Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
  Klaipėdos biblioteka. Pradzioje.jpg
  XIX a. senoji bibliotekos pastato dalis
  Lokalizacija
  Respublika: Vėliava Lietuva
  Apskritis: Vėliava Klaipėdos apskritis
  Savivaldybė: Vėliava Klaipėdos miesto savivaldybė
  Gyvenvietė: Klaipėda
  Adresas Herkaus Manto g. 25, Klaipėda LT-92234
  Įkurta 1950 m.

  Žiūrėti didesniame žemėlapyje
  Interneto svetainė www.klavb.lt
  e-mail tba@klavb.lt
  Tel.

  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka - viešoji biblioteka veikianti Klaipėdos apskrityje.

  Bibliotekos kiemelis

  Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka įsikūrusi Klaipėdos miesto centre, Herkaus Manto gatvėje. Pastato plotas – beveik 7 000 m2. Biblioteka filialų neturi, todėl visos teikiamos paslaugos yra koncentruotos ir sutelktos vienoje vietoje.

  Bibliotekoje dirba 100 darbuotojų (iš jų 65 bibliotekininkai), bibliotekai nuo 2008 m. vadovauja direktorius Juozas Šikšnelis.

  Per metus bibliotekoje vidutiniškai apsilanko daugiau nei 330 tūkst. lankytojų. Per dieną bibliotekoje apsilanko per 1000 lankytojų.

  Bibliotekoje yra trys skyriai, aptarnaujantys skaitytojus, t.y. trys abonementų padaliniai (suaugusių, vaikų ir muzikos) ir šešios skaityklos – bendroji, vokiečių, periodikos, interneto, informacijos ir kraštotyros.

  Bibliotekos erdvėse galima rasti 102 kompiuterizuotų darbo vietų, mokamas paslaugas, kaip kopijavimą, skenavimą, laminavimą ar tarpbibliotekinį abonementą ir nemokamas paslaugas – knygų išdavimą į namus, rezervaciją, periodinių leidinių skaitymą vietoje, nemokamo interneto prieigą bei galimybę prisidėti ar sudalyvauti vykdomų projektų organizuojamose veiklose bei renginiuose. Bibliotekoje per metus suorganizuojama per 400 renginių ir 160 parodų, kurios eksponuojamos bibliotekos erdviose galerijose ir skaityklose.

  I. Simonaitytės biblioteka taip pat yra Klaipėdos regiono metodinis centras, kuris kuruoja 11 kitų regiono bibliotekų, organizuoja bibliotekų specialistams kvalifikacijos kėlimo mokymus, rengia projektus.

  Struktūra

  Bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelis

  Pastatas keturių dalių: I korpusas – keturkampis trijų aukštų su pastoge ir prisišliejusiu senuoju ratinės statiniu, II korpusas – dviaukštis su pastoge, III korpusas jungiasi su senuoju pirmapradės bibliotekos rūmu.

  Pirmajame korpuse įsikūrę komplektavimo, katalogavimo, techniniai padaliniai, o išoriniu pastato perimetru per tris aukštus įrengtos saugyklos, kuriose sumontuotos metalinės kompaktinės lentynos, talpinančios iki 1 mln. egz. (dabar jos užpildytos 80 %), aprūpintos vėdinimo, dulkių surinkimo sistemomis, spaudiniai apsaugoti nuo saulės šviesos, įrengti liftai. Langais į jaukų vidinį kiemelį atsigręžę 4 skaityklos bei 2 holai, kuriuose nuolatos organizuojamos meno kūrinių parodos, vyksta literatūriniai renginiai.

  Buvusiame ratinės pastato antrame aukšte veikia Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius, įsikūręs AdM archyvas. Pirmame aukšte veikia kavinė ir knygynas.

  II korpuse per du aukštus išsidėstęs abonementas. Knygos – moderniose, estetiškose lentynose, yra jaukių kampelių su minkštasuoliais, kur atsisėdus galima pavartyti patikusią knygą. Leidiniai išduodami kompiuterizuotai.

  Jungiamojoje dalyje įsikūrus administracija, posėdžių kambarys, konferencijų salė, aprūpinta techninėmis priemonėmis.

