Lietuvos didysis etmonas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
LDK didžiojo etmono herbas - buožė

Lietuvos didysis etmonas (lenk. Hetman wielki litewski) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės vyriausiasis vadas, Abiejų Tautų Respublikos ministras. Pareigas įsteigė karalius Jonas Albrechtas 1493 m. Kai 1794 m. balandžio 24 d. Vilniaus Rotušės aikštėje buvo pakartas paskutinis didysis etmonas Simonas Kosakovskis (Szymon Marcin Kossakowski), naujas etmonas nebebuvo paskirtas.

Įgaliojimai

Didysis etmonas iš pradžių vadovavo samdytai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenei, vėliau – šauktinių kariuomenei. Lietuvos Didysis etmonas buvo Ponų tarybos narys, vėliau Abiejų Tautų Respublikos Seimo ir Senato narys.

Po Liublino unijos ir Lietuva, ir Lenkija turėjo savo kariuomenes, išlaikomas iš atskirų biudžetų ir savo didžiuosius etmonus. Lenkijos Karalystės kariuomenei vadovavo Didysis karūnos etmonas. Abi kariuomenės gynė savo valstybių teritorijas ir neturėjo jokių teisių kitos Abiejų Tautų Respubliką sudarančios valstybės teritorijoje. Taip pat ir abu didieji etmonai neturėjo jokių galių kitos valstybės kariuomenėms. Tačiau imtis bendrų karinių veiksmų abiem kariuomenėms galėjo įsakyti karalius.

LDK didžiojo etmono įgaliojimai sumažinti 1697 metais priėmus koekvacijos (teisių sulyginimo) įstatymą, šalia kitų teisių etmonas neteko konsistencijų teisės (t.y. teisės skirti kariuomenės žiemojimo vietą). Taip išnyko neformalus LDK didikų pavaldumas didžiajam etmonui. Visų ATR etmonų valdžios galios suvaržytos 1776 m.

Didžiųjų etmonų pavaduotojais ir tiesioginiais vadais karo lauke buvo Lietuvos lauko etmonas ir Lenkijos lauko etmonas. Didžiojo etmono atributas – buožė.

