Lietuvos ATS/1974

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija
1973 1974 m. 1975
Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo:
Lietuvos TSR: 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai

1974 metų Lietuvos administracinis-teritorinis suskirstymas buvo stabilus, Lietuvoje buvo 44 rajonai ir 9 respublikinio pavaldumo miestai.

Pokyčiai[taisyti]

Data Teisės aktas Adm. subjektas Pokyčiai
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šakių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 1. Šakių apylinkės Daugėliškių, Striūpų, Vilkeliškių gyvenamųjų vietovių dalys (LTSR Mėsos ir pieno pramonės ministerijos Kauno mėsos kombinato Šakių gyvulių supirkimo punkto, Lietuvos respublikinio tarpkolūkinių statybos organizacijų susivienijimo Šakių tarpkolūkinės statybos organizacijos, LTSR Ministrų Tarybos Respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Šakių rajono skyriaus, LTSR Automobilių transporto ir plentų ministerijos Šakių linijinės automobilių kelių eksploatavimo valdybos ir Šakių miesto fondo žemės ribose) ► Šakių miestui.
 2. Nustatomos Šakių miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Paryžiaus Komunos“ ir „Taikos“ kolūkių ribos;
  • rytų riba – „Taikos“ kolūkio riba;
  • pietų riba – LTSR Mėsos ir pieno pramonės ministerijos Kauno mėsos kombinato Šakių gyvulių supirkimo punkto pagalbinio ūkio ir „Taikos“ kolūkio ribos;
  • vakarų riba – LTSR Mėsos ir pieno pramonės ministerijos Kauno mėsos kombinato Šakių gyvulių supirkimo punkto pagalbinio ūkio, „Paryžiaus Komunos“ kolūkio ir valstybinio žemės fondo ribos.
 3. Laikomi nebegaliojančiais 1959-08-31 įsakas „Dėl Šakių miesto ribų nustatymo“ ir 1969-04-29 įsakas „Dėl Šakių miesto ribų dalinio pakeitimo“.
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Tauragės rajonas Miesto ribų nustatymas:
 1. Tauragės apylinkės Baltramiejiškių, Paberžių, Tarailių gyvenamųjų vietovių dalys (LTSR Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Tauragės melioracijos statybos valdybos, LTSR Žemės ūkio ministerijos Tauragės valstybinės veislininkystės stoties, TSRS Automobilių pramonės ministerijos Volgos susivienijimo Tauragės techninio automobilių aptarnavimo stoties, LTSR Statybinių medžiagų pramonės ministerijos Tauragės keramikos gamyklos, Lietuvos sodininkystės draugijos Tauragės skyriaus ir Tauragės miesto fondo žemės ribose) ► Tauragės miestui.
 2. Tauragės miesto 1,8 ha žemės sklypas (LTSR Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos Tauragės bandomojo miško pramonės ūkio ribose) ► Sungailiškių apylinkės Trakšeliškių gyvenamajai vietovei.
 3. Nustatomos miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Pirmūno“ kolūkio ir valstybinio miško ribos;
  • rytų riba – J. Janonio kolūkio, Taurų veislinės paukštininkystės tarybinio ūkio ir valstybinio miško ribos;
  • pietų riba – Taurų veislinės paukštininkystės tarybinio ūkio ir Tauragės mėsos kombinato pagalbinio ūkio ribos;
  • vakarų riba – Taurų veislinės paukštininkystės tarybinio ūkio riba ir Jūros upės vaga.
 4. Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Tauragės miesto ribų nustatymo“.
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kėdainių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 1. Dotnuvos apylinkės Gėlainių gyvenamosios vietovės dalis (Dotnuvos miesto fondo žemės ribose) ► Dotnuvos miestui.
 2. Dotnuvos miesto atskiriama:
  • 9,2 ha žemės sklypas (Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio ribose) ► Dotnuvos apylinkei;
  • 0,4 ha žemės sklypas (LTSR Automobilių transporto ir plentų ministerijos Kėdainių kelių remonto ir statybos valdybos Dotnuva-Ąžuolaičiai kelio ribose) ► Dotnuvos apylinkei.
 3. Nustatomos Dotnuvos miesto ribos:
  • šiaurės riba – Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio ir geležinkelio Vilnius–Šiauliai ruožo ribos;
  • rytų riba – M. Melnikaitės kolūkio riba;
  • pietų riba – M. Melnikaitės kolūkio riba;
  • vakarų riba – Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio riba.
 4. Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Dotnuvos miesto ribų nustatymo“.
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Telšių rajonas Miesto ribų nustatymas:
 1. Varnių miesto 34,8 ha žemės sklypas (Mičiurino kolūkio ribose) ► Varnių apylinkės Šerpaičių gyvenamajai vietovei.
 2. Nustatomos Varnių miesto ribos:
  • šiaurės riba – „Bangos“ ir Mičiurino kolūkių ribos;
  • rytų riba – Mičiurino kolūkio riba;
  • pietų riba – „Bangos“, Mičiurino kolūkių ir valstybinio miško ribos;
  • vakarų riba – „Bangos“ kolūkio riba.
 3. Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Varnių miesto ribų nustatymo“.
