JAV lietuvių radijas ir TV

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

JAV lietuvių radijo laidos 2023 m.[taisyti]

Connecticut valstija[taisyti]

* Hartford radijo laida "Tėvynės garsai"
♦ Lithuanian Radio Hour Program „Sounds of the Homeland"

Transluojama - sekmadieniais /Sundays 5:00-6:00 p.m.
91.3 FM banga per WWUH stotį iš "University of Hartford" radijo stoties
200 Bloomfield Ave., West Hartford, CT 06117 - transliacija iki 30 Mi atstumu.

Vadovas /President - Saulius Dzikas, (860) 593-4285, asdzikas@comcast.net

Archyvas internete (2 sav. laikotarpyje) /Program archive: wwuh.org
Konektikuto lietuvių radijo laidų istorija

New York valstija[taisyti]

* Niujorko lietuvių radijas
♦ New York City Lithuanian Radio Program
www.LietuviuRadijasNY.org

Transluojama - antradieniais /Thursdays 9:00 - 9:30 p.m.
930 AM per WPAT stotį
27 William St., New York, NY 10005
Transliacija iš stoties New Jersey valstijoje iki 50 Mi atstumu.

Vadovė /President - dr. Giedrė Kumpikas, (718) 776-1687, amberwings[eta]mac.com

„Lithuanian Radio Program" radijo laidas ir jų archyvą galima klausyti internetu: wpat930.com.

Niujorko lietuvių radijo laidų istorija


* Ročesterio radijo laida "Dainos aidas"
♦ Rochester Lithuanian radio program "Echo of Song"

Transluojama - sekmadieniais /Sundays 9:00 - 9:30 a.m.
90.1 FM per JAZZ stotį.

Vadovas /President - Darius Kavaliūnas, dkavaliunas@yahoo.com ir Regina Juodeikienė, regina_juodeikiene@yahoo.com

„Dainos aidas" radijo laidas ir jų archyvą galima klausyti internetu (2 sav. laikotarpyje):
wwuh.org

Niujorko lietuvių radijo laidų istorija

Ohio valstija[taisyti]

* Klivlendo radijo laida "Šiaurinis krantas"
♦ Cleveland Lithuanian Radio Program

Transluojama - sekmadieniais /Sundays 8:00 - 10:00 a.m.
88.FM per WJCU stotį (iki 50 Mi atstumu)

Vadovai /Presidents - Eugenijus Dicevičius ir Marius Juodišius, lithuanianradio@gmail.com

Michigan valstija[taisyti]

* Detroito radijo laida "Dainos aidas"
♦ Detroit Lithuanian Radio Program „Echo of Song"

Transluojama - sekmadieniais /Sundays 8:30 - 9:00 a. m. 690 AM per WNZK stotį
21700 Northwestern Hwy, Tower 14, Suite 1190, Southfield, MI 48075
Transliacija iš stoties Dearborn Hights vietovėje iki 50 Mi atstumu, 25000 W stiprintuvas.
Siųstuvo vieta: 42°05'55" N, 83°19'48" W. Laida girdima Detroite ir Chicagoje.

Prezidentas - Algis Zaparackas, (248) 553-0540, azaparac@peoplepc.com
Valdyba - Algis Kaunelis, Raminta Vilkienė, Vilija Jurgutienė.

„Lithuanian melodies" radijo laidas ir jų archyvą galima klausyti ir tiesiogiai internetu:
wnzk.com.

California valstija[taisyti]

* Los Angeles radijo laida "Lietuviškos melodijos"
♦ Los Angeles Lithuanian Radio Program "Lithuanian Melodies"

Transliuojama - šeštadieniais /Saturdays 11:00-11:30 a.m.
900 AM per KALI stotį
6124 West 76th St., Los Angeles, CA 90045.
Transliacija iš stoties Pasadina, CA iki 50 Mi atstumu.

Vadovė /President - Gražina Grinkevičienė, (310) 645-4467, jg-grink@sbcglobal.net

„Lithuanian Melodies" radijo laidas ir jų archyvą galima klausyti internetu:
....

Pagabininkas - Radijo klubas „Lithuanian Melodies“, jo vadovas Kęstutis Daugirdas
https://www.facebook.com/Radijo-Klubas-Lithuanian-Melodies-KALI-900-AM-195504103930352/ Radijo klubas Facebook'e.

● JAV lietuviškų radijo laidų istorija[taisyti]

1958 m. JAV lietuvių radijo laidos

● New England States[taisyti]

● Massachusetts[taisyti]

Atskirais laikotarpiais MA valstijoje Boston, Worchester, Auburn ir Norwood apylinkėse veikė lietuviškos radijo valandėlės.


