Lietuvos ATS/1970

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija
1969 1970 m. 1971
Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo:
Lietuvos TSR: 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai

1970 metų Lietuvos administracinis-teritorinis suskirstymas buvo stabilus, Lietuvoje buvo 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai.

Pokyčiai[taisyti]

Data Teisės aktas Adm. subjektas Pokyčiai
1970-06-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Klaipėdos rajonas, Kretingos rajonas, Palangos miestas Rajono ribų pakeitimas ir miesto ribų nustatymas:
 • Panaikinama Kretingos rajono Šventosios apylinkė.
 • Miestui priskiriama:
  • Kretingos rajono:
   • Šventosios apylinkės Būtingės, Mančiškių, Paliepgirių, Pašvenčių, Šventosios gyvenamosios vietovės, Kalgraužių gyvenamosios vietovės dalis (valstybinio žemės fondo, Žuvininkystės valdybos prie LTSR Ministrų Tarybos Pajūrio žuvininkystės ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško fondo 1467 ha teritorijos ribose) ► Palangos miestui;
   • Rūdaičių apylinkės 15 ha žemės plotas (valstybinio žemės fondo ribose) ► Palangos miestui;
  • Klaipėdos rajono Kretingalės apylinkės 179 ha žemės plotas (valstybinio žemės fondo ribose).
 • Likusi Šventosios apylinkės dalis perduodama:
  • valstybinio miško fondo ribose likusios teritorijos dalis nuo kelio Kretinga–Šventoji dešiniąja plento puse Palanga–Liepoja iki Latvijos TSR valstybinės sienos ► Laukžemės apylinkei;
  • kita teritorijos dalis valstybinio miško fondo ribose nuo Palangos miesto rytų ribos ► Darbėnų apylinkei.
 • Nustatomos Palangos miesto ribos:
  • šiaurės riba – Latvijos TSR valstybinė siena;
  • rytų riba – Klaipėdos rajono Černiachovskio kolūkio, Kretingos rajono Lazdininkų ir K. Poželos kolūkių, Kretingos rajono Kretingos tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško fondo ribos;
  • pietų riba – Klaipėdos rajono valstybinio žemės fondo riba;
  • vakarų riba – Baltijos jūra.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1958-09-29 įsakas „Dėl Palangos miesto ribų nustatymo“ ir 1959-05-22 įsakas „Dėl dalinio Palangos miesto ribų pakeitimo“.
1970-06-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Biržų rajonas Miesto tipo gyvenvietės ribų nustatymas:
 • Pabiržės apylinkės Pabiržės miestelis, Kiršonių ir Likėnų kaimų dalys, 27 ha žemės plotas (Likėnų miesto tipo gyvenvietės žemėnaudos ribose) ► Likėnų miesto tipo gyvenvietei.
 • Nustatomos Likėnų miesto tipo gyvenvietės ribos:
  • šiaurės, rytų, pietų, vakarų ribos – Pabiržės kolūkio žemėnaudos riba.
1970-06-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Prienų rajonas Apylinkių ribų pakeitimas:
 • Šilavoto apylinkės Būdviečio, Kalveliškių, Lankelių, Liepabūdžio, Liepaloto, Naujo Klebiškio, Pajėsio, Šiūrupio, Svičioliškio gyvenamosios vietovės, Degimų gyvenamosios vietovės dalis („Draugystės“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Veiverių apylinkei.
1970-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Ignalinos rajonas Panaikinama Mažėnų apylinkė, priskiriant:
 • Alksno, Alksnaičio, Čižiūnų, Geistenių, Kamuntavo, Liesniškės, Medeišių, Mieleikiškės, Varginių gyvenamosios vietovės (Dūkšto valstybinio vaismedžių medelyno žemėnaudos ribose) ► Sokiškių apylinkei;
 • Bagušiškės, Dvarykščiaus, Gervelių, Kazimieravo, Kazlupiškės, Merlieniškės, Mažėnų, Medinų, Mieliatilčio, Padysnio, Pamunės, Poliankos, Zaborijos gyvenamosios vietovs (Suvorovo kolūkio žemėnaudos ribose) ► Naujojo Daugėliškio apylinkei.
1970-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Širvintų rajonas Pakeistas Šešuolėlių apylinkės pavadinimas – ji tapo Zibalų apylinke.
1970-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šilalės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui perduodama:
 • Nustatomos Šilalės miesto ribos:
  • šiaurės riba – Nevočių kolūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – Šilalės tarybinio ūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – Mičiurino kolūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – „Vienybės“ kolūkio žemėnaudos riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Šilalės miesto ribų nustatymo“.
1970-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Anykščių rajonas Miesto ribų nustatymas:
1970-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šilutės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nustatomos Pagėgių miesto ribos:
  • šiaurės ir rytų ribos – Pagėgių tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • pietų ir vakarų ribos – Nemuno valstybinio žirgyno žemėnaudos ir valstybinio miško ribos.
1970-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Prienų rajonas Miesto tipo gyvenvietės ribų nustatymas:
 • Gyvenvietei perduodama:
  • Židaviškio kaimo dalis (Balbieriškio miesto tipo gyvenvietės žemėnaudos ribose) ► Balbieriškio gyvenvietei.
 • Nuo gyvenvietės atskiriama:
 • Nustatomos Balbieriškio miesto tipo gyvenvietės ribos:
  • šiaurės riba – valstybinio miško riba;
  • rytų riba – „Saulėtekio“ kolūkio žemėnaudos, valstybinio miško ribos ir Nemuno upės vaga;
  • pietų riba – „Aušros“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – Kalinino ir Kunigiškių kolūkių žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Balbieriškio miesto tipo gyvenvietės ribų nustatymo“.
1970-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Anykščių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui perduodama:
 • Pakeičiami 1956-05-15 įsako „Dėl Anykščių miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • vakarų ir šiaurės ribos – „Draugystės“ kolūkio, Elmininkų bandymų stoties eksperimentinio ūkio, Anykščių vaismedžių medelyno žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – „Anykščių šilelio“ kolūkio ir Elmininkų bandymų stoties eksperimentinio ūkio žemėnaudos ribos.
1970-09-23 LTSR AT Prezidiumo įsakas Lazdijų rajonas Apylinkių ribų pakeitimas:
 • Lazdijų apylinkės Gurtiškės, Kamisaruvkos, Kurdimakščių, Komenkos, Lozarkos, Margų, Rimiečio, Pagirių, Papečių, Staiderių, Verstaminų gyvenamosios vietovės (Verstaminų kolūkio žemėnaudos ribose) ► Teizų apylinkei;
 • Kučiūnų apylinkės Jurčiūnų, Kaimelių, Neravų, Stankūnų, Šulnelių gyvenamosios vietovės („Kibirkšties“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Lazdijų apylinkei;
 • Veisiejų apylinkės Aradnikų, Sapiegiškių gyvenamosios vietovės (Veisiejų miško ūkio Šilelio girininkijos žemėnaudos ribose) ► Kučiūnų apylinkei.
1970-09-23 LTSR AT Prezidiumo įsakas Vilkaviškio rajonas Apylinkių ribų pakeitimas ir centro perkėlimas:
1970-09-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Alytaus rajonas Apylinkės administracinio centro perkėlimas:
1970-09-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Eišiškių rajonas Apylinkių centrų perkėlimas ir pavadinimų pakeitimas:
1970-09-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Gyvenviečių sujungimas (išnykstanti gyvenvietė pasvirusi):