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Kaišiadorių rajonas Nustatytos miesto tipo gyvenvietės ribos:
 • Žiežmarių apylinkės Žiežmarių gyvenamosios vietovės dalis (LTSR Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Kaišiadorių melioracijos statybos valdybos, LTSR Automobilių transporto ir plentų ministerijos Kaišiadorių linijinės automobilių kelių eksploatavimo valdybos kelio Dovainonys–Žiežmariai, Lietuvos respublikinio tarpkolūkinių statybos organizacijų susivienijimo Kaišiadorių tarpkolūkinės statybos organizacijos ir Žiežmarių miesto tipo gyvenvietės fondo žemės ribose) ► Žiežmarių miesto tipo gyvenvietei.
 1. Žiežmarių miesto tipo gyvenvietės 0,2 ha žemės sklypas (Kaišiadorių vaismedžių medelyno ribose) ► Žiežmarių apylinkei.
 2. Nustatomos Žiežmarių miesto tipo gyvenvietės ribos:
  • šiaurės, rytų, pietų, vakarų ribos – Kaišiadorių vaismedžių medelyno riba.
 3. Laikomas nebegaliojančiu 1959-08-31 įsakas „Dėl Žiežmarių miesto tipo gyvenvietės ribų nustatymo“.
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Apylinkių ribų pakeitimas:
 1. Alytaus rajonas:
  • Alovės apylinkės:
   • Balninkų, Dušnionių, Einorų, Užupių gyvenamosios vietovės, Mančiūnų, Poteronių gyvenamųjų vietovių dalys (Nemunaičio kolūkio ribose) ► Nemunaičio apylinkei;
   • Bokštų, Klausiškių, Žarnonių gyvenamosios vietovės, Švobiškių gyvenamosios vietovės dalis (Domantonių paukštininkystės tarybinio ūkio ribose) ► Domantonių apylinkei.
 2. Raseinių rajonas:
  • Girkalnio apylinkės Mankūnų, Poškiškės, Visbarų gyvenamosios vietovės („Ąžuolo“ kolūkio ribose) ► Verėduvos apylinkei;
  • Kalnujų apylinkės Anulyno, Kasbaraičių, Norgėlų, Šarkių gyvenamosios vietovės, Paklanių, Pašaltuonių I gyvenamųjų vietovių dalys („Didžiojo Spalio“ kolūkio ribose) ► Raseinių apylinkei;
  • Paliepių apylinkės Palovaičio gyvenamoji vietovė (Paupio žuvininkystės ūkio ribose) ► Viduklės apylinkei;
  • Verėduvos apylinkės Aleksandrovkos, Draustinės, Kilupių, Pakarklio, Pagausančio gyvenamosios vietovės („Tarybinio artojo“ kolūkio ribose) ► Ariogalos apylinkei;
  • Žaiginio apylinkės Lauciškės, Pasandravio, Pakalniškių, Pupių, Pagirių, Paluknio II, Paluknio III, Pagojukų, Pundžių, Siručių, Sodeikių, Vaikštaičių, Ušantų gyvenamosios vietovės, Antanavos, Breckių, Dirdiškių, Dautartų, Gintučių, Gedgaudiškės, Kyviškės gyvenamųjų vietovių dalys (Pikčiūnų kolūkio ribose) ► Pagojukų apylinkei.
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šilutės rajonas Miesto tipo gyvenvietės ribų pakeitimas:
 1. Gyvenvietei priskiriama:
  • Stoniškių apylinkės 7,3 ha žemės plotas (Pabaltijo geležinkelio Černiachovskio apygardos Pagėgiai–Sovietskas geležinkelio ruožo ribose) ► Panemunės miesto tipo gyvenvietei;
  • Keičiami 1968-09-25 įsako „Dėl Šilutės rajono Panemunės miesto tipo gyvenvietės ribų nustatymo“ punktai:
   • šiaurės riba – „Rambyno“ tarybinio ūkio riba;
   • vakarų riba – „Nemuno“ valstybinio žirgyno riba.
1974-01-30 LTSR AT Prezidiumo įsakas Vilkaviškio rajonas Apylinkės pokyčiai:
1974-02-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Panevėžio rajonas Gyvenamųjų vietovių sujungimas (išnykstanti vietovė pasvirusi):
1974-03-22 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Rajonų ir apylinkių ribų pakeitimas:
 1. Alytaus rajono Butrimonių apylinkės Vydžionių gyvenamoji vietovė (Vyšniūnų kolūkio ribose) ► Prienų rajono Lielionių apylinkei.
 2. Kauno rajonas:
  • Garliavos apylinkės Jonučių I, Mastaičių, Narsiečių, Šniūrų gyvenamosios vietovės, Naugardiškės gyvenamosios vietovės dalis (Mičiurino tarybinio ūkio-technikumo žemės ribose) ► Alšėnų apylinkei;
  • Vilkijos apylinkės Gaigalų, Girninkų, Karalgirio, Lindikų, Lipikiškių, Miškalaukio, Naujininkų, Pagirių gyvenamosios vietovės („Balandžio“ kolūkio ribose) ► Čekiškės apylinkei.
