Juozas Skrupskelis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Juozas Skrupskelis
Linkuvos gimnazijos direktorius 09.jpg

Gimė 1919 m. lapkričio 25 d.
Kazilų k., Kriukų apylinkė, Joniškio raj.
Mirė 2004 m. (~85 m.)
Kaunas

Veikla

Juozas Skrupskelis (1919 m. lapkričio 25 d. Kazilų kaime Kriukų apylinkėje Joniškio raj. – 2004 m., Kaunas) – Linkuvos vidurinės mokyklos ir Pakruojo vidurinės mokyklos direktorius.

Biografija[taisyti]

Tėvas - Albinas Skrupskelis (1874-1950) buvo dvaro darbininkas, pradėjęs kaupti savo turtą nuo Melgužės dvaro piemenuko botago, vėliau buvo to paties dvaro bernas, dvaro žemės sklypo nuomininkas, ūkelio Kazyluose nuomininkas, vėliau – to paties ūkio savininkas.
Mama Elena Skrupskelienė (Laurynaitytė) gimusi apie (1846 ir 1906)

Brolis Ignas Skrupskelis, filologas germanistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, ateitininkas, visuomenininkas.

Juozas pradinius mokslus ėjo Kriukų pradinėje mokykloje. 1932 m. įstojo į Žeimelio progimnaziją, kurioje baigė 4 klases. Toliau mokslus tęsė Joniškio gimnazijoje, kurią baigė 1941 m. Tais pačiais metais buvo įstojęs į Šiaulių prekybos institutą, tačiau 1943 m. jį uždarius, teko grįžti pas tėvus į gimtąjį kaimą. 1945 m. Antrojo pasaulinio karo metais, buvo sunkiai sužeistas ir teko gydytis įvairiose ligoninėse. 1946 m. apdovanotas medaliu „Už pergalę prieš fašistinę Vokietiją“.


Pakruojo Atžalyno gimnazijos knygoje
Vienuolio veikalas Prieblandoje Linkuva, 1949 m. sausio 23 d. Vaidintojai mokytojai: gimn. dir. Vladas Valiušaitis, Vincas Valiušaitis, Irena Valiušaitienė, Petras Garšva, Janina Liumaitė-Kairienė, Juozas Skrupskelis, Valentinas Vasilevičius, Juozas Jasiūnas, Irena Liutkevičiūtė, mokiniai: Plačiakis, Rūkaitė, Gelažiūtė, Anilionis.

1946 m. pradėjo dirbti Linkuvos gimnazijoje karinio parengimo ir fizinio lavinimo mokytoju. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto istorijos fakulteto neakivaizdinį skyrių, o 1950 m. tapo mokymo dalies vedėju. 1952 m. su pagyrimu baigė VVPI ir įsigijo vidurinės mokyklos istorijos mokytojo kvalifikaciją. 1953 m. paskirtas Linkuvos rajono liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi, o nuo 1954 m. – Linkuvos vidurinės mokyklos direktoriumi. Juo dirbo trejus metus, nes 1957 m. buvo paskirtas Linkuvos rajono liaudies švietimo skyriaus vedėju. 1958 m. perkeltas į Pakruojį, kur dirbo pedagoginio kabinetu vedėju. 19591960 m. – Pakruojo vidurinės mokyklos direktorius, o nuo 1960 m. – tos pačios mokyklos direktoriaus pavaduotojas, mokytojas. 1967 m. atvyko į Baisogalą ir dirbo direktoriaus pavaduotoju, dėstė istoriją.

2004 m. mokytojas Juozas Skrupskelis mirė ir palaidotas Kaune Karmėlavos kapinėse.

Skrupskelio Juozo, s. Albino gyvenimo aprašymas[taisyti]

Aš, Skrupskelis Juozas, s. Albino, gimiau 1919 m. lapkričio 25 d. dabart. Joniškio rajono, Kriūkų apyl., Kazylų kaime, valstiečių šeimoje.

Būdamas 8 metų įstojau į Kriūkų pradinę mokyklą. 1932 m. įstojau į Žeimelio progimnaziją, kurioje baigiau 4 klases. Baigęs Žeimelio progimnaziją įstojau į Joniškio gimnaziją, kurią baigiau 1941 m.

1941 m. buvau įstojęs į Šiaulių Prekybos Institutą, tačiau 1943 m. jis buvo uždarytas ir grįžau pas tėvus į Kriūkų v. Kazylų kaimą.