Alytaus rajonas:

 • Alovės apylinkė: Alovės kaimas + Alovės miestelis + Raudonosios Alovės kaimas // Butrimiškių kaimas + Mančiūnų kaimas;
 • Butrimonių apylinkė: Babaučiznos kaimas + Žaliosios kaimas // Aniškonių vienkiemis + Gailiakiemio kaimas // Cerūniškės vienkiemis + Gusčionių kaimas + Trakininkų kaimas + Vaikutiškių kaimas // Dudučių kaimas + Plasapninkų kaimas + Plasaupės vienkiemis;
 • Daugų apylinkė: Bogušiškių kaimas + Šiukščiakalnio kaimo dalis;
 • Domantonių apylinkė: Karkliniškių kaimas + Staniuliškių kaimas;
 • Krokialaukio apylinkė: Didžiosios Ūdrijos kaimas + Mažosios Ūdrijos kaimas + Naujosios Ūdrijos kaimas = Ūdrijos kaimas;
 • Parėčėnų apylinkė: Remeikių kaimas + Pranevičių Obelytės kaimas; Parėčėnų kaimas + Peseckų Obelytės kaimas;
 • Punios apylinkė: Staniavos kaimas + Sūrelės kaimas;
 • Raitininkų apylinkė: Dulkiškių vienkiemis + Lydekininkų k. + Pilkaraisčio vienkiemis // Mančiūniškės vienkiemis + Raitininkų kaimas // Pakrikščių vienkiemis + Tartoko vienkiemis + Veismūnų kaimas.