1974-03-22 LTSR AT Prezidiumo įsakas Lazdijų rajonas Nustatytos miesto ribos:
 1. Miestui priskiriama:
  • Lazdijų apylinkės Buktos ir Lazdijų gyvenamųjų vietovių dalys (LTSR Mėsos ir pieno pramonės ministerijos Lazdijų centrinės sviesto gamyklos, LTSR Automobilių transporto ir plentų ministertijos Lazdijų autotransporto įmonės, LTSR Ministrų Tarybos Valstybinio kinematografijos komiteto Lazdijų kino direkcijos, LTSR Komunalinio ūkio ministerijos Lazdijų darbų vykdytojo baro žemėnaudos ir Lazdijų miesto fondo žemės ribose) ► Lazdijų miestui;
  • Šventežerio apylinkės Buktos gyvenamosios vietovės dalis (Lazdijų miesto fondo žemės ribose) ► Lazdijų miestui.
 2. Iš miesto priskiriama:
 3. Nustatomos Lazdijų miesto ribos:
  • šiaurės riba – S. Nėries ir Verstaminų kolūkių ribos;
  • rytų riba – „Kibirkšties“, Nemajūnų ir S. Nėries kolūkių ribos;
  • pietų riba – Dumblio tarybinio ūkio ir „Kibirkšties“ kolūkio ribos;
  • vakarų riba – Dumblio tarybinio ūkio ir S. Nėries kolūkio ribos.
 4. Laikomi nebegaliojančiais 1959-08-31 įsakas „Dėl Lazdijų miesto ribų nustatymo“, 1963-11-30 įsakas „Dėl Lazdijų miesto ribų dalinio pakeitimo“ ir 1966-01-26 įsakas „Dėl Lazdijų miesto ribų dalinio pakeitimo“.
1974-03-22 LTSR AT Prezidiumo įsakas Vilkaviškio rajonas Apylinkių sujungimas:
1974-03-22 LTSR AT Prezidiumo įsakas Mažeikių rajonas Apylinkių ribų ir pavadinimų pakeitimai:
 1. Perduodama:
  • Juodeikių apylinkės Juodeikių, Kukių, Kuodžių, Pumpurų, Ruzgų gyvenamosios vietovės („Tarybinės Žemaitijos“, „Už taiką“ kolūkių ir Mažeikių miškų ūkio Ruzgų girininkijos valstybinio miško 2–9, 13–15 kvartalų ribose) ► Ukrinų apylinkei;
  • Mažeikių apylinkės Urvikių gyvenamoji vietovė („Aušros“ kolūkio ir Mažeikių miškų ūkio Mažeikių girininkijos valstybinio miško 18–20 kvartalų ribose) ► Reivyčių apylinkei;
  • Reivyčių apylinkės Kalnėnų, Kurmaičių, Troškučių gyvenamosios vietovės („Už taiką“ kolūkio ir Valstybinės veislininkystės stoties pagalbinio ūkio ribose) ► Ukrinų apylinkei;
  • Ukrinų apylinkės Geidžių, Jautakių, Nausodės gyvenamosios vietovės („Jaunosios gvardijos“ kolūkio ribose) ► Tirkšlių apylinkei.
 2. Perkeliamas Juodeikių apylinkės centras iš Juodeikių gyvenamosios vietovės į Pikelių gyvenamąją vietovę, atitinkamai ir apylinkė pervadinta Pikelių apylinke.
 3. Perkeliamas Ukrinų apylinkės centras iš Ukrinų gyvenamosios vietovės į Ruzgų gyvenamąją vietovę, atitinkamai ir apylinkė pervadinta Ruzgų apylinke.
1974-03-22 LTSR AT Prezidiumo įsakas Raseinių rajonas Gyvenamųjų vietovių išbraukimas:
1974-08-28 LTSR AT Prezidiumo įsakas Švenčionių rajonas Miesto ribų pakeitimas:
 1. Pabradės apylinkės 38,4 ha žemės plotas (Pabradės miesto fondo žemės ribose) ► Pabradės miestui.
 2. Pabradės miesto 14,3 ha žemės plotas (Nemenčinės miško pramonės ūkio ir Durpių pramonės valdybos Juodšilių durpynų kontoros Garonių durpyno ribose) ► Pabradės apylinkei.
 3. Nustatomos Pabradės miesto ribos:
  • šiaurės riba – valstybinio fondo žemės riba;
  • rytų riba – Nemenčinės miško pramonės ūkio ir Durpių pramonės valdybos Juodšilių durpynų kontoros Garonių durpyno ribos;
  • pietų riba – Pabradės vaikų invalidų namų pagalbinio ūkio, Karkažiškės kolūkio ir Nemenčinės miško pramonės ūkio ribos;
  • vakarų riba – Nemenčinės miško pramonės ūkio riba.