  III korpuse – restauruotame paveldosauginiame pastate veikia Vaikų literatūros poskyris, Atvira erdvė jaunimui ir Metodikos kabinetai, renginių salė ir Gerlacho palėpė, kur įrengta nuolatinė jūrinio paveldo ekspozicija.

  Bibliotekos holuose nemažai jaukių kampelių, kuriuose su knyga rankose gali įsitaisyti mėgstantys vienatvę skaitytojai. Daugiau nei pusšimtis darbo vietų – kompiuterizuotos, vartotojai gali naršyti internete, naudotis Microsoft Office programomis, prenumeruojamomis duomenų bazėmis ar bibliotekos darbuotojų sukurtais virtualiais produktais.

  Skyriai ir paslaugos

  Registratūra
  Abonementas

  Abonementų skyrius

  REGISTRACIJA
  • Naujų skaitytojų registravimas /perregistravimas
  • LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, keitimas
  • Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
  • Mokomos paslaugos (kopijavimas, spausdinimas, laminavimas ir kt.)
  SUAUGUSIŲJŲ ABONEMENTAS
  • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose;
  • Knygų rezervacijos paslauga;
  • Skaitytojo paimtų leidinių grąžinimo termino pratęsimas;
  • Apmokymas naudotis OPAC paieškos sistema;
  • Bibliografinė informacija;
  • Skyriuje veikia skaitytojų kertelė „Tarp eilučių“.


  Vaikų skyrius
  Bibliotekos Atvira erdvė jaunimui
  VAIKŲ ABONEMENTAS
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų, moksleivių, jaunuolių iki 16 m. registracija, LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, keitimas;
  • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose;
  • Knygų rezervacijos paslauga;
  • Skaitytojo paimtų leidinių grąžinimo termino pratęsimas;
  • Apmokymas naudotis OPAC paieškos sistema;
  • Bibliografinė informacija;
  • Interneto prieiga vaikams ir jaunimui;
  • Susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai, spektakliai, konkursai, viktorinos, edukaciniai užsiėmimai, seminarai, mokymai bibliotekininkams, pedagogams;
  • Lankytojams vedamos ekskursijos, kurių metu pristatomas vaikų literatūros skyrius bei biblioteka;
  • Teikiamos konsultacijos jaunimui aktualiomis temomis.
  Muzikos poskyris
  MUZIKOS POSKYRIS
  • Muzikinės tematikos, scenos ir kino meno spaudiniai;
  • natos: įvairūs lietuvių, užsienio kompozitorių kūriniai ir rinkiniai;
  • asmenines kolekcijos;
  • fonoteka ir videoteka;
  • Skaitytojų registravimas/ perregistravimas;
  • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose;
  • Dokumentų išdavimas ir grąžinimo termino pratęsimas;
  • Apmokymas naudotis OPAC paieškos sistema ir kartotekomis;
  • Bibliografinis informavimas;
  • Skaitytojų muzikinės tematikos užklausų vykdymas;
  • Interneto prieiga;
  • Skyriuje veikia „Vytautų“ klubas;
  • Organizuojami muzikiniai renginiai, spaudinių ir meno parodos/ pristatymai, edukaciniai užsiėmimai

  Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius

  • informacinės paslaugos ir konsultacijos skaitytojams apie Klaipėdą bei Klaipėdos kraštą;
  • negatyvų, rankraščių bei kitų dokumentų skaitmeninimas;
  • rengiamos parodos įžymių Klaipėdos žmonių paminėjimui bei įvairios parodos apie Klaipėdą bei Klaipėdos kraštą;
  • sudaryta kraštotyros kartoteka, įrašai Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui;
  • kuriamos personalinės bibliografijos;
  • sudaromi „Pamario krašto kalendoriai“, kultūros kronika „Baltijos“ almanachui;

  Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyrius

  Bendrosios skaityklos salė
  • Koordinuoja bibliotekininkų profesinį švietimą;
  • Teikia profesinę pagalbą Klaipėdos regiono viešosioms bibliotekoms;
  • Rengia profesines metodines rekomendacijas;
  • Organizuoja darbuotojų profesinį ugdymą;
  • Rengia ir įgyvendina profesinius projektus;
  • Vykdo bibliotekininkystės srities tiriamąją veiklą;
  • Rengia Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų veiklos metines ataskaitas;
  • Veikia Bibliotekininkystės skaitykla, kurios fonduose kaupiami dokumentai knygotyros, bibliotekininkystės mokslų ir bibliotekų veiklos klausimais;
  • Rengia, įgyvendina ir organizuoja kultūrinius projektus;
  • Rengia parodas;
  • Vykdo vidinės ir išorinės informacijos apie įvykius bibliotekoje sklaidą;
  • Vysto bendradarbiavimą kultūros, švietimo ir verslo srityse su įvairiomis institucijomis;
  • Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams rengia kultūros ir viešųjų ryšių srities mokomąsias programas, metodines rekomendacijas, stažuotes;
  • Administruoja Klaipėdos regiono bibliotekų tinklaraštį, Facebook socialinio tinklo KLAVB paskyrą;

  Skaityklų skyrius

  SAUGYKLŲ POSKYRIS
  • saugoma įvairių mokslo šakų literatūra lietuvių ir užsienio kalbomis;
  • saugomi asmeninių bibliotekų, marinistikos, autografuotų spaudinių fondai;
  • Saugomi spaudiniai, išleisti iki 1945 m.;
  PERIODIKOS SKAITYKLA
  • mokslinių ir populiariųjų žurnalų bei laikraščių lietuvių, rusų, anglų ir kt. užsienio kalbomis;
  • Eksponuojami naujai gauti periodiniai leidiniai;
  • Teikiama bibliografinė informacija;
  • Mokoma susirasti mokslinius ir populiariuosius straipsnius Nacionaliniame bibliografijos duomenų banke (LBDB);
  • vyksta „Kūrybinio rašymo studijos“ ir „Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos“ narių susitikimai;
  BENDROJI SKAITYKLA
  • kaupiama įvairių mokslo šakų literatūra lietuvių ir užsienio kalbomis. Spaudiniai išduodami skaityti vietoje, užsakant per paieškos sistemą, pateikus skaitytojo bilietą;
  • Išduodami spaudiniai iš Skaityklos ir Saugyklos fondų skaitymui vietoje;
  • Mokoma susirasti ir užsisakyti spaudinius bibliotekos kataloge, naudojantis OPAC paieškos sistema;
  • Skaitytojams skirtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos informacijos paieškai;
  • Veikia „Naujų knygų“ parodos;
  VOKIŠKŲ LEIDINIŲ BIBLIOTEKA ir SPAUDINIŲ PRANCŪZŲ KALBA FONDAS
  • kaupiami spaudiniai vokiečių kalba įvairiomis temomis;
  • išduodami DVD vaidybiniai ir dokumentiniai filmai, garso įrašai, kompaktinės plokštelės ir kompaktiniai diskai
  • Naujausi žurnalų „DerSpiegel“, „Brigitte“, „Deutschperfekt“, „FrühesDeutsch“, „LiterarischerMonat“, „SchweizerMonat“ numeriai, laikraštis: „PresseundSprache“;
  • Vykdomos filmų peržiūros, kino seansai, renginiai vaikams;
  INFORMACIJOS SKAITYKLA
  • įvairių šalių ir mokslo šakų enciklopedijų, enciklopedinių žodynų, žinynų ir kitų informacinių leidinių išdavimas ir skaitymas vietoje;
  • Teikiamos informacinės paslaugos ir konsultacijos žodžiu, telefonu, el. paštu, skype;
  • Mokomasusirasti ir užsisakyti bei rezervuoti spaudinius bibliotekos kataloge, naudojantis OPAC paieškos sistema, susirasti spaudinius iš namų kompiuterių mūsų bibliotekos ir kitų Lietuvos bei užsienio viešųjų bibliotekų kataloguose, ieškoti ir susirasti mokslinius bei populiariuosius straipsnius LBDB (Nacionaliniame bibliografijos duomenų banke) ir duomenų bazėse, naudotis bibliotekos elektroninėmis knygomis, ieškoti informacijos įvairiuose kituose paieškos šaltiniuose;
  • Nutolusiems vartotojams suteikiami slaptažodžiai prie duomenų bazių;
  Interneto - informacijos skaitykla
  INTERNETO SKAITYKLA
  • 16 kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto;
  • 1 kompiuterizuota darbo vieta regos negalią turintiems skaitytojams su JAWS ir MAGIC programomis;
  • Skenavimo paslaugos;
  • Spausdinimo paslauga;
  • Informacijos įrašymas į kompiuterines laikmenas;
  • Galimybė įsigyti CD/DVD;
  • Registracija į Skaitmeninio raštingumo mokymus (vietoje, el. paštu, telefonu);
  • Mokymų klasėje vykdomi skaitmeninio raštingumo mokymai;