Anykščių rajonas:

1970-09-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas 28, 564 Gyvenviečių panaikinimas:

Akmenės rajonas:

Alytaus rajonas:

Anykščių rajonas:

1970-09-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kauno rajonas Gyvenvietės pertvarkymas:
 • Linksmakalnio miesto tipo gyvenvietė pertvarkyta į kaimo gyvenamąją vietovę, ją priskiriant Garliavos apylinkei.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1958-05-15 įsako „Dėl Kauno rajono Liustbergio gyvanmosios vietovės pertvarkymo į miesto tipo gyvenvietę ir dėl jos pavadinimo pakeitimo“ pirmasis punktas.
1970-12-16 LTSR AT Prezidiumo įsakas Prienų rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui perduodama:
  • Jiezno apylinkės Strazdiškių ir Verbyliškių gyvenamųjų vietovių dalys (Jiezno miesto žemėnaudos ribose) ► Jiezno miestui.
 • Nustatomos Jiezno miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Naujo gyvenimo“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – „Verknės“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – „Verkšnės“ kolūkio žemėnaudos ir Jiezno ežero šiaurės kranto ribos;
  • vakarų riba – „Naujo gyvenimo“ kolūkio žemėnaudos riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1964-09-30 įsakas „Dėl Prienų rajono Jiezno miesto ribų nustatymo“.
1970-12-16 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šiaulių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui perduodama:
 • Nuo miesto atskiriama:
  • Kuršėnų miesto 1,4 ha žemės plotas (Daugėlių statybinių medžiagų kombinato ir „Taikos“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Kuršėnų apylinkei.
 • Nustatomos Kuršėnų miesto ribos:
  • šiaurės riba – Kuršėnų tarybinio ūkio, „Šviesos keliu“ kolūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – Gergždo, „Šviesos keliu“ kolūkių ir Daugėlių statybinių medžiagų kombinato Daugėlių karjero žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Micaičių kolūkio, Kuršėnų vaikų namų pagalbinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • vakarų riba – „Taikos“ kolūkio, Kuršėnų tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1955-09-24 įsakas „Dėl Kuršėnų miesto ribų nustatymo“ ir 1958-09-29 įsakas „Dėl Kuršėnų miesto dalinio ribų pakeitimo“.
1970-12-16 LTSR AT Prezidiumo įsakas Akmenės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui perduodama:
 • Nuo miesto atskiriama:
 • Nustatomos Naujosios Akmenės miesto ribos:
  • šiaurės riba – Černiachovskio kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – Karpėnų durpyno žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • pietų riba – valstybinio miško riba;
  • vakarų riba – Agluonos tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Naujosios Akmenės miesto tipo gyvenvietės ribų nustatymo“.
1970-12-16 LTSR AT Prezidiumo įsakas Prienų rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui priskiriama:
 • Nuo miesto atskiriama:
 • Nustatomos Prienų miesto ribos:
  • šiaurės riba – J. Janonio ir Bagrėnų kolūkių žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – Birštono tarybinio ūkio, Prienų miško pramonės ūkio Birštono girininkijos žemėnaudos ir Nemuno upės vakarų kranto ribos;
  • pietų ir vakarų ribos – Prienų miško pramonės ūkio Prienų ir Meškapievio girininkijų žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Prienų miesto ribų nustatymo“.
1970-12-16 LTSR AT Prezidiumo įsakas Biržų rajonas Apylinkės centro pakeitimas:

Suvestinė[taisyti]

Lietuvos TSR administracinė-teritorinė padėtis 1970 m. gruodžio 31 d.

Respublikinio pavaldumo miestai[taisyti]

Respublikinio pavaldumo miestas Miestas Miesto tipo gyvenvietė Pastabos
Birštono miestas Birštonas
Druskininkų miestas Druskininkai
Kauno miestas Kaunas Taip pat Kauno rajono centras
Klaipėdos miestas Klaipėda Giruliai
Neringos miestas Neringa
Palangos miestas Palanga
Panevėžio miestas Panevėžys Taip pat Panevėžio rajono centras
Šiaulių miestas Šiauliai Taip pat Šiaulių rajono centras
Vilniaus miestas Vilnius Taip pat Vilniaus rajono centras

Rajonai[taisyti]