Boston[taisyti]

1934 m. balandžio 1 d. Bostone (Boston) buvo pradėta transliuoti pirmoji Massachusetts valstijoje lietuviška Stepono ir Valentinos Minkų radijo valandėlė: muzika, dainos ir Magdutės pasakos 1360 AM banga per stotį WLYN.

1954 m. kovo 7 d. pradėta transliuoti lietuviška Petro Viščinio radijo valandėlė „Laisvės varpas”.


Worcester[taisyti]

1974 m. lapkričio 17 d. Vusteryje (Worcester) pradėta transliuoti lietuviška Eduardo Meilaus radijo valandėlė „Aušra”. Ji transliuota iki 1994 m. lapkričio 28 d.


Brocton[taisyti]

... m. į Broktoną (Brocton) persikėlė lietuviška Petro Viščinio radijo valandėlė „Laisvės varpas”. Ji buvo transliuojama sekmadieniais 9:00-10:00 a.m. 98.00 FM /Mhz iš radijo stoties WCAV. 1999 m. spalio mėn. transliacija buvo baigta.


Norwood[taisyti]


Auburn[taisyti]


● Connecticut[taisyti]


Hartford[taisyti]

1940 m. Connecticut valstijoje per New Britain radijo stotį buvo pradėta transliuoti lietuviška radijo programa. Pradžioje jai vadovavo Vytautas Žalnieraitis, o vėliau - Vladas Plečkaitis. Laida nustojo veikusi 1957 m.

1957 m. Juozo ir Albinos Belazarų namuose, South Windsor, CT buvo praėta organizuoti kita radijo programa, pavadinta "Tėvynės garsai". Juozas Belazaras kartu su Barney Vedeikiu subūrė grupę lietuvių - per jų iniciatyvą ir financinę paramą 1957 m. kovo 17 d. per radijo stotį WPOP, Newington ši valandėlė 1-mą kartą pasklido oro bangomis.

Pirmas "Tėvynės garsų" vedėjas buvo New Britain gyvenantis Vladas Plečkaitis. 1958 m. liepos mėnesį programos vadovavimą perėmė Jurgis Petkaitis, o 1960 m. - Algimantas Dragunevičius, kuris sėkmingai vadovavo valandėlei 28-rius metus.

1988-2008 m. "Tėvynės garsams" vadovavo Alfonsas Dzikas.

Jam mirus šį darbą perėme jo žmona Dalia Dzikienė ir sūnus Saulius Dzikas.

Per 60 metų "Tėvynės garsai" buvo girdimi per 5-rias radijo stotis.

Nuo 1991 m. - šį laida transliuojama per WWUH stotį 91.3 FM banga iš "University of Hartford" radijo stoties sekmadieniais 5:00-6:00 p.m.

Hartford Tėvynės garsai radijo programa

Waterbury[taisyti]

Lietuviška radijo laida “Lietuvos prisiminimai” gimė 1936 m. Ją įsteigė Dr. Colney (Aukštikalnis). Nuo 1955 m. programai ėmėsi vadovavauti Antanina Colney /Aukštikalnienė/.

1958 m. šią laidą tvarkyti perėmė Antanas Paliulis (jis į JAV atvyko 1949 m.) ir vedė ją iki 1967 m., kai programa buvo uždaryta. 1982 m. per Kalėdas Antanas Paliulis vėl atgaivino “Lietuvos prisiminimų” radijo programą ir jai sėkmingai vadovavo 25-is m., kad sušlubavus jo sveikatai valandėlė buvo uždaryta.


● Atlantic States[taisyti]

● New York State[taisyti]

New York City[taisyti]

1928 m. Brooklyn, NY pradėjo veikti lietuviška Juozo Ginkaus radijo valandėlė. Ji gyvavo iki 1956 m.

1941 m. New York pradėta transliuoti lietuviška Jokūbo Stuko radijo valandėlė „Lietuvos atsiminimai”.

<>

2002 m. gegužės 28 d. New York pradėta veikti lietuviška dr. Giedrės Kumpikaitės radijo valandėlė „Niujorko lietuvių radijas”.

Rochester[taisyti]

Rochester, NY lietuvių radijas

● Pennsylvania State[taisyti]

♦ Philadephia[taisyti]

1931 m. Filadelfijoje, PA (Philadephia) pradėta transliuoti lietuviška Petro Petraičio radijo valandėlė. Jos veikla baigėsi tais pačiais metais.

1933 m. Filadelfijoje pradėta transliuoti antra lietuviška P. ir D. Antanaičių radijo valandėlė. Ji veikė iki 1951 m.

1935 m. Filadelfijoje pradėta transliuoti trečia lietuviška K. Kisieliaus radijo valandėlė. Ji veikė iki 1937 m.