 4. Laikomas nebegaliojančiu 1956-05-15 įsakas „Dėl Pabradės miesto ribų nustatymo“.
1974-08-28 LTSR AT Prezidiumo įsakas Joniškio rajonas Apylinkių ribų ir pavadinimų pakeitimas:
 1. Priskiriama:
 2. Daunoravos apylinkė + Gudaičių apylinkė = Satkūnų apylinkė (centras – Satkūnų gyvenamoji vietovė).
1974-08-28 LTSR AT Prezidiumo įsakas Prienų rajonas Apylinkių ribų pakeitimas:
 • Būdos apylinkės:
  • Apušoto gyvenamoji vietovė, Šilinių gyvenamosios vietovės dalis („Nemuno“ kolūkio ribose) ► Jiezno apylinkei;
  • Azijos gyvenamoji vietovė, Kermošyno gyvenamosios vietovės dalis (Pieštuvėnų kolūkio ribose) ► Stakliškių apylinkei;
 • Pakuonio apylinkės Antakalnio, Malinavo, Naujininkų, Pagaršvio, Pašventupio, Patrakiemio, Pošvenčio, Vangų gyvenamosios vietovės („Lenino keliu“ kolūkio ribose) ► Ašmintos apylinkei.
1974-09-25 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Apylinkių ribų pakeitimas:
1974-10-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Rajonai Apylinkių ribų pakeitimas:
 1. Kelmės rajonas: Maironių apylinkės Bajoraičių, Daujočių, Dikšių, Gailaitiškės, Gaučiškės, Gaurylių, Gedkančių, Jogeliškės, Jonaičių, Juodkių, Juodlaukio, Lapkalnio, Laugalio, Mešklydžių, Ožkeliškės, Padubysio, Palyksnio, Patarvainio, Prienų, Pupsčių, Rikantų, Rimydžių, Skėriškės, Šankių, Šeduviškės, Šlyžiškės, Tarvainių, Zakeliškių, Žvirblių gyvenamosios vietovės (Gailių tarybinio ūkio ir Liolių kolūkio ribose) ► Liolių apylinkei.
 2. Kretingos rajonas: Kartenos apylinkės Budrių, Bumbulių, Kačaičių, Nausodžio, Šmilkščių gyvenamosios vietovės („Jaunosios gvardijos“ kolūkio ribose) ► Žalgirio apylinkei.
 3. Raseinių rajonas: Pagojukų apylinkės Beržytės, Bralinskių, Daugodų, Ginčaičių, Kaimelės, Meištų, Padubysio, Rakavos, Šukiškių gyvenamosios vietovės (M. Melnikaitės kolūkio ribose) ► Raseinių apylinkei.
1974-10-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šilutės rajonas Sujungtos apylinkės:
 1. Inkaklių apylinkė + Švėkšnos apylinkė = Švėkšnos apylinkė (centras – Švėkšnos gyvenamoji vietovė).
 2. Natkiškių apylinkė + Pagėgių apylinkė = Pagėgių apylinkė (centras – Pagėgių miestas).
1974-10-29 LTSR AT Prezidiumo įsakas Prienų rajonas Gyvenamųjų vietovių sujungimas (išnykstanti gyvenvietė pasvirusi):
1974-12-27 LTSR AT Prezidiumo įsakas Šakių rajonas Apylinkių ribų pakeitimas:
 • Kidulių apylinkės Burgaičių, Dievaičių, Grinaičių, Keršiškių, Margiškių, Ramoniškių, Rėžgalių, Sudargo gyvenamosios vietovės, Banaičių, Gečių, Iltrakių, Pervazninkų, Žilių gyvenamųjų vietovių dalys („Komjaunuolio“ kolūkio ribose) ► Slavikų apylinkei.

Suvestinė[taisyti]

Lietuvos TSR administracinė-teritorinė padėtis 1974 m. gruodžio 31 d.

Respublikinio pavaldumo miestai[taisyti]

Respublikinio pavaldumo miestas Miestas Miesto tipo gyvenvietė Pastabos
Birštono miestas Birštonas
Druskininkų miestas Druskininkai
Kauno miestas Kaunas Taip pat Kauno rajono centras
Klaipėdos miestas Klaipėda Giruliai
Neringos miestas Neringa
Palangos miestas Palanga
Panevėžio miestas Panevėžys Taip pat Panevėžio rajono centras
Šiaulių miestas Šiauliai Taip pat Šiaulių rajono centras
Vilniaus miestas Vilnius Taip pat Vilniaus rajono centras

Rajonai[taisyti]

Rajonas Miestai Miesto tipo gyvenvietės Apylinkės
Akmenės rajonas Akmenė, Naujoji Akmenė Viekšniai 9 – Akmenės apylinkė, Alkiškių apylinkė, Kairiškių apylinkė, Klykolių apylinkė, Kruopių apylinkė, Papilės apylinkė, Vegerių apylinkė, Ventos apylinkė, Viekšnių apylinkė