Rajonas Miestai Miesto tipo gyvenvietės Apylinkės
Akmenės rajonas Akmenė, Naujoji Akmenė Viekšniai 9 – Akmenės apylinkė, Alkiškių apylinkė, Kairiškių apylinkė, Klykolių apylinkė, Kruopių apylinkė, Papilės apylinkė, Vegerių apylinkė, Ventos apylinkė, Viekšnių apylinkė
Alytaus rajonas Alytus, Daugai, Simnas 18 – Alovės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Daugų apylinkė, Domantonių apylinkė, Dubėnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Krokialaukio apylinkė, Luksnėnų apylinkė, Miroslavo apylinkė, Nemunaičio apylinkė, Parėčėnų apylinkė, Pivašiūnų apylinkė, Punios apylinkė, Raitininkų apylinkė, Rimėnų apylinkė, Santaikos apylinkė, Simno apylinkė, Verebiejų apylinkė
Anykščių rajonas Anykščiai, Kavarskas, Troškūnai 19 – Andrioniškio apylinkė, Budrių apylinkė, Dabužių apylinkė, Debeikių apylinkė, Juostininkų apylinkė, Kraštų apylinkė, Kurklių apylinkė, Latavos apylinkė, Rubikių apylinkė, Skiemonių apylinkė, Stakių apylinkė, Staškūniškio apylinkė, Storių apylinkė, Surdegio apylinkė, Svėdasų apylinkė, Šeiminiškių apylinkė, Traupio apylinkė, Trumbatiškio apylinkė, Viešintų apylinkė
Biržų rajonas Biržai, Vabalninkas Likėnai 13 – Biržų apylinkė, Geidžiūnų apylinkė, Kratiškių apylinkė, Kupreliškio apylinkė, Medeikių apylinkė, Nemunėlio Radviliškio apylinkė, Pabiržės apylinkė, Papilio apylinkė, Parovėjos apylinkė, Pundurių apylinkė, Smilgių apylinkė, Sodeliškių apylinkė, Vabalninko apylinkė
Eišiškių rajonas Eišiškės, Šalčininkai Baltoji Vokė 17 – Akmenynės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Dainavos apylinkė, Daučiūnų apylinkė, Dieveniškių apylinkė, Eišiškių apylinkė, Gerviškių apylinkė, Jašiūnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Kalesninkų apylinkė, Milkūnų apylinkė, Pabarės apylinkė, Poškų apylinkė, Rūdninkų apylinkė, Šalčininkėlių apylinkė, Šalčininkų apylinkė, Turgelių apylinkė
Ignalinos rajonas Dūkštas, Ignalina 18 – Ceikinių apylinkė, Dietkauščiznos apylinkė, Dysnos apylinkė, Gaidės apylinkė, Grybėnų apylinkė, Gubavos apylinkė, Kačergiškės apylinkė, Kazitiškio apylinkė, Linkmenų apylinkė, Mielagėnų apylinkė, Naujojo Daugėliškio apylinkė, Palūšės apylinkė, Rimšės apylinkė, Sokiškių apylinkė, Šiūlėnų apylinkė, Tverečiaus apylinkė, Vidiškių apylinkė, Zuikų apylinkė
Jonavos rajonas Jonava 8 – Beržų apylinkė, Bukonių apylinkė, Dumsių apylinkė, Kulvos apylinkė, Markutiškių apylinkė, Upninkų apylinkė, Užusalių apylinkė, Žeimių apylinkė
Joniškio rajonas Joniškis, Žagarė 14 – Bučiūnų apylinkė, Buivydžių apylinkė, Daunoravos apylinkė, Gataučių apylinkė, Gudaičių apylinkė, Juodeikių apylinkė, Kepalių apylinkė, Kriukų apylinkė, Pociūnų apylinkė, Rūdiškių apylinkė, Saugėlaukio apylinkė, Skaistgirio apylinkė, Stupurų apylinkė, Žagarės apylinkė
Jurbarko rajonas Jurbarkas, Smalininkai 17 – Armėniškių apylinkė, Eržvilko apylinkė, Girdžių apylinkė, Juodaičių apylinkė, Jurbarkų apylinkė, Raudonės apylinkė, Rutkiškių apylinkė, Seredžiaus apylinkė, Skirsnemunės apylinkė, Stakių apylinkė, Šilinės apylinkė, Šimkaičių apylinkė, Vadžgirio apylinkė, Varlaukio apylinkė, Veliuonos apylinkė, Viešvilės apylinkė, Žindaičių apylinkė
