Lietuvos ATS/1969

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija
1968 1969 m. 1970
Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo:
Lietuvos TSR: 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai

1969 metų Lietuvos administracinis-teritorinis suskirstymas buvo stabilus, Lietuvoje buvo 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai.

Pokyčiai[taisyti]

Data Teisės aktas Adm. subjektas Pokyčiai
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kauno miestas, Kauno rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
  • Karmėlavos apylinkės Dainavos, Girstupio, Muravos I, Naujasodžio gyvenamosios vietovės, Biruliškių, Eigulių, Muravos II gyvenamųjų vietovių dalys (Kauno miesto žemėnaudos ribose) ► Kauno miestui;
  • Užliedžių apylinkės Devinto Forto gyvenamoji vietovė (Kauno miesto žemėnaudos ribose) ► Kauno miestui.
 • Nustatomos Kauno miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Bolševiko“ kolūkio, Vytėnų sodininkystės-daržininkystės bandymų stoties, Kauno politechnikos instituto mokomojo ūkio, Kauno miškų ūkio žemėnaudos, Neries upės vagos ir Vilnius–Klaipėda plento ribos;
  • rytų riba – Dubravos miškų tyrimo stoties, Kaišiadorių miškų ūkio žemėnaudos ir Kauno marių ribos;
  • pietų riba – „Gintaro“, Mičiurino ir „Aušros“ kolūkių žemėnaudos ribos;
  • vakarų riba – Mičiurino tarybinio ūkio-technikumo, Kauno mėsos kombinato Alšėnų pašarų gamyklos tarybinio ūkio, Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomojo ūkio, „Pergalės“, „Bolševiko“ kolūkių žemėnaudos ir Nemuno upės vagos ribos.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1946-04-29 įsakas „Dėl Kauno miesto ribų praplėtimo“, 1946-12-31 įsakas „Dėl LTSR ATP 1946-04-29 įsako priedo Nr. 2 pakeitimo“, 1959-09-30 įsakas „Dėl dalinio Kauno miesto ribų pakeitimo“ ir 1961-07-25 įsakas „Dėl Kauno miesto ribos išplėtimo“.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kauno miestas Miesto rajonų ribų pakeitimas, keičiant 1962-12-10 įsako „Dėl rajonų sudarymo Kauno mieste“ 2 straipsnį:
 • Lenino rajono riba – Kauno miesto šiaurės riba, aukštosios įtampos linijų koridorius, Amalės upė, Draugystės g., Taikos pr., gen. Vitkausko g., Rytų g., Gričiupio upė, Girstupio upė, XVI Divizijos pl., K. Baršausko g., Girstupio g., Šiaulių g., Būgos g., L. Giros g., K. Didžiulio g., Nemuno upė, Majakovskio g., Laisvės al., Raudonosios Armijos pr., Žemaičių g., Rokiškio g., Kapsų g., Neries upe iki Kauno miesto šiaurės ribos;
 • Poželos rajono riba – Kauno miesto vakarų ir šiaurės ribos, Neries upė, Kapsų g., Rokiškio g., Žemaičių g., Raudonosios Armijos pr., Laisvės al., Majakovskio g., Nemuno upė, Jiesios upė ir Kauno miesto pietų riba iki Kauno miesto vakarų ribos;
 • Panemunės rajono riba – Kauno miesto šiaurės, rytų, pietų ribos, Jiesios upė, Nemuno upė, K. Didžiulio g., L. Giros g., Būgos g., Šiaulių g., Girstupio g., K. Baršausko g., XVI Divizijos pl., Gričiupio upė, Girstupio upė, Rytų g., gen. Vitkausko g., Taikos pr., Draugystės g., Amalės upė ir aukštosios įtampos linijų koridorius iki Kauno miesto šiaurės ribos.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Panevėžio miestas, Panevėžio rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
 • Pakeičiami 1959-08-31 įsako „Dėl Panevėžio miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • a) šiaurės riba – Bernatonių, Įstros tarybinių ūkių ir Paliūniškio kolūkio žemėnaudos ribos;
  • b) rytų riba – Panevėžio vaismedžių medelyno žemėnaudos, valstybinio miško ir Nevėžio upės vagos ribos;
  • c) pietų riba – Staniūnų tarybinio ūkio ir „Vienybės“ kolūkio žemėnaudos ribos;
  • d) vakarų riba – „Aušros“ kolūkio, Panevėžio hidromelioracijos technikumo mokomojo ūkio, Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo Panevėžio tarprajoninio skyriaus, valstybinės veislininkystės stoties, Bernatonių tarybinio ūkio žemėnaudos, valstybinio žemės fondo ir valstybinio miško ribos.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Ignalinos rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
 • Pakeičiami 1956-05-15 įsako „Dėl Ignalinos miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • a) šiaurės riba – Laukojo, Paplovinio ežerų pietų, Ilgio ežero pietvakarių krantų ir valstybinio miško ribos;
  • b) rytų riba – LTSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos Ignalinos gyvulių priėmimo punkto pagalbinio ūkio žemėnaudos, valstybinio miško ir Žaliasių ežero šiaurės vakarų kranto ribos;
  • c) pietų riba – Aukštakalnio tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Ignalinos rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nustatomos Dūkšto miesto ribos:
  • šiaurės riba – Dūkšto bandymų stoties eksperimentinio ūkio žemėnaudos ir Parsveto ežero pietų kranto ribos;
  • rytų riba – Dūkšto bandymų stoties eksperimentinio ūkio ir Dūkšto valstybinio medelyno žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Dūkšto valstybinio medelyno žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – Dūkšto bandymų stoties eksperimentinio ūkio ir LTSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos Dūkšto gyvulių priėmimo punkto pagalbinio ūkio žemėnaudos ribos.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rokiškio rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
  • Ragelių apylinkės Pagrandžių gyvenamosios vietovės dalis (Respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Rokiškio skyriaus ir Rokiškio miesto žemėnaudos ribose) ► Rokiškio miestui;
  • Rokiškio apylinkės Palankio, Parokiškio gyvenamųjų vietovių dalys ir Rokiškio geležinkelio stoties gyvenamoji vietovė (Rokiškio miesto žemėnaudos ribose) ► Rokiškio miestui.
