Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla herbas
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
Gyvenvietė: [[Jonava]]
Įkurta: 1965 m.
Mokytojų skaičius 66
Mokyklos direktorė(-ius) [[Roma Jurgilienė]]

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla – dieninė, papildomo (meninio) ugdymo mokykla Jonavos mieste, teikianti formaliojo (pradinio ir pagrindinio) ir neformaliojo (ankstyvojo ir mėgėjų) švietimo paslaugas Jonavos rajono vaikams ir suaugusiems. Mokykla įsikūrusi miesto centre (adresas - Žeimių g. 6).

Meno mokykla turi savo atributiką: emblemą, himną, vėliavą. Emblemoje pavaizduotas medis, kurio lapų vainiko, sudaryto iš 4 „ratilais" išdėstytų linijų, centre pavaizduoti 4 čiulbantys paukščiukai (simbolizuojantys stipriausią ugdymo mokykloje - Muzikos - sritį). Mokyklos himnas vadinasi „Meno mūzų pilis“ (prasidedantis žodžiais Laiko paukštė paliečia sparnais…); žodžių ir muzikos autorė - Virginija Verikienė (Styginių instrumentų skyriaus smuiko mokytoja). Mokyklai yra įteiktas ŠMM atminimo vimpilas „Kultūros mokykla“.

Istorija[taisyti]

Mokykla 2011 m. žiemą.
Ramybės skveras netoli Meno mokyklos (tolumoje matyti Meno mokyklos pastatas)
Įėjimas

1965 m. Jonavoje buvo įsteigta Muzikos mokykla. Ilgiau nei dešimtmetį ji glaudėsi Jonavos baldų kombinato klube.

1976 m. Muzikos mokykla persikėlė į naujas patalpas Jonavos 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabartinėse „Santarvės" vidurinėje ir "Neries" pagrindinėje mokyklose).

1982 m. atidarytas naujas - Dailės - skyrius.

1990 m. Muzikos mokykla persikėlė į miesto centrą, buvusias Pionierių namų patalpas (anksčiau čia veikė Jonavos vidurinė mokykla).

Nepriklausomybės metais mokykla toliau intensyviai plėtėsi. 1992 m. atidarytas Choreografijos, 1993 m. - Teatro skyrius.

1994 m. mokyklai suteiktas Meno mokyklos statusas. Iki tol mokyklą baigė 1121 ugdytinis.

2009 m. gegužės mėn. mokyklai suteiktas Jonavoje gimusios estrados dainininkės Janinos Miščiukaitės (1948-2008) vardas.

Struktūra[taisyti]

Mokykloje mokoma muzikos, teatro, dailės, bei choreografijos. Veikia šie skyriai: Teatro (įkūrėjas, ligšiolinis vedėjas - mokytojas ekspertas Jonas Andriulevičius), Dailės (vedėja Jolita Nenortienė), Choreografijos (vedėja Živilė Antanavičienė); muzikos mokoma Akordeono instrumento, Fortepijono instrumento, Pučiamųjų instrumentų, Tautinių instrumentų, Styginių instrumentų ir Muzikos teorijos skyriuose.

Veikla[taisyti]

Mokyklos tikslai – ugdymo programų individualizavimas, įvertinant individualius vaiko meninius gebėjimus; patekti ir atstovauti Jonavą Pasaulinėje dainų šventėje „Amžių sandūra“, garsinti miestą tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, apžiūrose, parodose, dalyvauti projektinėje veikloje; skatinti bendruomenės sampratą „mokytis visą gyvenimą“, plėtoti visapusišką bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. Tikslus įgyvendinome per žemiau išvardintus uždavinius.

Pirmasis uždavinys – paruoštos bei metodikos grupių skyrių susirinkimuose aprobuotos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos Bendrosios kiekvieno dėstomo dalyko programos, pagal kurias, kiekvienas pedagogas tvirtinimui paruošė ir įvykdė individualias ugdymo programas, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius meninius gebėjimus pasirinktai ugdymo sričiai; visus metus mokyklos vadovai ir atskiros srities pedagogai stebėjo ir analizavo vykdomą mokytojų ugdomąją ir pedagoginę veiklą, nuolat skatino ir sudarė sąlygas ugdymo turinį orientuoti į meninę praktiką; įvairiomis formomis (klasių koncertai, atviros pamokos, parodos, spektakliai, konkursai) mokinių tėvai (globėjai) pastoviai buvo informuojami apie pasiekimus ir pažangą.

Antrojo tikslo įgyvendinimui – pasiruošti Dainų šventei ir konkursams buvo stengiamasi sudaryti palankias sąlygas kolektyvų vadovams ir pavieniams pedagogams – kolektyvų vadovams ir mokytojams skirtos papildomos valandos už pasiruošimus konkursams ir apžiūroms, geranoriškai bendradarbiaujant su rajono savivaldybės ir švietimo, kultūros skyriaus vadovais buvo įsigyta koncertinės atributikos ir rūbų kolektyvams patekusiems į pasaulinę dainų šventę. Todėl sostinėje rajonui atstovavo perėję visas apžiūras visi meno mokyklos meninės veiklos kolektyvai, t. y. jaunių ir jaunučių chorai, stygininkų, akordeonininkų, kanklininkių (Šv. Jonų bažnyčiojekanklių vakaras) ansambliai, pučiamųjų orkestras (Moksleivių dainų diena), liaudies muzikos ir šokių ansamblis „Ratilėlis“ (su šiuo kolektyvu vyr. ansamblių vakaro režisierė L. Dabužinskaitė kuria pagrindinius šokių brėžinius renginiui), pirmą kartą Jonavos istorijoje choreografinė merginų grupė prie orkestro dalyvavo šventės renginyje „Vario audra“. Viso į šventę vyko 213 ugdytinių.