1937 m. lapkričio 9 d. Filadelfijoje pradėta transliuoti nauja lietuviška Antano Dziko radijo valandėlė. 1954 m. ji pavadinta „Tėvynės garsai”.

♦ Pittsburgh[taisyti]

1932 m. Pitsburge (Pittsburgh, PA) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė.

1949 m. Pitsburge pradėta transliuoti antroji lietuviška katalikiška vyčių radijo valandėlė.

1950 m. Pitsburge pradėta transliuoti lietuviška Prano Salduko radijo valandėlė „Your Favorite Lithuanian and American Melody Hour”. Ji transliuota iki 1959 m.


● Maryland State[taisyti]

♦ Baltimore[taisyti]

1948 m. sausio 11 d. Baltimorėje (Baltimore) Juozas Ruzgas ir Albertas Juškevičius pradėjo radijo programa lietuviams. Ji buvo pavadinta "Lietuvių melodijos valanda" (Lithuanian Radio Hour Program "Lithuanian Melody Time").

Vėliau tos programos vedėjais buvo Albertas Juškevičius ir Kęstutis Laskauskas. Jo buvo transliuojama 860 AM banga per WAYE, 990 AM per WNTY, 750 AM per per WBMD stotis. Transliacijos vyko sekmadieniais 7:00-8:30 a.m., 10:15-11:00 a.m., 12:30-13:00 p.m.

Kęstutis Laskauskas sirgdamas ... m. į radijo laidos organizavimą pasikvietė Juozą Gailą ir Gintarą Buivį.

Nuo ... m. šį radijo laida buvo perkelta į internetą kiekvieną sekmadienį 10:00 a.m. buvo patalpintas naujas 1 val. trukmės laidos įrašas.


● Washington DC[taisyti]

...


● Midwest States[taisyti]

Illinois[taisyti]

● Chicago[taisyti]

1932 m. balandžio 11 d. Chicago (Čikagoje) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Margutis”.

1932 m. lapkričio mėn. Chicago pradėjo veikti antroji lietuviška radijo valandėlė Sofijos Barkuvienės „Sophie Barcus radijo valanda”.

1936 m. Chicago pradėta transliuoti trečioji lietuviška Povilo Šaltimiero radijo valandėlė „Šaltimiero Radijo valanda”. Ji veikė iki 1955 m. gruodžio 30 d.

1966 m. kovo 26 d. Chicago pradėta transliuoti pirmoji Anatolijaus Šluto laida „Lietuviai Televizijoje“. Buvo transliuojama TV stotes WCIU programoje 26 kanalu.

1996 m. Chicago pradėta transliuoti lietuviška TV valandėlė „Amerikos lietuvių televizija”.

2003 m. rugsėjo 1 d. Chicago pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Savas Radijas”. Ji transliuota po 1 val. darbo dienomis (x5) iki 2004 m. rugpjūčio 27 d.

2005 m. balandžio mėn. Chicago pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Labas”, vėliau pavadinta „Trijų bangų radijas”.

2007 m. liepos 2 d. Chicago pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Čikagos Aido radijas”.


Indiana[taisyti]

● City[taisyti]


Michigan[taisyti]

● Detroit[taisyti]

1945 m. rugsėjo 15 d. Detroite pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Amerikos lietuvių balsas” per radijo stotį WJLB.

1963 m. Amerikos lietuvių melodijų radijo pranešėju ir redaktoriumi tapo Algis Zaparackas. 1976 m. jis tapo tos laidos vedėju.


Ohio[taisyti]

● Cleveland[taisyti]

1949 m. rugsėjo 9 d. Klivlende (Cleveland, PA) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė. Ją įkūrė Jaunutis Nasvytis ir Kęstutis Šukys.

Į talką jiems atėjo buvęs Kauno radiofono pranešėjas poetas Balys Auginas, jam talkino Juozas Stempužis. 1955 m. iš B. Augino šį darbą pilnai perėmė J. Stempužis. Programos finansiniais reikalais rūpinosi įsteigto radio klubo pirmininkas Alfonsas Mikulskis.

... m. ji buvo pavadinta „Tėviškės garsai”.

Nuo 1960 m."Tevynes garsai" tapo privačia programa. Visą atsakomybę - telkti lėšas, ruosti ir vesti laidas, pasiėmė Juozas Stempuzis. Jam talkino Dalia Staniškienė, Kristina Kuprevičiūtė. Ona Silėnienė vedė kalbos kertelę, moters pasaulio laidas redagavo Milda Lenkauskienė.

1962 m. Cleveland buvo įsteigta "Baltiečių programa".