 • Pakeičiami 1959-08-31 įsako „Dėl Rokiškio miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • a) šiaurės ir rytų ribos – Rokiškio tarybinio ūkio ir Rokiškio miškų ūkio žemėnaudos ribos;
  • b) pietų ir vakarų ribos – LTSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos Rokiškio gyvulių priėmimo punkto, Ragelių, Moškėnų tarybinių ūkių, Rokiškio miškų ūkio žemėnaudos, geležinkelio linija Šiauliai–Daugavpilis, LTSR automobilių transporto ir plentų ministerijos Rokiškio kelių eksploatacijos ruožo kelių Rokiškis–Rageliai, Rokiškis–Kamajai ir Rokiškis–Kupiškis ribos.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Tauragės rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
 • Pakeičiami 1959-08-31 įsako „Dėl Skaudvilės miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • b) rytų riba – „Draugystės“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • c) pietų riba – „Draugystės“ kolūkio ir Norkiškės tarybinio ūkio žemėnaudos ribos.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Panevėžio rajonas Apylinkės sudarymas:
 • Įsteigiama Taruškų apylinkė (centras – Taruškų gyvenamoji vietovė), jai perduodant:
  • Karsakiškio apylinkės Garšvynų, Jasvilonių, Kavoliškio, Liudvinavos, Mieliškių, Pagaidžiupių, Pakapės, Pakarpės, Pakryžių, Pašilių, Pavašuokių, Purkonių, Raguvėlės geležinkelio stoties, Surviliškio, Tautiškių, Tautiškių, Užudienio, Užusienių, Varniškių, Žariškių gyvenamosios vietovės (Pavašuokių kolūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribose);
  • Miežiškių apylinkės Bajoriškėlių, Bajoriškių, Batrakų, Biliūnų, Dvarininkų, Girelės, Kaimiškio, Karšinaukos, Kulbagalio, Kulbių, Kuzmiškio, Margučių, Martyniškių, Novogrudkos, Padgojo, Plakiškių, Pučekų, Sutkūnų, Šiurpių, Taruškų, Tekoriškio, Trakiškio gyvenamosios vietovės (Pučekų, „Taikos“ kolūkių žemėnaudos ir valstybinio miško ribose).
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kelmės rajonas Apylinkių ribų pakeitimai ir panaikinimai:
 • Šaukėnų apylinkės Beržėnų, Kalniškių, Kentrių, Paplėštakių, Petrošių, Tilvikų gyvenamosios vietovės („Ventos“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Pašilėnų apylinkei;
 • Panaikinamos Kolainių apylinkė, Pašilės apylinkė ir Šaltinių apylinkė, priskiriant:
  • Kolainių apylinkė: Bikniškės, Brauzgų, Jungirio, Katarškiškių, Kerbedėlių, Kerbedlaukio, Kolainių, Kolainiukų, Kunigiškių, Labūnavėlės, Labūnavos, Lapiškių, Lauriškės, Markūniškės, Miškinių, Pagauručio, Pagirių, Sarakiškių, Šemetiškių, Tyklės, Užgrabių, Užkalnių gyvenamosios vietovės, Užgirių, Venių gyvenamųjų vietovių dalys (Kolainių tarybinio ūkio žemėnaudos ribose) ► Užvenčio apylinkei;
  • Pašilės apylinkė: Aukštosios Pašilės, Baltrušiškių, Beračkų, Burbiškės, Dargiškės, Gudauskinės, Kalniškių, Kareivų (Kareiviškės), Keimarinės, Kepalių, Klibalių, Liaudos, Lingių, Pakalniškių, Pašilės, Putramentiškės, Skęstiškės, Skruzdėlynės, Sodalės, Šilgalio, Tamkių, Vabaliukų, Vejų gyvenamosios vietovės, Karnyzų gyvenamosios vietovės dalis (Pašilės tarybinio ūkio žemėnaudos ribose) ► Karklėnų apylinkei;
  • Šaltinių apylinkė:
   • Alijošiškės, Ąžuolijos, Bagužių, Balalės, Baldužių, Bitikų, Dankšių, Dimgailių, Gaugariškių, Gerdžiogalos, Gerdžiogalikės, Jančiaušiškės, Kalnų, Kušleikių, Miežaičių, Minergių, Palendrių, Panūdžių, Paramočio, Paramotėlio, Ringių, Rupšių, Skulbiškių, Sutkių, Šaltinių, Ševeliškės, Vaitaičių, Varvalių, Žeimalių, Žvalgupio gyvenamosios vietovės (Šaltinių tarybinio ūkio žemėnaudos ribose) ► Kelmės apylinkei;
   • Baršiškių, Gaugarių, Gelučių, Kerėžių, Laikšių, Laiškalnio, Pabikių, Pabiržių, Palaiškalnio, Puikiškės, Šilo Pavėžupio, Traulėnų, Ubesiukų, Vėžežerio gyvenamosios vietovės (Pavėžupio žuvų ūkio žemėnaudos ribose) ► Šaukėnų apylinkei.
1969-01-13 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kelmės rajonas Gyvenviečių sujungimas (išnykstanti gyvenvietė pasvirusi):
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Alytaus rajonas, Varėnos rajonas Rajonų ribų pakeitimas:
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kelmės rajonas, Raseinių rajonas Rajonų ribų pakeitimas:
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Jonavos rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
  • Beržų apylinkės Pajonavės, Liepų, Laukogalių gyvenamųjų vietovių dalys (Jonavos miškų ūkio, Jonavos melioracinės statybos valdybos, Respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Jonavos skyriaus ir Jonavos miesto žemėnaudos ribose) ► Jonavos miestui;
  • Dumsių apylinkės Kunigiškių gyvenamoji vietovė (Jonavos kelių eksploatacijos ruožo, Jonavos statybos tresto ir Jonavos miesto žemėnaudos ribose) ► Jonavos miestui.