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorys Žiežmariai 12 – Kaišiadorių apylinkė, Kalvių apylinkė, Kietaviškių apylinkė, Klėriškių apylinkė, Kruonio apylinkė, Palomenės apylinkė, Paparčių apylinkė, Rumšiškių apylinkė, Vilūnų apylinkė, Zūbiškių apylinkė, Žaslių apylinkė, Žiežmarių apylinkė
Kapsuko rajonas Kalvarija, Kapsukas, Kazlų Rūda 17 – Bagotosios apylinkė, Gavaltuvos apylinkė, Gudelių apylinkė, Guobų apylinkė, Igliaukos apylinkė, Jurgežerių apylinkė, Kalvarijos apylinkė, Liubavo apylinkė, Liudvinavo apylinkė, Meškučių apylinkė, Naujienos apylinkė, Padovinio apylinkė, Sangrūdos apylinkė, Sasnavos apylinkė, Šunskų apylinkė, Trakiškių apylinkė, Višakio Rūdos apylinkė
Kauno rajonas Vilkija Ežerėlis, Garliava, Kačerginė, Kulautuva 20 – Alšėnų apylinkė, Altoniškių apylinkė, Babtų apylinkė, Batnevos apylinkė, Čekiškės apylinkė, Daugeliškių apylinkė, Garliavos apylinkė, Karmėlavos apylinkė, Lapių apylinkė, Noreikiškių apylinkė, Panevėžiuko apylinkė, Raudondvario apylinkė, Rokų apylinkė, Rožių apylinkė, Samylų apylinkė, Taurakiemio apylinkė, Užliedžių apylinkė, Vandžiogalos apylinkė, Vilkijos apylinkė, Zapyškio apylinkė
Kėdainių rajonas Dotnuva, Kėdainiai 18 – Dotnuvos apylinkė, Gučkampio apylinkė, Gudžiūnų apylinkė, Josvainių apylinkė, Kėdainių apylinkė, Krakių apylinkė, Kunionių apylinkė, Montviliškio apylinkė, Naciūnų apylinkė, Pagirių apylinkė, Pajėslio apylinkė, Pelėdnagių apylinkė, Pernaravos apylinkė, Surviliškio apylinkė, Šėtos apylinkė, Taučiūnų apylinkė, Tiskūnų apylinkė, Truskavos apylinkė
Kelmės rajonas Kelmė, Tytuvėnai, Užventis 15 – Grimzių apylinkė, Karklėnų apylinkė, Kelmės apylinkė, Kiaunorių apylinkė, Kražių apylinkė, Linkaučių apylinkė, Liolių apylinkė, Maironių apylinkė, Pakražančio apylinkė, Pašilėnų apylinkė, Stulgių apylinkė, Šaukėnų apylinkė, Tytuvėnų apylinkė, Užvenčio apylinkė, Vaiguvos apylinkė
Klaipėdos rajonas Gargždai, Priekulė 12 – Aglonėnų apylinkė, Antkopčio apylinkė, Dovilų apylinkė, Endriejavo apylinkė, Gargždų apylinkė, Judrėnų apylinkė, Kretingalės apylinkė, Lapių apylinkė, Priekulės apylinkė, Sendvario apylinkė, Veviržėnų apylinkė, Vėžaičių apylinkė
Kretingos rajonas Kretinga, Salantai 9 – Darbėnų apylinkė, Grūšlaukės apylinkė, Imbarės apylinkė, Kartenos apylinkė, Kulupėnų apylinkė, Kurmaičių apylinkė, Laukžemės apylinkė, Rūdaičių apylinkė, Žalgirio apylinkė
Kupiškio rajonas Kupiškis Subačius 9 – Alizavos apylinkė, Antašavos apylinkė, Aukštupėnų apylinkė, Noriūnų apylinkė, Palėvenėlės apylinkė, Puožo apylinkė, Skapiškio apylinkė, Subačiaus apylinkė, Šimonių apylinkė
Lazdijų rajonas Lazdijai, Veisiejai 18 – Abarauskų apylinkė, Būdviečio apylinkė, Kapčiamiesčio apylinkė, Krosnos apylinkė, Kučiūnų apylinkė, Lazdijų apylinkė, Leipalingio apylinkė, Noragėlių apylinkė, Panemunės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Seirijų apylinkė, Šaulėnų apylinkė, Šeštokų apylinkė, Šlavantų apylinkė, Šventežerio apylinkė, Teizų apylinkė, Veisiejų apylinkė, Žagarių apylinkė
