Lietuvos dvaro maršalka

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos dvaro maršalkos herbas

Lietuvos dvaro maršalka (lenk. marszałek nadworny litewski, lot. mareschalus curiae) – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnų.

Įgaliojimai[taisyti]

Pareigybę įsteigė Vladislovas Jogaila, kai Lietuvos Didžiojo kunigaikščio dvaro maršalka tapo Lietuvos didžiuoju maršalka.

Lietuvos dvaro maršalka buvo didžiojo maršalkos pavaduotoju Lietuvos vidaus, dažniausiai paties dvaro reikalams. Savarankiškai galėjo priiminėti sprendimus tik nesant didžiojo maršalkos. Įprastinėmis sąlygomis prižiūrėjo Didžiojo kunigaikščio teismo veiklą.

Kaip vienas iš 10 ministrų įėjo į Abiejų Tautų Respublikos Senato sudėtį.


Lietuvos dvaro maršalkos[taisyti]

Nuo Iki Asmuo Paveikslas Svarbi veikla Tolesnė karjera
1440 1468 Radvila Astikaitis
Radziwiłł Ościkowicz
Herb Traby.jpg
1494 1500 Grigalius Astikas Herb Traby.jpg
1500 1506 Mykolas Glinskis
Michał Gliński
Herb Glinski.jpg
1518 1526 Jurgis Ivanovičius Iljiničius
Jerzy Iwanowicz Ilinicz
Herb Korczak.jpg
1528 1541 Jurgis Radvila
Jerzy Radziwiłł
Jerzy Radziwiłł Herkules.PNG (iki) 1509 LDK taurininkas
(iki) 1521 Lietuvos lauko etmonas
1531-1541 Lietuvos didysis etmonas
1542 1551 Ivanas Hornostajus
Iwan Hornostaj
POL COA Hippocentaurus.svg
1561 1569 Ostapas Valavičius
Ostafi Wołłowicz
Astafiej Vałovič. Астафей Валовіч (XVI) (2).jpg 1561–1569 Lietuvos dvaro paiždininkis
1566–1579 Lietuvos pakancleris
1579–1587 Lietuvos didysis kancleris
1569 1579 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka)
Mikałaj Radzivił Sirotka. Мікалай Радзівіл Сіротка (XVIII).jpg 1578-1586 Lietuvos didysis maršalka
1579 1586 Albertas Radvila
Albrecht Radziwiłł
Albrecht Radziwiłł.PNG 1586-1592 Lietuvos didysis maršalka
1586 1596 Mikalojus Talvošas
Mikołaj Talwosz
Herb Łabędź 1.svg
1596 1597 Kristupas Dorohostaiskis
Krzysztof Dorohostajski
Kryštap Darahastajski. Крыштап Дарагастайскі (I. Sadelar, 1605).jpg 1600-1611 Lietuvos didysis maršalka
1615 1619 Petras Viesiolovskis
Piotr Wiesiołowski
POL COA Ogończyk.svg Lietuvos dvaro paiždininkis
1617 1621 Jonas Stanislovas Sapiega
Jan Stanisław Sapieha
Jan Stanisłaŭ Sapieha. Ян Станіслаў Сапега (1709).jpg 1621-1635 Lietuvos didysis maršalka
1622 1635 Kristupas Viesiolovskis
Krzysztof Wiesiołowski
Kryštap Viesiałoŭski. Крыштап Весялоўскі (1636).jpg (iki) 1600-1604 Lietuvos pastalininkas
(iki) 1604-1620 Lietuvos stalininkas
(iki) 1609 ir 1618 Seimo maršalka
(iki) 1620-1622 Lietuvos didysis raikytojas
1635-1637 Lietuvos didysis maršalka
1635 1637 Aleksandras Liudvikas Radvila
Aleksander Ludwik Radziwiłł
Aleksander Ludwik Radziwiłł.PNG (iki) 1626 Lietuvos didysis stalininkas
(iki) 1630 LDK raikytojas
1637-1654 Lietuvos didysis maršalka
1637 1645 Kazimieras Leonas Sapiega
Kazimierz Leon Sapieha
Kazimier Leŭ Sapieha. Казімер Леў Сапега (XVII).jpg (iki) 1631 Lietuvos didysis raštininkas
1645-1655 Lietuvos pakancleris
1645 1649 Antanas Jonas Tiškevičius
Antoni Tyszkiewicz
Antoni Jan Tyszkiewicz
Antoni Jan Tyszkiewicz.PNG (iki) 1640 LDK taurininkas
(iki) 1640 Lietuvos dvaro paiždininkis
1649 1654 Kristupas Zaviša