 • Nustatomos Jonavos miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Neries“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – „Neries“ kolūkio, Jonavos tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio žemės fondo ribos;
  • pietų riba – Jonavos tarybinio ūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – „Auksinės varpos“ ir Ragožių kolūkių žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Jonavos miesto ribų nustatymo“.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kaišiadorių rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
  • Kaišiadorių apylinkės Kaišiadorėlių gyvenamosios vietovės dalis, 14 ha žemės plotas (Kaišiadorių miesto žemėnaudos ribose) ► Kaišiadorių miestui;
  • Palomenės apylinkės Miežonių gyvenamosios vietovės dalis, 18 ha žemės plotas (Kaišiadorių klijų fabriko, Pabaltijo geležinkelio Vilniaus kelių distancijos ir Kaišiadorių miesto žemėnaudos ribose) ► Kaišiadorių miestui;
  • Kaišiadorių miesto dalis, 28 ha žemės plotas („Žiebenos“ durpyno ir „Tiesos“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Kaišiadorių apylinkei.
 • Nustatomos Kaišiadorių miesto ribos:
  • šiaurės riba – Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio ir „Vienybės“ kolūkio žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – „Tiesos“ kolūkio žemėnaudos riba ir geležinkelis Virbalis–Šumskas;
  • vakarų riba – Kaišiadorių miškų ūkio ir „Vienybės“ kolūkio žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Kaišiadorių miesto ribų nustatymo“.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kapsuko rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nustatomos Kazlų Rūdos miesto ribos:
  • šiaurės, rytų, pietų ir vakarų ribos – Kazlų Rūdos miško pramonės ūkio žemėnaudos ribos.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rokiškio rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nustatomos Obelių miesto ribos:
  • šiaurės riba – geležinkelio linijos Šiauliai–Daugavpilis riba;
  • rytų riba – „Naujosios sodybos“, Ždanovo kolūkių ir Rokiškio miškų ūkio žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Antanošės ežero šiaurės kranto riba;
  • vakarų riba – Obelių tarybinio ūkio, Rokiškio miškų ūkio žemėnaudos ir Obelių ežero rytų kranto ribos.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Biržų rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
 • Nustatomos Vabalninko miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Rytų aušros“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – J. Biliūno ir „Raudonosios žvaigždės“ kolūkių žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Vabalninko žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – Vabalninko žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos riba.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1959-08-31 įsakas „Dėl Vabalninko miesto ribų nustatymo“ ir 1961-11-30 įsakas „Dėl dalinio Biržų rajono Vabalninko miesto ribų pakeitimo“.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Zarasų rajonas Miesto tipo gyvenvietės ribų pakeitimas:
 • Nustatomos Antalieptės miesto tipo gyvenvietės ribos:
  • šiaurės riba – Antalieptės žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – Antalieptės HES vandes saugyklos ir valstybinio miško ribos;
  • pietų riba – Antalieptės žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • vakarų riba – Padusčio kolūkio žemėnaudos riba.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Eišiškių rajonas Miesto tipo gyvenvietės ribų pakeitimas:
 • Nustatomos Baltosios Vokės miesto tipo gyvenvietės ribos:
  • šiaurės riba – Baltosios Vokės durpių įmonės žemėnaudos riba;
  • rytų riba – Šalčininkų miškų ūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – valstybinio žemės fondo ir Šalčininkų miškų ūkio žemėnaudos ribos;
  • vakarų riba – Jašiūnų tarybinio ūkio ir valstybinio žemės fondo žemėnaudos ribos.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šakių rajonas Miesto tipo gyvenvietės ribų pakeitimas:
 • Nustatomos Gelgaudiškio miesto tipo gyvenvietės ribos:
  • šiaurės riba – Nemuno upės vaga;
  • rytų riba – „Didžiojo Spalio“ kolūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • pietų riba – „Didžiojo Spalio“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – M. Melnikaitės kolūkio žemėnaudos riba.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Biržų rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
  • Biržų miesto dalis, 3 ha žemės plotas („Širvėnos“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Biržų apylinkei;
  • Biržų apylinkės Biržų Vienkiemių ir Paežerių gyvenamųjų vietovių dalys (Biržų miesto žemėnaudos ribose) ► Biržų miestui.
 • Pakeičiami 1958-09-29 įsako „Dėl Biržų miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • a) pietų ir vakarų ribos – „Lenino keliu“, „Tarybinio artojo“ kolūkių žemėnaudos ir Kilučių ežero rytų, pietų ir vakarų kranto ribos;
  • b) šiaurės riba – „Širvėnos“ kolūkio žemėnaudos riba.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Panevėžio rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
 • Pakeičiami 1959-08-31 įsako „Dėl Ramygalos miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • a) šiaurės ir rytų ribos – „Mūsų laisvės“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • b) pietų riba – „Naujasodės“ kolūkio žemėnaudos riba.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Skuodo rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
 • Pakeičiami 1959-08-31 įsako „Dėl Skuodo miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • c) pietų riba – Bartuvos kolūkio žemėnaudos riba;
  • d) vakarų riba – Luknės kolūkio žemėnaudos riba ir geležinkelis Klaipėda–Priekulė–Liepoja.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šakių rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
 • Pakeičiami 1959-08-31 įsako „Dėl Šakių miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • a) rytų riba – „Taikos“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • b) pietų riba – „Taikos“ kolūkio ir Kauno mėsos kombinato Šakių gyvulių supirkimo punkto žemėnaudos ribos.
1969-04-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Širvintų rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Priskiriama:
  • Viesų apylinkės Kaštonėlių ir Širvintų gyvenamųjų vietovių dalys (Širvintų miesto žemėnaudos ribose) ► Širvintų miestui.
 • Pakeičiami 1955-09-24 įsako „Dėl Širvintų miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • a) šiaurės riba – „Širvintos“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • b) rytų ir pietų ribos – „Širvintos“, Dzeržinskio ir Puškino kolūkių žemėnaudos ribos.
