m.; 2005m; 2008 m.
  • P.Grebeničenkaitė, E.Tumėnaitė „Teminis matematikos kurso kartojimas 11 -12 klasei“. Šiaurės Lietuva, 2004 m.
  • Leidinio 11-12 klasių mokiniams „Matematika brandos egzaminui rengtis“ sudarytoja. Šiaurės Lietuva, 2010 m.
  • Leidinio „Matematikos pagalbininkas namuose“ sudarytoja. Šiaurės Lietuva, 2016 m.
  • Vadovėlio 12 klasei „MATEMATIKA tempus, išplėstinis kursas“ bendraautorė. Šviesa, 2017 m. (ISBN 978-5-430-06665-9)

  Publikuoti straipsniai leidiniuose:

  • Straipsnis „Mokinių pasiekimų vertinimas matematikos pamokose“ leidinyje „Moksleivių pažangos, pasiekimų vertinimas“. Panevėžys, 2002.
  • Straipsnis „Funkcijos reikšmių sritis. Funkcijos reikšmių srities taikymai sprendžiant nestandartinius uždavinius“ leidinyje „Matematikos vadovėliai ir matematikos mokytojų patirtis“. Panevėžys, 2002.
  • Metodinis straipsnis „Logaritminės ir rodyklinės lygtys, nelygybės ir tapatybės“, Jaunajam matematikui 8, Danieliaus leidykla, Vilnius, 2007, 58 – 64.
  • Metodinis straipsnis „ Logaritminės lygtys ir nelygybės“, Jaunajam matematikui 9, Danieliaus leidykla, Vilnius, 2008, 33 – 39.
  • Metodinis straipsnis „Kvadratinės lygtys tekstiniuose uždaviniuose“, (htt:/www.mif.vu.lt/ljmm/index.php?item_id=37).

  Prisiminimai

  Cquote2.png

  Linkuva – miestelis, kuriame prabėgo mano gyvenimo dalis. Jame gimta, užaugta. Daug kas negrįžtamai nutolo, bet čia sutikti žmonės mano atmintyje išliks visada. Jie formavo mano asmenybę, mokė gyventi. Aišku, žmogaus gyvenime didelę įtaką daro žmonės, kuriuos sutinki vaikystėje ir jaunystėje. Jais buvo mano tėvai, mokytojai ir draugai.

  Mūsų klasė buvo labai draugiška. Klasiokai – įvairių gabumų, pomėgių ir interesų. Vieni kitiems padėdavome. Net eidavome į namus mokyti tų, kuriems sunkiau sekėsi. Vakarais susiburdavome pas kurį nors klasės draugą, kur šventėme įvairias šventes.

  Mūsų klasei pasisekė, kad turėjome stiprius tiksliųjų mokslų mokytojus. Chemiją dėstė labai griežta ir puikiai savo dalyką išmananti mokytoja Bernadeta Dičpetrienė. Fizikos paslaptimis baigiamosiose klasėse dalinosi mokytoja V.Žviedrytė-Bazarienė. Biologiją dėstė jauna ir energinga mokytoja Ona Štarevičienė. Na, o matematiką žemesnėse klasėse dėstė mokytojas Zenonas Stanevičius, vyresnėse – mokytoja Emilija Stanevičienė. Neturėjau išskirtinių matematinių gabumų, bet šie mokytojai lėmė, kad pasirinkau matematiko specialybę. Mokytojai Zenonas ir Emilija buvo ne tik geri savo dalyko specialistai, bet ir puikūs žmonės, kurių pamokose buvo jauku, gera ir įdomu. Net ir dabar pamenu, kad, pradėdamas aiškinti lygiagretainio sąvoką, mokytojas Zenonas pirmiausia patikrino, ar visi mokame rašyti žodį lygiagretainis, o trapecijos apibrėžimą aiškindamas citavo „Žaldokynės“ veikėją zakristijoną Rūtą. Mokytoją Emiliją mes vadinome Miliūte. Šis mažybinis vardas pasako, kad mokytoja mokinių buvo mylima.

  Malonu užsukus į Linkuvą sutikti savo mokytojus ir su jais pabendrauti. Džiugu, kad mano matematikos mokytoja Emilija pakviečia vesti matematikos užsiėmimus gabiesiems jos ir viso Pakruojo rajono mokiniams, o kai kada ir matematikos mokytojams.

  Gerai nuteikia, kad senoji Linkuva pastaraisiais metais gražėja. Vasaros metu akį traukia originalūs gėlynai, sutvarkytas parkas.

  Malonu sugrįžti į miestelį, kuriame prabėgo daug malonių akimirkų. Visiems būsimiems matematikams noriu pacituoti Alfredą Renji: „Kai būdavau nelaimingas, užsiimdavau matematika, kad tapčiau laimingas. Kai būdavau laimingas, užsiimdavau matematika, kad laimingas išlikčiau“. Džiugu, kad dabartiniams mokiniams yra daugiau matematinių renginių nei buvo mano kartos mokiniams.

  Linkiu, kad jaunieji matematikai atrastų matematikos grožį, turtingumą ir nepaklystų formulių kalnynuose bei neišsprendžiamų lygčių tarpekliuose.


  Erika, Linkuvos gimnazijos laikraštėlis „Varpelis“ 2008 balandis Nr. 40

  Cquote1.png

  Įvertinimas


  Nuorodos, šaltiniai

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius – 128% (+16981-3817=13164 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 1% (+72-0=72 wiki spaudos ženklai).