Lietuvos ATS/1971

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija
1970 1971 m. 1972
Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo:
Lietuvos TSR: 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai

1971 metų Lietuvos administracinis-teritorinis suskirstymas buvo stabilus, Lietuvoje buvo 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai.

Pokyčiai[taisyti]

Data Teisės aktas Adm. subjektas Pokyčiai
1971-01-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Gyvenviečių išbraukimas:

Biržų rajonas:

Eišiškių rajonas:

Ignalinos rajonas:

Jonavos rajonas:

 • Beržų apylinkė: Gabrilavos vienkiemis;
 • Bukonių apylinkė: Gaižiūnėlių kaimas, Girelės, Konstantinovėlės, Krasnapolio, Miškinių, Paežerių, Pamiškės, Ulankos, Ustrovės vienkiemiai;
 • Dumsių apylinkė: Antalaukio, Aukštųjų Stašėnų, Juodraisčių, Stašėnų kaimai, Dabriškių, Lyglaukio, Ostropolio, Pevnės, Stašėnų, Varšuvėlės, Zacišės vienkiemiai;
 • Kulvos apylinkė: Tereslaukio kaimas, Beržalotos, Katanų, Ragainių, Sofijavos, Vasyliškių, Zacišės vienkiemiai;
 • Markutiškių apylinkė: Akmeniškių, Aleksejevkos, Antanavos, Gervių, Jurgėnų, Paąžuolynės, Palazdynės, Trakų vienkiemiai;
 • Upninkų apylinkė: Avižynės, Domininkavos, Ignacavos, Kriaučiznos, Medinkos, Palaimiškių vienkiemiai;
 • Žeimių apylinkė: Karaliūnų, Mikšiškių kaimai, Barantiškių, Biržupio, Burnių, Girelkos, Galičiūnų, Jankauščiznos, Maniškių, Paežerių, Platumų, Platumų II, Račkiškių, Ražuotinės, Ringių, Ruožių, Rūtos, Steponavos vienkiemiai.
1971-01-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Gyvenviečių sujungimas (išnykstanti gyvenvietė pasvirusi):

Eišiškių rajonas:

Ignalinos rajonas:

 • Linkmenų apylinkė: Salų I kaimas + Salų II kaimas = Salų kaimas;
 • Naujojo Daugėliškio apylinkė: Mieliatilčio kaimas + Mieliatilčio vienkiemis // Padysnio kaimas + Padysnio vienkiemis;
 • Šiūlėnų apylinkė: Baraukos I vienkiemis + Baraukos II vienkiemis = Baraukos kaimas // Smilginiškės I kaimas + Smilginiškės II kaimas = Smilginiškės kaimas;
 • Vidiškių apylinkė: Ažubalio kaimas + Užubalio kaimas // Vidiškių kaimas + Vidiškių vienkiemis.

Jonavos rajonas:

 • Bukonių apylinkė: Kalnyčios vienkiemis + Pasraučių kaimas;
 • Dumsių apylinkė: Dumsiškių kaimas + Kažemėkų kaimas // Čiužų kaimas + Venecijos I kaimas + Venecijos II kaimas = Venecijos kaimas // Pušynėlio kaimas + Suchatkos kaimas // Kazliškių kaimas + Stašėnų kaimas // Gumbiškių kaimas + Pikeliškių kaimas;
 • Markutiškių apylinkė: Kryžiaukos kaimas + Takaviskos vienkiemis // Adamantų kaimas + Markutiškių kaimas // Jasnuvkos vienkiemis + Makštavos kaimas + Terekuvkos vienkiemis // Panoterių miestelis + Vitartų kaimas;
 • Upninkų apylinkė: Liukonėlių kaimas + Malinavos I kaimas + Priemušės kaimas;
 • Žeimių apylinkė: Bogumilavos vienkiemis + Pamelnytėlės kaimas // Strebeikių kaimas + Vasiluvkos vienkiemis // Beržynų vienkiemis + Konstantinavos vienkiemis + Žeimių miestelis + Žeimių vienkiemis.
1971-01-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Gyvenviečių ir apylinkių pavadinimų patikslinimas:
1971-01-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Švenčionių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Priskiriama:
 • Nustatomos Švenčionių miesto ribos:
  • šiaurės riba – Žemaitės kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – Švenčionėlių miškų pramonės ūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – Cirkliškio žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio ir geležinkelio ruožo Švenčionys–Švenčionėliai žemėnaudos ribos;
  • vakarų riba – Cirkliškio žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio, Žemaitės kolūkio ir geležinkelio ruožo Švenčionys–Švenčionėliai žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Švenčionių miesto ribų nustatymo“.
1971-01-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Ukmergės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
 • Nustatomos Ukmergės miesto ribos:
  • šiaurės riba – Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – valstybinio miško riba ir Šventosios upės vaga;
  • pietų riba – Pabaisko tarybinio ūkio žemėnaudos, valstybinio miško ribos ir Šventosios upės vaga;
  • vakarų riba – Leonpolio paukštininkystės tarybinio ūkio ir Ukmergės valstybinės veislininkystės stoties žemėnaudos ribos.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1962-03-22 įsakas „Dėl Ukmergės miesto ribų nustatymo“ ir 1967-07-22 įsakas „Dėl Ukmergės miesto ribų dalinio pakeitimo“.
1971-01-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 • Dovilų apylinkės Gedminų gyvenamoji vietovė ir 190 ha žemės plotas (Klaipėdos miesto žemėnaudos ribose) ► Klaipėdos miestui.
 • Pakeičiami 1968-09-25 įsako „Dėl Klaipėdos miesto ribų nustatymo“ punktai:
  • rytų riba – Dumpių ir Tauralaukio tarybinių ūkių, „Pergalės“ kolūkio, Klaipėdos žemės ūkio technikumo, valstybinio žemės fondo ir geležinkelio Klaipėda–Kaliningradas ruožo žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – valstybinio žemės fondo žemėnaudos ir Kuršių mariomis iki Kuršių marių vakarų kranto ribos.
1971-01-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Jonavos rajonas Apylinkės centro perkėlimas:
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Druskininkų miestas, Varėnos rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
  • Varėnos rajono Ratnyčios apylinkės Neravų gyvenamoji vietovė ir 1162,2 ha žemės plotas (Druskininkų miesto žemėnaudos ir valstybinio miško ribose) ► Druskininkų miestui.
 • Nustatomos Druskininkų miesto ribos:
  • šiaurės riba – Varėnos rajono Druskininkų tarybinio ūkio žemėnaudos, valstybinio miško ribos ir Nemuno upės vaga;
  • rytų riba – Varėnos rajono Druskininkų tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • pietų riba – valstybinio miško riba;
  • vakarų riba – Nemuno upės vaga.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1963-11-30 įsakas „Dėl Druskininkų miesto ribų nustatymo“.
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kėdainių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
 • Nustatomos Kėdainių miesto ribos:
  • šiaurės riba – Sirutiškio tarybinio ūkio žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – Hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio ir geležinkelio Kaišiadorys–Radviliškis ruožo žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Kėdainių chemijos kombinato, TSRS Vyriausiosios mikrobiologijos pramonės valdybos Hidrolizinės pramonės valdybos Kėdainių biochemijos gamyklos, „Varpos“ kolūkio, Hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instutito eksperimentinio ūkio žemėnaudos, valstybinio miško, Nevėžio upės vakarų kranto ribos ir Obelies upės vaga;
  • vakarų riba – Hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instutito eksperimentinio ūkio, „Lenino keliu“ kolūkio ir valstybinio žemės fondo žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Kėdainių miesto ribų nustatymo“.
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Radviliškio rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
 • Nustatomos Radviliškio miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Auksinės varpos“ ir Černiachovskio kolūkių žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – Gražionių valstybinio veislininkystės tarybinio ūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – Radviliškio bandymo stoties eksperimentinio ūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – Radviliškio bandymo stoties eksperimentinio ūkio ir „Pergalės“ kolūkio žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Radviliškio miesto ribų nustatymo“.
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kelmės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
  • Tytuvėnų miesto 4 ha žemės plotas (Tytuvėnų tarybinio ūkio-technikumo ir „Artojo“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Tytuvėnų apylinkei;
  • Tytuvėnų apylinkės Kuršių, Skogalio, Tytuvėnėlių gyvenamųjų vietovių dalys ir Tytuvėnų geležinkelio stoties gyvenamoji vietovė (Tytuvėnų miesto žemėnaudos ribose) ► Tytuvėnų miestui.
 • Nustatomos Tytuvėnų miesto ribos:
  • šiaurės riba – Tytuvėnų tarybinio ūkio-technikumo žemėnaudos riba;
  • rytų riba – „Artojo“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – „Artojo“ kolūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • vakarų riba – „Grįžuvos“ kolūkio, Kelmės rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato žemėnaudos ir valstybinio miško ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Tytuvėnų miesto ribų nustatymo“.
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Varėnos rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
 • Nustatomos Varėnos miesto ribos:
  • šiaurės riba – valstybinio miško riba;
  • rytų riba – valstybinio miško riba ir Derežnyčios upės vaga;
  • pietų riba – geležinkelio Vilnius–Druskininkai ruožo žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • vakarų riba – valstybinio miško riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Varėnos miesto ribų nustatymo“.
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Apylinkių ribų pakeitimas:
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Anykščių rajonas Apylinkių ribų pakeitimas:
 1. Panaikinamos apylinkės:
  • Dabužių apylinkė, priskiriant:
   • Anulyno, Bebrūnų, Dauginčių, Dečionių, Ignotiškio, Janušavos, Kalnuočių, Kavarsko, Kernagiškių, Marijampolio, Maželių, Narbutų, Naujokų, Pakalnių, Papiškių, Pienionių, Piktagalio, Ribokiškio, Sodeliškių, Varnelių, Veselavos gyvenamosios vietovės („Gintaro“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Budrių apylinkei;
   • Abromiškio, Aleksandravos, Apykelių, Ardiškių, Beinoriškio, Dabužėlių, Dabužių I, Dabužių II, Dabužių, Daumantų, Dembuvkos, Devenių, Dvarelių, Januševkos, Juodžių, Konceviciškių, Margių, Mendrinės, Naujokų, Paraisčių, Pasusienio, Pazniokų, Pažuklio, Peslių, Pukenių, Purvelių, Ramonų, Sirvydų, Šeštokiškių, Šilelių, Užubalių, Vaišviliškių, Vaivadiškių, Vetygalos, Vigatkos, Vyšnialaukio, Zarumbiškio, Zaviesiškio gyvenamosios vietovės (Dabužių ir „Laisvės“ kolūkių žemėnaudos ribose) ► Šeimyniškių apylinkei;
   • Degionio, Diliavietės, Mackeliškių, Malgažatavos, Miškinių, Motiejiškių, Pusbačkių, Repšėnų, Rezgio, Tumėjos, Vaidevučių, Veršelių, Zacišės, Žabališkių gyvenamosios vietovės („Pavasario“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Traupio apylinkei.
  • Kraštų apylinkė, priskiriant:
   • Aulelių, Daujočių, Degsnių, Drobčiūnų, Gykių, Gudonio, Jotkonio, Kalniečių, Kraštų, Kraštelių, Kunigiškių, Liepagirių, Maleiškių, Milokiškio, Miškinių, Morkūniškių, Narbučių, Narunčio, Naujikų, Netikiškių, Padvarių, Pamaleišio, Rimdžių, Rudakasių, Savičiūnų, Šeduikių, Tadauskų, Trumpučių, Vaitkūnų, Visėtiškių gyvenamosios vietovės („Aušros“, „Lenino keliu“ ir „Naujo gyvenimo“ kolūkių žemėnaudos ribose) ► Svėdasų apylinkei.
  • Storių apylinkė, priskiriant:
   • Antežerio, Ažugojų, Desiuškių, Dvaronio, Jurzdiko, Katlėrių I, Katlėrių II, Kavoliškio, Keblonio, Kiškelių, Kurklelių, Liudiškių, Mūrelio, Nagurkiškio, Navinos, Palionio, Pečiulių, Puntuko, Sintautų, Skapiškių, Storių, Šlavėnų, Topoliškių, Vaišviliškių, Vaitutiškių, Vietiškių, Žažumbrio gyvenamosios vietovės („Anykščių šilelio“, Černiachovskio ir Puntuko kolūkių žemėnaudos ribose) ► Stakių apylinkei;
  • Trumbatiškio apylinkė, priskiriant:
   • Adampolio, Aukštakalnio, Aušros, Barkuškių, černaučyznos, Dobilynės, Duobinių, Ivonių, Katlėriškių, Kirdeikių, Kurtinių, Kuzmiškių, Maloniškio, Naujasodžio, Paežerių, Palipšės, Paravės, Plytnyčios, Radiškio, Stalėriškio, Stanislavos, Steponavos, Surdegio, Surviliškio, Šukiavietės, Trumbatiškio, Valandiškių, Varniškių gyvenamosios vietovės („Kelias į komunizmą“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Debeikių apylinkei;
   • Aknystėlių, Balteniškių, Gaidamiškių, Gečionio, Grūdeliškio, Kelpiškio, Kilėvos, Kilėviškių, Kegeniškio, Narkiškio, Pilviškių, Prūdų, Sarteniškio, Spragučio, Strazdiškio, Subačių, Trumbatiškio, Varundiškių, Vasyliškio, Velykūnų, Vincentiškio gyvenamosios vietovės (P. Cvirkos kolūkio žemėnaudos ribose) ► Rubikių apylinkei;
   • Baltenių, Kukaškų, Mačionių, Mozūriškių, Paežerių, Plepiškių, Terpežerių, Vaisiutiškio gyvenamosios vietovės, Buivydų, Diktarų, Gudiškių gyvenamųjų vietovių dalys (M. Melnikaitės kolūkio žemėnaudos ribose) ► Skiemonių apylinkei.
 2. Perduodama:
  • Juostininkų apylinkės Bartuliškio, Bečerninkų, Dubriškio, Juostininkų, Laukagalėlių, Mileikiškių, Nakonio, Nevėžkos, Padrujo, Pajuosčio, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų, Troškūnėlių, Vaidlonių, Varšaukos gyvenamosios vietovės, Gudelių, Umėnų gyvenamųjų vietovių dalys (K. Štaro kolūkio žemėnaudos ribose) ► Latavos apylinkei.
 3. Pervadinamos apylinkės:
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Anykščių rajonas Gyvenviečių sujungimas (išnykstanti gyvenvietė pasvirusi):
1971-03-12 LTSR AT Prezidiumo įsakas Molėtų rajonas Apylinkių ribų pakeitimas:
 1. Perduodama:
  • Luokesos apylinkės Andrioniškio, Antadurių, Antatiškių, Braškiškių, Cesariškių, Juodkumpių, Kemetiškių, Spaskų, Stacijavos, Šeštokiškių gyvenamosios vietovės (Molėtų žuvininkystės ūkio žemėnaudos ribose) ► Mindūnų apylinkei;
 2. Panaikinamos apylinkės:
  • Bijutiškio apylinkė, priskiriant:
   • Abramaučiznos, Adomaitiškio, Akmenynės, Arabijos, Bijutiškio, Brazdoniškių, Čimbarų, Delvų, Didžiokų, Diskavos, Gasparėnų, Graužinkos, Grybiškių, Gudeikių, Jasiuliškių, Jasiūniškių, Jurkiškių, Kamastos, Kliukų, Kovaičių, Krasnogurkos, Kulundžių, Kužų, Marazaukos, Markeliškių, Melūžių, Mikališkių, Namališkių, Pajaurės, Pilviškių, Platiškių, Radžiūnų, Raskaučiznos, Sabuoliankos, Sarališkės, Skarenikų, Skreblynės, Smailių, Tumenčiznos, Varniškių, Varoniškių, Varonių, Verbeliškių, Vėdarų, Vilkaraisčių gyvenamosios vietovės, Kmeliaukos, Kreiviškių, Raputėnų gyvenamųjų vietovių dalys (Bijutiškio tarybinio ūkio žemėnaudos ribose) ► Dubingių apylinkei;
   • Adomaitiškių, Antailgės, Antapunės, Deksnės, Juškelių, Kazokų, Leliūnų, Paškonių, Šaukšteliškių, Žiediškėlių, Žiediškių, Žunkiškių gyvenamosios vietovės, Bitėnų, Kameliaukos, Kreiviškių, Raputėnų gyvenamųjų vietovių dalys (Ždanovo kolūkio žemėnaudos ribose) ► Luokesos apylinkei;
  • Vorėnų apylinkė, priskiriant:
   • Antaniškio, Antaraiščių, Aušros, Briedinių, Bryliškių, Datenių, Davainiškio, Gimtinės, Graužupio, Juodapurvio, Juodasalio, Kašeikių, Kelpiškių, Krakiškių, Lygalaukių, Martiniškio, Matalėnų, Medinų, Mielaikiškių, Mindrinių, Mintaučkių, Mockėnų, Motviškių, Napriūnų, Navazų, Padolinės, Padumblės, Paeiseties I, Paeiseties II, Pagalonės I, Pagalonės II, Pagraužės, Paliesės, Paliūnės, Panatričio I, Panatričio II, Papurvės, Pavadakšnės, Pavajonės, Perkasinių, Pliešiškių, Raudonupio, Rubakulio, Saliniavietės, Sidabrinių, Šilelio, Tareilių, Vikėnų, Vyšniolaukio, Vorėnų, Žavytiškio, Žeroniškio, Lapavartės, Saliniškio, Stepanavos, Šilinės gyvenamosios vietovės, Pelanių gyvenamosios vietovės dalis (Vorėnų, Napriūnų kolūkių žemėnaudos ir Utenos miškų ūkio ribose) ► Suginčių apylinkei;
   • Galiniškio, Grybauskų, Juozapavos, Karveliškio, Kazimieravos, Kunigiškio, Mažeikių, Mitkėnėlių, Mitkėnų, Paalksnės, Suginčių, Šakių, Vidžiūnų gyvenamosios vietovės, Pelanių gyvenamosios vietovės dalis (Šakių kolūkio žemėnaudos ribose) ► Skudutiškio apylinkei;
   • Pašekščių, Paviliškio, Saliniškio, Vaivadiškių gyvenamosios vietovės (Utenos miškų ūkio ribose) ► Mindūnų apylinkei.
1971-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Panevėžio miestas, Panevėžio rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Panevėžio miesto 5,4 ha žemės plotas (geležinkelio Daugpilis–Šiauliai ruožo žemėnaudos ribose) ► Skaistgirių apylinkei;
 • Velžio apylinkės Staniūnų, Stetiškių, Venslaviškio gyvenamųjų vietovių dalys (Panevėžio miesto žemėnaudos ribose) ► Panevėžio miestui.
 • Nustatomos Panevėžio miesto ribos:
  • šiaurės riba – Bernatonių, Įstros tarybinių ūkių, Paliūniškio kolūkio ir siaurojo geležinkelio Panevėžys–Joniškėlis ruožo žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – Panevėžio vaismedžių medelyno, siaurojo geležinkelio Panevėžys–Švenčionėliai ruožo, Staniūnų paukštininkystės stoties eksperimentinio ūkio, „Raudonosios žvaigždės“ kolūkio žemėnaudos, valstybinio miško ir Nevėžio upės vagos ribos;
  • pietų riba – „Raudonosios žvaigždės“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – „Aušros“ kolūkio, Panevėžio hidromelioracijos technikumo mokomojo ūkio Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo Panevėžio tarprajoninio skyriaus, Bernatonių tarybinio ūkio, geležinkelio Panevėžys–Šiauliai ruožo žemėnaudos, valstybinio žemės fondo ir valstybinio miško ribos.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1959-08-31 įsakas „Dėl Panevėžio miesto ribų nustatymo“ ir 1969-01-13 įsakas „Dėl Panevėžio miesto ribų dalinio pakeitimo“.
1971-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Birštono miestas, Prienų rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
  • Ašmintos apylinkės Kampiškių, Šmitiškių gyvenamosios vietovės, Alksniakiemio gyvenamosios vietovės dalis (Birštono miesto žemėnaudos ribose) ► Birštono miestui;
  • Birštono apylinkės Birštono ir Škėvonių gyvenamųjų vietovių dalys (Birštono miesto žemėnaudos ribose) ► Birštono miestui.
 • Nustatomos Birštono miesto ribos:
  • šiaurės riba – Prienų miško pramonės ūkio ir K. Poželos kolūkio žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – „Nemuno“ kolūkio ir Birštono tarybinio ūkio žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Birštono tarybinio ūkio, Prienų miško pramonės ūkio žemėnaudos ir plento Prienai–Jieznas ribos;
  • vakarų riba – Birštono tarybinio ūkio žemėnaudos riba.
1971-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Ignalinos rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Perduodama:
  • Zuikų apylinkės Antagavės ir Biečiūnų gyvenamųjų vietovių dalys (Ignalinos miesto žemėnaudos ribose) ► Ignalinos miestui.
 • Nustatomos Ignalinos miesto ribos:
  • šiaurės riba – Laukojo, Paplovinio ežerų pietų, Ilgio ežero pietvakarių krantų ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – LTSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos Ignalinos gyvulių priėmimo punkto pagalbinio ūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – Aukštakalnio tarybinio ūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – Ignalinos žuvininkystės ūkio žemėnaudos ir Gavio ežero rytų kranto ribos.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1956-05-15 įsakas „Dėl Ignalinos miesto ribų nustatymo“ ir 1969-01-13 įsakas „Dėl Ignalinos miesto ribų dalinio pakeitimo“.
1971-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Jurbarko rajonas Apylinkės centro perkėlimas:
1971-08-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Akmenės rajonas, Mažeikių rajonas Rajonų ribų pakeitimas:
 • Akmenės rajono Viekšnių apylinkės Sovaičių gyvenamoji vietovė („Tarybinės vienybės“ kolūkio žemėnaudos ir Akmenės miškų ūkio Viekšnių girininkijos valstybinio miško 50–52 kvartalų ribose) ► Mažeikių rajono Laižuvos apylinkei.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Eišiškių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
 • Miestui priskiriama:
 • Nustatomos Eišiškių miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Lenino priesakų“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – „Lenino priesakų“ ir „Gegužės ryto“ kolūkių žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Versekos tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio žemės fondo ribos;
  • vakarų riba – Versekos tarybinio ūkio žemėnaudos riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Eišiškių miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Jurbarko rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui priskiriama:
  • Jurbarkų apylinkė Barkūnų gyvenamoji vietovė, Jurbarkų, Kalnėnų, Klišių, Smukučių gyvenamųjų vietovių dalys (Jurbarko miesto žemėnaudos ribose) ► Jurbarko miestui.
 • Nustatomos Jurbarko miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Gegužės Pirmosios“ kolūkio žemėnaudos ir Mituvos upės vagos ribos;
  • rytų riba – „Gegužės Pirmosios“ ir „Pergalės“ kolūkių žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – „Gegužės Pirmosios“ kolūkio žemėnaudos ir Nemuno upės dešiniojo kranto ribos;
  • vakarų riba – Jurbarko miško pramonės ūkio ir „Gegužės Pirmosios“ kolūkio žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1955-09-24 įsakas „Dėl Jurbarko miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kretingos rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
 • Miestui priskiriama:
 • Nustatomos Kretingos miesto ribos:
  • šiaurės riba – Kretingos kolūkio, Kretingos žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – Kretingos žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio ir Kretingos vaismedžių medelyno žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – „Tarybų šalies“ kolūkio žemėnaudos ir Klaipėdos rajono ribos;
  • vakarų riba – Kretingos tarybinio ūkio žemėnaudos ir Klaipėdos rajono ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1958-09-29 įsakas „Dėl Kretingos miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kretingos rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
 • Miestui priskiriama:
 • Nustatomos Salantų miesto ribos:
  • šiaurės riba – Alkos ir Lenino kolūkių žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – „Taikos“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – „Taikos“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – Salantų tarybinio ūkio žemėnaudos riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 159-08-31 įsakas „Dėl Salantų miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kupiškio rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
 • Miestui priskiriama:
 • Nustatomos Kupiškio miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Piliakalnio“ ir „Ateities“ kolūkių žemėnaudos ribos;
  • rytų riba – „Piliakalnio“ kolūkio ir LTSR automobilių transporto ir plentų ministerijos Kupiškio kelių eksploatacijos ruožo žemėnaudos ribos;
  • pietų riba – Skodinių tarybinio ūkio, Byčių kolūkio ir LTSR automobilių transporto ir plentų ministerijos Kupiškio kelių eksploatacijos ruožo žemėnaudos ribos;
  • vakarų riba – „Ateities“ ir Byčių kolūkių žemėnaudos ribos.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1959-08-31 įsakas „Dėl Kupiškio miesto ribų nustatymo“ ir 1963-11-30 įsakas „Dėl Kupiškio miesto ribų dalinio pakeitimo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Mažeikių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
  • Sedos miesto 12,1 ha žemės plotas (S. Nėries kolūkio žemėnaudos ribose) ► Sedos apylinkės Kalnijų gyvenamajai vietovei;
  • Sedos miesto 1,1 ha žemės plotas (S. Nėries kolūkio žemėnaudos ribose) ► Sedos apylinkei;
  • Sedos miesto 28,6 ha žemės plotas („Kelio į komunizmą“ kolūkio žemėnaudos ribose) ► Sedos apylinkės Užežerės gyvenamajai vietovei.
 • Miestui priskiriama:
  • Sedos apylinkės Pagardės gyvenamosios vietovės dalis (Sedos miesto žemėnaudos ribose) ► Sedos miestui.
 • Nustatomos Sedos miesto ribos:
  • šiaurės riba – S. Nėries kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – S. Nėries, „Kelio į komunizmą“ kolūkių žemėnaudos ir Sedos ežero vakarų kranto ribos;
  • pietų riba – S. Nėries ir „Kelio į komunizmą“ kolūkių žemėnaudos riba;
  • vakarų riba – S. Nėries kolūkio žemėnaudos riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Sedos miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Plungės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
 • Miestui priskiriama:
  • Babrungo apylinkės Babrungo, Jovaišiškės, Lieplaukalės, Macenių gyvenamųjų vietovių dalys (Plungės miesto žemėnaudos ribose) ► Plungės miestui;
  • Nausodžio apylinkės Kaušėnų, Macenių, Varkalių gyvenamųjų vietovių dalys (Plungės miesto žemėnaudos ribose) ► Plungės miestui.
 • Plungės miesto ribų nustatymas:
  • šiaurės riba – Truikių kolūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – Vl. Rekašiaus kolūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – Vl. Rekašiaus ir „Socialistinio kelio“ kolūkių žemėnaudos ribos;
  • vakarų riba – Gondingos kolūkio ir Klaipėdos elektros tinklų įmonės Plungės skyriaus žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Plungės miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Plungės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
  • Rietavo miesto 1,1 ha žemės plotas (Rietavo miško pramonės ūkio žemėnaudos ribose) ► Bubėnų apylinkės Maldučių gyvenamajai vietovei;
  • Rietavo miesto 12,5 ha žemės plotas (valstybinio žemės fondo ribose) ► Pelaičių apylinkės Vatušių gyvenamajai vietovei.
 • Miestui priskiriama:
 • Nustatomos Rietavo miesto ribos:
  • šiaurės riba – Rietavo žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos riba;
  • rytų riba – „Bangos“ kolūkio žemėnaudos riba;
  • pietų riba – „Bangos“ ir „Baltijos“ kolūkių žemėnaudos ribos;
  • vakarų riba – Rietavo miško pramonės ūkio ir Rietavo žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio žemėnaudos ribos.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1956-05-15 įsakas „Dėl Rietavo miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rokiškio rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Miestui perduodama:
 • Nustatomos Rokiškio miesto ribos:
  • šiaurės riba – Rokiškio paukštininkystės tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – Rokiškio paukštininkystės tarybinio ūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • pietų riba – geležinkelio Šiauliai–Daugavpilis ruožo, LTSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos Rokiškio gyvulių priėmimo punkto žemėnaudos ir LTSR automobilių transporto ir plentų ministerijos Rokiškio kelio eksploatacijos ruožo kelio Panevėžys–Rokiškis ribos;
  • vakarų riba – Moškėnų, Ragelių tarybinių ūkių žemėnaudos ir valstybinio miško ribos.
 • Laikomi nebegaliojančiais 1959-08-31 įsakas „Dėl Rokiškio miesto ribų nustatymo“ ir 1969-01-13 įsakas „Dėl Rokiškio miesto ribų dalinio pakeitimo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Švenčionių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 • Nuo miesto atskiriama:
  • Švenčionėlių miesto 21,3 ha žemės plotas (valstybinio miško ribose) ► Švenčionėlių apylinkės Biržiškių gyvenamajai vietovei;
  • Švenčionėlių miesto 9,2 ha žemės plotas (Švenčionėlių kaimo profesinės technikos mokyklos Nr. 4, geležinkelių Vilnius–Turmantas ir Panevėžys–Švenčionys ruožų žemėnaudos, kelio Švenčionėliai–Ignalina ir valstybinio miško ribose) ► Švenčionėlių apylinkei.
 • Miestui priskiriama:
 • Nustatomos Švenčionėlių miesto ribos:
  • šiaurės riba – Kirovo kolūkio žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – Kirovo kolūkio, Švenčionėlių vaismedžių medelyno žemėnaudos, valstybinio miško ir plento Švenčionys–Švenčionėliai ribos;
  • pietų riba – Švenčionėlių kaimo profesinės technikos mokyklos Nr. 4 žemėnaudos ir valstybinio miško ribos;
  • vakarų riba – Žeimenos upės vagos riba.
 • Laikomas nebegaliojančiu 1956-05-15 įsakas „Dėl Švenčionėlių miesto ribų nustatymo“.
1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Gyvenviečių sujungimas (išnykstanti gyvenvietė pasvirusi):