1969-06-25 LTSR AT Prezidiumo įsakas Vilniaus miestas, Vilniaus rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Priskiriama:
  • Avižienių apylinkės Lūžių, Naujakiemio, Visorių gyvenamosios vietovės, Bezdonių apylinkės Antavilio, Aukštųjų Karačiūnų, Aukštųjų Veršupių, Birų, Kumasėklės, Liepinės, Meiriškių, Pečiukų, Vaguvos, Vismalių, Vismaliukų, Žemųjų Karačiūnų, Žemųjų Veršupių gyvenamosios vietovės, Buivydiškių apylinkės Lenkiškių, Šilų, Viršuliškių gyvenamosios vietovės ir Buivydiškių gyvenamosios vietovės dalis, Juodšilių apylinkės Ąžuolijų, Kirtimų, Pakupečių, Popinės, Raistelių, Salininkų, Užusienių, Žemųjų Panerių gyvenamosios vietovės, Kairėnų apylinkės Baniškių, Gvazdikų, Kairėnų, Kairėnų Šilėnų, Smėlinės, Veršubos gyvenamosios vietovės, Liudvinavo apylinkės Antanerės, Bukčių, Gariūnų, Jočionių, Kazbiejų, Liudvinavo gyvenamosios vietovės, Riešės apylinkės Avietinės, Babinių, Birelių, Dvarikščių, Didžiosios Riešės, Kremplių, Naujųjų Verkių, Ožkinių, Rojaus, Skersinės, Staviškių, Turniškių gyvenaosios vietovės ir Mažųjų Gulbinų gyvenamosios vietovės dalis (Vilniaus miesto žemėnaudos ribose) ► Vilniaus miestui.
 • Nustatomos Vilniaus miesto ribos:
  • šiaurės riba – Gulbinų paukštininkystės tarybinio ūkio žemėnaudos riba, Vilniaus miškų ūkio Riešės girininkijos miško kvartalų Nr. 61–62 pietų, Nemenčinės miško pramonės ūkio Antavilių girininkijos miško kvartalų Nr. 52–53 pietų, Nr. 56, 66 vakarų, Nr. 66–70 pietų, Nr. 84 vakarų, Nr. 84–88 pietų ribos ir Neries upės vaga;
  • rytų riba – Vilniaus miškų ūkio Naujosios Vilnios girininkijos, „Vilijos“, Dzeržinskio, Lenino kolūkių žemėnaudos ribos, Nemenčinės miško pramonės ūkio Antavilių girininkijos miško kvartalų Nr. 100, 111, 119 vakarų, Bezdonių girininkijos miško kvartalų Nr. 69, 73, 90, 101, 116, 132 vakarų, Vilniaus miškų ūkio Naujosios Vilnios girininkijos miško kvartalų Nr. 72, 89 vakarų ribos;
  • pietų riba – Rudaminos paukštininkystės tarybinio ūkio, „Naujo gyvenimo“ kolūkio, Vilniaus melioracijos statybos valdybos, Vilniaus miškų ūkio Panerių girininkijos, Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Vokės filialo eksperimentinio ūkio žemėnaudos ribos, Vilniaus miškų ūkio Panerių girininkijos miško kvartalo Nr. 29 šiaurės riba ir Vilnius–Juodšiliai plentas;
  • vakarų riba – Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Vokės filialo eksperimentinio ūkio, Panerių tarybinio ūkio, Buivydiškių tarybinio ūkio-technikumo, Avižienių vaismedžių medelyno žemėnaudos ribos, Vokės, Neries upių vaga ir Trakų rajono riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Vilniaus miesto ribų nustatymo“.
1969-06-25 LTSR AT Prezidiumo įsakas Pasvalio rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Pasvalio apylinkės Pasvalio gyvenamoji vietovė (Pasvalio miesto žemėnaudos ribose) ► Pasvalio miestui.
 • Pakeičiami 1959-08-31 įsako „Dėl Pasvalio miesto ribų nustatymo“ punktus:
  • a) šiaurės riba – Pasvalio valstybinio vaismedžių vaiskrūmių medelyno žemėnaudos riba;
  • b) rytų ir pietų riba – „Atžalyno“ ir „Įstros“ kolūkių ir Pasvalio valstybinės veislininkystės stoties žemėnaudos ribos.
1969-06-25 LTSR AT Prezidiumo įsakas Plungės rajonas Apylinkių ribų pakeitimas ir panaikinimas:
 • Perduodama:
  • Nausodžio apylinkės Glaudžių, Jerubaičių, Jovaišiškių, Pakerų, Pučkorių, Užlieknio gyvenamosios vietovės, Kalniškių, Merkelių gyvenamųjų vietovių dalys (Vl. Rekašiaus kolūkio žemėnaudos ribose) ► Babrungo apylinkei.
 • Panaikinamos Labardžių apylinkė ir Vieštovėnų apylinkė, perduodant:
  • Labardžių apylinkė:
   • Dalgų, Eidininkų, Pajomančių, Skaborų, Taukolydžių, Vėlaičių, Vienragių, Žeberių gyvenamosios vietovės („Keturių komunarų“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Tverų apylinkei;
   • Jucaičių, Labardžių, Lečiškių, Motiejų, Pečiuliškių, Piaulių, Purvelių, Skrabių, Venskiškio gyvenamosios vietovės („Kelias į komunizmą“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Pelaičių apylinkei;
  • Vieštovėnų apylinkė: Juodeikių I, Juodeikių II, Mažiavų, Santakių, Šliožių, Vieštovėnų I, Vieštovėnų II gyvenamosios vietovės, Karklėnų gyvenamosios vietovės dalis („Ateities“ ir Karklėnų kolūkio žemėnaudos ribose) ► Nausodžio apylinkei.
1969-06-25 LTSR AT Prezidiumo įsakas Vilniaus rajonas Apylinkės centro perkėlimas ir pavadinimo pakeitimas:
1969-06-25 LTSR AT Prezidiumo įsakas Akmenės rajonas Apylinkės centro perkėlimas:
1969-10-22 LTSR AT Prezidiumo įsakas Nr. 273 „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1965-01-23 Įsako „Dėl pavadinimų administraciniams-teritoriniams vienetams, gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, įmonėms, kolūkiams, įstaigoms bei organizacijoms suteikimo ir jų keitimo tvarkos“ 5 ir 7 straipsnių pakeitimo“ LTSR Nutariama:
 1. Pakeičiami straipsniai:
  • 5. Sąjunginio-respublikinio, respublikinio ir vietinio pavaldumo valstybinėms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems objektams, taip pat tarybiniams ūkiams, kolūkiams ir kooperatinėms organizacijoms pavadinimai suteikiami ir jie keičiami LTSR Ministrų Tarybos nustatyta tvarka.
