Lietuvai pagražinti draugija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvai pagražinti draugija
Lpagrazintid.gif
Forma Asociacija
Įkurta 1921 m. balandžio 27 d. / 1995 m. birželio 23 d.
Vadovai Alfas Pakėnas
Būstinė Vilnius
Adresas Pamėnkalnio g. 23/5, LT-01130 Vilnius
Tinklalapis www.dlp.lt
El. paštas draugija@dlp.lt
Telefonas (5) 261.6626; +370 68527332
Kodai Juridinio asmens kodas: 291906320

Lietuvai pagražinti draugija (LPD) - visuomeninė organizacija, turinti tikslą ugdyti visuomenės dvasine kultūrą, tautiną savimonę ir patriotiškumą, sauganti ir gražinanti Tėvynės kraštovaizdį, gamtos ir etnokultūros paveldą.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Tikslai:

 • Ugdyti visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, dvasine kultūrą ir tautiną savimonę, patriotiškumą ir atvirumą pasauliui, pasitelkiant šeimą, mokyklą, bažnyčią.
 • Gražinti ir saugoti Tėvynės kraštovaizdį, gamtos, etnokultūros paveldą, istorines vietas.
 • Aplinkosauga, krašto tvarkymas, visuomenės mokymas, informavimas, ekologinis švietimas.

Veiklos kryptys, būdai, formos[taisyti]

Draugija vadovaujasi 2004 m. birželio 21 d. patvirtintais ♣ Įstatais

LPD veiklos sritys ir rūšys:

 • Organizacinė veikla, bendraujant su rajonais
 • Konferencijų, seminarų, konkursų organizavimas
 • Leidybinė veikla
 • Akcijų organizavimas
 • Dalyvavimas kolektyvų renginiuose

Veiklos organizavimas[taisyti]

Draugija savo tikslams pasiekti:

 • Steigia skyrius, būrelius;
 • Rūpinasi miestų ir gyvenviečių, sodybų, vandens telkinių, kelių, miškų, parkų, piliakalnių ir kitų vietų švara bei tvarka. Su kitomis institucijomis organizuoja sodybų, gyvenviečių aplinkos tvarkymo, apžiūros konkursus, skleidžia konkursų dalyvių patirtį;
 • Prisideda talkomis ir kitais būdais prie aplinkos saugomų teritorijų, miškų, kapinių paminklų ir kt. vietų tvarkymo;
 • Inicijuoja įstatymų rengimą, dalyvauja jų projektų svarstyme ir siekia, kad jie būtų vykdomi;
 • Bendradarbiauja su, valstybinėmis, mokslo, mokymo ir kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis Lietuvos teritorijoje ir užsienyje;
 • Rengia seminarus, konferencijas, konkursus, apžiūras, parodas, leidžia knygas, laikraščius, dalyvauja nusikalstamumo prevencijos srityje;
 • Skatina bendruomenių kūrimąsi, dalyvauja jų veikloje.

Pagrindiniai draugijos darbai[taisyti]

Visuomenės ir jaunosios kartos dorovės, kultūros, tautinės savimonės, Tėvynės meilės ir patriotizmo ugdymas.

Aplinkosauga, kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas. Lietuvos gražiausių sodybų, gyvenviečių, ūkininkų ūkių ir daugiabučių namų aplinkos tvarkymo apžiūros - konkursai.

Visuomenės pastangų vienijimas, Lietuvos ir užsienio pažangios patirties sklaidos seminarai, bendruomenių mokymai.

Tautos vienijimo sąšauka "Piliakalnių šviesa" - Draugijos organizuojama kasmet Valstybės dieną - liepos 6 d. 21 val., uždegant aukurus ir giedant Lietuvos himną. Ši šventė tapo įsimintina tradicija viso pasaulio lietuviams ir tąsa draugijos kūrėjų 1921 m. numatytos įdėjos ir visuomenės vienijimo vizijos.

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

LPD valdymo organai yra:

 • Draugijos - Suvažiavimas; valdybos ir skyrių pirmininkų Susirinkimas; Valdyba; Revizijos komisija.
 • Skyriaus - visuotinis skyriaus narių Susirinkimas; Valdyba, Revizijos komisija.
 • Būrelio - Susirinkimas; Pirmininkas.

Narystė[taisyti]

Draugija 2014 m. turėjo visoje Lietuvoje 65 skyrius ir daugiau kaip 4000 narių. Mokyklose, universitetuose veikia LPD būreliai.

Draugiją sudaro nariai, fiziniai ir juridiniai asmenys, garbės nariai, rėmėjai.

