Lietuvos aidas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Lietuvos aidas, 1918 m.

„Lietuvos aidas“ – valstybės laikraštis, įsteigtas 1917 m. rugsėjo 6 d.

Laikraščio steigėjas ir redaktorius buvo būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona.

Laikraštis buvo leidžiamas iki pat sovietų okupacijos; jame savo straipsnius skelbė žymiausi Lietuvos publicistai.

„Lietuvos aido“ pirmasis numeris išleistas Vilniuje. Pirmojo 1917 m. numerio vedamajame buvo rašoma: „Pagaliau mūsų krašto gyvenimo sąlygos tiek atsimainė, kad tapo galima leisti „Lietuvos aidą“. Gerai numanydami šios valandos vairumą ir svarbumą, susitelkėme apie jį pasauliniai inteligentai ir kunigai, visi, kurie tik pavaldome plunksną, nepaisiodami nei srovių, nei pažiūrų skirtumo. Visus mus čia suspietė rimtas mūsų tautos ir mūsų gimtosios šalies padėjimas. Tos minties tad vedami, atmetėme kuriam laikui visa, kas mus skiria nuo kits kito, ir sustojome ant bendrųjų darbo pamatų, kurie mus šlieja krūvon. Doros dėsniai bei teisė turėtų gauti viršų ant valstybių pajėgos“.

„Lietuvos aide“ dirbo ar bendradarbiavo Mykolas Biržiška, Peliksas Bugailiškis, Petras Klimas, kun. Juozapas Stankevičius, agr. Aleksandras Stulginskis (vėliau taip pat Lietuvos prezidentas), dr. Jurgis Šaulys, Antanas Žmuidzinavičius.

„Lietuvos aidas“ spausdino svarbiausius vyriausybinius dokumentus, aktualius straipsnius, žinias iš viso pasaulio. Numerį su Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktu uždraudė leisti vokiečių cenzūra, bet jis buvo atspausdintas ir išplatintas slapta. Iš pradžių laikraštis ėjo du kartus per savaitę, po to tapo dienraščiu. Iš viso išleista 214 numerių. Laikraštis buvo įkurtas ir ėjo Lietuvos Tarybos iniciatyva.

1928 m. vasario 1 d. išleistas „Lietuvos aido“ 215-tasis numeris. Su laikraščio atgimimu prasidėjo dar viena lietuvių demokratinės žurnalistikos epocha. Redaktoriumi tapo legendinis Valentinas Gustainis, po jo – žinomas rašytojas Ignas Šeinius, paskutinieji redaktoriai buvo Vytautas Alantas, Aleksandras Merkelis ir Tomas Bronius Dirmeikis. Įvairiu metu redakcijoje dirbo Faustas Kirša, Bronys Raila, Augustinas Gricius, kiti žinomi publicistai. Nuo 1935 m. pabaigos ėjo dvi laidos – rytinė ir vakarinė. 1940 m. liepos 15 d. pasirodė paskutinysis (5544-tasis) valstybės laikraščio numeris.

Su Nepriklausomybės paskelbimu „Lietuvos aidas“ atgimė vėl. Pirmasis atgimusio „Lietuvos aido“ numeris išėjo 1990 m. gegužės 8 d. Tuo metu laikraštis buvo atkurtas kaip Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos laikraštis. 1992 m. „Lietuvos aido“ tiražas buvo pasiekęs beveik 103 000 egzempliorių.

Pirmuoju atgimusio „Lietuvos aido“ redaktoriumi dirbo Saulius Stoma. Vėliau – Saulius Šaltenis, Roma Grinbergienė, J. Vailionis, R. Varnauskas, A. Drižius. Dabar dienraščiui vadovauja Algirdas Pilvelis. Jis yra ir pagrindinis „Lietuvos aido“ savininkas.

2006 m. gruodžio 23 d. išleistas alternatyvaus dienraščio „Lietuvos aidas“ Nr. 1 (10087), paskelbta jo prenumerata. Vyriausiasis redaktorius – Antanas Ališauskas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas – Rimantas Matulis, leidėjas – UAB „Adenita“. Redakcija sudarė A. Pilvelio atleisti buvę „Lietuvos aido“ darbuotojai. Laikraščio tuo pačiu pavadinimu išleidimą vyr. redaktorius A. Ališauskas paaiškino taip: „Paaiškėjo, jog A. Pilvelis “Lietuvos aido„ vardo nėra užregistravęs patentų biure, vadinasi nėra tikras laikraščio leidėjas. Neaišku dėl kokių priežasčių jis to nepadarė, tačiau taip atsirado galimybė atkurti tą “Lietuvos aidą„, kuriuo liko nusivylusi beveik šimtatūkstantinė buvusių jo skaitytojų auditorija. (…) Ir štai šiemet, sutvarkęs formalumus prekės ženklo registravimo įstaigose, leidybos rinkoje pasirodė pirmasis naujojo (ne A. Pilvelio) “Lietuvos aido„ numeris.“

Nuo 2007 m. sausio pradžios reguliariai leidžiami du dienraščiai pavadinimu „Lietuvos aidas“. Abu jie skelbiasi esą įkurti 1917 m. rugsėjo 6 d. Antano Smetonos ir į savo numeraciją įtraukia visus iki 2006 m. gruodžio 23 d. išleistus „Lietuvos aido“ numerius.

Nuorodos


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 101% (+5199-62=5137 wiki spaudos ženklai).