  • 7. Prospektams, gatvėms, skersgatviams, aikštėms, skverams ir kitoms gyvenamųjų vietovių dalims pavadinimus suteikia ir juos keičia atitinkamų miestų, miesto tipo gyvenviečių ir apylinkių Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai. Prospektams, gatvėms, skverams, aišktėms, skersgatviams ir kitoms gyvenamųjų vietovių dalims valstybinių ir visuomeninių-politinių veikėjų, mokslo, kultūros veikėjų vardus suteikia ir juos keičia LTSR Ministrų Taryba atitinkamų rajonų ir respublikinio pavaldumo miestų Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų teikimu.
 2. Pavedama LTSR Ministrų Tarybai nustatyti tvarką dėl pavadinimų suteikimo ir jų keitimo sąjunginio-respublikinio, respublikinio ir vietinio pavaldumo valstybinėms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems objektams, taip pat tarybiniams ūkiams, kolūkiams ir kooperatinėms organizacijoms.
 3. Laikomi nebegaliojančiais 1965-11-24 įsako „Dėl LTSR ATP 1965-01-23 įsako 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo“ a) ir c) punktai.
1969 LTSR AT Prezidiumo įsakas 181, Laikinas pakeitimų sustabdymas
LTSR AT Prezidiumo įsakas 323, ir MT nutarimo pakeitimas
LTSR AT Prezidiumo įsakas 2, 36-41 pakeitimai
LTSR AT Prezidiumo įsakas 12, 227 pakeitimai
LTSR AT Prezidiumo įsakas 18, 326-329 pakeitimai

Suvestinė[taisyti]

Lietuvos TSR administracinė-teritorinė padėtis 1969 m. gruodžio 31 d.

Respublikinio pavaldumo miestai[taisyti]

Respublikinio pavaldumo miestas Miestas Miesto tipo gyvenvietė Pastabos
Birštono miestas Birštonas
Druskininkų miestas Druskininkai
Kauno miestas Kaunas Taip pat Kauno rajono centras
Klaipėdos miestas Klaipėda Giruliai
Neringos miestas Neringa
Palangos miestas Palanga
Panevėžio miestas Panevėžys Taip pat Panevėžio rajono centras
Šiaulių miestas Šiauliai Taip pat Šiaulių rajono centras
Vilniaus miestas Vilnius Taip pat Vilniaus rajono centras

Rajonai[taisyti]

Rajonas Miestai Miesto tipo gyvenvietės Apylinkės
Akmenės rajonas Akmenė, Naujoji Akmenė Viekšniai 9 – Akmenės apylinkė, Alkiškių apylinkė, Kairiškių apylinkė, Klykolių apylinkė, Kruopių apylinkė, Papilės apylinkė, Vegerių apylinkė, Ventos apylinkė, Viekšnių apylinkė
Alytaus rajonas Alytus, Daugai, Simnas 18 – Alovės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Daugų apylinkė, Domantonių apylinkė, Dubėnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Krokialaukio apylinkė, Luksnėnų apylinkė, Miroslavo apylinkė, Nemunaičio apylinkė, Parėčėnų apylinkė, Pivašiūnų apylinkė, Punios apylinkė, Raitininkų apylinkė, Rimėnų apylinkė, Santaikos apylinkė, Simno apylinkė, Verebiejų apylinkė
Anykščių rajonas Anykščiai, Kavarskas, Troškūnai 19 – Andrioniškio apylinkė, Budrių apylinkė, Dabužių apylinkė, Debeikių apylinkė, Juostininkų apylinkė, Kraštų apylinkė, Kurklių apylinkė, Latavos apylinkė, Rubikių apylinkė, Skiemonių apylinkė, Stakių apylinkė, Staškūniškio apylinkė, Storių apylinkė, Surdegio apylinkė, Svėdasų apylinkė, Šeiminiškių apylinkė, Traupio apylinkė, Trumbatiškio apylinkė, Viešintų apylinkė
Biržų rajonas Biržai, Vabalninkas Likėnai 13 – Biržų apylinkė, Geidžiūnų apylinkė, Kratiškių apylinkė, Kupreliškio apylinkė, Medeikių apylinkė, Nemunėlio Radviliškio apylinkė, Pabiržės apylinkė, Papilio apylinkė, Parovėjos apylinkė, Pundurių apylinkė, Smilgių apylinkė, Sodeliškių apylinkė, Vabalninko apylinkė
Eišiškių rajonas Eišiškės, Šalčininkai Baltoji Vokė 17 – Akmenynės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Dainavos apylinkė, Daučiūnų apylinkė, Dieveniškių apylinkė, Eišiškių apylinkė, Jašiūnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Kalesninkų apylinkė, Kaniukų apylinkė, Pabarės apylinkė, Pagaujėnų apylinkė, Poškų apylinkė, Rūdninkų apylinkė, Šalčininkėlių apylinkė, Šalčininkų apylinkė, Turgelių apylinkė
Ignalinos rajonas Dūkštas, Ignalina 19 – Ceikinių apylinkė, Dietkauščiznos apylinkė, Dysnos apylinkė, Gaidės apylinkė, Grybėnų apylinkė, Gubavos apylinkė, Kačergiškės apylinkė, Kazitiškio apylinkė, Linkmenų apylinkė, Mažėnų apylinkė, Mielagėnų apylinkė, Naujojo Daugėliškio apylinkė, Palūšės apylinkė, Rimšės apylinkė, Sokiškių apylinkė, Šiūlėnų apylinkė, Tverečiaus apylinkė, Vidiškių apylinkė, Zuikų apylinkė