Mažeikių rajonas Mažeikiai, Seda 9 – Juodeikių apylinkė, Laižuvos apylinkė, Mažeikių apylinkė, Reivyčių apylinkė, Sedos apylinkė, Šerkšnėnų apylinkė, Tirkšlių apylinkė, Ukrinų apylinkė, Židikų apylinkė
Molėtų rajonas Molėtai 18 – Aluntos apylinkė, Arnionių apylinkė, Balninkų apylinkė, Bijutiškio apylinkė, Čiulėnų apylinkė, Dubingių apylinkė, Gaižiūnų apylinkė, Giedraičių apylinkė, Inturkės apylinkė, Joniškio apylinkė, Lakesos apylinkė, Mindūnų apylinkė, Paužuolių apylinkė, Skudutiškio apylinkė, Suginčių apylinkė, Videniškio apylinkė, Vorėnų apylinkė, Žalvarių apylinkė
Pakruojo rajonas Linkuva, Pakruojis 10 – Guostagalio apylinkė, Klovainių apylinkė, Lauksodžio apylinkė, Lygumų apylinkė, Linkuvos apylinkė, Pakruojo apylinkė, Pašvitinio apylinkė, Rozalimo apylinkė, Stačiūnų apylinkė, Žeimelio apylinkė
Panevėžio rajonas Ramygala Naujamiestis 16 – Berčiūnų apylinkė, Karsakiškio apylinkė, Krekenavos apylinkė, Miežiškių apylinkė, Naujamiesčio apylinkė, Petriškių apylinkė, Piniavos apylinkė, Raguvos apylinkė, Ramygalos apylinkė, Skaisgirio apylinkė, Smilgių apylinkė, Taruškų apylinkė, Upytės apylinkė, Vadoklių apylinkė, Velykių apylinkė, Velžio apylinkė
Pasvalio rajonas Joniškėlis, Pasvalys 14 – Daglėnų apylinkė, Daujėnų apylinkė, Gružių apylinkė, Joniškėlio apylinkė, Kiemėnų apylinkė, Kriklėnių apylinkė, Krinčino apylinkė, Pasvalio apylinkė, Pumpėnų apylinkė, Pušaloto apylinkė, Raubonių apylinkė, Saločių apylinkė, Tetirvinų apylinkė, Vaškų apylinkė
Plungės rajonas Plungė, Rietavas 15 – Alksnėnų apylinkė, Alsėdžių apylinkė, Babrungo apylinkė, Bubėnų apylinkė, Kulių apylinkė, Medingėnų apylinkė, Nausodžio apylinkė, Paukštakių apylinkė, Pelaičių apylinkė, Platelių apylinkė, Stalgėnų apylinkė, Šateikių apylinkė, Tverų apylinkė, Varduvos apylinkė, Žlibinų apylinkė
Prienų rajonas Jieznas, Prienai Balbieriškis 14 – Ašmintos apylinkė, Balbieriškio apylinkė, Birštono apylinkė, Būdos apylinkė, Išlaužo apylinkė, Jiezno apylinkė, Lelionių apylinkė, Mackių apylinkė, Naujosios Ūtos apylinkė, Pakuonio apylinkė, Skriaudžių apylinkė, Stakliškių apylinkė, Šilavoto apylinkė, Veiverių apylinkė
Radviliškio rajonas Radviliškis, Šeduva Tyruliai 14 – Alksniupių apylinkė, Aukštelkų apylinkė, Baisogalos apylinkė, Daugelaičių apylinkė, Grinkiškio apylinkė, Monkiškių apylinkė, Pakalniškių apylinkė, Pašušvio apylinkė, Sadūnų apylinkė, Sidabravo apylinkė, Skėmių apylinkė, Šaukoto apylinkė, Šeduvos apylinkė, Šiaulėnų apylinkė
Raseinių rajonas Ariogala, Raseiniai 15 – Alėjų apylinkė, Ariogalos apylinkė, Betygalos apylinkė, Didžiulių apylinkė, Girkalnio apylinkė, Ilgižių apylinkė, Kalnųjų apylinkė, Nemakščių apylinkė, Pagojukų apylinkė, Paliepių apylinkė, Raseinių apylinkė, Šiluvos apylinkė, Viduklės apylinkė, Vosyliškio apylinkė, Žaiginio apylinkė