Alytaus rajonas Alytus, Daugai, Simnas 18 – Alovės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Daugų apylinkė, Domantonių apylinkė, Dubėnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Krokialaukio apylinkė, Luksnėnų apylinkė, Miroslavo apylinkė, Nemunaičio apylinkė, Parėčėnų apylinkė, Pivašiūnų apylinkė, Punios apylinkė, Raitininkų apylinkė, Rimėnų apylinkė, Santaikos apylinkė, Simno apylinkė, Verebiejų apylinkė
Anykščių rajonas Anykščiai, Kavarskas, Troškūnai 13 – Andrioniškio apylinkė, Anykščių apylinkė, Debeikių apylinkė, Juostininkų apylinkė, Kavarsko apylinkė, Kurklių apylinkė, Skiemonių apylinkė, Surdegio apylinkė, Svėdasų apylinkė, Šeimyniškių apylinkė, Traupio apylinkė, Troškūnų apylinkė, Viešintų apylinkė
Biržų rajonas Biržai, Vabalninkas Likėnai 13 – Biržų apylinkė, Geidžiūnų apylinkė, Kratiškių apylinkė, Kupreliškio apylinkė, Medeikių apylinkė, Nemunėlio Radviliškio apylinkė, Pabiržės apylinkė, Papilio apylinkė, Parovėjos apylinkė, Pundurių apylinkė, Smilgių apylinkė, Sodeliškių apylinkė, Vabalninko apylinkė
Ignalinos rajonas Dūkštas, Ignalina 18 – Ceikinių apylinkė, Dietkauščiznos apylinkė, Dysnos apylinkė, Gaidės apylinkė, Grybėnų apylinkė, Gubavos apylinkė, Kačergiškės apylinkė, Kazitiškio apylinkė, Linkmenų apylinkė, Mielagėnų apylinkė, Naujojo Daugėliškio apylinkė, Palūšės apylinkė, Rimšės apylinkė, Sokiškių apylinkė, Šiūlėnų apylinkė, Tverečiaus apylinkė, Vidiškių apylinkė, Zuikų apylinkė
Jonavos rajonas Jonava 8 – Beržų apylinkė, Bukonių apylinkė, Dumsių apylinkė, Kulvos apylinkė, Markutiškių apylinkė, Upninkų apylinkė, Užusalių apylinkė, Žeimių apylinkė
Joniškio rajonas Joniškis, Žagarė 13 – Bučiūnų apylinkė, Buivydžių apylinkė, Gataučių apylinkė, Juodeikių apylinkė, Kepalių apylinkė, Kriukų apylinkė, Pociūnų apylinkė, Rudiškių apylinkė, Satkūnų apylinkė, Saugėlaukio apylinkė, Skaistgirio apylinkė, Stupurų apylinkė, Žagarės apylinkė
Jurbarko rajonas Jurbarkas, Smalininkai 17 – Armeniškių apylinkė, Eržvilko apylinkė, Girdžių apylinkė, Juodaičių apylinkė, Jurbarkų apylinkė, Raudonės apylinkė, Rutkiškių apylinkė, Seredžiaus apylinkė, Skirsnemunės apylinkė, Stakių apylinkė, Šilinės apylinkė, Šimkaičių apylinkė, Vadžgirio apylinkė, Varlaukio apylinkė, Veliuonos apylinkė, Viešvilės apylinkė, Žindaičių apylinkė
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorys Žiežmariai 12 – Kaišiadorių apylinkė, Kalvių apylinkė, Kietaviškių apylinkė, Klėriškių apylinkė, Kruonio apylinkė, Palomenės apylinkė, Paparčių apylinkė, Rumšiškių apylinkė, Vilūnų apylinkė, Zūbiškių apylinkė, Žaslių apylinkė, Žiežmarių apylinkė
Kapsuko rajonas Kapsukas, Kazlų Rūda 16 – Bagotosios apylinkė, Gudelių apylinkė, Guobų apylinkė, Igliaukos apylinkė, Jurgežerių apylinkė, Kalvarijos apylinkė, Kazlų Rūdos apylinkė, Liubavo apylinkė, Liudvinavo apylinkė, Meškučių apylinkė, Naujienos apylinkė, Padovinio apylinkė, Sangrūdos apylinkė, Sasnavos apylinkė, Šunskų apylinkė, Trakiškių apylinkė
Kauno rajonas Vilkija Ežerėlis, Garliava, Kačerginė, Kulautuva 19 – Alšėnų apylinkė, Babtų apylinkė, Batniavos apylinkė, Čekiškės apylinkė, Daugeliškių apylinkė, Garliavos apylinkė, Karmėlavos apylinkė, Lapių apylinkė, Noreikiškių apylinkė, Panevėžiuko apylinkė, Raudondvario apylinkė, Ražių apylinkė, Rokų apylinkė, Samylų apylinkė, Taurakiemio apylinkė, Užliedžių apylinkė, Vandžiogalos apylinkė, Vilkijos apylinkė, Zapyškio apylinkė