 • Draugijos nariu gali būti kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo amžiaus, tautybės ir įsitikinimų, pripažįstantis šiuos įstatus ir mokantis stojamąjį 5 lt mokestį (moksleiviams – 1 lt) bei nario mokesčius, patvirtintus skyrių valdybų protokolais
 • Draugijos garbės nario vardas suteikiamas ypatingai nusipelniusiems asmenims
 • Norintieji stoti į Draugiją apie tai pareiškia raštu arba žodžiu skyriaus pirmininkui arba

Draugijos valdybai

 • Narys išstoti iš draugijos gali apie tai raštu arba žodžiu pranešęs skyriaus pirmininkui

Veiklos istorija[taisyti]

Draugija buvo įkurta 1921 m. balandžio mėn. Kaune Lietuvos šviesuolių: kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto, prof. Povilo Matulionio, teisingumo ministro ir Valstybės tarybos pirmininko Stasio Šilingo, Eugenijaus Kubiliaus, prof. Tado Ivanausko, Liudo Vailionio ir kt. iniciatyva.

Veikla 1921 - 1940 metais[taisyti]

Pirmuoju Draugijos Centro valdybos pirmininku buvo išrinktas J. Tumas-Vaižgantas. Draugija kvietė visos Lietuvos žmones aktyviai veiklai gražinti kraštą, ugdyti jaunąją kartą.

19211940 m. Draugija atliko visuomenės telkimo, patriotizmo ugdymo ir krašto gražinimo darbą. Kasmet draugija skelbė medelių sodinimo dienas. Vėliau rūpinosi paukščių globa, rengė inkilų kėlimo į medžius išvykas.

1925 m. sudaryti gamtos ir paminklų apsaugos komitetai.

1925 m. birželio 28 d. LPD organizavo tautos suvažiavimą Veliuonoje.

1930 metais draugija organizavo Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimus, organizavo paminklų statybą Vytautui Didžiajam - jų Lietuvoje buvo pastatyta 30. 1930 m. darugija Ukmergėje organizavo didingo Lietuvos Nepriklausomybės paminklo pastatymą.

Draugijos rūpesčiu ir iš surinktų aukų buvo sutvarkytas Gedimino kalnas Veliuonoje, Birutės kalnas Palangoje, daktaro J. Basanavičiaus parkas Kaune. Draugija rinko eksponatus projektuojamam Oro muziejui Kaune.

Per savo skyrius (1926 m. jų buvo 30) LPD rūpinosi miestelių aikščių ir sodų, mokyklų darželių, kapinių priežiūra.

1937 m. LPD išleido almanachą, skirtą Vytautui Didžiajam. Draugijos nariai skaitė paskaitas per radiją, spausdino straipsnius periodiniuose leidiniuose, išleido vienkartinių leidinių.

TSRS okupavus Lietuvą 1940 m. Liaudies vyriausybės uždaryta.

LPD atkūrimas ir tolesnė veikla[taisyti]

1995 m. gegužės 5 d. muziejininkės Birutės Fedaravičienės išsaugojusios draugijos istorinius dokumentus, iniciatyva Vilniaus Arkikatedroje susirinkę Vilniuas miškų urėdas Juozas Dingelis, monsijoras Kazimieras Vasiliauskas, profesorė-etnologė Angelė Vyšniauskaitė, aktorius Tomas Vaisieta, aplinkosaugininkas Juozas Stasinas, fotografas Vytautas Ylevičius ir kt. nutarė atkurti Lietuvai pagražinti draugiją (LPD). 1995 m. birželio 23 d., dabartinės prezidentūros rūmuose įvykusioje steigiamojoje konferencijoje draugija buvo atkurta. Draugijos Centro valdybos pirmininku išrinktas Juozas Dingelis, Garbės pirmininku monsijoras Kazimieras Vasiliauskas.

Draugija dirba dviem pagrindinėmis kryptimis: 1) visuomenės dorovės, pilietiškumo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymas; 2) kraštotvarka, aplinkosauga, ekologinis švietimas, gamtos ir kultūros paminklų apsauga. Ši visuomeninė organizacija toliau intensyviai dirba, stengdamasi užgydyti patirtas tautos kultūrinio paveldo žaizdas: steigiami draugijos skyriai rajonuose ir kaimuose, organizuojamos konferencijos, seminarai, suvažiavimai, skelbiami gražiausių sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų konkursai, aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo talkos, šventės istorinėms datoms atminti, žemės dienos minėjimai, paukščių sutikimo šventės ir kt.

Draugijos Garbės pirmininkai[taisyti]

Valdybos pirmininkai[taisyti]

LPD Garbės nariai[taisyti]

Birutė Verkelytė-Federavičienė, LPD atkūrimo iniciatorė Tomas Vaisieta, aktorius Jonas Vytautas Žukas, generolas majoras Angelė Vyšniauskaitė, profesorė, etnologė Vilius Bražėnas, Lietuvos Laisvės kovotojas, publicistas Ona Voverienė, profesorė, LR Moterų Lygos pirmininkė Alfonsas Augulis, visuomenės veikėjas Vytautas Antanas Dambrava, ambasadorius Antanas Vinkus, ambasadorius Vytautas Ylevičius, fotomenininkas

Šaltiniai[taisyti]

Aprašymas atnaujintas 2021 m. pagal LPD pateiktus duomenis.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius (+5920-709=5211 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius (+4058-48=4010 wiki spaudos ženklai).