Lietuvos didieji etmonai

Nuo Iki Asmuo Paveikslas Didžiausios pergalės (pralaimėjimai) Ankstesnė karjera
1476 ? Jonas Ivanas Chodkevičius Chodkiewicz.PNG
1497 1500 Konstantinas Ostrogiškis
(Konstanty Ostrogski)
(t.p. vėliau 1507-1530)
KOstrogski.jpg (Vedrošos mūšis)
1500 pabaiga 1501 Simonas Alšėniškis
(Semen Jurewicz Holszański)
SJuHolszanskiSeal.png
1501 1502 Stanislovas Jonavičius Kęsgaila
(Stanisław Janowicz Kieżgajło)
Herb Zadora.PNG
1503 rugpjūčio 14 1507 Stanislovas Kiška
(Stanisław Kiszka)
Stanisłaŭ Kiška. Станіслаў Кішка.jpg Smolensko gynyba
(iki tampant etmonu)
1507 rugpjūčio 25 1530 Konstantinas Ostrogiškis
(t.p. anksčiau 1497-1500)
KOstrogski.jpg Oršos mūšis
Lopušnos mūšis
1530 1531 nebuvo paskirtas
1531 kovo 20 1541 balandis Jurgis Radvila I
(Jerzy Radziwiłł)
Jerzy Radziwiłł Herkules.PNG Rutkos mūišis
Višnioveco mūšis
(iki) 1509 LDK taurininkas
1528 Lietuvos dvaro maršalka
1521-1531 Lietuvos lauko etmonas
1541 1553 nebuvo paskirtas
1553 kovas 1566 Mikalojus Radvila Juodasis Mikołaj Radziwiłł Czarny.JPG
1566 kovas 1572 lapkričio 12 Grigalius Chodkevičius
(Grzegorz Chodkiewicz)
Grzegorz Chodkiewicz.PNG Ulos mūšis
(dar kaip lauko etmonas)
1572 1576 nebuvo paskirtas
1576 1584 birželio 27 Mikalojus Radvila Rudasis Mikałaj Radzivił Rudy. Мікалай Радзівіл Руды.jpg Ulos mūšis
1584 1589 nebuvo paskirtas
1589 balandžio 18 1603 lapkričio 20 Kristupas Radvila Perkūnas
(Krzysztof Radziwiłł Piorun)
Krzysztof Mikołaj "the Thunderbolt" Radziwiłł 1.PNG
1603 1605 nebuvo paskirtas
1605 1621 rugsėjo 24 Jonas Karolis Chodkevičius
(Jan Karol Chodkiewicz)
Jan Karol Chodkiewicz 1.PNG Salaspilio mūšis
Chotino mūšis
1621 1625 nebuvo paskirtas
1625 liepos 25 1633 liepos 7 Leonas Sapiega
(Lew Sapieha)
Lew Sapieha 11.PNG
1633 1635 nebuvo paskirtas
1635 sausio 1 1640 rugsėjo 19 Kristupas Radvila Jaunasis
(Krzysztof Radziwiłł)
Kryštap Radzivił. Крыштап Радзівіл.jpg
1640 1646 nebuvo paskirtas
1646 balandžio 17 1654 Jonušas Kiška
(Janusz Kiszka)
JKiszka.jpg
1654 birželio 17 1655 Jonušas Radvila
(Janusz Radziwiłł)
JRadziwiłł.JPG Kijevo užėmimas
(dar kaip lauko etmonas)
(Šklovo mūšis)
1656 kovo 8 1665 gruodžio 30 Povilas Jonas Sapiega
(Paweł Jan Sapieha)
Paweł Jan Sapieha.PNG
1665 1667 nebuvo paskirtas
1667 sausio 3 1682 balandžio 4 Mykolas Kazimieras Pacas
(Michał Kazimierz Pac)
Michał Kazimierz Pac.PNG
1682 1703 gegužės 13 Kazimieras Jonas Sapiega
(Kazimierz Jan Sapieha)
(t.p. vėliau 1707-1708)
Kazimierz Jan Paweł Sapieha.PNG (Valkininkų mūšis)
1703 lapkričio 26 1707 Mykolas Višniovieckis
(Michał Serwacy Wiśniowiecki)
(t.p. vėliau 1735-1744)
Michał Servacy Višniaviecki. Міхал Сэрвацы Вішнявецкі.jpg Biržų užėmimas
1707 1708 gegužės 8 Kazimieras Jonas Sapiega
(Kazimierz Jan Sapieha)
(t.p. anksčiau 1682-1708)
Kazimierz Jan Paweł Sapieha.PNG
1708 gegužės 14 1709 spalis Jonas Sapiega
(Jan Sapieha)
Jan Kazimier Sapieha. Ян Казімер Сапега (1709).jpg
1709 spalio 17 1709 spalio 22 Grigalius Antanas Oginskis
(Grzegorz Antoni Ogiński)
Grzegorz Antoni Ogiński.JPG
1709 spalio 28 1730 sausio 3 Liudvikas Pociejus
(Ludwik Pociej)
Ludvik Kanstantyn Paciej. Людвік Канстантын Пацей (XVIII).jpg
1730 1735 nebuvo paskirtas
1735 lapkričio 26 1744 rugsėjo 16 Mykolas Višniovieckis
(t.p. anksčiau 1703-1707)
Michał Servacy Višniaviecki. Міхал Сэрвацы Вішнявецкі.jpg
1744 spalio 5 1762 gegužės 22 Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
(Michał Kazimierz Radziwiłł)
Vaizdas:Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko.JPG 1734 Lietuvos dvaro maršalka
1735-1744 Lietuvos lauko etmonas
1762 spalio 8 1768 sausio 26 Mykolas Masalskis
(Michał Józef Massalski)
Michał Józef Massalski.PNG
1768 vasario 29 1793 liepos 6 Mykolas Kazimieras Oginskis
(Michał Kazimierz Ogiński)
Michał Kazimier Ahinski. Міхал Казімер Агінскі (Symon Čachovič, XVIII).jpg (Stolovičių mūšis)
1793 liepos 11 1794 balandžio 25 Simonas Kosakovskis Symon Marcin Kasakoŭski. Сымон Марцін Касакоўскі.jpgSudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+9015-0=9015 wiki spaudos ženklai).