Jonavos rajonas Jonava 8 – Beržų apylinkė, Bukonių apylinkė, Dumsių apylinkė, Kulvos apylinkė, Markutiškių apylinkė, Upninkų apylinkė, Užusalių apylinkė, Žeimių apylinkė
Joniškio rajonas Joniškis, Žagarė 14 – Bučiūnų apylinkė, Buivydžių apylinkė, Daunoravos apylinkė, Gataučių apylinkė, Gudaičių apylinkė, Juodeikių apylinkė, Kepalių apylinkė, Kriukų apylinkė, Pociūnų apylinkė, Rūdiškių apylinkė, Saugėlaukio apylinkė, Skaistgirio apylinkė, Stupurų apylinkė, Žagarės apylinkė
Jurbarko rajonas Jurbarkas, Smalininkai 17 – Armėniškių apylinkė, Eržvilko apylinkė, Girdžių apylinkė, Juodaičių apylinkė, Jurbarkų apylinkė, Raudonės apylinkė, Rutkiškių apylinkė, Seredžiaus apylinkė, Skirsnemunės apylinkė, Stakių apylinkė, Šilinės apylinkė, Šimkaičių apylinkė, Vadžgirio apylinkė, Varlaukio apylinkė, Veliuonos apylinkė, Viešvilės apylinkė, Žindaičių apylinkė
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorys Žiežmariai 12 – Kaišiadorių apylinkė, Kalvių apylinkė, Kietaviškių apylinkė, Klėriškių apylinkė, Kruonio apylinkė, Palomenės apylinkė, Paparčių apylinkė, Rumšiškių apylinkė, Vilūnų apylinkė, Zūbiškių apylinkė, Žaslių apylinkė, Žiežmarių apylinkė
Kapsuko rajonas Kalvarija, Kapsukas, Kazlų Rūda 17 – Bagotosios apylinkė, Gavaltuvos apylinkė, Gudelių apylinkė, Guobų apylinkė, Igliaukos apylinkė, Jurgežerių apylinkė, Kalvarijos apylinkė, Liubavo apylinkė, Liudvinavo apylinkė, Meškučių apylinkė, Naujienos apylinkė, Padovinio apylinkė, Sangrūdos apylinkė, Sasnavos apylinkė, Šunskų apylinkė, Trakiškių apylinkė, Višakio Rūdos apylinkė
Kauno rajonas Vilkija Ežerėlis, Garliava, Kačerginė, Kulautuva, Linksmakalnis 20 – Alšėnų apylinkė, Altoniškių apylinkė, Babtų apylinkė, Batnevos apylinkė, Čekiškės apylinkė, Daugeliškių apylinkė, Garliavos apylinkė, Karmėlavos apylinkė, Lapių apylinkė, Noreikiškių apylinkė, Panevėžiuko apylinkė, Raudondvario apylinkė, Rokų apylinkė, Rožių apylinkė, Samylų apylinkė, Taurakiemio apylinkė, Užliedžių apylinkė, Vandžiogalos apylinkė, Vilkijos apylinkė, Zapyškio apylinkė
Kėdainių rajonas Dotnuva, Kėdainiai 18 – Dotnuvos apylinkė, Gučkampio apylinkė, Gudžiūnų apylinkė, Josvainių apylinkė, Kėdainių apylinkė, Krakių apylinkė, Kunionių apylinkė, Montviliškio apylinkė, Naciūnų apylinkė, Pagirių apylinkė, Pajėslio apylinkė, Pelėdnagių apylinkė, Pernaravos apylinkė, Surviliškio apylinkė, Šėtos apylinkė, Taučiūnų apylinkė, Tiskūnų apylinkė, Truskavos apylinkė
Kelmės rajonas Kelmė, Tytuvėnai, Užventis 15 – Grimzių apylinkė, Karklėnų apylinkė, Kelmės apylinkė, Kiaunorių apylinkė, Kražių apylinkė, Linkaučių apylinkė, Liolių apylinkė, Maironių apylinkė, Pakražančio apylinkė, Pašilėnų apylinkė, Stulgių apylinkė, Šaukėnų apylinkė, Tytuvėnų apylinkė, Užvenčio apylinkė, Vaiguvos apylinkė
Klaipėdos rajonas Gargždai, Priekulė 12 – Aglonėnų apylinkė, Antkopčio apylinkė, Dovilų apylinkė, Endriejavo apylinkė, Gargždų apylinkė, Judrėnų apylinkė, Kretingalės apylinkė, Lapių apylinkė, Priekulės apylinkė, Sendvario apylinkė, Veviržėnų apylinkė, Vėžaičių apylinkė
Kretingos rajonas Kretinga, Salantai 10 – Darbėnų apylinkė, Grūšlaukės apylinkė, Imbarės apylinkė, Kartenos apylinkė, Kulupėnų apylinkė, Kurmaičių apylinkė, Laukžemės apylinkė, Rūdaičių apylinkė, Šventosios apylinkė, Žalgirio apylinkė
Kupiškio rajonas Kupiškis Subačius 9 – Alizavos apylinkė, Antašavos apylinkė, Aukštupėnų apylinkė, Noriūnų apylinkė, Palėvenėlės apylinkė, Puožo apylinkė, Skapiškio apylinkė, Subačiaus apylinkė, Šimonių apylinkė
Lazdijų rajonas Lazdijai, Veisiejai 18 – Abarauskų apylinkė, Būdviečio apylinkė, Kapčiamiesčio apylinkė, Krosnos apylinkė, Kučiūnų apylinkė, Lazdijų apylinkė, Leipalingio apylinkė, Noragėlių apylinkė, Panemunės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Seirijų apylinkė, Šaulėnų apylinkė, Šeštokų apylinkė, Šlavantų apylinkė, Šventežerio apylinkė, Teizų apylinkė, Veisiejų apylinkė, Žagarių apylinkė
Mažeikių rajonas Mažeikiai, Seda 9 – Juodeikių apylinkė, Laižuvos apylinkė, Mažeikių apylinkė, Reivyčių apylinkė, Sedos apylinkė, Šerkšnėnų apylinkė, Tirkšlių apylinkė, Ukrinų apylinkė, Židikų apylinkė