Krzysztof Zawisza
Herb Łabędź 1.svg (iki) 1629 Lietuvos didysis medžioklis
(iki) 1637 Lietuvos didysis raštininkas
(iki) 1642 Seimo maršalka
1654 Lietuvos didysis maršalka
1654 1683 Teodoras Lackis
Teodor Lacki
POL COA Lacki.svg
1683 1685 Juozapas Sluška
Józef Słuszka
Juzef Bahusłaŭ Słuška. Юзэф Багуслаў Слушка.jpg
1685 1691 Jonas Dolskis
Jan Dolski
Jan Karol Dolski
POL COA Kosciesza I.svg (iki) 1676 Lietuvos didysis pataurininkis
1691 Lietuvos didysis maršalka
1692 1699 Aleksandras Povilas Sapiega
Aleksander Paweł Sapieha
Herb Sapiehów.PNG 1699-1730 Lietuvos didysis maršalka
1698 Kazimieras Mykolas Pacas
Kazimierz Michał Pac
Herb Gozdawa.jpg
1699 1702 Jonušas Antanas Višniovieckis
Janusz Antoni Wiśniowiecki
Janusz Antoni Wiśniowiecki.PNG (iki) 1697-1698 Lietuvos didysis pataurininkis
1702 1706 Kazimieras Antanas Sanguška
Kazimierz Antoni Sanguszko
POL COA Pogoń Litewska Książęca.svg
1706 1713 Juozapas Vandalinas Mnišekas
Józef Wandalin Mniszech
Józef Wandalin Mniszech 11.PNG 1713 Karūnos didysis maršalka
1708 1709 Kazimieras Mykolas Pacas
Kazimierz Michał Pac
Herb Gozdawa.jpg
1713 1734 Povilas Karolis Sanguška
Paweł Karol Sanguszko
arbaPovilas Karolis Sapiega
Paweł Karol Sapieha
Paweł Karol Sanguszko.jpg (iki) 1708-1709 Lietuvos stalininkas
1711-1713 Lietuvos dvaro paiždininkis
1734-? Lietuvos didysis maršalka
1734 1735 Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko
Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko.JPG 1735-1744 Lietuvos lauko etmonas
1744–1762 Lietuvos didysis etmonas
1736 1738 Ignotas Zaviša
Ignacy Zawisza
Ignacy Aniceta Zawisza Kieżgajło
Ihnaci Zaviša. Ігнаці Завіша (1732).jpg (iki) 1730-1734 Lietuvos ginklininkas
(iki) 1734-1736 Lietuvos pakamaris
1739 Ferdinandas Pliateris
Ferdynand Plater
POL CoA Plater Hrabia II.png
1739 Juozapas Scipionas del Kampas
Józef Scipio del Campo
POL COA Scypio.svg
1744 1750 Ignotas Oginskis
Ignacy Ogiński
Herb Ogińskich.PNG (iki) 1729-1744 Lietuvos didysis stovyklininkas
1750-1768 Lietuvos didysis maršalka
1750 1760 Jonušas Aleksandras Sanguška
Janusz Aleksander Sanguszko
Janusz Sanguszko.PNG (iki) 1735 Lietuvos didysis ginklininkas
1760 1768 Juozapas Sanguška
Józef Sanguszko
Józef Paulin Sanguszko
Juzef Paŭlin Sanguška. Юзэф Паўлін Сангушка (XVIII).jpg 1768-1781 Lietuvos didysis maršalka
1768 1781 Vladislovas Gurovskis
Władysław Gurowski
Władysław Roch Gurowski.PNG (iki) 1764 Karūnos didysis raštininkas
1781-1790 Lietuvos didysis maršalka
1781 1783 Mykolas Jurgis Vandalinas Mnišekas
Michał Jerzy Wandalin Mniszech
Michał Jerzy Wandalin Mniszech.JPG (iki) 1777 Karūnos taurininkas
(iki) 1778 Lietuvos didysis sekretorius
1780 Dvaro kanceliarijos šefas
1783-1793 Karūnos didysis maršalka
1783 1791 Ignotas Potockis
Ignacy Potocki
Ignacy Potocki.PNG 1791-1794 Lietuvos didysis maršalka
1791 1792 Stanislovas Soltanas
Stanisław Sołtan
Stanisław Sołtan.JPG (iki) 1790 Lietuvos pakamaris
179 1795 Mykolas Gelgaudas
Michał Giełgud
POL COA Giełgud.svg (iki) 1790-1793 Lietuvos lauko raštininkas

Kiti straipsniai[taisyti]


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+9725-0=9725 wiki spaudos ženklai).