Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio LiJOT)
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
LiJOT logo.jpg
Forma Asociacija
Įkurta 1992 m. rugsėjo 19 d.
Vadovai Lukas Kornelijus Vaičiakas
Būstinė Vilnius
Adresas Didžioji g. 8 - 5, LT-01128
Tinklalapis www.lijot.lt
El. paštas lijot@lijot.lt
Telefonas (5) 279-1014
Kodai Juridinio asmens: 191363642

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) - nepriklausoma, nepolitinė, nacionalinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacijų asociacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. Ji yra didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

 • skatinti teigiamas jaunimo iniciatyvas
 • skatinti jaunimo savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą
 • skatinti visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo veiklą
 • atstovauti jaunimo ir jaunimo organizacijų interesams
 • kurti palankią aplinką jaunimui ir jaunimo organizacijoms
 • formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką

Veiklos kryptys, būdai, formos[taisyti]

Organizacija vadovaujasi įstatais patvirtintais 2009 m. spalio 18 d. ♣ Įstatai

Siekdama savo tikslų, LiJOT vykdo šių rūšių veiklą:

 • telkia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, regionines jaunimo

organizacijų tarybas, savo veikla tenkinančias jaunimo poreikius, bendroms problemoms spręsti;

 • teikia pasiūlymus valstybės institucijoms, sprendžiančioms jaunimo bei jaunimo

organizacijų problemas;

 • renka, analizuoja, apibendrina, rengia ir teikia informaciją apie jaunimo organizacijų,

su jaunimu dirbančių organizacijų, regioninių jaunimo organizacijų tarybų ir valstybės institucijų, savo veikla tenkinančių jaunimo poreikius, veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

 • plėtoja tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos

ir užsienio organizacijų, savo veikla tenkinančių jaunimo poreikius;

 • teikia metodinę pagalbą Nariams ir kitoms jaunimo organizacijoms;
 • atlieka Narių veiklos pobūdį atitinkančios informacijos paiešką ir teikia ją Nariams;
 • rūpinasi LiJOT veiklai reikalingų informacinių priemonių gamyba, platinimu ir

pasikeitimu tarp Narių;

 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis bei

tarptautinėmis organizacijomis;

 • organizuoja periodinių ir/ar vienkartinių informacinių leidinių aktualiomis Nariams

temomis ir klausimais, įvairių mokymo ir metodinių priemonių leidybą, organizuoja informacijos pateikimą internete;

 • rengia diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, susijusias su LiJOT Narių

veikla;

 • siekia, kad būtų priimti jaunimui ir jaunimo organizacijoms palankūs įstatymai, kiti

teis÷s aktai, dalyvauja rengiant tokius įstatymus bei kitus teis÷s aktų projektus, teikia pasiūlymus kompetentingoms valdžios ir valdymo institucijoms;

 • konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas sėkmingai Narių

veiklai užtikrinti;

 • sudaro galimybę Nariams dalyvauti ne LiJOT rengiamuose nacionaliniuose ir

tarptautiniuose renginiuose;

Veiklos organizavimas[taisyti]

...

Pagrindiniai LiJOT darbai[taisyti]

...

Struktūra[taisyti]

LiJOT 2016 m. vienijo 66 jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas, kuriose buvo virš 200 000 narių.

Su tikrosios narės organizacijos statusu yra 37 organizacijos.

Su stebėtojo statusu yra 29 organizacijos.

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

Valdymo organai:
Asamblėja – LiJOT organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Eilinę Asamblėją šaukia Valdyba du kartus per metus – Valdybos nustatytu laiku rudenį ir pavasarį.

Valdyba - kolegialus valdymo organas. Valdybos narius renka Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Valdybą sudaro Prezidentas ir aštuoni Valdybos nariai.

Prezidentas - vienasmenis valdymo organas. Prezidentą renka Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Kontrolės komisija – kolegialus kontrolės organas.

Ištekliai[taisyti]

...

Narystė[taisyti]

LiJOT nariais gali būti jaunimo organizacijos, atitinkančios Įstatuose įtvirtintus reikalavimus. Narystė yra dviejų tipų: tikrosios narės organizacijos statusu bei organizacijos stebėtojos statusu.

Norėdama tapti Nare narystės jaunimo organizacija privalo: turėti ne mažiau kaip 100 narių, kurių 2/3 sudaro jauni žmonės ir veikti nacionaliniu lygiu; ji turi būti įregistruota ne mažiau kaip prieš dvejus metus; ne mažiau kaip vienus metus yra buvusi Stebėtoja;

Norėdama tapti Nare, jaunimo organizacijų sąjunga privalo: turėti ne mažiau kaip 4 narius ne mažiau kaip trijose apskrityse; ji turi būti įregistruota ne mažiau kaip prieš dvejus metus; ne mažiau kaip vienus metus yra buvusi Stebėtoja;

Norėdama tapti Nare, regioninė jaunimo organizacijų taryba privalo: turėti

Nariai - 63 nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijos, vienijinčios virš 200 000 jaunų žmonių.

1997 m. LiJOT tapo Europos Jaunimo Forumo, didžiausios Europoje nevyriausybinės jaunimo organizacijos, tikraja nare.

Veiklos istorija[taisyti]

1994 m. Baltijos jaunimo forumo tikroji narė–steigėja.

1996 m. LiJOT pradėjo įgyvendinti „Jaunimo veiklos plėtojimo regionuose” programą (regioninei ir vietinei jaunimo politikai formuoti).

1999 m. Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas” koordinuojančios struktūros – Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros /JTBA/ steigėja (kartu su VJRT).

Nuo 2004 m. Informacinės patariamosios tarnybos EURODESK Lietuva koordinatorė.

2000 m. LiJOT iniciatyva LR Seimas paskelbė Jaunimo metais.

2003 m. kartu su VJRT 2003 m. vykdoma "Jaunimo ugdymo per sportinę veiklą" programa.

2004 m. LiJOT tapo EURODESK Lietuva koordinatore.

2004 m. LiJOT pradėjo organizuoti informacinę pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin”.

2006 m. pradėtas projektas „Misija Sibiras".

2008 m. - Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistema (JOVKGS).

2008 m. LiJOT pradėjo įgyvendinti tęstinį projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose”.

2009 m. suformuotas LiJOT regioninis reikalų komitetas.

2009 m. LiJOT su partneriais inicijavo flashmob (liet. vert. – judri minia) akcijas Baltijos kelio 20-čiui paminėti.

20092010 m. LiJOT drauge su partneriais iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Vokietijos Šlėzvigo-Holšteino ir Lenkijos vykdė tarptautinį projektą „Work2Change”, skirtą svarbiausių jaunimui temų ir problemų nagrinėjimui.

2010 m. LiJOT organizavo vieną didžiausių renginių Baltijos šalyse „B-Young“ (liet. – „Būk jaunas“), skirtą paminėti LR pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai (2009 m. liepa – 2010 m. liepa).

2010 m. LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę jaunimo politikos 2011 – 2019 m. plėtros programą.

Šaltiniai[taisyti]


Aprašymas atnaujintas 2013 m. gegužės mėn. pagal LiJOT atstovų pateiktus duomenis.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius (+57-0=57 wiki spaudos ženklai).