Kazys Ambrozaitis (1918)

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Kazys Gediminas Ambrozaitis
Kazys Ambrozaitis.jpg

Gimė 1918 m. balandžio 23 d.
Naukaimio km.
Mirė 2015 m. rugpjūčio 15 d. (97 m.)
Chesterton, Indianos valstija, JAV

Veikla
gydytojas radiologas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, JAV visuomenės veikėjas

Kazys Gediminas Ambrozaitis (Kazys Ambrozaitis; 1918 m. balandžio 23 d. Naukaimio km., Šimkaičių vals., Raseinių apskrityje – 2015 m. rugpjūčio 15 d. Chesterton, Indianos valstija, JAV) – gydytojas radiologas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, JAV visuomenės veikėjas.

Moksleivio ir studijų metai[taisyti]

1925 m. Kazys pradėjo lankyti … mokyklą.

1933 m. jis įsijungė į ateitininkų veiklą. 1938 m. baigė Raseinių gimnaziją ir įstojo aspirantu į Karo mokyklą Kaune. Ją baigęs, 1939 m. rudenį buvo priimtas į VDU Teisių fakultetą, bet dėl mobilizacijos šių mokslų nepradėjo ir po to išvyko į Žemaitiją mokytojauti.

1940 m. jis tapo Katalikų veikimo centro Kaune „Pavasario“ vyrų sąjungos sporto vadu ir „Pavasario“ žurnalo redakcijos nariu, o vėliau Vilniuje kongrese išrinktas šios organizacijos generaliniu sekretoriumi.

19401943 m. K. G. Ambrozaitis VDU studijavo mediciną. 1943 m. jis buvo išrinktas Kauno studentų korporacijos „Gaja“ pirmininku.

Jau 1941 m. įsitraukė į rezistencinę veiklą, dalyvavo Birželio 23 dienos sukilime prieš sovietų okupacinę valdžią, buvo Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) Kauno štabo narys, antinacinio pasipriešinimo dalyvis.

K. Ambrozaičiui buvo patikėta pradėti sukilimo veiksmus. „Birželio 22 dieną paryčiui vienas pagrindinių sukilimo vadų L. Prapuolenis paskambino K. Ambrozaičiui ir pranešė apie sukilimo pradžią. 4 valandą 30 minučių K. Ambrozaičio būrys persikėlė iš Vilijampolės į Senamiestį, sukilėliai įsiveržė į Daukšos gatvėje buvusią milicijos nuovadą.

1941 m. kaip Lietuvių Aktyvistų Fronto (LAF) Kaune štabo narys dalyvavo Birželio sukilime, vėliau aktyviai reiškiasi antinacinėje rezistencijoje. Nustojus veikti Laikinajai vyriausybei ir vokiečiams likvidavus LAF‘ą, lietuvių patriotai įkūrė Lietuvių frontą (LF), į kurio veiklą įsijungė ir Kazys G. Ambrozaitis. Sukūrus LF karinį padalinį „Kęstutis“, K. G. Ambrozaitis tapo šios pogrindinės organizacijos nariu ir vienu iš jos vadovo Vytauto Stonio pavaduotoju.

1946 m. baigė Tiubingeno universitetą, o dar po metų įgijo daktaro laipsnį. 1949 metais išsikraustė į JAV, kur specializavosi radiologijos srityje Niujorke ir Klyvlende.

1944 m. karo audra K. G. Ambrozaiti nubloškė į Vokietiją, kur jis vėl aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą: 1946 m. suorganizavo studentų „Ateitininkų sąjungą“ ir tapo jos pirmininku, atgai¬vino „Gajos korporaciją“, buvo išrink¬tas į Lietuviu studentų atstovybę, dalyvavo įkuriant Lietuviu fronto bičiulių organizaciją (LFB) Vokietijoje.

1946 m. jis baigė Tūbingeno universitetą, o dar po metų šiame universitete jis baigė ir doktorantūrą bei įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį (1947).

Savo profesinę veiklą K. G. Ambrozaitis pradėjo 1948 m. Mūnchene vadovaudamas Raudonojo kryžiaus ambulatorijai Lietuvių namuose.

Nuo 1949 m. pradžios K.G. Ambrozaitis apsigyveno JAV. Pradžioje jis Niujor¬ke ir Clevelande gilino žinias radiologijoje. Vykstant Korėjos karui jis buvo pašauktas į JAV kariuomenę, kurioje 19531955 m. tarnavo gydytoju ir užsitarnavo kapitono laipsnį. Grįžęs apsigyveno Clevelande. 1959 m. išlaikė medicinos egzaminus ir gavo radiologijos specialybės ABR diplomą.

1960 m. persikėlė netoli Čikagos ir dirbo įvairiose Šiaures Indianos ligoninėse. Čia išdirbo 33 metus, iš jų 23 metus buvo radiologijos departamentų direktorius, suorganizavo radiologų korporaciją, buvo išrinktas ligoninės gydytojų štabo prezidentu.

Kurį laiką dėstė radiologiją Indianos universitete ir buvo šio universiteto patarėju.

Faktai[taisyti]

19401944 m. Vytauto Dižiojo universitete studijavo mediciną. 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime, buvo Lietuvos aktyvistų fronto Kauno štabo narys. 1943 m. studentų korporacijos „Gaja“ pirmininkas. Lietuvos antinacinio pasipriešinimo dalyvis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. baigė Tiubingeno universitetą. 1947 m. daktaras. 1949 m. apsigyveno JAV. Specializavosi radiologijos srityje Niujorke ir Klyvlende. 19501953 m. dalyvavo Korėjos kare, kapitonas. Vėliau dirbo ligoninėse netoli Čikagos.

Daugelį metų buvo Ligoninių radiologijos departamento direktorius, suorganizavo radiologų korporaciją. JAV lietuvių bendruomenės, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro bei kitų organizacijų veikėjas. Nuo 1962 m. fondo „Į laisvę“ pirmininkas. Su kitais įkūrė Lietuvių fondą, jo tarybos ir valdybos pirmininkas. Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos tarybos narys. Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas. Bendradarbiavo spaudoje.[1]

Kilmė ir šeima[taisyti]

Broliai, seserys – 3 broliai, 1 sesuo.

Šeima – žmona Marija Ambrozaitienė (Pupiūtė, g. 1931 m. balandžio 15 d. Kybartuose), dailininkė.
Dukros – Ramunė Ambrozaitytė (g. rugpjūčio 25 d. New York), profesija. ♦ Audronė Ambrozaitytė (g. 1955 m. vasario 4 d. Bad Kroisinak, Vokietija), dailininkė, baigė Šv. Marijos akademiją South Bende, IN, JAV.

Bibliografija[taisyti]

Šaltiniai[taisyti]

  1. Kazys Ambrozaitis (1918). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. - 429 psl. ISBN 978-5-420-01654-1.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 85% (+5932-11=5921 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 26% (+1786-746=1040 wiki spaudos ženklai).