Mokslo metų pabaigos šventėje – ugdytiniai ir jų pedagogai – tarptautinių konkursų laureatai ir diplomantai buvo apdovanoti Mero padėkos raštais už Jonavos ir Lietuvos vardo garsinimą tarptautiniuose konkursuose (10 ugdytinių ir 8 pedagogai), Jonavos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos raštais pagerbti 18 ugdytinių ir 12 pedagogų - respublikinių konkursų laureatai ir diplomantai – už Jonavos vardo garsinimą respublikiniuose konkursuose. Iš 69-ių (2008-2009 m.m.) absolventų 29 įteikti mokyklos direktoriaus pagyrimo raštai už puikų mokymąsi.

Mokykla dalyvauja projektinėje programoje, skirtoje Lietuvos 1000- čio vardui paminėti rajone. Pristatytiems 4 projektams, jų įgyvendinimui skirta 7500 Lt. Pirmą kartą mokykloje vyko tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“, 10-tą kartą organizuotas respublikinis meno mokyklų teatrų skyrių meninio skaitymo konkursas – lėšos gautos iš socializacijos projektinės programos.

Trečiojo tikslo siekiui – „Mokytis visą gyvenimą“, plėtoti visapusišką bendravimą ir bendradarbiavimą pasiekti iškelti 3 uždaviniai mokslo metu pradžioje - įgyvendinti, t. y. mokyklos vadovų iniciatyva kartu su Jonavos VšĮ centru buvo organizuoti 7 seminarai mokyklos pedagogams vietoje kvalifikacijos tobulinimui ir naujų kompetencijų įgijimui; 3 pedagogams suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija (2 mokytojo metodininko, 1 – eksperto). Šiuo metu ugdymo institucijoje dirba 3 ekspertai, 17 mokytojų metodininkų, 24 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai, iš jų 14 suteikta antroji vyr. koncertmeisterio ir 2 metodininko kvalifikacinės kategorijos. Geroji mokytojų dalykinė patirtis ir pedagoginė kompetencija kartu su ugdytinių aukštais pasiekimų įvertinimais nuolat skleidžiama ir ja dalijamasi ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų. Buvo skaityti pranešimai Estijoje, Indijoje ir Šveicarijoje.

Per visus mokslo metus ugdytiniai dalyvavo renginiuose, kuriuos organizavo krašto muziejus, Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Jonavos kultūros centras, rajono bendrojo lavinimo įstaigos, koncertavo Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje, dalyvavo visose miesto šventėse; teatro skyriaus ugdytiniai tapo diplomantais respublikinėje teatrų apžiūroje „Šimtakojis“, dailės skyriaus ugdytiniai dalyvavo integraciniame plenere kartu su Juškonių bendruomene, choreografijos šokėjai festivaliuose – Marijampolėje, Joniškyje, Rokiškyje. Pirmą kartą mokyklos jaunių šokių kolektyvas koncertavo Šveicarijoje. Kas dveji metai mokykloje vyksta praktika Švedijos teatrinės mokyklos moksleiviams.

Toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Juozo Naujalio gimnazija, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Mažeikių, Elektrėnų muzikos ir meno mokyklomis, Juozo Gruodžio konservatorija ir kt.

Finansiškai ir morališkai bendradarbiaujama su moterų asociacija „Jonavietė“ – kasmet skiriamos lėšos mokyklai už socialiai remtinų moksleivių dalyvio mokesčio kompensavimą konkursams, materialaus turto įsigijimui. Šios asociacijos dėka moksleiviai dalyvavo respublikiniame projekte „Už gražų vaiko pasaulį“ (jų atliekami kūriniai kartu su žinomais respublikos atlikėjais įrašyti DVD), koncertuota mizantropo, daktaro Juozo Kazicko rezidencijoje.

Puoselėjamos mokyklos tradicijos: vyksta koncertai (gruodis ir birželis) miesto visuomenei, pagerbiami mokslo pirmūnai, į profesionaliosios muzikos koncertus, kurie organizuojami kartu su Lietuvos muzikų sąjungą kas mėnesį, kviečiami yra ne tik tėveliai, bet ir miestelėnai. Beveik kas mėnesį rajono žiniasklaidoje yra talpinama informacija apie meno mokyklos ugdytinių gyvenimą, pasiekimus. Informacija atnaujinama ir mokyklos tinklalapyje[1].

Vadovybė[taisyti]

Meno mokyklos direktoriai:

1965-1982 m. Stasys Stankus
1982-1983 m. Liudmila Petrakova
1983-1998 m. Fiodor Jančenko
Nuo 1998 m. - Roma Jurgilienė.

Šaltiniai[taisyti]


Nuorodos[taisyti]Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius (+10678-0=10678 wiki spaudos ženklai).