Rokiškio rajonas Obeliai, Pandėlys, Rokiškis Juodupė 16 – Čedasų apylinkė, Juodupės apylinkė, Jūžintų apylinkė, Kamajų apylinkė, Kazliškio apylinkė, Kriaunų apylinkė, Lukštų apylinkė, Obelių apylinkė, Pandėlio apylinkė, Panemunėlio apylinkė, Panemunio apylinkė, Ragelių apylinkė, Rokiškio apylinkė, Salų apylinkė, Suvainiškio apylinkė, Žiobiškio apylinkė
Skuodo rajonas Skuodas 10 – Aleksandrijos apylinkė, Barstyčių apylinkė, Daukšių apylinkė, Ylakių apylinkė, Lenkimų apylinkė, Mosėdžio apylinkė, Notėnų apylinkė, Pašilės apylinkė, Skuodo apylinkė, Šačių apylinkė
Šakių rajonas Kudirkos Naumiestis, Šakiai Gelgaudiškis 14 – Barzdų apylinkė, Būblelių apylinkė, Gelgaudiškio apylinkė, Griškabūdžio apylinkė, Jankų apylinkė, Kidulių apylinkė, Kriūkų apylinkė, Lekėčių apylinkė, Lukšių apylinkė, Plokščių apylinkė, Sintautų apylinkė, Slavikų apylinkė, Šakių apylinkė, Žvirgždaičių apylinkė
Šiaulių rajonas Kuršėnai 13 – Bazilionių apylinkė, Gruzdžių apylinkė, Kairių apylinkė, Kuršėnų apylinkė, Kurtuvėnų apylinkė, Kužių apylinkė, Meškuičių apylinkė, Micaičių apylinkė, Pakapės apylinkė, Raudėnų apylinkė, Smilgių apylinkė, Šakynos apylinkė, Šiaulių apylinkė
Šilalės rajonas Šilalė 11 – Jucaičių apylinkė, Kaltinėnų apylinkė, Kvėdarnos apylinkė, Laukuvos apylinkė, Obelyno apylinkė, Padievyčio apylinkė, Pajūrio apylinkė, Piliakalnio apylinkė, Poškos apylinkė, Šilalės apylinkė, Upynos apylinkė
Šilutės rajonas Pagėgiai, Rusnė, Šilutė Panemunė, Žemaičių Naumiestis 17 – Gardamo apylinkė, Inkaklių apylinkė, Jonaičių apylinkė, Juknaičių apylinkė, Katyčių apylinkė, Kintų apylinkė, Natkiškių apylinkė, Pagėgių apylinkė, Rambyno apylinkė, Saugų apylinkė, Stoniškių apylinkė, Šylių apylinkė, Švėkšnos apylinkė, Usėnų apylinkė, Vainuto apylinkė, Vilkyškių apylinkė, Žemaičių Naumiesčio apylinkė
Širvintų rajonas Širvintos 9 – Alionių apylinkė, Čiobiškių apylinkė, Gelvonų apylinkė, Jauniūnų apylinkė, Kernavės apylinkė, Kielių apylinkė, Musninkų apylinkė, Viesų apylinkė, Zibalų apylinkė
Švenčionių rajonas Pabradė, Švenčionėliai, Švenčionys 13 – Adutiškio apylinkė, Bielionių apylinkė, Kaltanėnų apylinkė, Labanoro apylinkė, Magūnų apylinkė, Modžiūnų apylinkė, Pabradės apylinkė, Rieškutėnų apylinkė, Strūnaičio apylinkė, Svirkų apylinkė, Šutų apylinkė, Švenčionėlių apylinkė, Švenčionių apylinkė
Tauragės rajonas Skaudvilė, Tauragė 15 – Baltrušaičių apylinkė, Batakių apylinkė, Dauglaukio apylinkė, Gaurės apylinkė, Girininkų apylinkė, Kunigiškių apylinkė, Lauksargių apylinkė, Lomių apylinkė, Pagramančio apylinkė, Sartininkų apylinkė, Skaudvilės apylinkė, Sungailiškių apylinkė, Tauragės apylinkė, Vaidilų apylinkė, Žygaičių apylinkė
Telšių rajonas Telšiai, Varniai 13 – Degaičių apylinkė, Eigirdžių apylinkė, Gadunavo apylinkė, Janapolės apylinkė, Luokės apylinkė, Nevarėnų apylinkė, Pavandenio apylinkė, Telšių apylinkė, Tryškių apylinkė, Upynos apylinkė, Varnių apylinkė, Viešvėnų apylinkė, Žarėnų apylinkė