1981 m. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija pradėjo 30-ties minučių religines programas "Gyvenimo Varpai". Jas ruošė Nijolė Kersnauskaitė, pamokslus per radiją sakė kunigas Gediminas Kijauskas, SJ.

Cleveland lietuvių radijo laidos

Wisconsin[taisyti]

● City[taisyti]

● Central States[taisyti]

Minnesota[taisyti]

Nebraska[taisyti]

Colorado[taisyti]

● South States[taisyti]

Florida[taisyti]

Georgia[taisyti]

Texas[taisyti]

● Western States[taisyti]

California[taisyti]

Los Angeles[taisyti]

...


Arizona[taisyti]


Oregon[taisyti]


Washington[taisyti]


● Iš radijo istorijos[taisyti]

1927 m. gruodžio 9 d. Vilniaus radiofonas (Lenkijos radijo Vilniaus skyrius) pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

1935 m. gruodžio 8 d. Valstybės Radiofonas transliavo specialią laidą JAV lietuviams.

1939 m. Buenos Airėse (Argentina) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė.

1940 m. lapkričio 27 d. Vatikano radijas pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

1941 m. liepos 15 d. SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba vokiečių užimtai Lietuvai. Transliacijos vyko iki 1944 m. rugsėjo pradžios.

1944 m. liepos 25 d. Vokietijos Reicho radijas iš Rygos (vėliau - iš kitų miestų) pradėjo transliuoti laidas sovietinės Rusijos užimtai Lietuvai; Transliavo iki 1945 m. balandžio 16 d.

1945 m. rugsėjo Mičigano valstijoje Lansing buvo inkorporuotas „Amerikos lietuvių balsas” (American Lithuanian Voice), kuris veikė 30 metų.

1946 m. pradėtos transliuoti specialios Lietuvos radijo laidos užsienio lietuviams lietuvių kalba.

1951 m. sausio 28 d. Toronte (Kanada) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Tėvynės prisiminimai”.

1951 m. vasario 16 d. „Amerikos balsas” pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

1952 m. gegužės mėn. Valstybinis Italijos radijas RAI pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

1952 m. gegužės 15 d. „Amerikos balsas” pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba ir iš savo skyriaus Miunchene; Transliavo iki 1958 m. rugpjūčio 31 d.

1955 m. sausio 2 d. per Tautinį Ispanijos radiją pradėtos transliuoti Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) laidos Lietuvai.

1963 m. spalio 6 d. Monrealyje pradėta transliuoti lietuviška L. Stankevičiaus radijo valandėlė.

1968 m. liepos 7 d. misionieriška Monte Karlo radijo stotis „Trans World Radio” pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba; Vėliau jas ėmė rengti „Gerosios naujienos centras” Vilniuje.

1971 m. balandžio 11 d. Laidas Lietuvai („Stepono pamokslas”) pradėjo transliuoti Vokietijos religinių teisių gynimo organizacija „Hilfsaktion Märtyrerkirche”; transliavo iki 1992 kovo.

1975 m. sausio 4 d. „Laisvės Radijas” pradėjo transliuoti laidas liet. k. (iš Miuncheno, Vokietija).

1989 m. kovo 14 d. Lietuvos Radijo programa pradėta transliuoti klausytojams Maskvoje (Rusija) per trumpųjų bangų stotį Balašichoje prie Maskvos..

1990 m. kovo 4 d. Balstogės Radijas (Lenkija) pradėjo transliuoti laidas liet. k..

1990 m. balandžio 8 d. SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k. Sekmadieninė valandos trukmės laida buvo įterpiama į Lietuvoje retransliuojamą VR programą „Majak“. 1990-05 laida tapo kasdienine, bet sutrumpėjo iki pusvalandžio. Transliavo iki 1991.

1991 m. liepos 1 d. Lenkijos Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k. Transliavo kasdien iki 2002 m. gruodžio 31 d.

1992 m. sausio 27 d. Lietuvos radijas pradėjo retransliuoti lietuviškas „Amerikos balso” laidas.

1995 m. balandžio 10 d. Per Lietuvos radijo II programą imta retransliuoti kasdienines Vatikano radijo laidas lietuvių kalba.

1995 m. balandžio 10 d. Rytines „Laisvosios Europos radijo” laidas lietuvių kalba nustota retransliuoti per Lietuvos radiją.

1995 m. balandžio 10 d. „Laisvosios Europos radijo” laidos liet. k. (išsk. žinias) imtos transliuoti daugiausia iš Prahos.

1995 m. rugpjūčio 20 d. 08.20 Lenkijos TV pradėjo transliuoti laidas liet. k..

Šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 122% (+21151-3777=17374 wiki spaudos ženklai).