Kėdainių rajonas Dotnuva, Kėdainiai 18 – Dotnuvos apylinkė, Gučkampio apylinkė, Gudžiūnų apylinkė, Josvainių apylinkė, Kėdainių apylinkė, Krakių apylinkė, Kunionių apylinkė, Mantviliškio apylinkė, Nociūnų apylinkė, Pagirių apylinkė, Pajieslio apylinkė, Pelėdnagių apylinkė, Pernaravos apylinkė, Surviliškio apylinkė, Šėtos apylinkė, Taučiūnų apylinkė, Tiskūnų apylinkė, Truskavos apylinkė
Kelmės rajonas Kelmė, Tytuvėnai, Užventis 15 – Grimzių apylinkė, Karklėnų apylinkė, Kelmės apylinkė, Kiaunorių apylinkė, Kražių apylinkė, Linkaučių apylinkė, Liolių apylinkė, Maironių apylinkė, Pakražančio apylinkė, Pašilėnų apylinkė, Stulgių apylinkė, Šaukėnų apylinkė, Tytuvėnų apylinkė, Užvenčio apylinkė, Vaiguvos apylinkė
Klaipėdos rajonas Gargždai, Priekulė 12 – Agluonėnų apylinkė, Antkopčio apylinkė, Dovilų apylinkė, Endriejavo apylinkė, Gargždų apylinkė, Judrėnų apylinkė, Kretingalės apylinkė, Lapių apylinkė, Priekulės apylinkė, Sendvario apylinkė, Veiviržėnų apylinkė, Vėžaičių apylinkė
Kretingos rajonas Kretinga, Salantai 9 – Darbėnų apylinkė, Grūšlaukės apylinkė, Imbarės apylinkė, Kartenos apylinkė, Kūlupėnų apylinkė, Kurmaičių apylinkė, Laukžemės apylinkė, Rūdaičių apylinkė, Žalgirio apylinkė
Kupiškio rajonas Kupiškis Subačius 9 – Alizavos apylinkė, Antašavos apylinkė, Aukštupėnų apylinkė, Noriūnų apylinkė, Palėvenėlės apylinkė, Puožo apylinkė, Skapiškio apylinkė, Subačiaus apylinkė, Šimonių apylinkė
Lazdijų rajonas Lazdijai, Veisiejai 18 – Abarauskų apylinkė, Būdviečio apylinkė, Kapčiamiesčio apylinkė, Krosnos apylinkė, Kučiūnų apylinkė, Lazdijų apylinkė, Leipalingio apylinkė, Noragėlių apylinkė, Panemunės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Seirijų apylinkė, Šaulėnų apylinkė, Šeštokų apylinkė, Šlavantų apylinkė, Šventežerio apylinkė, Teizų apylinkė, Veisiejų apylinkė, Žagarių apylinkė
Mažeikių rajonas Mažeikiai, Seda 9 – Laižuvos apylinkė, Mažeikių apylinkė, Pikelių apylinkė, Reivyčių apylinkė, Ruzgų apylinkė, Sedos apylinkė, Šerkšnėnų apylinkė, Tirkšlių apylinkė, Židikų apylinkė
Molėtų rajonas Molėtai 16 – Alantos apylinkė, Arnionių apylinkė, Balninkų apylinkė, Čiulėnų apylinkė, Dubingių apylinkė, Gaižiūnų apylinkė, Giedraičių apylinkė, Inturkės apylinkė, Joniškio apylinkė, Luokesos apylinkė, Mindūnų apylinkė, Paąžuolių apylinkė, Skudutiškio apylinkė, Suginčių apylinkė, Videniškių apylinkė, Žalvarių apylinkė
Pakruojo rajonas Linkuva, Pakruojis 10 – Guostagalio apylinkė, Klovainių apylinkė, Lauksodžio apylinkė, Lygumų apylinkė, Linkuvos apylinkė, Pakruojo apylinkė, Pašvitinio apylinkė, Rozalimo apylinkė, Stačiūnų apylinkė, Žeimelio apylinkė
Panevėžio rajonas Ramygala Naujamiestis 15 – Karsakiškio apylinkė, Krekenavos apylinkė, Miežiškių apylinkė, Naujamiesčio apylinkė, Petriškių apylinkė, Piniavos apylinkė, Raguvos apylinkė, Ramygalos apylinkė, Skaistgirių apylinkė, Smilgių apylinkė, Taruškų apylinkė, Upytės apylinkė, Vadoklių apylinkė, Velykių apylinkė, Velžio apylinkė
Pasvalio rajonas Joniškėlis, Pasvalys 14 – Daujėnų apylinkė, Deglėnų apylinkė, Grūžių apylinkė, Joniškėlio apylinkė, Kiemėnų apylinkė, Kriklinių apylinkė, Krinčino apylinkė, Pasvalio apylinkė, Pumpėnų apylinkė, Pušaloto apylinkė, Raubonių apylinkė, Saločių apylinkė, Tetirvinų apylinkė, Vaškų apylinkė
Plungės rajonas Plungė, Rietavas 15 – Alksnėnų apylinkė, Alsėdžių apylinkė, Babrungo apylinkė, Bubėnų apylinkė, Kulių apylinkė, Medingėnų apylinkė, Nausodžio apylinkė, Paukštakių apylinkė, Pelaičių apylinkė, Platelių apylinkė, Stalgėnų apylinkė, Šateikių apylinkė, Tverų apylinkė, Varduvos apylinkė, Žlibinų apylinkė