Kaišiadorių rajonas:

Lazdijų rajonas:

1971-10-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Gyvenviečių išbraukimas:

Joniškio rajonas:

Jurbarko rajonas:

Kaišiadorių rajonas:

Kapsuko rajonas:

Kauno rajonas:

Kėdainių rajonas:

Kelmės rajonas:

Kretingos rajonas:

Kupiškio rajonas:

Lazdijų rajonas:

1971-11-24 LTSR AT Prezidiumo įsakas Zarasų rajonas Miesto tipo gyvenvietės ribų pakeitimas:
 • Antalieptės apylinkės Antalieptės gyvenamosios vietovės dalis (Antalieptės miesto tipo gyvenvietės žemėnaudos ribose) ► Antalieptės miesto tipo gyvenvietei.
 • Pakeičiamas 1969-04-29 įsako „Dėl Zarasų rajono Antalieptės miesto tipo gyvenvietės ribų nustatymo“ punktas:
  • a) šiaurės riba – Antalieptės žemės ūkio technikumo žemėnaudos ir valstybinio miško ribos.
1971-11-24 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kauno rajonas Apylinkių ribų pakeitimas:
 • Samylų apylinkės Armališkių, Prendzeliavos, Rokelių, Rokų Miško Kelmyno gyvenamosios vietovės, Vaišvydavos gyvenamosios vietovės dalis (Mičiurino kolūkio žemėnaudos ribose) ► Rokų apylinkei.

Suvestinė[taisyti]

Lietuvos TSR administracinė-teritorinė padėtis 1971 m. gruodžio 31 d.

Respublikinio pavaldumo miestai[taisyti]

Respublikinio pavaldumo miestas Miestas Miesto tipo gyvenvietė Pastabos
Birštono miestas Birštonas
Druskininkų miestas Druskininkai
Kauno miestas Kaunas Taip pat Kauno rajono centras
Klaipėdos miestas Klaipėda Giruliai
Neringos miestas Neringa
Palangos miestas Palanga
Panevėžio miestas Panevėžys Taip pat Panevėžio rajono centras
Šiaulių miestas Šiauliai Taip pat Šiaulių rajono centras
Vilniaus miestas Vilnius Taip pat Vilniaus rajono centras

Rajonai[taisyti]