  Informacinių išteklių vystymo skyrius

  • Informacinių išteklių įsigijimas;
  • gautų ir nurašytų informacinių išteklių apskaita;
  • kompiuterizuotos bibliotekos informacinės sistemos diegimas ir administravimas:
  • KLAVB kompiuterių tinklo ir tarnybinių stočių administravimas:
  • vietinio kompiuterių tinklo, kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra;
  • LIBIS administravimas;


  Kultūrinė veikla

  3 aukšto galerija
  Akimirka iš renginio
  Akimirka iš renginio

  I.Simonaitytės bibliotekoje intensyviai vykdoma kultūrinė veikla. Nuolatos bibliotekoje rengiami naujų knygų pristatymai, literatūriniai bei kūrybos vakarai, koncertai, spektakliai, filmų peržiūros, parodų atidarymai, specialūs renginiai vaikams ir jaunimui bei senjorams.

  Renginiai organizuojami bibliotekos erdvėse – Konferencijų salėje, Renginių salėje, klaipėdiečių labai mėgstamoje netradicinėje erdvėje Gerlacho palėpėje bei bibliotekos holuose. Vis dažniau atšilus orams renginiai organizuojami bibliotekos vidiniame bei Saulės laikrodžio kiemeliuose.

  Kasmet bibliotekoje vyksta tradiciniai renginiai:

  • I.Simonaitytės literatūrinės premijos įteikimas,
  • Poezijos pavasario renginiai,
  • KU studentų rengiamas trumpametražių filmų konkursas ir peržiūra,
  • Klaipėdos knygų mugė,
  • Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai,
  • Vaikų kultūros dienų renginiai,
  • iniciatyvos „Knygų Kalėdos“ renginiai,
  • Klaipėdos eglučių kiemelio įžiebimas,
  • Vaikų gynimo dienos bei vaikų knygos dienos paminėjimai.

  Koncertai: „Muzikinė palėpė“, mamos dienai paminėti „Puokštė mamai“, „Literatūrinis džiazas“, „Augu su muzika“, „Muzikuojantis jaunimas“, parodų ciklas „Kai Klaipėda Memeliu vadinos...“ bei „Pamario krašto kalendorius“ ir kt.

  Bibliotekoje yra net kelios erdvios galerijos parodų eksponavimui. Tapybos, fotografijos, tekstilės, grafikos parodos eksponuojamos: I aukšto hole, Galerijoje 13L, Galerijoje 1P, III aukšto hole, bibliotekos kavinėje, Gerlacho palėpėje. Spaudinių parodos rengiamos bibliotekos skaityklose bei abonemento skyriuose.

  Bibliotekoje nuolatos vykdoma ir projektinė veikla. Rengiami projektai skatina skaitymo kultūrą, skatina kūrybišką saviraišką, kultūrinį sąmoningumą ir mokymosi visą gyvenimą idėją, populiarina atminties institucijų skaitmenintas Klaipėdos krašto kultūros paveldo vertybes, ugdo bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas ir kt. Projektų renginiais siekiama propaguoti skaitymą lauko erdvėse. Bibliotekos vykdomų projektų metu vis dažniau persikeliama į skaitytojui patogias lauko erdves. Šiltuoju metų laiku skaitytojai kviečiami naudotis bibliotekos paslaugomis bibliotekos lauko skaitykloje, miesto parkuose, paplūdimyje, miesto švenčių metu, kelte ir kt.

