Lietuvių enciklopedija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Lietuvių Enciklopedija)
Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1953-1987 m., 1-37 t.

Lietuvių enciklopedija (LE)[1] – Bostone Juozo Kapočiaus išleistas 37 tomų enciklopedinis leidinys, savo apimtimi ir turiniu lenkiantis visas iki šiol išleistas enciklopedijas lietuvių kalba, vienas išsamiausių leidinių, kuriame gausu informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones.

Istorija

Lietuvių enciklopedijos pirmtakė – „Lietuviškoji enciklopedija“, kurios pirmasis tomas išleistas 19311933 m. „Spaudos fondo“ leidykloje. Enciklopediją redagavo Vaclovas Biržiška. Iki 1944 m. išleista 10 šios enciklopedijos tomų (iki J raidės). Enciklopedijos leidimą nutraukė Antrasis pasaulinis karas ir TSRS okupacija.

19531966 m. Bostone lietuvių emigrantai „Lietuviškosios enciklopedijos“ pagrindu tęsė pradėtą darbą bei toliau leido „Lietuvių enciklopediją“. „Lietuvių enciklopedijos leidyklos“ direktorius bei savininkas Juozas Kapočius subūrė apie 80 įvairių skyrių redaktorių, bendradarbių, kurie dirbo be atlyginimo, suformavo redakciją bei redakcinę komisiją. Visą enciklopedija išleista už parduodamą tiražą gaunamomis lėšomis. Enciklopedijos leidimą teikdami informaciją, iliustracijas ir kitą medžiagą rėmė daugelis lietuvių išeivijos inteligentų.

1-14 ir 16-35 tomai išėjo 19531966 m. 15 tomas, skirtas Lietuvai, išleistas 1968 m. 36 papildymų tomas išėjo 1969 m., 37 papildymų tomas – 1987 m. 36 tomai apima 19 796 puslapius, vieno tomo apimtis apie 544 puslapius. Be visuotinei enciklopedijai būdingos informacijos, pateikta labai daug žinių apie Lietuvą ir lietuvius, daugiausia – apie lietuvių išeiviją.[2] Užbaigus pagrindinį darbą 1966 m. pradėta rengti lietuviška enciklopedija anglų kalba „Encyclopedia Lituanica“, kurios 6 tomai apima 3438 puslapius.

Vyriausieji redaktoriai

Skyrių redaktoriai

Pagrindiniai bendradarbiai savo srityse

Reikšmė

Vien pats sumanymas leisti enciklopediją tuo laikmečiu dėl daugelio šaltinių neprieinamumo arba sudėtingo pasiekiamumo vertintinas kaip precedentų neturintis reikšmės įvykis Lietuvos enciklopedistikos istorijoje. Siekta, kad leidinys įteiktų ateityje „atgijusiai tautai į rankas ir šaltinį žinių apie tai, kuo gyveno laisvajame pasaulyje išsklaidytieji sūnūs ir dukterys, taip pat ir kitos laisvosios tautos tuo laiku, kada pati Lietuva buvo grandinėmis apkalta ir visa krauju paplūdusi“.

LE leidimą rėmė bei skatino šimtai žmonių, kurių finansinė, informacinė bei moralinė parama leido sukurti universaliąją enciklopediją lietuvių kalba.

Lietuvių enciklopedija remiamasi kuriant bei leidžiant kitas lietuviškas enciklopedijas, pavyzdžiui, VLE; Lietuvių enciklopedija kaip patikimu šaltiniu remiasi ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto darbuotojai, ruošdami kitus enciklopedinius leidinius lietuvių kalba.