Trakų rajonas Lentvaris, Trakai, Vievis Elektrėnai, Grigiškės, Rūdiškės 22 – Aukštadvario apylinkė, Auseniškių apylinkė, Bagdanonių apylinkė, Balceriškių apylinkė, Bobruvkos apylinkė, Bražolos apylinkė, Dusmenų apylinkė, Grendavės apylinkė, Karatiškių apylinkė, Kazokiškių apylinkė, Lieponių apylinkė, Maciuliškių apylinkė, Obelių apylinkė, Onuškio apylinkė, Palūknės apylinkė, Pastrėvio apylinkė, Rūdiškių apylinkė, Rusakalnio apylinkė, Semeliškių apylinkė, Senųjų Trakų apylinkė, Tolkiškių apylinkė, Ubiškių apylinkė
Ukmergės rajonas Ukmergė 16 – Atkočių apylinkė, Deltuvos apylinkė, Laičių apylinkė, Laumėnų apylinkė, Lėno apylinkė, Lyduokių apylinkė, Pabaisko apylinkė, Siesikų apylinkė, Šešuolių apylinkė, Taujėnų apylinkė, Tulpiakiemio apylinkė, Ukmergės apylinkė, Veprių apylinkė, Vidiškių apylinkė, Želvos apylinkė, Žemaitkiemio apylinkė
Utenos rajonas Utena 13 – Daugailių apylinkė, Kuktiškių apylinkė, Kvyklių apylinkė, Leliūnų apylinkė, Mackėnų apylinkė, Pakalnių apylinkė, Saldutiškio apylinkė, Spitrėnų apylinkė, Sudeikių apylinkė, Šeimaties apylinkė, Tauragnų apylinkė, Užpalių apylinkė, Vyžuonų apylinkė
Varėnos rajonas Varėna 14 – Daržininkų apylinkė, Dubičių apylinkė, Jokėnų apylinkė, Kaniavos apylinkė, Kibyšių apylinkė, Marcinkonių apylinkė, Matuizų apylinkė, Merkinės apylinkė, Nedingės apylinkė, Pavarėnio apylinkė, Ratnyčios apylinkė, Valkininkų apylinkė, Varėnos apylinkė, Vydenių apylinkė
Vilkaviškio rajonas Kybartai, Vilkaviškis, Virbalis 16 – Alksnėnų apylinkė, Alvito apylinkė, Augalų apylinkė, Bartininkų apylinkė, Gižų apylinkė, Gražiškių apylinkė, Juodupėnų apylinkė, Keturvalakių apylinkė, Lygumų apylinkė, Molinių apylinkė, Paežerių apylinkė, Pajevonio apylinkė, Pilviškių apylinkė, Rasių apylinkė, Šeimenos apylinkė, Vištyčio apylinkė
Vilniaus rajonas Nemenčinė 31 – Avižienių apylinkė, Ažulaukės apylinkė, Bezdonių apylinkė, Buivydiškių apylinkė, Buivydžių apylinkė, Danilovos apylinkė, Dūkšto apylinkė, Glintiškių apylinkė, Grigaičių apylinkė, Jotainiškių apylinkė, Juodšilių apylinkė, Kairėnų apylinkė, Kalvelių apylinkė, Lavariškių apylinkė, Maišiogalos apylinkė, Medininkų apylinkė, Mickūnų apylinkė, Nemenčinės apylinkė, Nemėžio apylinkė, Paberžės apylinkė, Parudaminio apylinkė, Riešės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Rūkainių apylinkė, Sudervės apylinkė, Sužionių apylinkė, Šumsko apylinkė, Trakų Vokės apylinkė, Vaidotų apylinkė, Visalaukių apylinkė, Žemaitėlių apylinkė
Zarasų rajonas Dusetos, Zarasai Antalieptė, Turmantas 17 – Antalieptės apylinkė, Antazavės apylinkė, Avilių apylinkė, Baibių apylinkė, Bikėnų apylinkė, Degučių apylinkė, Ežerėnų apylinkė, Imbrado apylinkė, Kimbartiškių apylinkė, Kovališkių apylinkė, Magučių apylinkė, Pakniškių apylinkė, Salako apylinkė, Samanių apylinkė, Smalvų apylinkė, Suvieko apylinkė, Žukliškių apylinkė

Šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • KS – autorius ir redaktorius (+47611-2829=44782 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – redaktorius (+52-0=52 wiki spaudos ženklai).