Rajonas Miestai Miesto tipo gyvenvietės Apylinkės
Akmenės rajonas Akmenė, Naujoji Akmenė Viekšniai 9 – Akmenės apylinkė, Alkiškių apylinkė, Kairiškių apylinkė, Klykolių apylinkė, Kruopių apylinkė, Papilės apylinkė, Vegerių apylinkė, Ventos apylinkė, Viekšnių apylinkė
Alytaus rajonas Alytus, Daugai, Simnas 18 – Alovės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Daugų apylinkė, Domantonių apylinkė, Dubėnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Krokialaukio apylinkė, Luksnėnų apylinkė, Miroslavo apylinkė, Nemunaičio apylinkė, Parėčėnų apylinkė, Pivašiūnų apylinkė, Punios apylinkė, Raitininkų apylinkė, Rimėnų apylinkė, Santaikos apylinkė, Simno apylinkė, Verebiejų apylinkė
Anykščių rajonas Anykščiai, Kavarskas, Troškūnai 15 – Andrioniškio apylinkė, Anykščių apylinkė, Debeikių apylinkė, Juostininkų apylinkė, Kavarsko apylinkė, Kurklių apylinkė, Rubikių apylinkė, Skiemonių apylinkė, Staškūniškio apylinkė, Surdegio apylinkė, Svėdasų apylinkė, Šeimyniškių apylinkė, Traupio apylinkė, Troškūnų apylinkė, Viešintų apylinkė
Biržų rajonas Biržai, Vabalninkas Likėnai 13 – Biržų apylinkė, Geidžiūnų apylinkė, Kratiškių apylinkė, Kupreliškio apylinkė, Medeikių apylinkė, Nemunėlio Radviliškio apylinkė, Pabiržės apylinkė, Papilio apylinkė, Parovėjos apylinkė, Pundurių apylinkė, Smilgių apylinkė, Sodeliškių apylinkė, Vabalninko apylinkė
Eišiškių rajonas Eišiškės, Šalčininkai Baltoji Vokė 17 – Akmenynės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Dainavos apylinkė, Daučiūnų apylinkė, Dieveniškių apylinkė, Eišiškių apylinkė, Gerviškių apylinkė, Jašiūnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Kalesninkų apylinkė, Milkūnų apylinkė, Pabarės apylinkė, Poškonių apylinkė, Rūdninkų apylinkė, Šalčininkėlių apylinkė, Šalčininkų apylinkė, Turgelių apylinkė
Ignalinos rajonas Dūkštas, Ignalina 18 – Ceikinių apylinkė, Dietkauščiznos apylinkė, Dysnos apylinkė, Gaidės apylinkė, Grybėnų apylinkė, Gubavos apylinkė, Kačergiškės apylinkė, Kazitiškio apylinkė, Linkmenų apylinkė, Mielagėnų apylinkė, Naujojo Daugėliškio apylinkė, Palūšės apylinkė, Rimšės apylinkė, Sokiškių apylinkė, Šiūlėnų apylinkė, Tverečiaus apylinkė, Vidiškių apylinkė, Zuikų apylinkė
Jonavos rajonas Jonava 8 – Beržų apylinkė, Bukonių apylinkė, Dumsių apylinkė, Kulvos apylinkė, Markutiškių apylinkė, Upninkų apylinkė, Užusalių apylinkė, Žeimių apylinkė
Joniškio rajonas Joniškis, Žagarė 14 – Bučiūnų apylinkė, Buivydžių apylinkė, Daunoravos apylinkė, Gataučių apylinkė, Gudaičių apylinkė, Juodeikių apylinkė, Kepalių apylinkė, Kriukų apylinkė, Pociūnų apylinkė, Rudiškių apylinkė, Saugėlaukio apylinkė, Skaistgirio apylinkė, Stupurų apylinkė, Žagarės apylinkė
Jurbarko rajonas Jurbarkas, Smalininkai 17 – Armeniškių apylinkė, Eržvilko apylinkė, Girdžių apylinkė, Juodaičių apylinkė, Jurbarkų apylinkė, Raudonės apylinkė, Rutkiškių apylinkė, Seredžiaus apylinkė, Skirsnemunės apylinkė, Stakių apylinkė, Šilinės apylinkė, Šimkaičių apylinkė, Vadžgirio apylinkė, Varlaukio apylinkė, Veliuonos apylinkė, Viešvilės apylinkė, Žindaičių apylinkė
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorys Žiežmariai 12 – Kaišiadorių apylinkė, Kalvių apylinkė, Kietaviškių apylinkė, Klėriškių apylinkė, Kruonio apylinkė, Palomenės apylinkė, Paparčių apylinkė, Rumšiškių apylinkė, Vilūnų apylinkė, Zūbiškių apylinkė, Žaslių apylinkė, Žiežmarių apylinkė
Kapsuko rajonas Kalvarija, Kapsukas, Kazlų Rūda 17 – Bagotosios apylinkė, Gavaltuvos apylinkė, Gudelių apylinkė, Guobų apylinkė, Igliaukos apylinkė, Jurgežerių apylinkė, Kalvarijos apylinkė, Liubavo apylinkė, Liudvinavo apylinkė, Meškučių apylinkė, Naujienos apylinkė, Padovinio apylinkė, Sangrūdos apylinkė, Sasnavos apylinkė, Šunskų apylinkė, Trakiškių apylinkė, Višakio Rūdos apylinkė
Kauno rajonas Vilkija Ežerėlis, Garliava, Kačerginė, Kulautuva 20 – Alšėnų apylinkė, Altoniškių apylinkė, Babtų apylinkė, Batniavos apylinkė, Čekiškės apylinkė, Daugeliškių apylinkė, Garliavos apylinkė, Karmėlavos apylinkė, Lapių apylinkė, Noreikiškių apylinkė, Panevėžiuko apylinkė, Raudondvario apylinkė, Ražių apylinkė, Rokų apylinkė, Samylų apylinkė, Taurakiemio apylinkė, Užliedžių apylinkė, Vandžiogalos apylinkė, Vilkijos apylinkė, Zapyškio apylinkė
Kėdainių rajonas Dotnuva, Kėdainiai 18 – Dotnuvos apylinkė, Gučkampio apylinkė, Gudžiūnų apylinkė, Josvainių apylinkė, Kėdainių apylinkė, Krakių apylinkė, Kunionių apylinkė, Mantviliškio apylinkė, Nociūnų apylinkė, Pagirių apylinkė, Pajieslio apylinkė, Pelėdnagių apylinkė, Pernaravos apylinkė, Surviliškio apylinkė, Šėtos apylinkė, Taučiūnų apylinkė, Tiskūnų apylinkė, Truskavos apylinkė
Kelmės rajonas Kelmė, Tytuvėnai, Užventis 15 – Grimzių apylinkė, Karklėnų apylinkė, Kelmės apylinkė, Kiaunorių apylinkė, Kražių apylinkė, Linkaučių apylinkė, Liolių apylinkė, Maironių apylinkė, Pakražančio apylinkė, Pašilėnų apylinkė, Stulgių apylinkė, Šaukėnų apylinkė, Tytuvėnų apylinkė, Užvenčio apylinkė, Vaiguvos apylinkė
