Gudžiūnų pradinė mokykla

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Gudžiūnų pradinė mokykla
Gudžiūnų pradinė mokykla
Gyvenvietė: Gudžiūnai (Pakruojis)

Gudžiūnų pradinė mokykla – dieninė, pradinio mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, veikusi Gudžiūnuse ir Puodžiūnuose (dabar Pakruojo rajonas).

Istorija[taisyti]

Puodžiūnų pradinė mokykla įkurta 1918 metais. 1930 m. spalio 1 d. iškelta į Gudžiūnų kaimą ir pavadinta Gudžiūnų pradine mokykla. 1934 metais iškelta į Ūdekų kaimą (buvo Kaškelio name).

1946-1948 m. mokytojavo Genė Servienė ir Antanas Serva.

Gudžiūnų pradinės mokyklos mokytoja ir vedėja dirbo Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė 19561967 m.

Nuo 1967 m. iki 1970 m. mokytojavo Klementina Šeperauskienė. Pamokos vyko šalia Puodžiūnų, mokytojos name. Viename gale gyveno mokytoja, o kitas buvo skirtas mokyklai.

Mokytojas Vytautas Freibergis (1926-2004), kilęs iš Lauksodžio kaimo, Žeimelio valsčiaus. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją.Puodžiūnų pradžios mokykla įsteigta 1918 m. Tai antra pradinė mokykla Linkuvos valsčiuje. Veikė ji Jono Mišeikos vienkiemyje, 1 km nuo Ūdekų kaimo, todėl ją lankė ir ūdekiečių vaikai (apie 30). Mokytojavo V. Stukas, o nuo 1923 m. V. Vainauskaitė. J. Mišeika iš Puodžiūnų kaimo buvo vienas Linkuvos gimnazijos steigėjų, „Vyturio“ draugijos pirmininkas, pasižymėjęs atkaklumu, veržlumu, iniciatyvumu. Galimas daiktas, kad jis galėjo pasirūpinti mokykla savo gimtajame sodžiuje. Be to, puodžiūnietė Vida Gasparavičiūtė-Kriukienė prisimena pasakojimus, kad Puodžiūnuose, Šeperausko seklyčioje, apie 1901 m. susirinkdavo pasimokyti ir suaugę, ne tik vaikai, taigi čia jau buvo tam tikra mokyklos tradicija, nors daugiau apie tai žinių nėra.

1922 m. Lietuvoje buvo priimtas Pradžios mokyklų įstatymas, pagal kurį mokslas nemokamas ir privalomas 7-14 metų vaikams. Kaimuose steigiamos vieno komplekto, o mieste dviejų komplektų mokyklos. Tiek Puodžiūnai, tiek Ūdekai nuo 1929 m. priklausė Gudžiūnų seniūnijai, vienai iš dešimties seniūnijų Linkuvos valsčiuje, todėl mokykla nuo 1930 m. spalio pirmos dienos oficialiai imta vadinti Gudžiūnų, nors buvo įsikūrusi tai Puodžiūnų, tai Ūdekų kaime. Žmonės prisimena pagal vietas, kur tuo metu mokykla veikė.

Pirmąsias rašytines žinias apie mokyklą Ūdekuose randame, kai jai 1934/35 m. skiriamas žemės sklypas. Kraštotyrininko G.J. Janušonio knygoje „Mūšos kraštas“ rašoma, kad ji buvo įrengta šiaurinėje kaimo dalyje ir užėmė visą Aleksandro Tuomo gryčią – jis pats gyveno pas brolį tame pačiame kaime. Ūdekietė F. Dauparaitė-Kaškelienė savo atsiminimuose (Linkuvos gimnazijos muziejaus medžiaga) yra užfiksavusi, kad mokykla buvo pas Aleksą Kaškelį. Nuo 1929 m. mokytoja čia dirbo Julija Žigulytė-Vilbrantienė (1905 – 1964). Ji buvo labai griežta, reikli. Kilusi iš Buivydžių kaimo, Joniškio valsč. Mokytojavo iki 1940 m., tada persikėlė į tėvų ūkį Buivydžiuose. Šeima buvo didelė – keturios dukterys ir šeši sūnūs, bet mokėsi tik viena duktė – Irena Lidija, gim. 1940 m. Ji - daug metų Linkuvoje dirbusi stomatologė Lidija Irena Maldutienė.

Karo metais mokykla buvo uždaryta, o jam pasibaigus, 1945 m., vėl perkelta į tą patį Mišeikos vienkiemį Puodžiūnuose. Mokytojavo Bronius Bitinas (1911 – 2005 ), kilęs iš Bučiūnų kaimo, Klovainių parapijoje.

19461948 metais, baigęs Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo Antanas Serva (1922 – 1982). „Mokykla buvo sename name. Buitinės sąlygos buvo blogos. Miegodavo, kaip jis juokaudamas pasakodavo, užsiklojęs antklode, paltu ir dar pastatęs ant savęs kėdę, kad būtų šilčiau“ (J. G. Janušonis „ Į Šiaurę ir Rytus nuo Linkuvos“). 1946 m. jis vedė Gataučiuose dirbusią mokytoją G. Panavaitę ir po poros metų abu išvyko dirbti į Anykščių rajoną.

Ištrėmus į Sibirą J. Gasiūno šeimą, mokykla įsikuria jo sodyboje, esančioje netoli Puodžiūnų kaimo. Tame pačiame name gyveno ir tuo metu ten dirbo mokytojai Krisiūnai, Adolfas Jarašūnas (1926 – 1963 ), vėliau mokytojavęs Papušų, Guostagalio, Šikšnių ir Rimkūnų pradinėse mokyklose, Vytautas Freibergis (1926 – 2004 ), kilęs iš Lauksodžio kaimo, Žeimelio valsčiaus. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Dirbo direktoriumi Gataučių septynmetėje mokykloje, o vėliau meno vadovu Ūdekų kultūros namuose.

19561967 metais Puodžiūnuose dirbo Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė.

19671970 metais čia persikėlė gyventi ir mokytojavo Klementina Šeperauskienė, kol 1971 m. mokykla perkeliama į naujas patalpas Ūdekų kaime.

Papildė Aldona AšmonavičienėMokiniai[taisyti]

Nuorodos[taisyti]

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius (+7225-54=7171 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius (+191-0=191 wiki spaudos ženklai).