1944 m. „išvadavus“ Lietuvą Tarybinei Armijai, stojau į jos eiles ir Karinėje tarnyboje išbuvau iki 1945 m. spalio mėn. demobilizacijos. 1945 m. balandžio mėn. 29 d. buvau sunkiai sužeistas ir teko daugiau kaip 3 mėn. gulėti įvairiose ligoninėse. 1946 m. vasario mėn. 18 d. buvau apdovanotas medaliu „Už pergalę prieš fašistinę Vokietiją 1941 – 1945 m.“

Nuo 1946 m. sausio 21 d. pradėjau mokytojo darbą Linkuvos vidurinėje mokykloje, o nuo 1950 m. – mokymo dalies vedėju. 1953.VIII.1 buvau paskirtas Linkuvos raj. Liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektorium, o nuo 1954 .II.1 – Linkuvos K. Požėlos v. vidurinės mokyklos direktoriumi.

Nuo 1957 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ministro įsakymu ir Lenino rajono vykdomojo komiteto potvarkiu buvau paskirtas Linkuvos rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjo pareigoms.

Nuo 1946 m. pradėjau neakivaizdiniu būdu mokytis Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto Istorijos fakultete. Pedagoginį institutą baigiau 1952 m.

1951 m. vedžiau. Šeimos sudėtis: žmona – Liucija ir sūnus Eugenijus. Tėvai yra abu mirę, o seserys gyvena Kriūkų apyl. Kazylų kaime.


1958.I.6 J. Skrupskelis

Šventė Linkuvoje. Apačioje, po dešine, Albinas Skrupskelis (1874-1950), filologo Igno tėvas, tarnavęs Melgužės dvare
Iš kairės: Ignas Skrupskelis, Emilija Bezmėnienė (sėdi), Aleksas Bezmėnas (dešinėje). Apie 1970 m. Aleksandras Bluzmėnas (1913 m.). 1946 m. balandžio 13 d. suimtas, kalintas Šiauliuose, Vilniuje. 1946 liepos 9 d. Karo tribunolo nuteistas penkeriems metams lagerio ir trejiems tremties. 1946 m. lapkričio 20 d. išvežtas į Uchtą Komijoje. Paleistas 1951 m. Žmona EMILIJA ir duktė EMILIJA, uošvė ELENA SKRUPSKELIENĖ 1948 m. gegužės 22 d. ištremtos į Krasnojarsko kraštą. Paleistos 1958 m."

Prisiminimai[taisyti]

Buvę mokiniai J.Skrupskelį atsimena kaip griežtą, reiklų, bet labai humanišką žmogų. Jis buvęs kruopštus, tolerantiškas, mėgęs dainuoti. Daugeliui Skrupskelis buvęs tikras autoritetas, visus žavėjo gebėjimas sudominti istorijos mokslu. Mokiniai jį mylėjo ir gerbė.

Cquote2.png

Istorikas Skrubskelis buvo ypatingas tuo, kad jis neliepdavo visko išmokti nuo a iki z, jam pakakdavo, kad vaikas „kalbėtų į temą“. Kaip šiandien prisimenu jo mėgstamiausią klausimą „kodėl?“ Juk jis stengėsi, kad mes visi suprastume, dėl kokių priežasčių vienas ar kitas įvykis mūsų istorijoje lėmė kitus įvykius.


Nijolė Marcinkutė

Cquote1.png


Cquote2.png

Mokytojas Juozas Skrupskelis dėstė istoriją irgi paskutinius dvejus metus. Prisimenu – neseniai buvau atsakinėjusi, gavau 5, todėl nebuvau kitą dieną pasiruošusi pamokai. Mokytojas vėl pakvietė mane atsakinėti ir suraitė dvejetą. Buvo labai gėda ir pamoka ateičiai.

Mokytojas flirtavo, eidavo pasivaikščioti su antrus metus toje pačioje klasėje likusia mokine. Aš pagalvodavau: kodėl nesu aš jos vietoje? Taigi – rūpėjo ir man tas mokytojas.


Kazė Duraitė-Arust, 1948 m. baigė Linkuvos gimnaziją (XXIV laida).

Cquote1.png


Šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius – 62% (+5471-115=5356 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 40% (+3557-112=3445 wiki spaudos ženklai).