Klaipėdos rajonas Gargždai, Priekulė 12 – Agluonėnų apylinkė, Antkopčio apylinkė, Dovilų apylinkė, Endriejavo apylinkė, Gargždų apylinkė, Judrėnų apylinkė, Kretingalės apylinkė, Lapių apylinkė, Priekulės apylinkė, Sendvario apylinkė, Veiviržėnų apylinkė, Vėžaičių apylinkė
Kretingos rajonas Kretinga, Salantai 9 – Darbėnų apylinkė, Grūšlaukės apylinkė, Imbarės apylinkė, Kartenos apylinkė, Kūlupėnų apylinkė, Kurmaičių apylinkė, Laukžemės apylinkė, Rūdaičių apylinkė, Žalgirio apylinkė
Kupiškio rajonas Kupiškis Subačius 9 – Alizavos apylinkė, Antašavos apylinkė, Aukštupėnų apylinkė, Noriūnų apylinkė, Palėvenėlės apylinkė, Puožo apylinkė, Skapiškio apylinkė, Subačiaus apylinkė, Šimonių apylinkė
Lazdijų rajonas Lazdijai, Veisiejai 18 – Abarauskų apylinkė, Būdviečio apylinkė, Kapčiamiesčio apylinkė, Krosnos apylinkė, Kučiūnų apylinkė, Lazdijų apylinkė, Leipalingio apylinkė, Noragėlių apylinkė, Panemunės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Seirijų apylinkė, Šaulėnų apylinkė, Šeštokų apylinkė, Šlavantų apylinkė, Šventežerio apylinkė, Teizų apylinkė, Veisiejų apylinkė, Žagarių apylinkė
Mažeikių rajonas Mažeikiai, Seda 9 – Juodeikių apylinkė, Laižuvos apylinkė, Mažeikių apylinkė, Reivyčių apylinkė, Sedos apylinkė, Šerkšnėnų apylinkė, Tirkšlių apylinkė, Ukrinų apylinkė, Židikų apylinkė
Molėtų rajonas Molėtai 16 – Alantos apylinkė, Arnionių apylinkė, Balninkų apylinkė, Čiulėnų apylinkė, Dubingių apylinkė, Gaižiūnų apylinkė, Giedraičių apylinkė, Inturkės apylinkė, Joniškio apylinkė, Luokesos apylinkė, Mindūnų apylinkė, Paąžuolių apylinkė, Skudutiškio apylinkė, Suginčių apylinkė, Videniškių apylinkė, Žalvarių apylinkė
Pakruojo rajonas Linkuva, Pakruojis 10 – Guostagalio apylinkė, Klovainių apylinkė, Lauksodžio apylinkė, Lygumų apylinkė, Linkuvos apylinkė, Pakruojo apylinkė, Pašvitinio apylinkė, Rozalimo apylinkė, Stačiūnų apylinkė, Žeimelio apylinkė
Panevėžio rajonas Ramygala Naujamiestis 16 – Berčiūnų apylinkė, Karsakiškio apylinkė, Krekenavos apylinkė, Miežiškių apylinkė, Naujamiesčio apylinkė, Petriškių apylinkė, Piniavos apylinkė, Raguvos apylinkė, Ramygalos apylinkė, Skaistgirių apylinkė, Smilgių apylinkė, Taruškų apylinkė, Upytės apylinkė, Vadoklių apylinkė, Velykių apylinkė, Velžio apylinkė
Pasvalio rajonas Joniškėlis, Pasvalys 14 – Daujėnų apylinkė, Deglėnų apylinkė, Grūžių apylinkė, Joniškėlio apylinkė, Kiemėnų apylinkė, Kriklinių apylinkė, Krinčino apylinkė, Pasvalio apylinkė, Pumpėnų apylinkė, Pušaloto apylinkė, Raubonių apylinkė, Saločių apylinkė, Tetirvinų apylinkė, Vaškų apylinkė
Plungės rajonas Plungė, Rietavas 15 – Alksnėnų apylinkė, Alsėdžių apylinkė, Babrungo apylinkė, Bubėnų apylinkė, Kulių apylinkė, Medingėnų apylinkė, Nausodžio apylinkė, Paukštakių apylinkė, Pelaičių apylinkė, Platelių apylinkė, Stalgėnų apylinkė, Šateikių apylinkė, Tverų apylinkė, Varduvos apylinkė, Žlibinų apylinkė
Prienų rajonas Jieznas, Prienai Balbieriškis 14 – Ašmintos apylinkė, Balbieriškio apylinkė, Birštono apylinkė, Būdos apylinkė, Išlaužo apylinkė, Jiezno apylinkė, Lelionių apylinkė, Mackių apylinkė, Naujosios Ūtos apylinkė, Pakuonio apylinkė, Skriaudžių apylinkė, Stakliškių apylinkė, Šilavoto apylinkė, Veiverių apylinkė
Radviliškio rajonas Radviliškis, Šeduva Tyruliai 14 – Alksniupių apylinkė, Aukštelkų apylinkė, Baisogalos apylinkė, Daugėlaičių apylinkė, Grinkiškio apylinkė, Mankiškių apylinkė, Pakalniškių apylinkė, Pašušvio apylinkė, Sedūnų apylinkė, Sidabravo apylinkė, Skėmių apylinkė, Šaukoto apylinkė, Šeduvos apylinkė, Šiaulėnų apylinkė
Raseinių rajonas Ariogala, Raseiniai 15 – Alėjų apylinkė, Ariogalos apylinkė, Betygalos apylinkė, Didžiulių apylinkė, Girkalnio apylinkė, Ilgižių apylinkė, Kalnujų apylinkė, Nemakščių apylinkė, Pagojukų apylinkė, Paliepių apylinkė, Raseinių apylinkė, Šiluvos apylinkė, Viduklės apylinkė, Vosiliškio apylinkė, Žaiginio apylinkė
Rokiškio rajonas Obeliai, Pandėlys, Rokiškis Juodupė 16 – Čedasų apylinkė, Juodupės apylinkė, Jūžintų apylinkė, Kamajų apylinkė, Kazliškio apylinkė, Kriaunų apylinkė, Lukštų apylinkė, Obelių apylinkė, Pandėlio apylinkė, Panemunėlio apylinkė, Panemunio apylinkė, Ragelių apylinkė, Rokiškio apylinkė, Salų apylinkė, Suvainiškio apylinkė, Žiobiškio apylinkė
Skuodo rajonas Skuodas 10 – Aleksandrijos apylinkė, Barstyčių apylinkė, Daukšių apylinkė, Ylakių apylinkė, Lenkimų apylinkė, Mosėdžio apylinkė, Notėnų apylinkė, Pašilės apylinkė, Skuodo apylinkė, Šačių apylinkė
Šakių rajonas Kudirkos Naumiestis, Šakiai Gelgaudiškis 14 – Barzdų apylinkė, Būblelių apylinkė, Gelgaudiškio apylinkė, Griškabūdžio apylinkė, Jankų apylinkė, Kidulių apylinkė, Kriūkų apylinkė, Lekėčių apylinkė, Lukšių apylinkė, Plokščių apylinkė, Sintautų apylinkė, Slavikų apylinkė, Šakių apylinkė, Žvirgždaičių apylinkė