Išleisti tomai

 • 1953, T. 1: A, 354 p. + priedas (31 p.)
 • 1954, T. 2: B-Birštono, 544 p.
 • 1954, T. 3: Birulė-Chromotipija, 543 p.
 • 1954, T. 4: Chronografas-Dievaitis, 542 p.
 • 1955, T. 5: Dievas-Epušis, 543, [1] p.
 • 1955, T. 6: Er-Gardino gubernija, 543 p.
 • 1956, T. 7: Gardino kalykla-Grūžiai Didieji, 543 p.
 • 1956, T. 8: Guadalajara-Instrumentacija, 544 p.
 • 1956, T. 9: Instrumentalizmas-Jungtavainikiai, 536 p.
 • 1957, T. 10: Jungtinės Amerikos Valstybės-Karikatūra, 544 p.
 • 1957, T. 11: Karinė bazė-Kjustendil, 536 p.
 • 1957, T. 12: Klaatch-Kraszewski, 544 p.
 • 1958, T. 13: Kraštas-K žvaigždės, 479 p.
 • 1958, T. 14: L-Lietus, 544 p.
 • 1968, T. 15: Lietuva, 807 p. (Šis tomas vėliau fotografuotiniu būdu perleistas Vilniuje pavadinimu: Lietuva: Lietuvių enciklopedija: Penkioliktas tomas. – 2-asis leid., Vilnius: Lietuvos enciklopedijų red., 1991)
 • 1958, T. 16: Lietuva-LVS, 541 p.
 • 1959, T. 17: M-Mauragis, 534 p.
 • 1959, T. 18: Maurai-Mintauja, 543 p.
 • 1959, T. 19: Mintis-Naronowicz, 544 p.
 • 1960, T. 20: Narsa-Očapovskis, 543 p.
 • 1960, T. 21: Oda-Pareiga, 544 p.
 • 1960, T. 22: Pareiškimas-Pinay, 544 p.
 • 1961, T. 23: Pinaklis-Prezidentas, 544 p.
 • 1961, T. 24: Prezidentas Smetona-Raudondvario padangėj, 544 p.
 • 1961, T. 25: Raudondvaris-Rothermere, 544 p.
 • 1961, T. 26: Rothfels-Saulės kalendorius, 544 p.
 • 1962, T. 27: Saulės-Šiaulių kautynės-Skapiškis, 544 p.
 • 1963, T. 28: Skara-Stoska, 544 p.
 • 1963, T. 29: Stoss-Širdietės, 544 p.
 • 1964, T. 30: Širdis-Telesio, 544 p.
 • 1964, T. 31: Teleskopas-Tūbinės, 544 p.
 • 1965, T. 32: Tübingenas-Valeika, 544 p.
 • 1965, T. 33: Valeikienė-Vienne, 543 p.
 • 1966, T. 34: Vienos kongresas-X spinduliai, 640 p.
 • 1966, T. 35: Z-Žvirzdys, 949 p.
 • 1969, T. 36: Papildymai, 544 p.
 • 1985, T. 37: Papildymai, 689 p.

Skaitmeninama versija

Lietuvių enciklopedijos leidyklos autorinės teisės dabar priklauso Juozo Kapočiaus įpėdiniams ir lituapedija.net buvo sukurta jiems pritariant ir bendradarbiaujant. lituapedija.net kūrimui vietą parūpino Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) redaktorių bendruomenė ir kartu dalyvauja Lietuvių Enciklopedijos skaitmenizacijos darbuose. Lietuvių enciklopedijos suskaitmeninta versija kaip ir ELIP saugoma Lietuvoje Vilniaus universiteto serveriuose.

Šiuo metu lituapedija.net jau galima rasti pirmuosius 19 Lietuvių enciklopedijos tomus. Jau yra sukurti dviejų pirmųjų ir dalis trečio tomo teksto puslapių. Šių puslapių informaciją galima pasiekti per tomų nuorodas esančias šio straipsnio skyrelyje "Išleisti tomai".

Kol nesukurti teksto puslapiai galima naudotis pirmų 19 tomų puslapių vaizdais. Lietuvių enciklopedijos atskirų puslapių vaizdus galima patekti url nuorodų pagalba. http://lituapedija.net/w2/thumb.php?f=LE08.djvu&width=800&page=400 Šiuo atveju 8 tomo 400 puslapis 800px pločio.

Kviečiame savanorius prisijungti ir prisidėti prie Lietuvių enciklopedijos teksto puslapių sukūrimo ir sutvarkymo darbų. Norėdami prisidėti turite užsiregistruoti kaip nurodyta pagalboje arba pradžioje galite susisiekti su Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui redakcine taryba.

Šaltiniai

 1. Kartais šnekamojoje kalboje, o atskirais atvejais ir rašytiniuose dokumentuose, Lietuvių enciklopedijos pavadinimas nevisai korektiškai pakeičiamas vienu ar kitu bendriniu pavadinimu: "Bostono enciklopedija" arba "Kapočiaus enciklopedija".
 2. Bronius Kurkulis. Lietuvių enciklopedija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. - 158 psl. ISBN 978-5-420-01654-1.


Nuorodos


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+37-0=37 wiki spaudos ženklai).