Molėtų rajonas Molėtai 18 – Aluntos apylinkė, Arnionių apylinkė, Balninkų apylinkė, Bijutiškio apylinkė, Čiulėnų apylinkė, Dubingių apylinkė, Gaižiūnų apylinkė, Giedraičių apylinkė, Inturkės apylinkė, Joniškio apylinkė, Lakesos apylinkė, Mindūnų apylinkė, Paužuolių apylinkė, Skudutiškio apylinkė, Suginčių apylinkė, Videniškio apylinkė, Vorėnų apylinkė, Žalvarių apylinkė
Pakruojo rajonas Linkuva, Pakruojis 10 – Guostagalio apylinkė, Klovainių apylinkė, Lauksodžio apylinkė, Lygumų apylinkė, Linkuvos apylinkė, Pakruojo apylinkė, Pašvitinio apylinkė, Rozalimo apylinkė, Stačiūnų apylinkė, Žeimelio apylinkė
Panevėžio rajonas Ramygala Naujamiestis 16 – Berčiūnų apylinkė, Karsakiškio apylinkė, Krekenavos apylinkė, Miežiškių apylinkė, Naujamiesčio apylinkė, Petriškių apylinkė, Piniavos apylinkė, Raguvos apylinkė, Ramygalos apylinkė, Skaisgirio apylinkė, Smilgių apylinkė, Taruškų apylinkė, Upytės apylinkė, Vadoklių apylinkė, Velykių apylinkė, Velžio apylinkė
Pasvalio rajonas Joniškėlis, Pasvalys 14 – Daglėnų apylinkė, Daujėnų apylinkė, Gružių apylinkė, Joniškėlio apylinkė, Kiemėnų apylinkė, Kriklėnių apylinkė, Krinčino apylinkė, Pasvalio apylinkė, Pumpėnų apylinkė, Pušaloto apylinkė, Raubonių apylinkė, Saločių apylinkė, Tetirvinų apylinkė, Vaškų apylinkė
Plungės rajonas Plungė, Rietavas 15 – Alksnėnų apylinkė, Alsėdžių apylinkė, Babrungo apylinkė, Bubėnų apylinkė, Kulių apylinkė, Medingėnų apylinkė, Nausodžio apylinkė, Paukštakių apylinkė, Pelaičių apylinkė, Platelių apylinkė, Stalgėnų apylinkė, Šateikių apylinkė, Tverų apylinkė, Varduvos apylinkė, Žlibinų apylinkė
Prienų rajonas Jieznas, Prienai Balbieriškis 14 – Ašmintos apylinkė, Balbieriškio apylinkė, Birštono apylinkė, Būdos apylinkė, Išlaužo apylinkė, Jiezno apylinkė, Lelionių apylinkė, Mackių apylinkė, Naujosios Ūtos apylinkė, Pakuonio apylinkė, Skriaudžių apylinkė, Stakliškių apylinkė, Šilavoto apylinkė, Veiverių apylinkė
Radviliškio rajonas Radviliškis, Šeduva Tyruliai 14 – Alksniupių apylinkė, Aukštelkų apylinkė, Baisogalos apylinkė, Daugelaičių apylinkė, Grinkiškio apylinkė, Monkiškių apylinkė, Pakalniškių apylinkė, Pašušvio apylinkė, Sadūnų apylinkė, Sidabravo apylinkė, Skėmių apylinkė, Šaukoto apylinkė, Šeduvos apylinkė, Šiaulėnų apylinkė
Raseinių rajonas Ariogala, Raseiniai 15 – Alėjų apylinkė, Ariogalos apylinkė, Betygalos apylinkė, Didžiulių apylinkė, Girkalnio apylinkė, Ilgižių apylinkė, Kalnųjų apylinkė, Nemakščių apylinkė, Pagojukų apylinkė, Paliepių apylinkė, Raseinių apylinkė, Šiluvos apylinkė, Viduklės apylinkė, Vosyliškio apylinkė, Žaiginio apylinkė
Rokiškio rajonas Obeliai, Pandėlys, Rokiškis Juodupė 16 – Čedasų apylinkė, Juodupės apylinkė, Jūžintų apylinkė, Kamajų apylinkė, Kazliškio apylinkė, Kriaunų apylinkė, Lukštų apylinkė, Obelių apylinkė, Pandėlio apylinkė, Panemunėlio apylinkė, Panemunio apylinkė, Ragelių apylinkė, Rokiškio apylinkė, Salų apylinkė, Suvainiškio apylinkė, Žiobiškio apylinkė
Skuodo rajonas Skuodas 10 – Aleksandrijos apylinkė, Barstyčių apylinkė, Daukšių apylinkė, Ylakių apylinkė, Lenkimų apylinkė, Mosėdžio apylinkė, Notėnų apylinkė, Pašilės apylinkė, Skuodo apylinkė, Šačių apylinkė
Šakių rajonas Kudirkos Naumiestis, Šakiai Gelgaudiškis 14 – Barzdų apylinkė, Būblelių apylinkė, Gelgaudiškio apylinkė, Griškabūdžio apylinkė, Jankų apylinkė, Kidulių apylinkė, Kriūkų apylinkė, Lekėčių apylinkė, Lukšių apylinkė, Plokščių apylinkė, Sintautų apylinkė, Slavikų apylinkė, Šakių apylinkė, Žvirgždaičių apylinkė
Šiaulių rajonas Kuršėnai 13 – Bazilionių apylinkė, Gruzdžių apylinkė, Kairių apylinkė, Kuršėnų apylinkė, Kurtuvėnų apylinkė, Kužių apylinkė, Meškuičių apylinkė, Micaičių apylinkė, Pakapės apylinkė, Raudėnų apylinkė, Smilgių apylinkė, Šakynos apylinkė, Šiaulių apylinkė
Šilalės rajonas Šilalė 11 – Jucaičių apylinkė, Kaltinėnų apylinkė, Kvėdarnos apylinkė, Laukuvos apylinkė, Obelyno apylinkė, Padievyčio apylinkė, Pajūrio apylinkė, Piliakalnio apylinkė, Poškos apylinkė, Šilalės apylinkė, Upynos apylinkė
Šilutės rajonas Pagėgiai, Rusnė, Šilutė Panemunė, Žemaičių Naumiestis 17 – Gardamo apylinkė, Inkaklių apylinkė, Jonaičių apylinkė, Juknaičių apylinkė, Katyčių apylinkė, Kintų apylinkė, Natkiškių apylinkė, Pagėgių apylinkė, Rambyno apylinkė, Saugų apylinkė, Stoniškių apylinkė, Šylių apylinkė, Švėkšnos apylinkė, Usėnų apylinkė, Vainuto apylinkė, Vilkyškių apylinkė, Žemaičių Naumiesčio apylinkė