  Biblioteka bendradarbiauja su regiono bibliotekomis. Organizuojamos keliaujančios parodos ir bendri renginiai, rengiami skaitymo skatinimo projektai, kvalifikacijos kėlimo projektai, vedami įvairūs mokymai regiono bibliotekininkams.

  Biblioteka palaiko glaudų bendradarbiavimą su Lietuvoje reziduojančiomis įvairių šalių ambasadomis ir institutais, švietimo ir verslo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Bendradarbiavimo dėka rengiami bendri projektai, organizuojami renginiai bei parodos.

  Savanorystė bibliotekoje

  Biblioteka nuo 2014 m. yra Europos savanorių tarnybos akredituota ir prisijungė prie Erasmus+ programos, pagal kurią bibliotekoje savanoriauja 18–30 m. jaunimas iš užsienio. Biblioteka jau turėjo savanorių iš Ispanijos, Graikijos, Italijos ir Prancūzijos. Šie jauni žmonės visapusiškai prisideda prie vykdomų bibliotekos paslaugų, organizuojamų renginių, projektinių veiklų, inicijuoja savo veiklas, renginius, padeda kasdieniniame bibliotekininkų darbe ir tuo pačiu metu susipažįsta su Lietuvos, Klaipėdos, bibliotekos ir žmonių kultūra, papročiais, keliauja, kad pažintų kraštą, mokosi lietuvių kalbos bei stengiasi įgyti įvairiapusiškų asmeninių ir profesinių žinių, kurias galės panaudoti ne tik kasdienybėj, bet ir ateityje dirbant.

  Taip pat nuo 2013 m. bibliotekoje kiekvienais metais stažuojasi jauni žmonės iš Prancūzijos, kurių stažuotes kuruoja Prancūzų institutas, su kuriuo bendradarbiaujama jau nuo 2011 m.

  Fondai

  Fondai. Sunkiausia knyga bibliotekos fonduose – Vebsterio žodynas, sveriantis 8 kg.
  Fondai

  1951 m. biblioteka turėjo 16 520 egz. fondą, dabar – daugiau nei milijoną egzempliorių. Biblioteka sukaupusi vertingą kraštotyrinių bei rankraščių dokumentų fondą – B. Aleknavičiaus archyvas, kuriame daugiau kaip 500 knygų, apie 1200 laiškų, kompozitoriaus K. Kavecko, valstybės veikėjo Just. Paleckio, poetų Just. Marcinkevičiaus, Alg. Baltakio, B. Brazdžionio, rašytojų J. Baltušio, E. Cinzo, I. Simonaitytės, V. Mykolaičio-Putino autografai, apie 10 tūkst. negatyvų. Tapytojo Vaclovo Rimkaus fonde 771 spaudinys su unikaliais knygų ženklais, exlibrisais, autografais.

  Seniausia knyga fonduose – „Theologiamoralis" išleista Antverpene 1678 m. Sunkiausia knyga – Vebsterio žodynas, sveriantis 8 kg.

  Asmeninių bibliotekų fondas

  Bibliotekoje saugomas asmeninių bibliotekų fondas: poeto P. Drevinio, dailininko V. Rimkaus, A. Stubros, B. Gaižausko, A. ir G. Venckūnų, R. Š. Andriukaičio, filosofoA. Tytmono, muzikų R. Varno, Z. Rinkevičiaus, A. Remesos ir kt.Profesoriaus – kalbininko A. Salio itin vertingų senųjų leidinių kolekcija. Didžiausia rankraščių fonde – fotožurnalisto, kraštotyrininko Bernardo Aleknavičiaus kolekcija, susidedanti iš autografuotų knygų, negatyvų, nuotraukų, teminių aplankų, straipsnių rankraščių ir korespondencijos. Šiuo metu tai yra apie 4500 spaudinių. Visus šiuos spaudinius bibliotekai padovanojo patys autoriai arba jų artimieji. Šis fondas nuolat auga, pildosi naujais spaudiniais ir turtėja naujais vardais.