Prienų rajonas Jieznas, Prienai Balbieriškis 14 – Ašmintos apylinkė, Balbieriškio apylinkė, Birštono apylinkė, Būdos apylinkė, Išlaužo apylinkė, Jiezno apylinkė, Lielionių apylinkė, Mackių apylinkė, Naujosios Ūtos apylinkė, Pakuonio apylinkė, Skriaudžių apylinkė, Stakliškių apylinkė, Šilavoto apylinkė, Veiverių apylinkė
Radviliškio rajonas Radviliškis, Šeduva Tyruliai 14 – Alksniupių apylinkė, Aukštelkų apylinkė, Baisogalos apylinkė, Daugėlaičių apylinkė, Grinkiškio apylinkė, Pakalniškių apylinkė, Pašušvio apylinkė, Radviliškio apylinkė, Sedūnų apylinkė, Sidabravo apylinkė, Skėmių apylinkė, Šaukoto apylinkė, Šeduvos apylinkė, Šiaulėnų apylinkė
Raseinių rajonas Ariogala, Raseiniai 15 – Alėjų apylinkė, Ariogalos apylinkė, Betygalos apylinkė, Girkalnio apylinkė, Ilgižių apylinkė, Kalnujų apylinkė, Nemakščių apylinkė, Pagojukų apylinkė, Paliepių apylinkė, Raseinių apylinkė, Šiluvos apylinkė, Verėduvos apylinkė, Viduklės apylinkė, Vosiliškio apylinkė, Žaiginio apylinkė
Rokiškio rajonas Obeliai, Pandėlys, Rokiškis Juodupė 16 – Čedasų apylinkė, Juodupės apylinkė, Jūžintų apylinkė, Kamajų apylinkė, Kazliškio apylinkė, Kriaunų apylinkė, Lukštų apylinkė, Obelių apylinkė, Pandėlio apylinkė, Panemunėlio apylinkė, Panemunio apylinkė, Ragelių apylinkė, Rokiškio apylinkė, Salų apylinkė, Suvainiškio apylinkė, Žiobiškio apylinkė
Skuodo rajonas Skuodas 10 – Aleksandrijos apylinkė, Barstyčių apylinkė, Daukšių apylinkė, Ylakių apylinkė, Lenkimų apylinkė, Mosėdžio apylinkė, Notėnų apylinkė, Pašilės apylinkė, Skuodo apylinkė, Šačių apylinkė
Šakių rajonas Kudirkos Naumiestis, Šakiai Gelgaudiškis 14 – Barzdų apylinkė, Būblelių apylinkė, Gelgaudiškio apylinkė, Griškabūdžio apylinkė, Jankų apylinkė, Kidulių apylinkė, Kriūkų apylinkė, Lekėčių apylinkė, Lukšių apylinkė, Plokščių apylinkė, Sintautų apylinkė, Slavikų apylinkė, Šakių apylinkė, Žvirgždaičių apylinkė
Šalčininkų rajonas Eišiškės, Šalčininkai Baltoji Vokė 17 – Akmenynės apylinkė, Butrimonių apylinkė, Dainavos apylinkė, Daučiūnų apylinkė, Dieveniškių apylinkė, Eišiškių apylinkė, Gerviškių apylinkė, Jašiūnų apylinkė, Jurgelionių apylinkė, Kalesninkų apylinkė, Milkūnų apylinkė, Pabarės apylinkė, Poškonių apylinkė, Rūdninkų apylinkė, Šalčininkėlių apylinkė, Šalčininkų apylinkė, Turgelių apylinkė
Šiaulių rajonas Kuršėnai 13 – Gruzdžių apylinkė, Kairių apylinkė, Kuršėnų apylinkė, Kurtuvėnų apylinkė, Kužių apylinkė, Meškuičių apylinkė, Micaičių apylinkė, Padubysio apylinkė, Pakapės apylinkė, Raudėnų apylinkė, Smilgių apylinkė, Šakynos apylinkė, Šiaulių apylinkė
Šilalės rajonas Šilalė 11 – Jucaičių apylinkė, Kaltinėnų apylinkė, Kvėdarnos apylinkė, Laukuvos apylinkė, Obelyno apylinkė, Padievyčio apylinkė, Pajūrio apylinkė, Piliakalnio apylinkė, Poškos apylinkė, Šilalės apylinkė, Upynos apylinkė
Šilutės rajonas Pagėgiai, Rusnė, Šilutė Panemunė, Žemaičių Naumiestis 14 – Gardamo apylinkė, Jonaičių apylinkė, Juknaičių apylinkė, Katyčių apylinkė, Kintų apylinkė, Pagėgių apylinkė, Rambyno apylinkė, Saugų apylinkė, Stoniškių apylinkė, Švėkšnos apylinkė, Usėnų apylinkė, Vainuto apylinkė, Vilkyškių apylinkė, Žemaičių Naumiesčio apylinkė
Širvintų rajonas Širvintos 8 – Alionių apylinkė, Čiobiškio apylinkė, Gelvonų apylinkė, Jauniūnų apylinkė, Kielių apylinkė, Musninkų apylinkė, Viesų apylinkė, Zibalų apylinkė
Švenčionių rajonas Pabradė, Švenčionėliai, Švenčionys 13 – Adutiškio apylinkė, Bielionių apylinkė, Kaltanėnų apylinkė, Labanoro apylinkė, Magūnų apylinkė, Modžiūnų apylinkė, Pabradės apylinkė, Reškutėnų apylinkė, Strūnaičio apylinkė, Svirkų apylinkė, Šutų apylinkė, Švenčionėlių apylinkė, Švenčionių apylinkė