Širvintų rajonas Širvintos 9 – Alionių apylinkė, Čiobiškių apylinkė, Gelvonų apylinkė, Jauniūnų apylinkė, Kernavės apylinkė, Kielių apylinkė, Musninkų apylinkė, Šešuolėlių apylinkė, Viesų apylinkė
Švenčionių rajonas Pabradė, Švenčionėliai, Švenčionys 13 – Adutiškio apylinkė, Bielionių apylinkė, Kaltanėnų apylinkė, Labanoro apylinkė, Magūnų apylinkė, Modžiūnų apylinkė, Pabradės apylinkė, Rieškutėnų apylinkė, Strūnaičio apylinkė, Svirkų apylinkė, Šutų apylinkė, Švenčionėlių apylinkė, Švenčionių apylinkė
Tauragės rajonas Skaudvilė, Tauragė 15 – Baltrušaičių apylinkė, Batakių apylinkė, Dauglaukio apylinkė, Gaurės apylinkė, Girininkų apylinkė, Kunigiškių apylinkė, Lauksargių apylinkė, Lomių apylinkė, Pagramančio apylinkė, Sartininkų apylinkė, Skaudvilės apylinkė, Sungailiškių apylinkė, Tauragės apylinkė, Vaidilų apylinkė, Žygaičių apylinkė
Telšių rajonas Telšiai, Varniai 13 – Degaičių apylinkė, Eigirdžių apylinkė, Gadunavo apylinkė, Janapolės apylinkė, Luokės apylinkė, Nevarėnų apylinkė, Pavandenio apylinkė, Telšių apylinkė, Tryškių apylinkė, Upynos apylinkė, Varnių apylinkė, Viešvėnų apylinkė, Žarėnų apylinkė
Trakų rajonas Lentvaris, Trakai, Vievis Elektrėnai, Grigiškės, Rūdiškės 22 – Aukštadvario apylinkė, Auseniškių apylinkė, Bagdanonių apylinkė, Balceriškių apylinkė, Bobruvkos apylinkė, Bražolos apylinkė, Dusmenų apylinkė, Grendavės apylinkė, Karatiškių apylinkė, Kazokiškių apylinkė, Lieponių apylinkė, Maciuliškių apylinkė, Obelių apylinkė, Onuškio apylinkė, Palūknės apylinkė, Pastrėvio apylinkė, Rūdiškių apylinkė, Rusakalnio apylinkė, Semeliškių apylinkė, Senųjų Trakų apylinkė, Tolkiškių apylinkė, Ubiškių apylinkė
Ukmergės rajonas Ukmergė 16 – Atkočių apylinkė, Deltuvos apylinkė, Laičių apylinkė, Laumėnų apylinkė, Lėno apylinkė, Lyduokių apylinkė, Pabaisko apylinkė, Siesikų apylinkė, Šešuolių apylinkė, Taujėnų apylinkė, Tulpiakiemio apylinkė, Ukmergės apylinkė, Veprių apylinkė, Vidiškių apylinkė, Želvos apylinkė, Žemaitkiemio apylinkė
Utenos rajonas Utena 13 – Daugailių apylinkė, Kuktiškių apylinkė, Kvyklių apylinkė, Leliūnų apylinkė, Mackėnų apylinkė, Pakalnių apylinkė, Saldutiškio apylinkė, Spitrėnų apylinkė, Sudeikių apylinkė, Šeimaties apylinkė, Tauragnų apylinkė, Užpalių apylinkė, Vyžuonų apylinkė
Varėnos rajonas Varėna 14 – Daržininkų apylinkė, Dubičių apylinkė, Jokėnų apylinkė, Kaniavos apylinkė, Kibyšių apylinkė, Marcinkonių apylinkė, Matuizų apylinkė, Merkinės apylinkė, Nedingės apylinkė, Pavarėnio apylinkė, Ratnyčios apylinkė, Valkininkų apylinkė, Varėnos apylinkė, Vydenių apylinkė
Vilkaviškio rajonas Kybartai, Vilkaviškis, Virbalis 16 – Alksnėnų apylinkė, Alvito apylinkė, Augalų apylinkė, Bartininkų apylinkė, Gižų apylinkė, Gražiškių apylinkė, Juodupėnų apylinkė, Keturvalakių apylinkė, Lygumų apylinkė, Molinių apylinkė, Paežerių apylinkė, Pajevonio apylinkė, Pilviškių apylinkė, Rasių apylinkė, Šeimenos apylinkė, Vištyčio apylinkė
Vilniaus rajonas Nemenčinė 31 – Avižienių apylinkė, Ažulaukės apylinkė, Bezdonių apylinkė, Buivydiškių apylinkė, Buivydžių apylinkė, Danilovos apylinkė, Dūkšto apylinkė, Glintiškių apylinkė, Grigaičių apylinkė, Jotainiškių apylinkė, Juodšilių apylinkė, Kairėnų apylinkė, Kalvelių apylinkė, Lavariškių apylinkė, Maišiogalos apylinkė, Medininkų apylinkė, Mickūnų apylinkė, Nemenčinės apylinkė, Nemėžio apylinkė, Paberžės apylinkė, Parudaminio apylinkė, Riešės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Rūkainių apylinkė, Sudervės apylinkė, Sužionių apylinkė, Šumsko apylinkė, Trakų Vokės apylinkė, Vaidotų apylinkė, Visalaukių apylinkė, Žemaitėlių apylinkė
Zarasų rajonas Dusetos, Zarasai Antalieptė, Turmantas 17 – Antalieptės apylinkė, Antazavės apylinkė, Avilių apylinkė, Baibių apylinkė, Bikėnų apylinkė, Degučių apylinkė, Ežerėnų apylinkė, Imbrado apylinkė, Kimbartiškių apylinkė, Kovališkių apylinkė, Magučių apylinkė, Pakniškių apylinkė, Salako apylinkė, Samanių apylinkė, Smalvų apylinkė, Suvieko apylinkė, Žukliškių apylinkė

Šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • KS – autorius ir redaktorius (+53794-83=53711 wiki spaudos ženklai).