  Foto ir video archyvas

  Nuo 2011 m. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės biblioteka pradėjo kaupti Klaipėdos miesto ir krašto istorijos foto ir video archyvą. Jame apie 20 tūkst. Bernardo Aleknavičiaus negatyvų bei nuotraukų iš asmeninių klaipėdiečių kolekcijų: A. Šeštoko, A. Šidlausko ir kitų. Sukauptus video ir foto archyvus I.Simonaitytės bibliotekai padovanojo ir operatorius E. Macius. Šiuo metu dirbdamas bibliotekoje jis skaitmenina analoginiu vaizdo formatu savo filmuotus ir fotografuotus archyvinius kadrus, montuoja laidas ir filmus.

  ADM archyvas

  2011 m. spalio 5 d. I. Simonaitytės bibliotekai perduotas AdM archyvas. AdM –ArbeitsgemeinschaftderMemellandkreise arba lietuviškai Klaipėdos krašto darbo grupė, kuri įkurta 1948 m. Vokietijoje ir vienija 1944 m. bei vėliau pasitraukusius klaipėdiškius (memelenderius) ir jų palikuonis iš Klaipėdos (Memelio) krašto.

  Nuo pat savo įsikūrimo 1948 m. AdM nariai siekė išsaugoti ir surinkti buvusiųjų krašto gyventojų, sukauptą dvasinį turtą. Archyvo pagrindą sudaro vertingi dokumentai siekiantys net XIX a. vidurį. Tai daugiausia dokumentai iš privačių kolekcijų, kuriuos sugebėjo išsaugoti itin sunkiomis aplinkybėmis besitraukiant iš Klaipėdos, gyventojai bei jų palikuonys. AdM archyve –apie 1600 knygų, 600 dokumentų segtuvų, kuriuose įvairi informacija apie Klaipėdos krašto kultūrinį, ekonominį gyvenimą apie įvairias vietoves bei gamtą, organizacijas, mokyklas, teatrą, statinius, tiltus, paminklus, visuomenės veikėjus, dailininkus, rašytojus paprastus žmones, žvejus ir t.t. Segtuvuose įvairių rūšių dokumentai: ir iškarpa iš laikraščio, ir atvirukas, ir skaidrė, ir nuotrauka arba net 1863 m. originali teatro afiša.

  Apie 150 įvairių paveikslų originalų ir kopijų, įžymių dailininkų darbų (G. Boese, H. Kallmayer, M. Pechstein) ir galbūt mažiau žinomų dailininkų ( H. Schutze-Lochau, H. Muler-Bodas, S. Petereit ir kt.). Nuotraukų, negatyvų ir skaidrių, filmų, stiklo negatyvų. Iš retesnių knygų – Liudviko Rėzos versta Biblija su jo paties prakalba, išleista 1816 m., dvi dešimtys XIX a. leistų biblijų, giesmynų, maldaknygių. Klaipėdai aktuali ir vertinga žemėlapių bei Klaipėdos planų kolekcija. Žemėlapių chronologija labai plati: senieji Prūsijos žemėlapiai ir Klaipėdos planai siekiantys 1782 metus bei vėlesni. Ypatinga faksimilė iš Vatikano bibliotekos: 1448 m. žemėlapis, kuriame, manoma, pirmą kartą pažymėtas Memelio miestas. Taip pat didelis netikėtumas – kai kurių Klaipėdos pastatų, pavyzdžiui: buvusios laikraščio „MemelerDampfboot“ leidyklos pastato brėžiniai su paties Sieberto parašais. Iš smulkiosios poligrafijos – atvirukai, Klaipėdos krašto pinigai, afišos ir t.t.

  Jūrlapių kolekcija

  Jūrlapiai – tai kapitonų Žydrūno Naujoko ir Povilo Barono dovana bibliotekai. Daugelis jūrlapių su piešiniais, komentarais net eilėraščiais, o kai kurie ir su sovietmečio simbolika.

  Kapitono P. Barono dovanotuose jūrlapiuose daugiausia žymimos geriausios žūklės vietos ir nurodomas palankiausias žūklės laikas. Bibliotekos kolekcijoje apie 200 jūrlapių.

  Paminklai

  Paminklas kalbai

  Paminklas kalbai

  2013 m. Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje atidengtas vienintelis pasaulyje paminklas kalbai.