Tauragės rajonas Skaudvilė, Tauragė 15 – Baltrušaičių apylinkė, Batakių apylinkė, Dauglaukio apylinkė, Gaurės apylinkė, Girininkų apylinkė, Kunigiškių apylinkė, Lauksargių apylinkė, Lomių apylinkė, Pagramančio apylinkė, Sartininkų apylinkė, Skaudvilės apylinkė, Sungailiškių apylinkė, Tauragės apylinkė, Vaidilų apylinkė, Žygaičių apylinkė
Telšių rajonas Telšiai, Varniai 13 – Degaičių apylinkė, Eigirdžių apylinkė, Gadūnavo apylinkė, Janapolės apylinkė, Luokės apylinkė, Nevarėnų apylinkė, Pavandenės apylinkė, Telšių apylinkė, Tryškių apylinkė, Upynos apylinkė, Varnių apylinkė, Viešvėnų apylinkė, Žarėnų apylinkė
Trakų rajonas Lentvaris, Trakai, Vievis Elektrėnai, Grigiškės, Rūdiškės 17 – Aukštadvario apylinkė, Ausieniškių apylinkė, Balceriškių apylinkė, Dusmenų apylinkė, Grendavės apylinkė, Kariotiškių apylinkė, Kazokiškių apylinkė, Lieponių apylinkė, Mačiuliškių apylinkė, Onuškio apylinkė, Paluknio apylinkė, Rūdiškių apylinkė, Rusakalnio apylinkė, Semeliškių apylinkė, Senųjų Trakų apylinkė, Trakų apylinkė, Ubiškių apylinkė
Ukmergės rajonas Ukmergė 16 – Atkočių apylinkė, Deltuvos apylinkė, Laičių apylinkė, Laumėnų apylinkė, Lėno apylinkė, Lyduokių apylinkė, Pabaisko apylinkė, Siesikų apylinkė, Šešuolių apylinkė, Taujėnų apylinkė, Tulpiakiemio apylinkė, Ukmergės apylinkė, Veprių apylinkė, Vidiškių apylinkė, Želvos apylinkė, Žemaitkiemio apylinkė
Utenos rajonas Utena 11 – Daugailių apylinkė, Kuktiškių apylinkė, Leliūnų apylinkė, Mockėnų apylinkė, Pakalnių apylinkė, Saldutiškio apylinkė, Spitrėnų apylinkė, Sudeikių apylinkė, Tauragnų apylinkė, Užpalių apylinkė, Vyžuonų apylinkė
Varėnos rajonas Varėna 14 – Daržininkų apylinkė, Dubičių apylinkė, Jakėnų apylinkė, Kaniavos apylinkė, Kibyšių apylinkė, Marcinkonių apylinkė, Matuizų apylinkė, Merkinės apylinkė, Nedingės apylinkė, Pavarėnio apylinkė, Ratnyčios apylinkė, Valkininkų apylinkė, Varėnos apylinkė, Vydenių apylinkė
Vilkaviškio rajonas Kybartai, Vilkaviškis, Virbalis 14 – Alksnėnų apylinkė, Alvito apylinkė, Augalų apylinkė, Bartninkų apylinkė, Gižų apylinkė, Gražiškių apylinkė, Juodupėnų apylinkė, Keturvalakių apylinkė, Kybartų apylinkė, Pajevonio apylinkė, Pilviškių apylinkė, Rasių apylinkė, Šeimenos apylinkė, Vištyčio apylinkė
Vilniaus rajonas Nemenčinė 31 – Avižienių apylinkė, Ažulaukės apylinkė, Bezdonių apylinkė, Buivydiškių apylinkė, Buivydžių apylinkė, Danilavos apylinkė, Dūkštų apylinkė, Eitminiškių apylinkė, Glitiškių apylinkė, Grigaičių apylinkė, Juodšilių apylinkė, Kairėnų apylinkė, Kalvelių apylinkė, Lavoriškių apylinkė, Maišiagalos apylinkė, Medininkų apylinkė, Mickūnų apylinkė, Nemenčinės apylinkė, Nemėžio apylinkė, Paberžės apylinkė, Parudaminio apylinkė, Riešės apylinkė, Rudaminos apylinkė, Rukainių apylinkė, Sudervės apylinkė, Sužionių apylinkė, Šumsko apylinkė, Trakų Vokės apylinkė, Vaidotų apylinkė, Visalaukės apylinkė, Žemaitėlių apylinkė
Zarasų rajonas Dusetos, Zarasai Antalieptė, Turmantas 17 – Antalieptės apylinkė, Antazavės apylinkė, Avilių apylinkė, Baibių apylinkė, Bikėnų apylinkė, Degučių apylinkė, Ežerėnų apylinkė, Imbrado apylinkė, Kavoliškių apylinkė, Kimbartiškės apylinkė, Magučių apylinkė, Pakniškių apylinkė, Salako apylinkė, Samanių apylinkė, Smalvų apylinkė, Suvieko apylinkė, Žukliškių apylinkė

Šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • KS – autorius ir redaktorius (+43866-933=42933 wiki spaudos ženklai).