Šiaulių rajonas Kuršėnai 13 – Bazilionių apylinkė, Gruzdžių apylinkė, Kairių apylinkė, Kuršėnų apylinkė, Kurtuvėnų apylinkė, Kužių apylinkė, Meškuičių apylinkė, Micaičių apylinkė, Pakapės apylinkė, Raudėnų apylinkė, Smilgių apylinkė, Šakynos apylinkė, Šiaulių apylinkė
Šilalės rajonas Šilalė 11 – Jucaičių apylinkė, Kaltinėnų apylinkė, Kvėdarnos apylinkė, Laukuvos apylinkė, Obelyno apylinkė, Padievyčio apylinkė, Pajūrio apylinkė, Piliakalnio apylinkė, Poškos apylinkė, Šilalės apylinkė, Upynos apylinkė
Šilutės rajonas Pagėgiai, Rusnė, Šilutė Panemunė, Žemaičių Naumiestis 17 – Gardamo apylinkė, Inkaklių apylinkė, Jonaičių apylinkė, Juknaičių apylinkė, Katyčių apylinkė, Kintų apylinkė, Natkiškių apylinkė, Pagėgių apylinkė, Rambyno apylinkė, Saugų apylinkė, Stoniškių apylinkė, Šylių apylinkė, Švėkšnos apylinkė, Usėnų apylinkė, Vainuto apylinkė, Vilkyškių apylinkė, Žemaičių Naumiesčio apylinkė
Širvintų rajonas Širvintos 9 – Alionių apylinkė, Čiobiškio apylinkė, Gelvonų apylinkė, Jauniūnų apylinkė, Kernavės apylinkė, Kielių apylinkė, Musninkų apylinkė, Viesų apylinkė, Zibalų apylinkė
Švenčionių rajonas Pabradė, Švenčionėliai, Švenčionys 13 – Adutiškio apylinkė, Bielionių apylinkė, Kaltanėnų apylinkė, Labanoro apylinkė, Magūnų apylinkė, Modžiūnų apylinkė, Pabradės apylinkė, Reškutėnų apylinkė, Strūnaičio apylinkė, Svirkų apylinkė, Šutų apylinkė, Švenčionėlių apylinkė, Švenčionių apylinkė
Tauragės rajonas Skaudvilė, Tauragė 15 – Baltrušaičių apylinkė, Batakių apylinkė, Dauglaukio apylinkė, Gaurės apylinkė, Girininkų apylinkė, Kunigiškių apylinkė, Lauksargių apylinkė, Lomių apylinkė, Pagramančio apylinkė, Sartininkų apylinkė, Skaudvilės apylinkė, Sungailiškių apylinkė, Tauragės apylinkė, Vaidilų apylinkė, Žygaičių apylinkė
Telšių rajonas Telšiai, Varniai 13 – Degaičių apylinkė, Eigirdžių apylinkė, Gadūnavo apylinkė, Janapolės apylinkė, Luokės apylinkė, Nevarėnų apylinkė, Pavandenės apylinkė, Telšių apylinkė, Tryškių apylinkė, Upynos apylinkė, Varnių apylinkė, Viešvėnų apylinkė, Žarėnų apylinkė
Trakų rajonas Lentvaris, Trakai, Vievis Elektrėnai, Grigiškės, Rūdiškės 22 – Aukštadvario apylinkė, Ausieniškių apylinkė, Bagdononių apylinkė, Balceriškių apylinkė, Bobruvkos apylinkė, Bražuolės apylinkė, Dusmenų apylinkė, Grendavės apylinkė, Kariotiškių apylinkė, Kazokiškių apylinkė, Lieponių apylinkė, Mačiuliškių apylinkė, Obelių apylinkė, Onuškio apylinkė, Paluknio apylinkė, Pastrėvio apylinkė, Rūdiškių apylinkė, Rusakalnio apylinkė, Semeliškių apylinkė, Senųjų Trakų apylinkė, Tolkiškių apylinkė, Ubiškių apylinkė
Ukmergės rajonas Ukmergė 16 – Atkočių apylinkė, Deltuvos apylinkė, Laičių apylinkė, Laumėnų apylinkė, Lėno apylinkė, Lyduokių apylinkė, Pabaisko apylinkė, Siesikų apylinkė, Šešuolių apylinkė, Taujėnų apylinkė, Tulpiakiemio apylinkė, Ukmergės apylinkė, Veprių apylinkė, Vidiškių apylinkė, Želvos apylinkė, Žemaitkiemio apylinkė
Utenos rajonas Utena 13 – Daugailių apylinkė, Kuktiškių apylinkė, Kvyklių apylinkė, Leliūnų apylinkė, Mockėnų apylinkė, Pakalnių apylinkė, Saldutiškio apylinkė, Spitrėnų apylinkė, Sudeikių apylinkė, Šeimaties apylinkė, Tauragnų apylinkė, Užpalių apylinkė, Vyžuonų apylinkė
Varėnos rajonas Varėna 14 – Daržininkų apylinkė, Dubičių apylinkė, Jakėnų apylinkė, Kaniavos apylinkė, Kibyšių apylinkė, Marcinkonių apylinkė, Matuizų apylinkė, Merkinės apylinkė, Nedingės apylinkė, Pavarėnio apylinkė, Ratnyčios apylinkė, Valkininkų apylinkė, Varėnos apylinkė, Vydenių apylinkė
Vilkaviškio rajonas Kybartai, Vilkaviškis, Virbalis 16 – Alksnėnų apylinkė, Alvito apylinkė, Augalų apylinkė, Bartninkų apylinkė, Gižų apylinkė, Gražiškių apylinkė, Juodupėnų apylinkė, Keturvalakių apylinkė, Lygumų apylinkė, Molinių apylinkė, Paežerių apylinkė, Pajevonio apylinkė, Pilviškių apylinkė, Rasių apylinkė, Šeimenos apylinkė, Vištyčio apylinkė
Vilniaus rajonas Nemenčinė 31 – Avižienių apylinkė, Ažulaukės apylinkė, Bezdonių apylinkė, Buivydiškių apylinkė, Buivydžių apylinkė, Danilavos apylinkė, Dūkštų apylinkė, Eitminiškių apylinkė, Glitiškių apylinkė, Grigaičių apylinkė, Juodšilių apylinkė, Kairėnų apylinkė, Kalvelių apylinkė, Lavoriškių apylinkė, Maišiagalos apylinkė, Medininkų apylinkė, Mickūnų apylinkė, Nemenčinės apylinkė, Nemėžio apylinkė, Paberžės apylinkė, Parudaminio apylinkė, Riešės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Rukainių apylinkė, Sudervės apylinkė, Sužionių apylinkė, Šumsko apylinkė, Trakų Vokės apylinkė, Vaidotų apylinkė, Visalaukės apylinkė, Žemaitėlių apylinkė
Zarasų rajonas Dusetos, Zarasai Antalieptė, Turmantas 17 – Antalieptės apylinkė, Antazavės apylinkė, Avilių apylinkė, Baibių apylinkė, Bikėnų apylinkė, Degučių apylinkė, Ežerėnų apylinkė, Imbrado apylinkė, Kavoliškių apylinkė, Kimbartiškės apylinkė, Magučių apylinkė, Pakniškių apylinkė, Salako apylinkė, Samanių apylinkė, Smalvų apylinkė, Suvieko apylinkė, Žukliškių apylinkė

Šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • KS – autorius ir redaktorius (+87228-6746=80482 wiki spaudos ženklai).