  Paminklą sudaro į granito plokštę įmontuotas bronzinis bareljefas su užrašu: „Praeivi, penkios baltų šeimos kalbos jau mirė, po tavo kojomis išnykę lietuvių kalbos žodžiai. Atmink ir gerbk savo kalbą“. Toliau, take į biblioteką granitinės trinkelės, ant kurių iškalti prof. Danguolės Mikulėnienės surinkti išnykę lietuvių kalbos žodžiai.

  Saulės laikrodis „ Laiko knyga“

  Bibliotekos kiemelio paminklai: Saulės laikrodis ir inkaras

  Saulės laikrodis – pats natūraliausias ir tikriausias laiko tėkmės matavimo prietaisas. Pažvelgus į „Laiko knygą“, galima sužinoti, koks šią akimirką yra tikslus Saulės laikas Klaipėdoje. Saulės laikrodžio autoriai R. Klimavičius ir R. Martinkus. Laikrodis stovi I. Simonaitytės bibliotekos balkone.

  Jūrinio paveldo ekspozicija

  Pati jūrinės ekspozicijos pradžia laikytina 2007 m. vasario 7 d., kai atsidarė S. Šemerio – Šmerausko skaitykla su marinistiniu fondu. Visi klaipėdiečiai, kurie nors šiek tiek susiję su jūra, laivyba buvo paraginti klubo ‚‚Marinus“ viceprezidento Gedimino Pilaičio neišmesti, o tiesiog padovanoti bibliotekai knygų, žemėlapių ar kitų vertingų daiktų susijusių su laivais, jūra. Bostone gyvenantis klaipėdietis buriuotojas, plaukimo jachta „Lietuva“ aplink pasaulį dalyvis Jonas Limantas atvežė dokumentų rinkinį apie lietuvį kapitoną Bronių Rožinską ir jo kelionę jachta „Hermes“ per Atlantą 1962 – 1963 m. Taip pat Amerikoje gyvenančio lietuvių bendruomenės veikėjo Vytauto Zelenio surinkta medžiaga apie Lietuvos jachtų kelionę per Atlanto vandenyną 1989 m. maršrutu Klaipėda – Niujorkas.

  Bėgant metams vertingų dovanų sulaukta iš klaipėdietės Jūratės Ingaunytės – Kalvaitienės, kapitonų klubo, Klaipėdos jūrų uosto direkcijos Uosto kapitono valdybos (inkaras bibliotekos kieme), kapitonų Vytauto Paulausko, Eimučio Astiko, A. Kulboko, Vytauto Saulėno, V. Naujoko, J. Karvelio, laivų mechaniko Romo Tijūnėlio. Ponia Ona Kubiliūnienė padovanojo knygų iš kapitono Osvaldo Kubiliūno asmeninės bibliotekos, o kapitono Povilo Barono žmona Lionė Baronienė – 80 locijų ir tiek pat jūrlapių, mokslinio pobūdžio knygų, vyro ranka rašytus užrašus, plaukiojimo reisų ataskaitas, segtuvus su darbo pastabomis.

  Viena didžiausių kolekcijų – kapitono Žydrūno Naujoko kolekcija: per pusšimtis mokslinio pobūdžio knygų, konspektų sąsiuviniai, laivo žurnalai, radiogramos, jūrinės navigacijos priemonės, kapitono žiūronai, laivo laikrodis, telefonas, optinis pelengatorius, avarinis radijo švyturėlis, daug jūrinių suvenyrų, paveikslų, medžio drožinių, nuotraukų, gintarų, kriauklių. Įspūdinga jo brolio kapitono Vyganto Naujoko kriauklių kolekcija.

  Kasmet ekspozicija pasipildo naujais eksponatais. Vyksta edukaciniai užsiėmimai vaikams, susitikimai su kapitonais, knygų pristatymai, ekskursijos.

  Virtualūs produktai

  • Klaipėda: kraštas ir jūra[1]
  • Klaipėda: miestas ir žmonės[2]
  • Interaktyvus krašto gidas[3]
  • Klaipėdos knygų mugė[4]
  • Bibliotekų savaitė[5]
  • Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų tinklaraštis[6]

  Istorija

  Biblioteka įsikūrusi XIX a. pastate, kurį 1874 m. pastatė medienos pirklys Hermanas Gerlachas (HermannGerlach). Tai vienas gražiausių neorenesanso stiliaus pastatų Klaipėdoje. Projekto autorius nežinomas, pastatas saugomas valstybės ir yra įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registrą.

  Ši valda Gerlachų šeimai priklausė iki 1935 m. H. Gerlacho našlei M. Gerlach pardavus pastatą miestui, čia perkelta miesto biblioteka „StadtbüchereiMemel“. Tačiau karo metu senoji biblioteka buvo išblaškyta ir laikoma dingusia.

  Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, savo įkūrimo metus skaičiuojanti nuo 1950-ųjų, šiame pastate įsikūrė tik 1952 m.

  1979 m. bibliotekai suteiktas rašytojos Ievos Simonaitytės vardas ir nuo tada ji vadinasi Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka.

  Pirmosios knygos 1950 m. – 7000 egz. – gautos iš kolektoriaus, Klaipėdos knygyno, Kaliningrado srities, Černigovo srities. Daugiausia tai buvo visuomeninė-politinė literatūra. Jau per pirmąjį dešimtmetį fondai išaugo nuo 7000 iki 159579 egz., t.y. 22 kartus. Dabar bibliotekos fondas siekia per 1 mln. spaudinių.

  Nuolat augo ir darbuotojų skaičius. 1950 m. bibliotekoje dirbo 4 darbuotojai, 2015 m. – 100. Plėtėsi bibliotekos veikla. Jei 1951 m bibliotekoje skaitė 2112 skaitytojas, tai 2009 m. - 27106 skaitytojai.

  Bibliotekoje veikė keturi skyriai: komplektavimo, abonemento, metodikos bei skaitykla. Vėliau buvo įkurti bibliografijos, muzikos ir kiti skyriai. Šie skyriai buvo išsibarstę po visą miestą.

  Nuo pat įkūrimo biblioteka tapo regiono metodikos centru. Bibliotekoje buvo įsteigti bibliotekininkų kursai, kuriuose buvo ruošiami profesionalūs bibliotekininkai. Įvairiapusė metodinė pagalba regiono bibliotekoms teikiama iki šiol.

  Bibliotekos veiklą sovietmečiu labai ribojo ir fondo komplektavimui darė įtaką tokios tarnybos kaip: GLAVLIT, KGB, LKP ir t.t. Nepaisydama ribojimų ir draudimų biblioteka kaupė lituanistinį fondą ir vystė kultūrinę veiklą. Tautinę savimonę žadinančiais renginiais biblioteka garsėjo visais laikais. Ataskaitos byloja, kad juose dalyvaudavo nuo 200 iki 500 lankytojų. Nuolat buvo rengiamos parodos.

  1998 m. padėtas kertinis akmuo naujajam pastatui 2006 m. modernaus bibliotekos komplekso durys atvertos skaitytojams, o 2008 metais restauruotas ir senasis Gerlacho pastatas. Projekto autorė architektė Neringa Blaževičienė. Prasidėjo Naujoji bibliotekos era, nes biblioteka pagaliau įsikūrė patalpose, kuriose tapo erdvu žmogui ir knygai.

  Bibliotekos vadovai

  Regiono bibliotekos

  Šaltiniai


  Parengė: Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vyresn. metodininkė Toma Gergelienė ir kultūrinės veiklos vadybininkė Kornelija Jankauskienė, 2016 m..


  Pavyzdinis straipsnis Straipsnis „Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka“ yra paskelbtas pavyzdiniu, taigi pripažintas vienu geriausių lietuviškosios Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui straipsnių. Jei matote, kaip pagerinti straipsnį nekenkiant prieš tai darytam darbui, visada prašome prisidėti.

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 98% (+28994-1668=27326 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 9% (+2743-5=2738 wiki spaudos ženklai).
  • Toma Gergelienė – redaktorius – 0% (+15-22=-7 wiki spaudos ženklai).
  • KS – redaktorius – 0% (+0-382=-382 wiki spaudos ženklai).